Ματθαίος 28:2-4 – 2 Εντούτοις, είχε γίνει μεγάλος σεισμός, διότι άγγελος του Ιεχωβά είχε κατεβεί από τον ουρανό και είχε έρθει και είχε κυλήσει την πέτρα και καθόταν πάνω της. 3 Η εμφάνισή του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του λευκά σαν χιόνι. 4 Μάλιστα οι φρουροί τον φοβήθηκαν τόσο πολύ ώστε άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί.


«Ο Θεός θα Είναι “τα Πάντα για Όλους”»

1 Κορ. 15:24-28 Ένα λαμπρό μέλλον περιμένει όσους αποδειχτούν πιστοί στον Ιεχωβά. Όταν μιλάμε με ενθουσιασμό στους άλλους για την ελπίδα μας, οι υποσχέσεις του Ιεχωβά χαράζονται στην καρδιά μας. Ο απόστολος Παύλος παρότρυνε τους συγχριστιανούς του να φαντάζονται το τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού, τότε που ο Ιεχωβά θα είναι «τα πάντα για όλους».

Ποια από τις μελλοντικές ευλογίες περιμένετε εσείς με μεγάλη λαχτάρα, και γιατί; Γιατί είστε σίγουροι ότι οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν;

Εικόνα

Άγγελοι προστατεύουν τον λαό του Ιεχωβά στη μεγάλη θλίψη· άνθρωποι στον Παράδεισο· ο Ιησούς βγάζει το στέμμα του και παραδίδει τη Βασιλεία στον Ιεχωβά Θεό

Keep reading…


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!