ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 27, 28

«Τι Μαθαίνουμε από τα Ρούχα των Ιερέων;» Έξοδ. 28:30, 36, 42, 43 Τα ρούχα που φορούσαν οι ιερείς του Ισραήλ μάς υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να ζητάμε την κατεύθυνση του Ιεχωβά καθώς και να είμαστε άγιοι, σεμνοί και αξιοπρεπείς. Πώς ζητάμε την κατεύθυνση του Ιεχωβά; Τι σημαίνει να είμαστε άγιοι; Πώς μπορούμε να είμαστε σεμνοί και αξιοπρεπείς; Έξοδ. 28:30​—Πρέπει να ζητάμε την κατεύθυνση του Ιεχωβά (it-2 σ. 559 ¶12) Αρκετοί…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 25, 26

«Το Βασικότερο Αντικείμενο στη Σκηνή της Μαρτυρίας» Έξοδ. 25:9, 21, 22 Η Κιβωτός ήταν το σημαντικότερο αντικείμενο της σκηνής της μαρτυρίας και ολόκληρου του στρατοπέδου του Ισραήλ. Η παρουσία του Θεού αντιπροσωπευόταν από ένα σύννεφο ανάμεσα στα δύο χερουβείμ πάνω από το εξιλαστήριο κάλυμμα της Κιβωτού. Την ετήσια Ημέρα της Εξιλέωσης, ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων και έσταζε το αίμα ενός ταύρου και ενός κατσικιού μπροστά στο κάλυμμα…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 23, 24

«Μην Ακολουθείτε τους Πολλούς» Έξοδ. 23:1-3 Ο Ιεχωβά προειδοποιούσε τους μάρτυρες και τους δικαστές σε νομικές υποθέσεις να μην παρασύρονται από τους πολλούς και δίνουν ψεύτικη μαρτυρία ή διαστρέφουν την κρίση. Αλλά αυτή η προειδοποίηση εφαρμόζεται και σε άλλους τομείς της ζωής. Οι Χριστιανοί βρίσκονται σε συνεχή πίεση να συμμορφώνονται με τον ασεβή τρόπο σκέψης και τη διαγωγή αυτού του κόσμου.​—Ρω 12:2. Γιατί είναι άσοφο να ακολουθούμε τους πολλούς όταν…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 21, 22

«Να Αντανακλάτε την Άποψη του Ιεχωβά για τη Ζωή» Έξοδ. 21:20, 22, 23, 28, 29 Ο Ιεχωβά θεωρεί πολύτιμη τη ζωή. Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι συμμεριζόμαστε την άποψή του; Να καλλιεργείτε εγκάρδια αγάπη και σεβασμό για τους άλλους.​—Ματ 22:39· 1Ιω 3:15 Να δείχνετε αυτή την αγάπη αυξάνοντας τον ζήλο σας για τη διακονία.​—1Κο 9:22, 23· 2Πε 3:9 Να καλλιεργείτε τη σωστή στάση για το ζήτημα της ασφάλειας.​—Παρ 22:3 Πώς…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 19, 20

«Οι Δέκα Εντολές και Εσείς» Έξοδ. 20:3-17 Οι Χριστιανοί δεν υπόκεινται στον Μωσαϊκό Νόμο. (Κολ 2:13, 14) Άρα λοιπόν, ποιον σκοπό εξυπηρετούν σήμερα οι Δέκα Εντολές και ο υπόλοιπος Νόμος; Αποκαλύπτουν την άποψη του Ιεχωβά για ορισμένα ζητήματα Τονίζουν τις ευθύνες μας απέναντι στον Ιεχωβά Καθορίζουν τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας Τι μαθαίνετε για τον Ιεχωβά από τις Δέκα Εντολές; Έξοδ. 20:3-7​—Να τιμάτε τον Ιεχωβά και να του…