«Έθεσα το Υπόδειγμα για Εσάς»

Ιωαν. 13:5, 12-15 Όταν ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των αποστόλων του, τους δίδαξε να είναι ταπεινοί και να κάνουν κατώτερες εργασίες για χάρη των αδελφών τους.

Πώς μπορώ εγώ να δείχνω ταπεινοφροσύνη όταν . . . δημιουργούνται διενέξεις ή διαφωνίες; λαβαίνω συμβουλή ή διόρθωση; η Αίθουσα Βασιλείας χρειάζεται καθαριότητα ή συντήρηση;

Ιωαν. 13:5​—Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών («πλένει τα πόδια των μαθητών» σημείωση μελέτης για Ιωα 13:5, nwtsty)

Keep reading…


«Να Μιμείστε τη Συμπόνια του Ιησού»

Ιωάν. 11:23-26, 33-35, 43, 44 Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστή η συμπόνια και η κατανόηση του Ιησού; Αν και ο Ιησούς δεν είχε περάσει όλα όσα είχαν βιώσει οι άλλοι, έβαζε τον εαυτό του στη θέση τους και ένιωθε τον πόνο τους Δεν ντρεπόταν να εκδηλώνει ανοιχτά τα συναισθήματά του Έπαιρνε την πρωτοβουλία να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη

Με ποιους τρόπους μπορώ εγώ να δείχνω ευαισθησία για τα αισθήματα των άλλων; Πώς μπορώ να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη;

Keep reading…


«Ο Ιησούς Φροντίζει τα Πρόβατά Του»

Ιωάν. 10:1-5, 11, 14, 16 Η σχέση ανάμεσα στον ποιμένα και στα πρόβατά του βασίζεται στη γνώση και στην εμπιστοσύνη. Ο Ιησούς, ο Καλός Ποιμένας, γνωρίζει προσωπικά τα πρόβατά του​—τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τα προτερήματά τους. Τα πρόβατα γνωρίζουν τον ποιμένα και εμπιστεύονται την ηγεσία του.

  • Πώς ο Ιησούς, ο Καλός Ποιμένας, . . .
  • συγκεντρώνει τα πρόβατά του;
  • καθοδηγεί τα πρόβατά του;
  • προστατεύει τα πρόβατά του;
  • τρέφει τα πρόβατά του;

ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ: Πώς μπορώ εγώ να δείχνω μεγαλύτερη εκτίμηση για τη φροντίδα του Ιησού;

Keep reading…


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!