Ματθαίος 26:6-13 – 6 Ενώ ο Ιησούς ήταν στη Βηθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, 7 τον πλησίασε μια γυναίκα που είχε ένα αλαβάστρινο δοχείο με ακριβό αρωματικό λάδι, και άρχισε να το χύνει στο κεφάλι του καθώς αυτός γευμάτιζε. 8 Μόλις το είδαν αυτό οι μαθητές, αγανάκτησαν και είπαν: «Γιατί τέτοια σπατάλη; 9 Αυτό θα μπορούσε να είχε πουληθεί ακριβά και τα χρήματα να είχαν δοθεί στους φτωχούς». 10 Γνωρίζοντάς το αυτό, ο Ιησούς τούς είπε: «Γιατί προσπαθείτε να δημιουργήσετε προβλήματα στη γυναίκα; Έκανε μια καλή πράξη σε εμένα. 11 Τους φτωχούς άλλωστε τους έχετε πάντοτε μαζί σας,  αλλά εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε. 12 Όταν αυτή η γυναίκα έβαλε το αρωματικό λάδι πάνω στο σώμα μου, το έκανε για να με προετοιμάσει για την ταφή. 13 Αληθινά σας λέω: Οπουδήποτε κηρυχτούν αυτά τα καλά νέα σε όλο τον κόσμο, θα ειπωθεί και ό,τι έκανε αυτή η γυναίκα, σε ανάμνησή της».

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Γεγονότα μετά τη δύση του ήλιου: 9η Νισάν”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!