Ματθαίος 21:33-41· 22:15-22· 23:1-12· 24:1-3 33 – »Ακούστε μια άλλη παραβολή: Ήταν ένας άνθρωπος, κάποιος κτηματίας, ο οποίος φύτεψε ένα αμπέλι και το περιέφραξε και έσκαψε μέσα σε αυτό πατητήρι και έχτισε πύργο· έπειτα το νοίκιασε σε καλλιεργητές και ταξίδεψε σε ξένη χώρα. 34 Όταν έφτασε η εποχή των καρπών, έστειλε τους δούλους του στους καλλιεργητές για να πάρει τους καρπούς του. 35 Ωστόσο, οι καλλιεργητές πήραν τους δούλους του, και έναν τον έδειραν, άλλον τον σκότωσαν, άλλον τον λιθοβόλησαν. 36 Ξαναέστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, αλλά έκαναν τα ίδια και σε αυτούς. 37 Τελικά τους έστειλε τον γιο του, λέγοντας: “Θα σεβαστούν τον γιο μου”. 38 Μόλις είδαν τον γιο, οι καλλιεργητές είπαν μεταξύ τους: “Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον σκοτώσουμε και ας πάρουμε την κληρονομιά του!” 39 Τον έπιασαν λοιπόν και τον πέταξαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. 40 Συνεπώς, όταν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους καλλιεργητές;» 41 Αυτοί του είπαν: «Επειδή είναι κακοί, θα φέρει πάνω τους τρομερή* καταστροφή και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους καλλιεργητές, οι οποίοι θα του δώσουν τους καρπούς όταν έρθει ο καιρός τους».

15 Τότε οι Φαρισαίοι έφυγαν και συνωμότησαν για να τον παγιδέψουν με τα ίδια του τα λόγια. 16 Έστειλαν λοιπόν σε αυτόν τους μαθητές τους, μαζί με οπαδούς της παράταξης του Ηρώδη, λέγοντας: «Δάσκαλε, ξέρουμε ότι είσαι φιλαλήθης και διδάσκεις την οδό του Θεού με αλήθεια και δεν επιδιώκεις την εύνοια κανενός, επειδή δεν κοιτάζεις την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων. 17 Πες μας, λοιπόν, τι νομίζεις: Είναι νόμιμο* να πληρώνει κανείς κεφαλικό φόρο στον Καίσαρα ή όχι;» 18 Αλλά ο Ιησούς, γνωρίζοντας την πονηρία τους, είπε: «Γιατί με υποβάλλετε σε δοκιμή, υποκριτές; 19 Δείξτε μου το νόμισμα του φόρου». Εκείνοι του έφεραν ένα δηνάριο.* 20 Και τους είπε: «Τίνος εικόνα και επιγραφή είναι αυτή;» 21 Εκείνοι απάντησαν: «Του Καίσαρα». Τότε τους είπε: «Αποδώστε λοιπόν αυτά που είναι του Καίσαρα στον Καίσαρα, αλλά αυτά που είναι του Θεού στον Θεό». 22 Όταν το άκουσαν αυτό, έμειναν κατάπληκτοι, και τον άφησαν και έφυγαν.

23 Τότε ο Ιησούς μίλησε στα πλήθη και στους μαθητές του, λέγοντας: 2 «Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έχουν καθίσει στη θέση του Μωυσή. 3 Όλα όσα σας λένε, λοιπόν, να τα κάνετε και να τα τηρείτε, αλλά να μην ενεργείτε σύμφωνα με τις πράξεις τους, γιατί λένε αλλά δεν εφαρμόζουν όσα λένε. 4 Δένουν βαριά φορτία και τα βάζουν στους ώμους των ανθρώπων, αλλά οι ίδιοι δεν είναι διατεθειμένοι να τα κουνήσουν ούτε με το δάχτυλό τους. 5 Όλα τα έργα τους τα κάνουν για να τους βλέπουν οι άνθρωποι, διότι πλαταίνουν τις θήκες με τις Γραφικές περικοπές που φορούν ως φυλαχτά και μακραίνουν τα κρόσσια των ρούχων τους. 6 Τους αρέσει η πιο εξέχουσα θέση στα δείπνα και τα μπροστινά καθίσματα στις συναγωγές 7 και οι χαιρετισμοί στις αγορές και το να τους αποκαλούν οι άνθρωποι Ραββί.* 8 Εσείς όμως μην αποκληθείτε Ραββί, γιατί ένας είναι ο Δάσκαλός σας, ενώ όλοι εσείς είστε αδελφοί. 9 Επιπλέον, μην αποκαλέσετε κανέναν πατέρα σας πάνω στη γη, γιατί ένας είναι ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος. 10 Ούτε να αποκληθείτε ηγέτες, γιατί Ηγέτης σας είναι ένας, ο Χριστός. 11 Αλλά ο μεγαλύτερος ανάμεσά σας πρέπει να είναι υπηρέτης σας. 12 Όποιος εξυψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα εξυψωθεί.

24 Καθώς λοιπόν ο Ιησούς έφευγε από τον ναό, πλησίασαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. 2 Αυτός αποκρίθηκε: «Τα βλέπετε όλα αυτά; Αληθινά σας λέω: Δεν πρόκειται να αφεθεί εδώ πέτρα πάνω σε πέτρα που να μην γκρεμιστεί».

3 Ενώ καθόταν στο Όρος των Ελαιών, οι μαθητές τον πλησίασαν ιδιαιτέρως, λέγοντας: «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά, και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας* σου και της τελικής περιόδου του συστήματος πραγμάτων;»

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 11η Νισάν”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!