Το πάσχα+ και η γιορτή+ των άζυμων άρτων ήταν ύστερα από δύο ημέρες.+ Και οι πρωθιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν κάποιον τρόπο να τον πιάσουν με δολοπλοκία και να τον σκοτώσουν·+ 2 διότι έλεγαν: «Όχι στη γιορτή, μήπως γίνει σάλος από μέρους του λαού».+

10 Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα, πήγε στους πρωθιερείς για να τον προδώσει σε αυτούς.+ 11 Όταν αυτοί το άκουσαν, χάρηκαν και υποσχέθηκαν να του δώσουν ασημένια νομίσματα.+ Εκείνος, λοιπόν, άρχισε να ζητάει κάποιον τρόπο να τον προδώσει στην κατάλληλη ευκαιρία. – Μάρκος 14:1, 2, 10, 11

Αφού τελείωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του: 2 «Ξέρετε ότι σε δύο ημέρες από τώρα γίνεται το πάσχα,+ και ο Γιος του ανθρώπου θα παραδοθεί για να κρεμαστεί στο ξύλο».

3 Τότε συγκεντρώθηκαν οι πρωθιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέα ο οποίος ονομαζόταν Καϊάφας,+ 4 και συνεννοήθηκαν+ να πιάσουν τον Ιησού με δολοπλοκία και να τον σκοτώσουν. 5 Ωστόσο, έλεγαν: «Όχι στη γιορτή, για να μη γίνει σάλος μεταξύ του λαού».

14 Τότε ένας από τους δώδεκα, αυτός που ονομαζόταν Ιούδας Ισκαριώτης,+ πήγε στους πρωθιερείς 15 και είπε: «Τι θα μου δώσετε για να σας τον προδώσω;»+ Αυτοί του καθόρισαν τριάντα ασημένια νομίσματα.+ 16 Από τότε, λοιπόν, εκείνος ζητούσε μια καλή ευκαιρία για να τον προδώσει. – Ματθαίος 26:1-5, 14-16

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 12η Νισάν”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!