Ματθαίος 26:1-5, 14-16· Λουκάς 22:1-6 – 26 Αφού τελείωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του: 2 «Ξέρετε ότι σε δύο ημέρες θα λάβει χώρα το Πάσχα, και ο Γιος του ανθρώπου θα παραδοθεί για να κρεμαστεί στο ξύλο».

3 Τότε συγκεντρώθηκαν οι πρωθιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέα, ο οποίος ονομαζόταν Καϊάφας, 4 και συνωμότησαν να πιάσουν* τον Ιησού με δολοπλοκία και να τον σκοτώσουν. 5 Ωστόσο, έλεγαν: «Όχι στη γιορτή, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός».

14 Τότε ένας από τους Δώδεκα, αυτός που ονομαζόταν Ιούδας Ισκαριώτης, πήγε στους πρωθιερείς 15 και είπε: «Τι θα μου δώσετε για να σας τον προδώσω;» Εκείνοι του έταξαν 30 ασημένια νομίσματα. 16 Από τότε λοιπόν, αυτός έψαχνε μια καλή ευκαιρία για να τον προδώσει.

22 Πλησίαζε δε η Γιορτή των Άζυμων Άρτων, που λέγεται Πάσχα. 2 Και οι πρωθιερείς και οι γραμματείς, επειδή φοβούνταν τον λαό, έψαχναν κάποιον αποτελεσματικό τρόπο για να απαλλαχτούν από αυτόν. 3 Τότε ο Σατανάς μπήκε στον Ιούδα, τον αποκαλούμενο Ισκαριώτη, ο οποίος περιλαμβανόταν στους Δώδεκα, 4 και αυτός πήγε και μίλησε με τους πρωθιερείς και τους διοικητές του ναού σχετικά με το πώς θα μπορούσε να τους τον προδώσει. 5 Εκείνοι χάρηκαν και υποσχέθηκαν να του δώσουν ασημένια νομίσματα. 6 Αυτός συμφώνησε και άρχισε να ψάχνει μια καλή ευκαιρία για να τους τον προδώσει όταν δεν θα υπήρχε τριγύρω πλήθος.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 12η Νισάν”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!