Ματθαίος 26:17-19· Λουκάς 22:7-13 – 17 Την πρώτη ημέρα των Άζυμων Άρτων, πλησίασαν οι μαθητές τον Ιησού και του είπαν: «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα;» 18 Αυτός είπε: «Πηγαίνετε στην πόλη, στον Τάδε, και πείτε του: “Ο Δάσκαλος λέει: «Ο προσδιορισμένος καιρός μου έχει πλησιάσει· θα γιορτάσω το Πάσχα με τους μαθητές μου στο σπίτι σου»”». 19 Οι μαθητές λοιπόν ακολούθησαν τις οδηγίες του Ιησού και έκαναν τις ετοιμασίες για το Πάσχα.

7 Έφτασε λοιπόν η ημέρα των Άζυμων Άρτων, κατά την οποία πρέπει να προσφέρεται η θυσία του Πάσχα· 8 και ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, λέγοντας: «Πηγαίνετε και ετοιμάστε μας το Πάσχα για να φάμε». 9 Εκείνοι τον ρώτησαν: «Πού θέλεις να το ετοιμάσουμε;» 10 Αυτός τους απάντησε: «Όταν μπείτε στην πόλη, θα σας συναντήσει κάποιος που θα κρατάει μια στάμνα για νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι στο οποίο θα μπει. 11 Και πείτε στον ιδιοκτήτη του σπιτιού: “Ο Δάσκαλος σου λέει: «Πού είναι ο ξενώνας όπου θα φάω το Πάσχα με τους μαθητές μου;»” 12 Και εκείνος θα σας δείξει ένα μεγάλο επιπλωμένο ανώγειο. Ετοιμάστε το εκεί». 13 Αυτοί λοιπόν έφυγαν και τα βρήκαν όλα όπως τους είχε πει, και έκαναν τις ετοιμασίες για το Πάσχα.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 13η Νισάν”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!