Ματθαίος 21:1-11, 14-17 – 21 Όταν πλησίασαν στην Ιερουσαλήμ και έφτασαν στη Βηθφαγή, στο Όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές, 2 λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε στο χωριό που βλέπετε και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο και μαζί του ένα πουλάρι. Λύστε τα και φέρτε τα σε εμένα. 3 Αν κανείς σας πει τίποτα, πείτε του: “Τα χρειάζεται ο Κύριος”. Τότε θα τα στείλει αμέσως».

4 Ουσιαστικά αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε ειπωθεί μέσω του προφήτη: 5 «Πείτε στην κόρη της Σιών: “Δες! Ο βασιλιάς σου έρχεται σε εσένα πράος και ανεβασμένος σε γαϊδούρι, ναι, σε πουλάρι, σε γέννημα υποζυγίου”».

6 Οι μαθητές λοιπόν πήγαν και έκαναν ό,τι τους πρόσταξε ο Ιησούς. 7 Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του και έβαλαν πάνω σε αυτά τα εξωτερικά τους ρούχα, και αυτός κάθισε πάνω τους. 8 Οι περισσότεροι από το πλήθος έστρωσαν τα εξωτερικά τους ρούχα στον δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στον δρόμο. 9 Επιπλέον, τα πλήθη που πήγαιναν μπροστά από αυτόν και εκείνα που τον ακολουθούσαν φώναζαν: «Σώσε, σε ικετεύουμε, τον Γιο του Δαβίδ! Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Ιεχωβά!  Σώσε τον, σε ικετεύουμε, εσύ που κατοικείς στα ύψη!»

10 Και όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ, αναστατώθηκε όλη η πόλη, και ρωτούσαν: «Ποιος είναι αυτός;» 11 Τα πλήθη απαντούσαν: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς, από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας!»

14 Επίσης, τυφλοί και κουτσοί τον πλησίασαν στον ναό και τους θεράπευσε.

15 Όταν είδαν οι πρωθιερείς και οι γραμματείς τα θαυμαστά πράγματα που έκανε, καθώς και τα αγόρια που φώναζαν στον ναό: «Σώσε, σε ικετεύουμε, τον Γιο του Δαβίδ!» αγανάκτησαν 16 και του είπαν: «Ακούς τι λένε αυτά;» Ο Ιησούς τούς είπε: «Ναι. Ποτέ δεν διαβάσατε ότι “από το στόμα παιδιών και βρεφών έκανες να βγει αίνος”;» 17 Και αφήνοντάς τους, βγήκε από την πόλη και πήγε στη Βηθανία, όπου και διανυκτέρευσε.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 9η Νισάν”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!