Στο ακόλουθο κείμενο είναι σημειωμένες οι αλλαγές στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου για όσους είτε κρατήσουν τα παλιά τους βιβλία είτε πάρουν καινούργιο από την βιβλιοθήκη της Αίθουσας, αλλά δεν έχουν δυνατότητα εκτύπωσης από την ιστοσελίδα. Μπορείτε να σημειώσετε τις αλλαγές στο βιβλίο σας.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Πλησιάστε Τον Ιεχωβά εκτύπωση 12/2013 όλες οι αλλαγές”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!