Στάλες της βροχής, Ήλιου φως χρυσό,
Νεογέννητο παιδί, Στάχυ ξανθό.
Δώρα είν’ Θεού Και τον εξυμνούν.
Τη ζωή τα θαύματά του τη διατηρούν.

Το θείο δώρο πώς θα το χειριστώ;
Τον πλησίον μου ολόψυχα θα αγαπώ.
Κανείς μας δεν μπορεί Ζωή να κερδίσει.
Είν’ δώρο του Θεού—Το θαύμα της ζωής.

Ίσως μερικοί Να παραιτηθούν,
Τον Θεό και τη ζωή Να αρνηθούν.
Μα εμείς στον Γιαχ Δίνουμε τιμή,
Τον ευχαριστούμε για την κάθε στιγμή.

Το θείο δώρο πώς θα το χειριστώ;
Τον πλησίον μου ολόψυχα θα αγαπώ.
Κανείς μας δεν μπορεί Ζωή να κερδίσει.
Είν’ δώρο του Θεού—Το θαύμα της ζωής.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it:

No Comments on “Το Θαύμα της Ζωής”

Comments on this entry are closed.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!