«Ο Ιεχωβά Προείδε το Μέλλον Βασιλιάδων»

11:2 Τέσσερις βασιλιάδες θα εγείρονταν στην Περσία. Ο τέταρτος θα “εξήγειρε τα πάντα εναντίον του βασιλείου της Ελλάδας”.

1. Κύρος ο Μέγας 2. Καμβύσης Β΄ 3. Δαρείος Α΄ 4. Ξέρξης Α΄ (πιστεύεται ότι είναι ο βασιλιάς Ασσουήρης, που παντρεύτηκε την Εσθήρ)

11:3 Ένας ισχυρός βασιλιάς της Ελλάδας θα εγειρόταν και θα κυβερνούσε μια τεράστια αυτοκρατορία. Μέγας Αλέξανδρος

11:4 Η Ελληνική Αυτοκρατορία θα διαμοιραζόταν στους τέσσερις στρατηγούς του Αλεξάνδρου.

1. Κάσσανδρος 2. Λυσίμαχος 3. Σέλευκος Α΄ 4. Πτολεμαίος Α΄

Keep reading…Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!