«Δεν Είστε Μέρος του Κόσμου»

Ιωάν. 15:19, 21· 16:33 Ο Ιησούς νίκησε τον κόσμο επειδή δεν έγινε από καμιά άποψη σαν τον κόσμο. Οι ακόλουθοι του Ιησού θα χρειάζονταν θάρρος για να παραμείνουν αμόλυντοι από τις απόψεις και τις ενέργειες του κόσμου γύρω τους. Όταν στοχαζόμαστε το παράδειγμα του Ιησού ως νικητή, θα έχουμε το θάρρος που χρειαζόμαστε για να τον μιμούμαστε. Ποιες καταστάσεις μπορεί να δοκιμάσουν το αν παραμένω αποχωρισμένος από τον κόσμο; Ποια πράγματα περιέχουν τα μέσα επικοινωνίας τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες που κάνω για να παραμένω αποχωρισμένος από τον κόσμο;

Keep reading…


«Έθεσα το Υπόδειγμα για Εσάς»

Ιωαν. 13:5, 12-15 Όταν ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των αποστόλων του, τους δίδαξε να είναι ταπεινοί και να κάνουν κατώτερες εργασίες για χάρη των αδελφών τους.

Πώς μπορώ εγώ να δείχνω ταπεινοφροσύνη όταν . . . δημιουργούνται διενέξεις ή διαφωνίες; λαβαίνω συμβουλή ή διόρθωση; η Αίθουσα Βασιλείας χρειάζεται καθαριότητα ή συντήρηση;

Ιωαν. 13:5​—Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών («πλένει τα πόδια των μαθητών» σημείωση μελέτης για Ιωα 13:5, nwtsty)

Keep reading…


«Να Μιμείστε τη Συμπόνια του Ιησού»

Ιωάν. 11:23-26, 33-35, 43, 44 Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστή η συμπόνια και η κατανόηση του Ιησού; Αν και ο Ιησούς δεν είχε περάσει όλα όσα είχαν βιώσει οι άλλοι, έβαζε τον εαυτό του στη θέση τους και ένιωθε τον πόνο τους Δεν ντρεπόταν να εκδηλώνει ανοιχτά τα συναισθήματά του Έπαιρνε την πρωτοβουλία να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη

Με ποιους τρόπους μπορώ εγώ να δείχνω ευαισθησία για τα αισθήματα των άλλων; Πώς μπορώ να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη;

Keep reading…


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!