«Δείτε! Κάνω Νέα τα Πάντα»

Αποκ. 21:1-5 Ο Ιεχωβά υπόσχεται να κάνει νέα τα πάντα.

  • «Νέο ουρανό»: Μια νέα κυβέρνηση που θα φέρει δίκαιες συνθήκες στη γη
  • «Νέα γη»: Μια κοινωνία ανθρώπων που υποτάσσονται στη διακυβέρνηση του Θεού και ζουν σύμφωνα με τους δίκαιους κανόνες του
  • «Νέα τα πάντα»: Όλα τα σωματικά, τα διανοητικά και τα συναισθηματικά προβλήματα θα αντικατασταθούν από τις ευχάριστες αναμνήσεις κάθε μέρας που θα περνάει

Αποκ. 21:1​—«Ο προηγούμενος ουρανός και η προηγούμενη γη είχαν παρέλθει» (re σ. 301 ¶2)

Εκατοντάδες χρόνια πριν από την εποχή του Ιωάννη, ο Ιεχωβά είχε πει στον Ησαΐα: «Διότι εγώ δημιουργώ νέους ουρανούς και νέα γη· και τα παλιά δεν θα έρχονται στη μνήμη ούτε θα ανεβαίνουν στην καρδιά». (Ησαΐας 65:17· 66:22) Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε αρχικά όταν οι πιστοί Ιουδαίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ το 537 Π.Κ.Χ. μετά την 70χρονη εξορία τους στη Βαβυλώνα. Σε εκείνη την αποκατάσταση, αυτοί αποτέλεσαν μια καθαρισμένη κοινωνία, μια «νέα γη», κάτω από ένα καινούριο κυβερνητικό σύστημα, δηλαδή «νέους ουρανούς».

Keep reading…


«Ο Πόλεμος του Θεού που θα Τερματίσει Όλους τους Πολέμους»

Αποκ. 19:11, 14-16, 19-21 Γιατί ανέθεσε ο Ιεχωβά, «ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης», στον Γιο του, “τον Άρχοντα της Ειρήνης”, να κάνει πόλεμο;​—2Κο 13:11· Ησ 9:6.

  • Ο Ιεχωβά και ο Ιησούς αγαπούν τη δικαιοσύνη και μισούν την ανομία
  • Μόνο όταν εξαλειφθούν οι άνομοι θα υπάρχει διαρκής ειρήνη και δικαιοσύνη
  • Το ουράνιο στράτευμα του Θεού «πολεμάει με δικαιοσύνη» όπως εξεικονίζεται από τα λευκά άλογα και το λευκό, καθαρό, εκλεκτό λινό ύφασμα

Πώς θα διασφαλίσουμε τη σωτηρία μας από αυτή την αποφασιστική σύγκρουση;​—Σοφ 2:3

Αποκ. 19:11, 14-16​—Ο Ιησούς Χριστός θα εκτελέσει τη δίκαιη κρίση του Θεού (w08 1/4 σ. 8 ¶3, 4· it-1 σ. 173 ¶3)

Keep reading…


Move aside Facebook and Twitter. The record for most translated website belonged to JW.org, the official site of Jehovah’s Witnesses.

The religious website had been translated into 1,000 languages, beating Facebook and Twitter which have a combined user base of more than a billion.

The languages to which JW.org was translated included 24 major and indigenous Philippine languages, according to John Yunker, author of 2019 The Web Globalization Report Card, which keeps track of the world’s best global websites.

Keep reading…


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!