ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 12-14

«Να Ακολουθείτε τον Ιεχωβά με Όλη σας την Καρδιά» Από νωρίς στη ζωή του, ο Χάλεβ ακολουθούσε τον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά Ιησ. Ναυή 14:7, 8) Αργότερα, ο Χάλεβ εμπιστεύτηκε στον Ιεχωβά για να εκπληρώσει έναν δύσκολο διορισμό Ιησ. Ναυή 14:10-12· w04 1/12 σ. 12 ¶2) Μολονότι είναι 85 χρονών, ο Χάλεβ ζητάει να αναλάβει το δύσκολο διορισμό να εκδιώξει τους εχθρούς από την περιφέρεια της Χεβρών. Στην…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 10, 11

«Ο Ιεχωβά Πολεμάει Υπέρ του Ισραήλ» Πέντε βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον της Γαβαών και του Ισραήλ (Ιησ. Ναυή 10:5· it-1 99) Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ την εποχή της κατάκτησης της Υποσχεμένης Γης από τους Ισραηλίτες. Ο Αδωνισεδέκ συμμάχησε με άλλα μικρά βασίλεια Δ του Ιορδάνη επιχειρώντας από κοινού με αυτά να ανακόψει την προέλαση των νικηφόρων δυνάμεων του Ιησού του Ναυή. (Ιη 9:1-3) Εντούτοις, οι Ευαίοι που κατοικούσαν στη…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 8, 9

«Διδάγματα από την Αφήγηση για τους Γαβαωνίτες» Οι Γαβαωνίτες εκδήλωσαν πρακτική σοφία Ιησ. Ναυή 9:3-6· it-1 547, 548) Επαφές με τον Ιησού του Ναυή. Την εποχή του Ιησού του Ναυή η Γαβαών κατοικούνταν από Ευαίους—ένα από τα εφτά χαναανιτικά έθνη που προορίζονταν για καταστροφή. (Δευ 7:1, 2· Ιη 9:3-7) Οι Γαβαωνίτες αποκαλούνταν και Αμορραίοι, καθώς αυτή η ονομασία φαίνεται ότι μερικές φορές εφαρμοζόταν γενικά σε όλους τους Χαναναίους. (2Σα 21:2·…

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 6, 7

Να Απομακρύνεστε από Ό,τι Δεν Έχει Αξία Τα μάτια του Αχάν τον έκαναν να πάρει κάτι που δεν του ανήκε Ιησ. Ναυή 7:1, 20, 21· w10 15/4 σ. 21 ¶5) Αιώνες αργότερα, τα μάτια του Ισραηλίτη Αχάν τον παρέσυραν με αποτέλεσμα να κλέψει κάποια αντικείμενα από την κατακτημένη Ιεριχώ. Ο Θεός είχε διατάξει να καταστραφούν τα πάντα σε εκείνη την πόλη εκτός από ορισμένα πράγματα τα οποία έπρεπε να παραδοθούν…