Αίθουσες Βασιλείας—Γιατί και Πώς Χτίζονται;

Όπως υποδηλώνει η ονομασία «Αίθουσα Βασιλείας», η κύρια Γραφική διδασκαλία που εξετάζεται εκεί εστιάζει στη Βασιλεία του Θεού—το βασικό θέμα της διακονίας του Ιησού.—Λουκάς 8:1.

Αποτελούν κέντρα της αληθινής λατρείας στην εκάστοτε περιοχή. Από εκεί οργανώνεται το έργο κηρύγματος των καλών νέων της Βασιλείας. (Ματθαίος 24:14) Οι Αίθουσες Βασιλείας ποικίλλουν σε μέγεθος και σχέδιο, αλλά όλες τους είναι λιτά και απέριττα κτίρια, πολλά εκ των οποίων στεγάζουν περισσότερες από μία εκκλησίες. Τα πρόσφατα χρόνια, έχουμε κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες νέες αίθουσες (κατά μέσο όρο πέντε τη μέρα) για να συμβαδίσουμε με τις αυξήσεις στις εκκλησίες μας. Πώς καθίσταται εφικτό κάτι τέτοιο;—Ματθαίος 19:26.

Χτίζονται με συνεισφορές που καταλήγουν σε έναν κεντρικό λογαριασμό. Αυτές οι συνεισφορές στέλνονται στο γραφείο τμήματος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν χρήματα άτοκα σε εκκλησίες που χρειάζεται να χτίσουν ή να ανακαινίσουν κάποια αίθουσα.

Χτίζονται από άμισθους εθελοντές από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Σε πολλές χώρες έχουν συγκροτηθεί Ομάδες Οικοδόμησης Αιθουσών Βασιλείας. Ομάδες υπηρετών οικοδόμησης και άλλων εθελοντών μετακινούνται από εκκλησία σε εκκλησία εντός της χώρας, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, βοηθώντας τις τοπικές εκκλησίες να χτίσουν τις Αίθουσες Βασιλείας τους. Σε άλλες χώρες, έχουν διοριστεί Μάρτυρες με τα κατάλληλα προσόντα για να επιβλέπουν την οικοδόμηση και την ανακαίνιση Αιθουσών Βασιλείας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αν και πολλοί ειδικευμένοι τεχνίτες από την ευρύτερη περιοχή προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, σε κάθε εργοτάξιο, ο κύριος όγκος του εργατικού δυναμικού των εθελοντών αποτελείται από μέλη της τοπικής εκκλησίας. Όλα αυτά γίνονται εφικτά χάρη στο πνεύμα του Ιεχωβά και στις ολόψυχες προσπάθειες του λαού του.—Ψαλμός 127:1· Κολοσσαείς 3:23.

http://www.jw.org


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: