Βιβλικές τοποθεσίες: Ααβά

Το όνομα ενός ποταμού ή καναλιού, καθώς και μιας κοντινής τοποθεσίας, στη Βαβυλωνία, ΒΔ της Βαβυλώνας, όπου ο Έσδρας σύναξε αρκετούς Ιουδαίους και κήρυξε νηστεία προτού ξεκινήσουν το ταξίδι για την Ιερουσαλήμ. (Εσδ 8:15, 21, 31) Προφανώς βρισκόταν σε απόσταση οδοιπορίας οχτώ ή εννιά ημερών από τη Βαβυλώνα. (Παράβαλε Εσδ 7:9· 8:15, 31.) Ο Ηρόδοτος (Α΄, 179) κάνει λόγο για ένα μικρό ποτάμι που ονομαζόταν Ις, το οποίο κατέληγε στον Ευφράτη, και αναφέρει ότι η πόλη Ις που ήταν χτισμένη στις όχθες αυτού του ποταμού βρισκόταν σε απόσταση οδοιπορίας οχτώ ημερών περίπου από τη Βαβυλώνα. Η Ις ταυτίζεται με τη σημερινή πόλη Χιτ, και μερικοί πιστεύουν ότι αυτή είναι η πιθανότερη θέση της Ααβά.

Αναφορικά με την πόλη Χιτ, Η Νέα Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα ([The NewEncyclopædia Britannica] 1987, Τόμ. 5, σ. 949) λέει: «Στον ποταμό Ευφράτη βρίσκεται η Χιτ, μια μικρή περιτειχισμένη πόλη χτισμένη πάνω σε δύο υψώματα, στη θέση μιας αρχαίας πόλης. Οι πηγές ασφάλτου που υπάρχουν στην περιοχή είναι υπό εκμετάλλευση εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον και χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδόμηση της Βαβυλώνας». Η ύπαρξη αυτών των κοιτασμάτων ασφάλτου ίσως εναρμονίζεται με ό,τι λέει η Βιβλική αφήγηση για την οικοδόμηση του Πύργου της Βαβέλ, στη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκε άσφαλτος ως κονίαμα.—Γε 11:3.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: