Αβισαί—Να Είστε Όσιοι και Έτοιμοι να Βοηθήσετε τους Αδελφούς Σας

Ο σκοπός που κάθε εβδομάδα κάνουμε αναφορά και σε έναν βιβλικό χαρακτήρα είναι εκτός από το να τον γνωρίσουμε όσο μας επιτρέπει η αναφορά των αγίων γραφών είναι και να δούμε για πιο λόγο υπάρχει στην αφήγηση η αναφορά σε αυτόν τον χαρακτήρα.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Αβισαί, που το όνομα του πιθανόν σημαίνει Ο Πατέρας είναι η υπάρχει …

Ας δούμε καταρχήν πιο ήταν το γενεαλογικό του δέντρο και οι συγγενείς του, καθώς διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ δεύτερο κεφάλαιο και 18 εδάφιο (Ήταν εκεί και οι τρεις γιοι της Σερουίας, ο Ιωάβ και ο Αβισαί και ο Ασαήλ· και ο Ασαήλ ήταν ταχύς στα πόδια, σαν γαζέλα της υπαίθρου.) και επίσης στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών δεύτερο κεφάλαιο και 15,16 εδάφια. (έκτου του Οσέμ, έβδομου του Δαβίδ. Και αδελφές τους ήταν η Σερουία και η Αβιγαία και οι γιοι της Σερουίας ήταν ο Αβισαί και ο Ιωάβ και ο Ασαήλ, )

Εδώ είδαμε ότι ήταν Γιος της Σερουίας, αμφιθαλούς ή ετεροθαλούς αδελφής του Δαβίδ, και αδελφός του Ιωάβ και του Ασαήλ.

Ήταν ένας δυνατός και άξιος πολεμιστής στο πλευρό του Δαυίδ και ο πιο δυνατός ανάμεσα τους 30 πολεμιστές που ήταν υπό τις διαταγές του. Μάλιστα σε μια περίπτωση όπως αναφέρει η αφήγηση στο δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ πάταξε μόνος του 300 άντρες του εχθρού σε μια μάχη. Παρόλη την ανδρεία του και την γενναιότητα του δεν ήταν ανάμεσα στους 3 κραταιούς συντρόφους του βασιλιά Δαβίδ αλλά ένας πιστός ακόλουθος και πάντα στο πλευρό του.

Και μιας και αναφέραμε για τους 3 κραταιούς άντρες στο πλευρό του Δαυίδ ας θυμηθούμε τα ονόματα τους …

• Ο Ιοσέβ‐βασεβέθ ο Ταχεμονίτης, επικεφαλής των τριών.
• Μετά από αυτόν ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδώ, γιου του Αχωχί,
• Και μετά από αυτόν ήταν ο Σαμμάχ, ο γιος του Αγαί του Αραρίτη

Ο Αβισαί ήταν ένας Όσιος υποστηρικτής του θειου του και Βασιλιά Δαυίδ παρόλο που ήταν παρορμητικός και μερικές φορές έπρεπε να συγκρατηθεί… ήταν αυτός που συγκρατήθηκε από τον Δαυίδ και δεν κάρφωσε τον χρισμένο Βασιλιά του Ιεχωβά Σαούλ στην αφήγηση που θα την δούμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ 26 κεφάλαιο και 6-9 εδάφια… (Τότε ο Δαβίδ αποκρίθηκε και είπε στον Αχιμέλεχ τον Χετταίο και στον Αβισαί, το γιο της Σερουίας, τον αδελφό του Ιωάβ: «Ποιος θα κατεβεί μαζί μου στον Σαούλ μέσα στο στρατόπεδο;» Και είπε ο Αβισαί: «Εγώ θα κατεβώ μαζί σου». Και πήγε ο Δαβίδ μαζί με τον Αβισαί στο λαό μέσα στη νύχτα· και ο Σαούλ ήταν ξαπλωμένος και κοιμόταν μέσα στον περίβολο του στρατοπέδου, έχοντας το δόρυ του μπηγμένο στη γη, δίπλα στο κεφάλι του· ο δε Αβενήρ και ο λαός ήταν ξαπλωμένοι ολόγυρά του. Τότε είπε ο Αβισαί στον Δαβίδ: «Ο Θεός παρέδωσε σήμερα τον εχθρό σου στο χέρι σου. Και τώρα, σε παρακαλώ, άφησέ με να τον καρφώσω στη γη με το δόρυ μια και έξω, και δεν θα χρειαστώ δεύτερη φορά». 9 Ωστόσο, ο Δαβίδ είπε στον Αβισαί: «Μην τον εξολοθρεύσεις, γιατί ποιος άπλωσε το χέρι του εναντίον του χρισμένου του Ιεχωβά και παρέμεινε αθώος;»)

Αρκετές φορές συγκρατήθηκε από τον Δαυίδ στην έξαψη του θυμού του εναντίον Ισραηλιτών που κατέκριναν η καταριόνταν τον Βασιλιά καθώς μπορεί να ήταν Όσιος στον Βασιλιά του και πρόθυμος να βοηθήσει τον Δαυίδ και τους αδελφούς του αλλά δεν καταλάβαινε μερικά πράγματα και καταστάσεις που υπήρχαν και χρειάστηκε η συμβουλή του Βασιλιά όπως μπορούμε να διαβάσουμε και στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ 16 κεφάλαιο και 9-11 εδάφια… (Τελικά ο Αβισαί, ο γιος της Σερουίας, είπε στο βασιλιά: «Γιατί να καταριέται αυτός ο ψόφιος σκύλος τον κύριό μου το βασιλιά; Ας πάω, παρακαλώ, να του κόψω το κεφάλι». Ο βασιλιάς όμως είπε: «Τι σχέση έχω εγώ με εσάς, γιοι της Σερουίας; Ας καταριέται, επειδή ο Ιεχωβά τού είπε: “Καταράσου τον Δαβίδ!” Επομένως ποιος θα πει: “Γιατί ενήργησες έτσι;”» Στη συνέχεια ο Δαβίδ είπε στον Αβισαί και σε όλους τους υπηρέτες του: «Εδώ ο ίδιος μου ο γιος, που βγήκε από τα σπλάχνα μου, ζητάει την ψυχή μου· πόσο μάλλον ένας Βενιαμινίτης! Αφήστε τον να καταριέται, γιατί ο Ιεχωβά τού το είπε!)

Ο Αβισαί μεταξύ άλλων μαχών ηγήθηκε στην πάταξη 18.000 Εδωμιτών και επίσης στην κατατρόπωση των Αμμωνιτών, ενέργειες για τις οποίες διακρίθηκε. Επίσης συμμετείχε στην καταστολή της ανταρσίας του Σεβά, ενός άχρηστου Βενιαμινίτη. Στην τελευταία από τις καταγραμμένες μάχες του Δαβίδ, αν δεν παρενέβαινε ο Αβισαί, ο Δαβίδ θα είχε χάσει τη ζωή του από το χέρι ενός μεγαλόσωμου Φιλισταίου, αλλά ήταν εκεί δίπλα να προσφέρει την βοήθεια του και την υπηρεσία του.

Βλέπουμε ότι ο Αβισαί ήταν Όσιος στον Βασιλιά και έτοιμος πάντα να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπου χρειάζονταν

Τι μπορούμε τώρα εμείς να μάθουμε από τον βιβλικό αυτό χαρακτήρα και για πιο λόγο υπάρχει η αναφορά στο όνομα του;

Επειδή λέμε για την Οσιότητα ας πούμε λίγα λόγια για τον όρο για να καταλάβουμε το δίδαγμα από αυτό… έτσι λοιπόν η Οσιότητα περιλαμβάνει την ιδέα της αφοσίωσης και της πιστότητας, όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με τον Θεό και την υπηρεσία του.

Όπως ο Αβισαί έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον Ιεχωβά με όποιο τρόπο μας ζητηθεί όπως σε απλά πράγματα που είναι η καθαριότητα στην αίθουσα αυτή η σε οποιοδήποτε άλλο χώρο η φύλαξη και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να υπάρχουν σε έναν χώρο που αποδίδουμε λατρεία στον Ιεχωβά και πάνω από όλα η υποστήριξη μας στο έργο κηρύγματος και στην διάδοση της Βασιλείας του Ιησού και στην χρονική περίοδο που είμαστε τώρα η συμμετοχή μας στην εκστρατεία του καλέσματος των ανθρώπων στο σημαντικότερο γεγονός του έτους την Ανάμνηση του Θανάτου του.

Μια άλλη μορφή Οσιότητας είναι η υπακοή σε οδηγίες της οργάνωσης η του τοπικού πρεσβυτερίου ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε τον σκοπό και την λογική της οδηγίας αυτής η μας φαίνεται περίεργο όπως στην περίπτωση του Αβισαί με τον Βενιαμινίτη.

Έρχονται σύντομα περιστάσεις καθώς πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του συστήματος πραγμάτων που θα λάβουμε οδηγίες απαραίτητες για την επιβίωση μας και την διάσωση μας από αυτόν τον κόσμο. Θα ακούσουμε και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες ακόμα και αν είναι ακατανόητες εκείνη την στιγμή;

Όπως ο Αβισαί ήταν πάντα δίπλα στον θειο του και Βασιλιά του εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας αν χρειαστεί; Έχουμε την διορατικότητα να δούμε αν ένας αδελφός μας έχει κάποια ανάγκη; Όταν ερχόμαστε την αίθουσα και χαιρετούμε τους αδελφούς μας δεν το κάνουμε από μια απλή υποχρέωση αλλά επειδή θέλουμε να ξέρουμε για τις ανάγκες και νοιαζόμαστε για αυτούς και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους αδελφούς μας και όσους έχουν ανάγκη είναι άλλο ένα διακριτικό γνώρισμα των αληθινών χριστιανών και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές σε φυσικές καταστροφές και άλλες περιπτώσεις όπως αναφέρει και ο ισότοπος μας στο πρόσφατο άρθρο Η Έμπρακτη Αγάπη μας σε Περιπτώσεις Καταστροφών…

Έτσι λοιπόν και εμείς σαν τον Αβισαί να είμαστε πάντα Όσιοι όσον αφορά την υπηρεσία μας στον Ιεχωβά όπου μας ζητηθεί αλλά και πάντα πρόθυμοι να δώσουμε μια βοήθεια ουσιαστική και όχι στα λόγια στους αδελφούς μας ιδιαίτερα σε αυτόν τον δύσκολο καιρό και όσο βλέπουμε το τέλος να πλησιάζει.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: