Ανάγνωση της Γραφής για την Ανάμνηση: (Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 12η Νισάν)

Λουκάς 22:1-6
22 Πλησίαζε δε η γιορτή των άζυμων άρτων, που λέγεται Πάσχα.+ 2 Και οι πρωθιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν κάποιον αποτελεσματικό τρόπο για να απαλλαχτούν από αυτόν,+ γιατί φοβούνταν το λαό.+ 3 Ο Σατανάς, όμως, μπήκε στον Ιούδα, τον αποκαλούμενο Ισκαριώτη, ο οποίος περιλαμβανόταν στους δώδεκα·+ 4 και αυτός πήγε και μίλησε με τους πρωθιερείς και τους διοικητές του ναού σχετικά με το ποιος θα ήταν ο αποτελεσματικός τρόπος για να τους τον προδώσει.+ 5 Και αυτοί χάρηκαν και συμφώνησαν να του δώσουν ασημένια νομίσματα.+ 6 Αυτός, λοιπόν, συναίνεσε και άρχισε να ζητάει μια καλή ευκαιρία για να τους τον προδώσει όταν δεν θα υπήρχε τριγύρω πλήθος.+

Μάρκος 14:1, 2
14 Το πάσχα+ και η γιορτή+ των άζυμων άρτων ήταν ύστερα από δύο ημέρες.+ Και οι πρωθιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν κάποιον τρόπο να τον πιάσουν με δολοπλοκία και να τον σκοτώσουν·+ 2 διότι έλεγαν: «Όχι στη γιορτή, μήπως γίνει σάλος από μέρους του λαού».+

Μάρκος 14:10, 11
10 Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα, πήγε στους πρωθιερείς για να τον προδώσει σε αυτούς.+ 11 Όταν αυτοί το άκουσαν, χάρηκαν και υποσχέθηκαν να του δώσουν ασημένια νομίσματα.+ Εκείνος, λοιπόν, άρχισε να ζητάει κάποιον τρόπο να τον προδώσει στην κατάλληλη ευκαιρία.+

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: