Ανάγνωση της Γραφής για την Ανάμνηση: (Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 15η Νισάν)

Ματθαίος 27:62-66
62 Την επόμενη ημέρα, η οποία ήταν μετά την Προετοιμασία,+ συγκεντρώθηκαν οι πρωθιερείς και οι Φαρισαίοι μπροστά στον Πιλάτο, 63 λέγοντας: «Κύριε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο απατεώνας είπε, ενώ ήταν ακόμη ζωντανός: “Έπειτα από τρεις ημέρες+ θα εγερθώ”. 64 Γι’ αυτό, δώσε εντολή να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα, ώστε να μην έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν+ και πουν στο λαό: “Εγέρθηκε από τους νεκρούς!” και γίνει αυτή η τελευταία απάτη χειρότερη από την πρώτη». 65 Ο Πιλάτος τούς είπε: «Έχετε φρουρά.+ Πηγαίνετε, ασφαλίστε τον όπως ξέρετε». 66 Αυτοί, λοιπόν, πήγαν και ασφάλισαν τον τάφο σφραγίζοντας την πέτρα+ και τοποθετώντας τη φρουρά.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: