Ανάγνωση της Γραφής για την Ανάμνηση: (Γεγονότα στη διάρκεια της ημέρας: 12η Νισάν) Μάρκος 14:1, 2, 10, 11· Ματθαίος 26:1-5, 14-16

Μάρκος 14:1, 2, 10, 11· Ματθαίος 26:1-5, 14-16

14 Το Πάσχα+ και η Γιορτή των Άζυμων Άρτων+ ήταν ύστερα από δύο ημέρες.+ Και οι πρωθιερείς και οι γραμματείς έψαχναν τρόπο να τον πιάσουν* με δολοπλοκία και να τον σκοτώσουν·+ 2 διότι έλεγαν: «Όχι στη γιορτή, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός».

10 Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους Δώδεκα, πήγε στους πρωθιερείς για να τους τον προδώσει.+ 11 Όταν αυτοί το άκουσαν, χάρηκαν και υποσχέθηκαν να του δώσουν ασημένια νομίσματα.+ Εκείνος λοιπόν άρχισε να ψάχνει ευκαιρία για να τον προδώσει.

26 Αφού τελείωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του: 2 «Ξέρετε ότι σε δύο ημέρες θα λάβει χώρα το Πάσχα,+ και ο Γιος του ανθρώπου θα παραδοθεί για να κρεμαστεί στο ξύλο».+

3 Τότε συγκεντρώθηκαν οι πρωθιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέα, ο οποίος ονομαζόταν Καϊάφας,+ 4 και συνωμότησαν+ να πιάσουν* τον Ιησού με δολοπλοκία και να τον σκοτώσουν. 5 Ωστόσο, έλεγαν: «Όχι στη γιορτή, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός»

14 Τότε ένας από τους Δώδεκα, αυτός που ονομαζόταν Ιούδας Ισκαριώτης,+ πήγε στους πρωθιερείς+ 15 και είπε: «Τι θα μου δώσετε για να σας τον προδώσω;»+ Εκείνοι του έταξαν 30 ασημένια νομίσματα.+ 16 Από τότε λοιπόν, αυτός έψαχνε μια καλή ευκαιρία για να τον προδώσει.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: