Βιβλικοί χαρακτήρες: Αασβαΐ

Μααχαθίτης, του οποίου ο «γιος», ο Ελιφελέτ, ανήκε στους διακεκριμένους πολεμιστές του Δαβίδ. (2Σα 23:34) Η Μααχά, από όπου καταγόταν ο Αασβαΐ, θα μπορούσε να είναι είτε η Αβέλ‐βαιθ‐μααχά, η οποία βρισκόταν στην περιοχή του Νεφθαλί, είτε το συριακό βασίλειο της Μααχά. (2Σα 20:14· 10:6, 8, ) Στην παράλληλη περικοπή των εδαφίων 1 Χρονικών 11:35, 36 εμφανίζεται το όνομα Ουρ αντί του Αασβαΐ.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: