Δήλωση της ΕΕ για τη δίωξη των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για ορισμένες εκθέσεις που αναφέρουν ότι ο ομοσπονδιακός νόμος για την καταπολέμηση της εξτρεμιστικής δραστηριότητας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη Ρωσική Ομοσπονδία για να περιορίσει την ελευθερία της θρησκείας, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Οι ρωσικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μπορούν να απολαμβάνουν ειρηνικά την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις, όπως εγγυάται το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να συμμορφωθούν με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προωθεί την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων ως δικαίωμα άσκησης από όλους παντού, με βάση τις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης και της καθολικότητας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ή των πεποιθήσεων στην κοινότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική προσωπικότητα και τη μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εγκατάστασης και συντήρησης ελεύθερων προσβάσιμων τόπων λατρείας ή συναθροίσεως. Την ελευθερία επιλογής και κατάρτισης των ηγετών και το δικαίωμα άσκησης κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

Https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24397


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: