Η ελευθερία της λατρείας με αφορμή τους μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας και συγκεκριμένα την ελευθερία της λατρείας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το ζήτημα της ίδρυσης ναού και ευκτήριου οίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη συνέχεια αναφέρονται οι περιορισμοί του εν λόγω δικαιώματος στην ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Τέλος, αναλύεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μανουσάκης κατά Ελλάδος, καθώς και άλλες παρόμοιες.  – Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο

 

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: