Η Ρωσική αστυνομία έβαζε επίτηδες εξτρεμιστικά έντυπα στις Αίθουσες των Μαρτύρων του Ιεχωβά

The Ministry of Justice of Russia requires a total ban on the large religion of Jehovah’s Witnesses in Russia. They are charged with the storage and dissemination of extremist materials. However, Jehovah’s Witnesses collected more than 60 facts, including videotapes, to prove that the law enforcement agencies themselves toss them forbidden literature into their Kingdom Halls, and then “discover” it. World news The BBC published on the first page of one such shocking video.

 Мировые Новости опубликовали видео подброса полицией запрещенных материалов Свидетелям Иеговы

Минюст России требует тотального запрета крупной религии Свидетелей Иеговы в России. Им вменяется хранение и распространение экстремистских материалов. Однако Свидетели Иеговы собрали более 60 фактов, включая видеозаписи, в доказательство того, что сами правоохранительные органы подбрасывают им запрещенную литературу в их Залы Царства, а потом “обнаруживают” ее. Мировые новости BBC опубликовали на первой странице одно из таких шокирующих видеоΤο υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: