ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΙ 3, 4

«Η Υπηρεσία των Λευιτών»

Ο Ιεχωβά πήρε τους Λευίτες αντί για τα πρωτότοκα αρσενικά του Ισραήλ (Αρ 3:11-13· it-1 σ. 1225 ¶8)

Υπό τη Διαθήκη του Νόμου. Ενόσω οι Ισραηλίτες ήταν υπόδουλοι στην Αίγυπτο, ο Ιεχωβά αγίασε για τον εαυτό του κάθε πρωτότοκο γιο του Ισραήλ όταν θανάτωσε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου με τη δέκατη πληγή. (Εξ 12:29· Αρ 3:13) Κατά συνέπεια, αυτοί οι πρωτότοκοι γιοι ανήκαν στον Ιεχωβά και έπρεπε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ειδική υπηρεσία προς αυτόν. Ο Θεός θα μπορούσε να είχε ορίσει όλα αυτά τα πρωτότοκα αρσενικά του Ισραήλ ως ιερείς και φροντιστές του αγιαστηρίου. Αντίθετα, ο σκοπός του εξυπηρετούνταν με το να πάρει για αυτή την υπηρεσία τους άρρενες της φυλής του Λευί. Γι’ αυτόν το λόγο, επέτρεψε στο έθνος να αντικαταστήσει τα πρωτότοκα αρσενικά των άλλων 12 φυλών (οι απόγονοι των γιων του Ιωσήφ—του Εφραΐμ και του Μανασσή—υπολογίστηκαν ως δύο φυλές) με τα αρσενικά των Λευιτών. Σε μια απογραφή που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι μη Λευίτες πρωτότοκοι γιοι ηλικίας ενός μηνός και πάνω υπερέβαιναν κατά 273 τα αρσενικά των Λευιτών, γι’ αυτό και ο Θεός απαίτησε να καταβληθεί ένα λυτρωτικό αντίτιμο πέντε σίκλων ($11) για καθένα από αυτούς τους 273, τα δε χρήματα δόθηκαν στον Ααρών και στους γιους του. (Αρ 3:11-16, 40-51) Πριν από αυτή τη δοσοληψία, ο Ιεχωβά είχε ήδη ξεχωρίσει τα άρρενα μέλη της οικογένειας του Ααρών από τη φυλή του Λευί για να αποτελέσουν το ιερατείο του Ισραήλ.—Αρ 1:1· 3:6-10.

Κολάζ: Λευίτες εκτελούν διάφορες υπηρεσίες. 1. Λευίτης χύνει νερό στη χάλκινη λεκάνη. 2. Λευίτης τραβάει ένα καρότσι γεμάτο με πήλινα πιθάρια. 3. Λευίτης κουβαλάει στον ώμο του ένα πήλινο πιθάρι.

Οι Λευίτες απολάμβαναν πολύτιμα προνόμια (Αρ 3:25, 26, 31, 36, 37· it-2 σ. 202 ¶7)

Οι γιοι του Μεραρί είχαν την ευθύνη να φροντίζουν για τα πλαίσια της σκηνής,+ τις ράβδους της,+ τους στύλους της,+ τα πέλματα υποδοχής της, όλα τα σκεύη της,+ καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες,+ 37 όπως επίσης για τους στύλους που βρίσκονταν ολόγυρα από την αυλή, τα πέλματα υποδοχής τους,+ τους πασσάλους τους και τα σχοινιά τους.

Καθήκοντα. Οι Λευίτες αποτελούνταν από τρεις οικογένειες προερχόμενες από τους γιους του Λευί: τον Γηρσών (Γηρσώμ), τον Καάθ και τον Μεραρί. (Γε 46:11· 1Χρ 6:1, 16) Σε καθεμιά από αυτές τις οικογένειες δόθηκε μια θέση κοντά στη σκηνή της μαρτυρίας στην έρημο. Η κααθιτική οικογένεια του Ααρών στρατοπέδευε μπροστά στη σκηνή, προς την ανατολή. Οι άλλοι Κααθίτες στρατοπέδευαν στη νότια πλευρά, οι Γηρσωνίτες στη δυτική και οι Μεραρίτες στη βόρεια. (Αρ 3:23, 29, 35, 38) Το στήσιμο, η αποσυναρμολόγηση και η μεταφορά της σκηνής της μαρτυρίας ήταν εργασία των Λευιτών. Όταν ερχόταν η ώρα της μετακίνησης, ο Ααρών και οι γιοι του κατέβαζαν την κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων και κάλυπταν την κιβωτό της διαθήκης, τα θυσιαστήρια και άλλα άγια έπιπλα και σκεύη. Στη συνέχεια οι Κααθίτες κουβαλούσαν αυτά τα πράγματα. Οι Γηρσωνίτες μετέφεραν τα υφάσματα της σκηνής, τα καλύμματα, τα προπετάσματα, τα παραπετάσματα της αυλής και τα σχοινιά της σκηνής (προφανώς τα σχοινιά της ίδιας της σκηνής της μαρτυρίας), οι δε Μεραρίτες φρόντιζαν για τα πλαίσια, τους στύλους, τα πέλματα υποδοχής, τους πασσάλους της σκηνής και τα σχοινιά (τα σχοινιά της αυλής που περιέβαλλε τη σκηνή).—Αρ 1:50, 51· 3:25, 26, 30, 31, 36, 37· 4:4-33· 7:5-9.

Νεαρός αδελφός ελέγχει προσεκτικά την παραγγελία εντύπων της εκκλησίας. Ένας μεγαλύτερος αδελφός τον παρατηρεί και χαμογελάει.

Οι Λευίτες αναλάμβαναν τα πλήρη καθήκοντά τους στα 30 και σταματούσαν στα 50 (Αρ 4:46-48· it-2 σ. 203 ¶2)

Στις ημέρες του Μωυσή, ένας Λευίτης αναλάμβανε σε ηλικία 30 ετών τα πλήρη καθήκοντά του, όπως τη μεταφορά της σκηνής της μαρτυρίας και των αντικειμένων της κατά τις μετακινήσεις. (Αρ 4:46-49) Κάποια καθήκοντα μπορούσαν να εκτελεστούν από την ηλικία των 25, αλλά προφανώς όχι η κοπιαστική υπηρεσία, όπως η μεταφορά της σκηνής. (Αρ 8:24) Την εποχή του Βασιλιά Δαβίδ, η ηλικία μειώθηκε στα 20 χρόνια. Η εξήγηση που έδωσε ο Δαβίδ ήταν ότι η σκηνή της μαρτυρίας (η οποία επρόκειτο να αντικατασταθεί τώρα από το ναό) δεν θα χρειαζόταν πλέον να μεταφέρεται. Ο διορισμός της υποχρεωτικής υπηρεσίας τερματιζόταν στην ηλικία των 50 ετών. (Αρ 8:25, 26· 1Χρ 23:24-26· βλέπε ΗΛΙΚΙΑ.) Οι Λευίτες έπρεπε να είναι καλά καταρτισμένοι στο Νόμο, καθώς καλούνταν συχνά να τον διαβάζουν δημόσια και να τον διδάσκουν στον κοινό λαό.—1Χρ 15:27· 2Χρ 5:12· 17:7-9· Νε 8:7-9.

Τα άρρενα μέλη της οικογένειας του Ααρών εκτελούσαν ιερατικά καθήκοντα. Οι υπόλοιποι Λευίτες τούς βοηθούσαν. Παρόμοια, στη Χριστιανική εκκλησία σήμερα, ορισμένοι υπεύθυνοι άντρες αναλαμβάνουν διάφορες βαριές πνευματικές ευθύνες, ενώ άλλοι φροντίζουν για πιο απλά αλλά απαραίτητα ζητήματα.

Πνευματικά Πετράδια

Αριθ. 4:15​—Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο δείχνουμε ότι φοβόμαστε τον Θεό; (w06 1/8 σ. 23 ¶13)

Το γεγονός ότι ο Δαβίδ λάβαινε τη βοήθεια του Ιεχωβά όταν περνούσε στενοχώριες καθιστούσε βαθύτερο το φόβο του για τον Θεό και ενίσχυε την πεποίθησή του σε εκείνον. (Ψαλμός 31:22-24) Σε τρεις σημαντικές περιπτώσεις, όμως, ο φόβος του Δαβίδ για τον Θεό χάθηκε, πράγμα που οδήγησε σε σοβαρές συνέπειες. Η πρώτη περίπτωση περιλάμβανε τη διευθέτηση που έκανε για να μεταφερθεί η κιβωτός της διαθήκης του Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ πάνω σε άμαξα και όχι στους ώμους των Λευιτών, όπως όριζε ο Νόμος του Θεού. Όταν ο Ουζά, ο οποίος οδηγούσε την άμαξα, έπιασε την Κιβωτό για να τη σταθεροποιήσει, πέθανε επιτόπου για την «ανευλαβή πράξη» του. Ναι, ο Ουζά διέπραξε σοβαρή αμαρτία, αλλά στην ουσία εκείνο που προκάλεσε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα ήταν το γεγονός ότι ο Δαβίδ δεν διατήρησε κατάλληλο σεβασμό για το Νόμο του Θεού. Το να φοβάται κάποιος τον Θεό σημαίνει να κάνει τα πράγματα σύμφωνα με το δικό Του τρόπο.—2 Σαμουήλ 6:2-9· Αριθμοί 4:15· 7:9.

Αριθ. 4:4-32 Μπορείτε να Συμβάλλετε στην Ενίσχυση της Χριστιανικής μας Ενότητας—Πώς; Όλα αυτά τα εγχειρήματα βασίζονταν στη συνεργασία.​

Αριθ. 3:39-51 Ο Ιεχωβά Προμηθεύει το «Λύτρο σε Αντάλλαγμα για Πολλούς» Γιατί είναι ουσιώδες να αποτελεί ακριβές ισοδύναμο το λύτρο;

Αριθ. 3:5-8 “Να Βλέπετε την Τερπνότητα του Ιεχωβά” Μερικές πτυχές της αληθινής λατρείας που μπορούσε να παρατηρήσει ο Δαβίδ στον οίκο του Ιεχωβά ήταν οι μεγάλες συνάξεις των Ισραηλιτών, η δημόσια ανάγνωση και εξήγηση του Νόμου, η καύση του θυμιάματος και η άγια υπηρεσία που απέδιδαν οι ιερείς και οι Λευίτες.

Αριθ. 4:15 Να Είστε Σοφοί—Να Φοβάστε τον Θεό! Το να φοβάται κάποιος τον Θεό σημαίνει να κάνει τα πράγματα σύμφωνα με το δικό Του τρόπο.

Αριθμ. 3:9,10,39 Να Υποτάσσεστε Όσια στη Θεϊκή Εξουσία Ο Θεός τοποθέτησε το μεγαλύτερο αδελφό του Μωυσή, τον Ααρών, στη θέση του πρώτου αρχιερέα του Ισραήλ και διόρισε τους γιους του Ααρών για να βοηθούν τον πατέρα τους στα καθήκοντά του.​

Αριθ. 3:5-8 Ο Ιεχωβά Μισεί τη Δόλια Πορεία Η εκπλήρωση του διορισμού τους θα σήμαινε ζωή και ειρήνη για τους ίδιους και για το έθνος.

Αριθ. 4:15 Να Ρίχνετε Πάντα το Βάρος σας στον Ιεχωβά Είχε ειπωθεί ξεκάθαρα ότι οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι μεταφορείς, οι Κααθίτες Λευίτες, θα έπρεπε να μεταφέρουν την Κιβωτό στους ώμους τους, χρησιμοποιώντας μοχλούς οι οποίοι θα τοποθετούνταν στους κρίκους που υπήρχαν στην Κιβωτό για αυτόν ειδικά το σκοπό.

Αριθ. 4:15 Εσείς θα Μιμηθείτε το Έλεος του Θεού; Επιπλέον, ήταν δυνατόν να ‘εξολοθρευθεί’ οποιοσδήποτε Ισραηλίτης παραβίαζε συνειδητά και αμετανόητα κάποιο θείο νόμο.

Αριθ. 3:39-51 Ένα Αντίλυτρο για Όλους Τα εδάφια Αριθμοί 3:39-51 δείχνουν παραστατικά πόσο ακριβές έπρεπε να είναι το απολυτρωτικό τίμημα

Αριθ. 4:3, 47 Αυτός ο περιορισμός αναφερόταν σε σχέση με την ‘κοπιαστική υπηρεσία και την υπηρεσία μεταφοράς φορτίων στη σκηνή της συνάθροισης’.

Αριθ. 4:15 Παραμένετε Καθαροί απ’ Όλες τις Πλευρές; Βέβαια, οι Λευίτες ήταν εκείνοι που έκαναν τη μεταφορά των σκευών.

Αριθ. 4:4-6, 17-20 Τα Χερουβείμ στη Λατρεία του Ισραήλ—Γιατί Δεν Είναι Ειδωλολατρία; Επίσης, δεν μπορούσαν να είναι αντικείμενα λατρείας από το λαό, επειδή ο λαός γενικά δεν έβλεπε τα χερουβείμ και συνεπώς δεν προκαλείτο να συμπεριφερθή σ’ αυτά ειδωλολατρικά.

Αριθ. 4:15 Η παράλειψις του να τηρήση αυτά που έλεγε ο Νόμος σχετικά με τον ορθό τρόπο μεταφοράς της Κιβωτού, κατέληξε στο θάνατο του Ουζά.

Αριθμ. 4:46, 47 Πρέπει να Εορτάζωνται Γενέθλια; Κάτω από τον Μωσαϊκό νόμο, τα μέλη της φυλής του Λευί κρατούσαν αρχεία της ηλικίας των για να γνωρίζουν πότε θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν να υπηρετούν στο αγιαστήριο του Ιεχωβά.

Αριθμ. 3:13-51 Παρουσίασις του Αρχηγού της Θείας Κυριαρχίας Γι’ αυτό ο Ιωσήφ και η Μαρία έπρεπε να εξαγοράσουν τον Ιησού για να επιτρέπεται σ’ αυτόν ν’ ασχοληθή σε κοσμική εργασία.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: