ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΙ 7, 8

«Μαθήματα από το Στρατόπεδο του Ισραήλ»

Οι διορισμένοι άντρες ασκούν την ηγεσία στην ιερή υπηρεσία Αριθ. 7:10· it-1 σ. 885 ¶7)

Συχνά στον Ισραήλ υπεύθυνοι εκπρόσωποι ενεργούσαν εξ ονόματος του λαού. (Εσδ 10:14) Για παράδειγμα, οι «αρχηγοί των φυλών» έκαναν προσφορές μετά το στήσιμο της σκηνής της μαρτυρίας. (Αρ 7:1-11) Επίσης, στις ημέρες του Νεεμία, οι ιερείς, οι Λευίτες και «οι κεφαλές του λαού», ενεργώντας ως εκπρόσωποι, επικύρωσαν με σφραγίδα την «αξιόπιστη συμφωνία». (Νε 9:38–10:27) Κατά τη διάρκεια της οδοιπορίας του Ισραήλ στην έρημο, υπήρχαν «αρχηγοί της σύναξης, σύγκλητοι της συνάντησης, άντρες φημισμένοι», 250 από τους οποίους ακολούθησαν τον Κορέ, τον Δαθάν, τον Αβιρών και τον Ων και συγκεντρώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. (Αρ 16:1-3) Συμμορφούμενος με τη θεϊκή κατεύθυνση, ο Μωυσής διάλεξε 70 από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ οι οποίοι ήταν επόπτες για να τον βοηθούν να βαστάζει «το φορτίο του λαού» το οποίο δεν ήταν σε θέση να βαστάξει μόνος του. (Αρ 11:16, 17, 24, 25) Το εδάφιο Λευιτικό 4:15 κάνει λόγο για “τους πρεσβυτέρους της σύναξης”, φαίνεται δε ότι οι εκπρόσωποι του λαού ήταν οι πρεσβύτεροι του έθνους, οι κεφαλές του, οι κριτές του και οι επόπτες του.—Αριθ. 1:4, 16· Ιη 23:2· 24:1.

Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι και εύτακτοι Αριθ. 7:11· it-2 σ. 840 ¶2)

Στο στρατόπεδο του Ισραήλ οι Ρουβηνίτες, πλαισιωμένοι από τους απογόνους του Συμεών και του Γαδ, κατέλυαν Ν της σκηνής της μαρτυρίας. Κατά την οδοιπορία, αυτή η τρίφυλη υποδιαίρεση με επικεφαλής τον Ρουβήν ακολουθούσε την τρίφυλη υποδιαίρεση του Ιούδα, του Ισσάχαρ και του Ζαβουλών. (Αρ 2:10-16· 10:14-20) Αυτή ήταν επίσης η σειρά με την οποία οι φυλές έφεραν την προσφορά τους κατά την εγκαινίαση της σκηνής της μαρτυρίας.—Αρ 7:1, 2, 10-47.

Ο Ιεχωβά δείχνει κατανόηση για τους περιορισμούς μας Αριθ. 8:25, 26· w04 1/8 σ. 25 ¶1)

Για να καλύπτονται κατάλληλα οι θέσεις της υπηρεσίας των Λευιτών, και από στοχαστικό ενδιαφέρον για την ηλικία τους, οι μεγαλύτεροι έλαβαν την εντολή να αποχωρούν από την υποχρεωτική υπηρεσία. Ωστόσο, μπορούσαν να βοηθούν εθελοντικά τους άλλους Λευίτες. Παρότι σήμερα δεν μπορεί κάποιος να αποχωρήσει και να πάψει να είναι διαγγελέας της Βασιλείας, η αρχή που διέπει το νόμο αυτό μας διδάσκει ένα πολύτιμο μάθημα. Αν, λόγω προχωρημένης ηλικίας, κάποιος Χριστιανός δεν είναι σε θέση να εκπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις, μπορεί να συμμετέχει σε μια μορφή υπηρεσίας η οποία βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων του.

Όπως ο Ιεχωβά οργάνωσε τον Ισραήλ, έτσι έχει οργανώσει και τον λαό του σήμερα. Ωστόσο, μας παρατηρεί και ως άτομα και βλέπει τις προσπάθειες που κάνουμε για να τον υπηρετούμε.

Κολάζ: Διορισμένοι άντρες ασκούν την ηγεσία στις εκκλησιαστικές δραστηριότητες. 1. Ένας πρεσβύτερος και κάποιος νεαρός αδελφός καθαρίζουν μαζί τις καρέκλες της Αίθουσας Βασιλείας. 2. Πρεσβύτερος δίνει οδηγίες στον όμιλό του για τη διακονία από σπίτι σε σπίτι. 3. Πρεσβύτερος προσεύχεται σε μια συνάθροιση πρεσβυτέρων.

Πνευματικά Πετράδια

Αριθ. 8:17​—Πώς θεωρούσε ο Ιεχωβά τα πρωτότοκα αρσενικά στον Ισραήλ; (it-2 σ. 803 ¶9)

Εφόσον οι πρωτότοκοι γιοι των Ισραηλιτών ήταν αυτοί που επρόκειτο να γίνουν οι κεφαλές των διαφόρων σπιτικών, εκπροσωπούσαν ολόκληρο το έθνος. Μάλιστα ο Ιεχωβά χαρακτήρισε όλο το έθνος “πρωτότοκό” του, καθόσον ήταν το πρωτότοκο έθνος του λόγω της Αβραμιαίας διαθήκης. (Εξ 4:22) Επειδή είχε διατηρήσει τους πρωτότοκους ζωντανούς, ο Ιεχωβά πρόσταξε να αγιάζεται για αυτόν «κάθε αρσενικό πρωτότοκο που ανοίγει την κάθε μήτρα ανάμεσα στους γιους του Ισραήλ, από τους ανθρώπους και από τα ζώα». (Εξ 13:2) Έτσι λοιπόν, οι πρωτότοκοι γιοι ήταν αφιερωμένοι στον Θεό.

Αριθ. 8:25, 26. Για να καλύπτονται κατάλληλα οι θέσεις της υπηρεσίας των Λευιτών, και από στοχαστικό ενδιαφέρον για την ηλικία τους, οι μεγαλύτεροι έλαβαν την εντολή να αποχωρούν από την υποχρεωτική υπηρεσία. Ωστόσο, μπορούσαν να βοηθούν εθελοντικά τους άλλους Λευίτες. Παρότι σήμερα δεν μπορεί κάποιος να αποχωρήσει και να πάψει να είναι διαγγελέας της Βασιλείας, η αρχή που διέπει το νόμο αυτό μας διδάσκει ένα πολύτιμο μάθημα. Αν, λόγω προχωρημένης ηλικίας, κάποιος Χριστιανός δεν είναι σε θέση να εκπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις, μπορεί να συμμετέχει σε μια μορφή υπηρεσίας η οποία βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων του.

Αριθ. 7:89 Να Ακούτε τη Φωνή του Ιεχωβά Όπου και αν Είστε Τους ανέθετε επίσης συγκεκριμένους διορισμούς.

Αριθ. 8:24 «Έβαλα τα Λόγια μου στο Στόμα Σου» Ίσως κόντευε τα 25, την ηλικία κατά την οποία ένας ιερέας μπορούσε να αρχίσει την πρώτη φάση της υπηρεσίας του.

Αριθ. 8:3 Κεριά και Θυμίαμα Οι αρχιερείς φρόντιζαν το λυχνοστάτη «από το βράδυ μέχρι το πρωί ενώπιον του Ιεχωβά μόνιμα».

Αριθ. 7:9 Να Είστε Σοφοί—Να Φοβάστε τον Θεό! Το να φοβάται κάποιος τον Θεό σημαίνει να κάνει τα πράγματα σύμφωνα με το δικό Του τρόπο.

Αριθ. 7:89 Τι αντιπροσώπευαν τα χερουβείμ που υπήρχαν πάνω στην «κιβωτό της μαρτυρίας»;

Αριθ. 7:7-9 Παρότι ο Δαβίδ ήταν καλοπροαίρετος, η απόπειρά του να μεταφέρει την Κιβωτό με άμαξα αποτελούσε παραβίαση της προσταγής του Θεού και κατέληξε σε αποτυχία.

Αριθ. 7:7-9 Να Ρίχνετε Πάντα το Βάρος σας στον Ιεχωβά Είχε ειπωθεί ξεκάθαρα ότι οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι μεταφορείς, οι Κααθίτες Λευίτες, θα έπρεπε να μεταφέρουν την Κιβωτό στους ώμους τους, χρησιμοποιώντας μοχλούς οι οποίοι θα τοποθετούνταν στους κρίκους που υπήρχαν στην Κιβωτό για αυτόν ειδικά το σκοπό.

Αριθ. 8:16, 19 Οι ‘Δοσμένοι’, Προμήθεια από τον Ιεχωβά Οι Λευίτες ήταν ‘δοσμένοι’ στον Ααρών για να διεκπεραιώνουν καθήκοντα στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου, και γι’ αυτό ο Θεός μπορούσε να πει: «Ούτοι είναι δεδομένοι [δοσμένοι, ΜΝΚ] δώρον εις εμέ εκ μέσου των υιών Ισραήλ».

Αριθ. 8:24-26 Φαίνεται ότι οι Λευίτες μπορούσαν να αρχίζουν να κάνουν ελαφρότερες εργασίες στα 25 τους, αλλά έπρεπε να γίνουν 30 χρονών προτού συμμετάσχουν στις βαρύτερες εργασίες και στα πιο υπεύθυνα προνόμια της αποσυναρμολόγησης, της μεταφοράς και της συναρμολόγησης της σκηνής του μαρτυρίου.

Αριθ. 7:89 Ιερείς για Χίλια Χρόνια Χωρίς Ραδιούργα Παπαδοκρατία Αυτή ήταν η εξιλεωτική διαδικασία όπως περιγράφεται στη διαθήκη του Νόμου του Μωυσή.

Αριθ. 8:4 Μπορείτε να Γνωρίσετε τον Σκοπό του Θεού Το σχέδιο της σκηνής του μαρτυρίου δείχθηκε στο Μωυσή με όραμα.

Αριθ. 7:6-9 Η παράλειψις του να τηρήση αυτά που έλεγε ο Νόμος σχετικά με τον ορθό τρόπο μεταφοράς της Κιβωτού, κατέληξε στο θάνατο του Ουζά.

Αριθμ. 7:89 Εκτίμησις της Ιερότητος της Ζωής και του Αίματος Ο αρχιερεύς ελάμβανε ένα μέρος του αίματος κάθε ζώου και το εισήγε στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου (αργότερα, του ναού) και το ερράντιζε μπροστά στην Κιβωτό, η οποία παρίστανε την παρουσία του Θεού.

Αριθμ. 7 Ας Αποδίδωμε το Καλύτερο μας στον Ιεχωβά Κατόπιν, σχετικά με την προσφορά εξ αλφίτων, είναι σημαντικό ότι η έκφρασις «σεμίδαλις» επαναλαμβάνεται, όπως στην προετοιμασία των άρτων για την καθαρά τράπεζα του ναού.

Αριθμ. 8:5-22 Μακάριοι Εκείνοι που Αγρυπνούν Όσον αφορά τους Λευίτας, αυτοί έπρεπε να πλύνουν τα ενδύματά τους προτού παρουσιασθούν στους ιερείς ως βοηθοί των στον ναό.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: