ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΙ 27-29

Οι πέντε κόρες του Σαλπαάδ ήθελαν να διατηρήσουν την κληρονομιά του πατέρα τους (Αρ 27:1-4· w13 15/6 σ. 10 ¶14· βλέπε εικόνα εξωφύλλου)

Οι πέντε αδελφές πλησίασαν τον Μωυσή και τον ρώτησαν: «Γιατί να αφαιρεθεί το όνομα του πατέρα μας ανάμεσα από την οικογένειά του μόνο και μόνο επειδή δεν είχε γιο;» Και παρακάλεσαν: «Δώσε σε εμάς ιδιοκτησία ανάμεσα στους αδελφούς του πατέρα μας». Μήπως ο Μωυσής αντέδρασε λέγοντας: “Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα”; Όχι, «παρουσίασε την υπόθεσή τους ενώπιον του Ιεχωβά». (Αριθ. 27:2-5) Ποια ήταν η απάντηση του Ιεχωβά; Είπε στον Μωυσή: «Οι κόρες του Σαλπαάδ μιλούν σωστά. Ασφαλώς και πρέπει να τους δώσεις ιδιοκτησία κληρονομιάς ανάμεσα στους αδελφούς του πατέρα τους, και θα κάνεις να περάσει η κληρονομιά του πατέρα τους σε αυτές». Ο Ιεχωβά πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα. Μετέτρεψε την εξαίρεση σε κανόνα, δίνοντας στον Μωυσή την οδηγία: «Σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος πεθάνει χωρίς να έχει γιο, πρέπει να κάνετε να περάσει η κληρονομιά του στην κόρη του». (Αριθ. 27:6-8· Ιησ. Ναυή 17:1-6) Έκτοτε, όλες οι Ισραηλίτισσες που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα θα απολάμβαναν προστασία.

Ο Ιεχωβά πήρε μια απόφαση που φανέρωνε απροσωποληψία (Αρ 27:5-7· w13 15/6 σ. 11 ¶15)

Τι φιλάγαθη και αμερόληπτη απόφαση! Ο Ιεχωβά φέρθηκε με αξιοπρέπεια σε αυτές τις γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση, όπως φερόταν και στους Ισραηλίτες που είχαν πιο ευνοϊκές περιστάσεις. (Ψαλμ. 68:5) Αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές Γραφικές αφηγήσεις που καταδεικνύουν τη συγκινητική αλήθεια ότι ο Ιεχωβά φέρεται σε όλους τους υπηρέτες του με απροσωποληψία.​—1 Σαμ. 16:1-13· Πράξ. 10:30-35, 44-48.

Πρέπει να φερόμαστε και εμείς με απροσωποληψία (Αρ 27:8-11· w13 15/6 σ. 11 ¶16)

Πώς μπορούμε να μιμούμαστε την απροσωποληψία του Ιεχωβά; Θυμηθείτε ότι αυτή η ιδιότητα έχει δύο πτυχές. Μόνο αν είμαστε απροσωπόληπτοι θα φερόμαστε στους άλλους χωρίς προσωποληψία. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε πως είμαστε ανοιχτόμυαλοι και αμερόληπτοι. Πιθανότατα θα συμφωνήσετε, όμως, ότι δεν είναι πάντα εύκολο να αξιολογούμε οι ίδιοι τα αισθήματά μας αντικειμενικά. Τι μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε για να διαπιστώσουμε αν οι άλλοι μας θεωρούν απροκατάληπτο άτομο; Όταν ο Ιησούς θέλησε να μάθει τι έλεγαν οι άνθρωποι για αυτόν, ρώτησε τους έμπιστους φίλους του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είναι ο Γιος του ανθρώπου;» (Ματθ. 16:13, 14) Γιατί να μην κάνετε και εσείς το ίδιο; Μπορείτε να πλησιάσετε κάποιον φίλο σας τον οποίο εμπιστεύεστε για την ευθύτητά του και να τον ρωτήσετε αν έχετε φήμη απροσωπόληπτου ατόμου. Αν πει ότι διακρίνει κάποια κατάλοιπα προσωποληψίας, είτε σε φυλετικά είτε σε κοινωνικά είτε σε οικονομικά ζητήματα, τι πρέπει να κάνετε; Προσευχηθείτε ένθερμα στον Ιεχωβά για τα αισθήματά σας, παρακαλώντας τον να σας βοηθήσει να αλλάξετε τη νοοτροπία σας ώστε να αντανακλάτε πληρέστερα την απροσωποληψία του.​—Ματθ. 7:7· Κολ. 3:10, 11.

Μιμούμαστε την απροσωποληψία του Ιεχωβά όταν φερόμαστε στους αδελφούς μας με αξιοπρέπεια και όσια αγάπη καθώς και όταν κηρύττουμε σε κάθε είδους ανθρώπους.

Κολάζ: Τρόποι με τους οποίους δείχνουμε απροσωποληψία. 1. Πέντε αδελφοί διαφορετικής ηλικίας και φυλής απολαμβάνουν ένα γεύμα και συναναστροφή σε κάποιο σπίτι. 2. Ζευγάρι κηρύττει σε κάποιον κύριο διαφορετικής φυλής κοντά σε ένα στρατόπεδο προσφύγων.

Πνευματικά Πετράδια

Αριθ. 28:7, 14​—Τι ήταν οι σπονδές; (it-2 σ. 790 ¶1)

Σπονδές. Οι σπονδές συνόδευαν τις περισσότερες προσφορές, ειδικά μετά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην Υποσχεμένη Γη. (Αρ 15:2, 5, 8-10) Συνίσταντο σε κρασί (“μεθυστικό ποτό”) που το έχυναν πάνω στο θυσιαστήριο. (Αρ 28:7, 14· παράβαλε Εξ 30:9· Αρ 15:10.) Ο απόστολος Παύλος έγραψε στους Χριστιανούς των Φιλίππων: «Αν χύνομαι σαν σπονδή πάνω στη θυσία και στη δημόσια υπηρεσία στις οποίες σας έχει οδηγήσει η πίστη, ευφραίνομαι». Εδώ χρησιμοποίησε μεταφορικά τη σπονδή, εκφράζοντας την προθυμία του να δαπανηθεί για χάρη των συγχριστιανών του. (Φλπ 2:17) Λίγο προτού πεθάνει, έγραψε στον Τιμόθεο: «Εγώ χύνομαι ήδη σαν σπονδή, και ο ορισμένος καιρός για την απελευθέρωσή μου επίκειται».—2Τι 4:6.

Αριθ. 27:14 Πού Κοιτάζουν τα Μάτια Σας; Πίκραναν το πνεύμα του, και εκείνος μίλησε απερίσκεπτα με τα χείλη του».

Αριθ. 27:1-8 «Όλες οι Οδοί του Είναι Δικαιοσύνη» Αυτή η απόφαση αποτέλεσε προηγούμενο, υποστηρίζοντας έτσι τα δικαιώματα των κοριτσιών που ήταν ορφανά από πατέρα.

Αριθ. 27:18-23 Ο Ιεχωβά Είναι Θεός Οργάνωσης Υπό την κατεύθυνση του Θεού, ο Μωυσής διόρισε αργότερα διάδοχό του τον Ιησού του Ναυή.

Αριθ. 27:5-11 «Έξοχη Γυναίκα» Το δικαίωμα γάμου με μια τέτοια χήρα προφανώς δινόταν πρώτα στους αδελφούς του νεκρού και έπειτα στους πλησιέστερους άρρενες συγγενείς, όπως ίσχυε και με το δικαίωμα κληρονομιάς.​

Αριθ. 27:2-5 Να Εκτιμάτε τις Ιδιότητες του Ιεχωβά στο Πλήρες Όχι, «παρουσίασε την υπόθεσή τους ενώπιον του Ιεχωβά».

Αριθ. 27:1-11 Μωυσής—Άνθρωπος Ταπεινοφροσύνης Σκεφτείτε, λόγου χάρη, με πόση μετριοφροσύνη χειρίστηκε ένα δύσκολο ζήτημα σχετικά με δικαιώματα κληρονομιάς.

Αριθ. 27:1-8 Ενδιαφέρεται Πραγματικά ο Θεός για τις Γυναίκες; Έκτοτε, οι γυναίκες στον Ισραήλ μπορούσαν να λάβουν κληρονομιά από τον πατέρα τους και να τη μεταβιβάσουν στα παιδιά τους.​

Αριθ. 28:26 Πρέπει να Τηρείτε Εβδομαδιαίο Σάββατο; Το εβδομαδιαίο Σάββατο ήταν απλώς ένααπό τα πολλά σάββατα τα οποία όφειλαννα τηρούν οι Ισραηλίτες.

Αριθ. 27:1-8 Πατέρας για τα Αγόρια που Είναι Ορφανά από Πατέρα Ο Μωσαϊκός Νόμος περιφρουρούσε επίσης τα δικαιώματα των κοριτσιών που ήταν ορφανά από πατέρα.​

Αριθ. 27:20 Να Τιμάτε τον Ιεχωβά Εκδηλώνοντας Αξιοπρέπεια Στον Μωυσή δόθηκε η οδηγία να μεταφέρει στον Ιησού του Ναυή, τον άνθρωπο που επρόκειτο να τον διαδεχθεί ως ηγέτης των Ισραηλιτών, “ένα μέρος από την τιμή που απολάμβανε”, προσδίδοντάς του αξιοπρέπεια.

Αριθ. 27:1-8 Να Έχετε Μόνιμα τον Ιεχωβά Μπροστά Σας Έπρεπε να παντρευτούν γιους του Μανασσή ώστε η περιουσία που κληρονόμησαν να μείνει εντός της φυλής.

Αριθ. 27:13 Ποιοι θα Αναστηθούν; Συνεπώς, και ο Μωυσής πήγε στον Σιεόλ, μολονότι κανείς δεν γνώριζε πού ήταν ο τάφος του.

Αριθ. 27:12, 13 Παράδεισος—Είναι για Εσάς; Εξαιτίας ενός παλιού σφάλματος του Μωυσή, ο Ιεχωβά αποφάσισε ότι δεν θα οδηγούσε εκείνος τον Ισραήλ στην απέναντι πλευρά του Ιορδάνη.

Αριθ. 27:21 Πώς Μπορείτε να Παίρνετε Καλές Αποφάσεις Μέσω του Ουρίμ και του Θουμμίμ, ο Ιεχωβά έδινε άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα και βοηθούσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ να βεβαιώνονται ότι οι αποφάσεις τους εναρμονίζονταν με το θέλημά του.

Αριθ. 27:8-11 Το Τέλος της Φτώχειας Πλησιάζει Επίσης, οι νόμοι περί κληρονομιάς υπό το Μωσαϊκό Νόμο διασφάλιζαν ότι η γη θα συνέχιζε να είναι ιδιοκτησία της οικογένειας ή της φυλής στην οποία είχε δοθεί.

Αριθ. 27:12-14 Ένα Βιβλίο για Όλους τους Ανθρώπους Ανάμεσα στα όσα κατέγραψε με ειλικρίνεια ήταν η προσωπική του έλλειψη ευγλωττίας, η οποία κατά την άποψή του τον καθιστούσε ακατάλληλο να είναι ηγέτης του Ισραήλ (Έξοδος 4:10)· το σοβαρό λάθος που έκανε και το οποίο εμπόδισε την είσοδό του στην Υποσχεμένη Γη (Αριθμοί 20:9-12· 27:12-14)· η παρεκτροπή του αδελφού του, του Ααρών, ο οποίος συνεργάστηκε με τους στασιαστικούς Ισραηλίτες φτιάχνοντας το άγαλμα ενός χρυσού μοσχαριού (Έξοδος 32:1-6)· ο στασιασμός της αδελφής του, της Μαριάμ, και η ταπεινωτική τιμωρία της (Αριθμοί 12:1-3, 10)· η ανίερη στάση των ανιψιών του, Ναδάβ και Αβιού (Λευιτικό 10:1, 2)· και τα επανειλημμένα παράπονα και οι γογγυσμοί του ίδιου του λαού του Θεού

Αριθ. 29:12-34 Ο Θρίαμβος της Αληθινής Λατρείας Πλησιάζει Τα οφέλη της λυτρωτικής θυσίας του θα εκχυθούν τελικά σε αναρίθμητους απογόνους των 70 οικογενειών της ανθρωπότητας που κατάγονται από τον Νώε.

Αριθ. 27:1-11 Πώς θα Σταθείτε Μπροστά στη Δικαστική Έδρα; Δεν θα ήταν παρήγορο για εσάς εκείνη την εποχή να γνωρίζετε ότι ένας τέλειος Κριτής αποφαινόταν για τα διάφορα ζητήματα;

Αριθ.27:18-23 Πρεσβύτεροι—Να Αναθέτετε Ευθύνες σε Άλλους! Ο Μωυσής έλαβε την οδηγία να «επιθέσει επ’ αυτόν από της δόξης [του]»

Αριθ. 28:2 Είστε Συνεπείς στην Ώρα Σας; Έδωσε επίσης στον Μωυσή οδηγίες για τις συναθροίσεις: ‘Όλη η σύναξη πρέπει να είναι εκεί στην καθορισμένη συνάντηση’.

Αριθμ. 28:14 Φυλαχθήτε από ‘Οινοποσίες’ Πολύ κατάλληλα, ο οίνος ήταν μεταξύ των εκλεκτών πραγμάτων που προσεφέροντο στον Ιεχωβά ως θυσιαστική λατρεία γι’ αυτόν.

Αριθμ. 27:21 Μη Στρέφετε στη Μαντεία! Το Ουρίμ και το Θουμίμ που φορούσε ο Αρχιερεύς και χρησιμοποιούσε όταν επρόκειτο να κρίνη (Έξοδ. 28:30· Αριθμ. 27:21), η παρουσία του εφόδ (1 Σαμ. 23:9· 30:7), και το ύδωρ δοκιμής του Γεδεών με τον πόκο του μαλλιού (Κριτ. 6:36-40), είναι άλλα παραδείγματα του τρόπου, με τον οποίον αποκαλύπτει ο Ιεχωβά τους σκοπούς του στον άνθρωπο, απηλλαγμένου από δαιμονική μαντεία.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: