ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΙ 30, 31

«Να Εκπληρώνετε τις Ευχές Σας»

Οι ευχές των Ισραηλιτών ήταν μεν εθελοντικές, αλλά ταυτόχρονα δεσμευτικές (Αρ 30:2· it-1 σ. 1028 ¶3)

Εθελοντικές μεν, Αλλά Δεσμευτικές από τη Στιγμή που Γίνονταν. Οι ευχές ήταν απολύτως εθελοντικές. Εντούτοις, από τη στιγμή που κάποιος έκανε μια ευχή, υποχρεωνόταν από το θεϊκό νόμο να την εκπληρώσει. Γι’ αυτό, λεγόταν ότι η ευχή “δέσμευε την ψυχή του” ανθρώπου, με την έννοια ότι η ζωή του η ίδια αποτελούσε εγγύηση για την πραγματοποίηση του λόγου του. (Αρ 30:2· βλέπε επίσης Ρω 1:31, 32.) Εφόσον διακυβευόταν η ίδια η ζωή, καταλαβαίνουμε γιατί η Γραφή συνιστούσε να επιδεικνύει κανείς εξαιρετική σύνεση προτού κάνει ευχή, λαβαίνοντας προσεκτικά υπόψη τις υποχρεώσεις που θα αναλάμβανε. Ο Νόμος ανέφερε: «Σε περίπτωση που ευχηθείς ευχή στον Ιεχωβά . . . ο Θεός . . . εξάπαντος θα σου τη ζητήσει και αυτό θα αποτελούσε αμαρτία από μέρους σου. Σε περίπτωση, όμως, που παραλείψεις να κάνεις ευχή, αυτό δεν θα αποτελέσει αμαρτία από μέρους σου».—Δευ 23:21, 22.

Οι ευχές μπορεί να περιλαμβάνουν την αποχή από πράγματα που δεν είναι απαγορευμένα (Αρ 30:3, 4· it-1 σ. 1027 ¶7)

Επίσημη υπόσχεση που δινόταν στον Θεό αναφορικά με την εκτέλεση κάποιας πράξης, την πραγματοποίηση κάποιας προσφοράς ή δωρεάς, την είσοδο σε κάποια υπηρεσία ή κατάσταση ή την αποχή από ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν αθέμιτα αυτά καθαυτά. Η ευχή ήταν οικειοθελής δήλωση που γινόταν αυτόβουλα. Εφόσον ήταν επίσημη υπόσχεση, είχε την ισχύ ενός όρκου, σε ορισμένες δε περιπτώσεις οι δύο λέξεις εμφανίζονται μαζί στην Αγία Γραφή. (Αρ 30:2· Ματ 5:33) Η «ευχή» αναφέρεται περισσότερο στη δήλωση της πρόθεσης, ενώ ο «όρκος» υπονοεί την επίκληση κάποιας ανώτερης αρχής ως πιστοποίηση της ειλικρίνειας ή της δεσμευτικής φύσης της δήλωσης. Πολλές φορές δίνονταν όρκοι κατά την πιστοποίηση μιας διαθήκης.—Γε 26:28· 31:44, 53.

Σήμερα, οι ευχές είναι προσωπικό ζήτημα ανάμεσα στον Ιεχωβά και στον κάθε λάτρη του (Αρ 30:6-9· w04 1/8 σ. 27 ¶3)

Μπορεί ένας Χριστιανός να αναιρέσει τις ευχές της συζύγου του; Όσον αφορά τις ευχές, ο Ιεχωβά πολιτεύεται τώρα με τους λάτρεις του σε ατομική βάση. Παραδείγματος χάρη, η αφιέρωση στον Ιεχωβά είναι μια προσωπική ευχή. (Γαλάτες 6:5) Ο σύζυγος δεν έχει την εξουσία να αναιρέσει ή να ακυρώσει μια τέτοια ευχή. Η σύζυγος, όμως, θα πρέπει να αποφεύγει να κάνει κάποια ευχή που συγκρούεται με το Λόγο του Θεού ή με τα καθήκοντά της απέναντι στο σύζυγό της.

Οι δύο πιο σημαντικές ευχές που μπορεί να κάνει ένας Χριστιανός σήμερα είναι η ευχή της αφιέρωσης και η γαμήλια υπόσχεση.

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ: “Ζω σύμφωνα με τις ευχές που έχω κάνει;”

Κολάζ: Κάποιοι κάνουν ευχές. 1. Νεαρή προσεύχεται. 2. Ζευγάρι ανταλλάσσει δαχτυλίδια στη γαμήλια τελετή τους.

Πνευματικά Πετράδια

Αριθ. 30:10-12​—Πώς ξέρουμε ότι η ευχή της Άννας να προσφέρει τον Σαμουήλ στην υπηρεσία του Ιεχωβά είχε την έγκριση του Ελκανά; (1Σα 1:11· it-1 σ. 1261 ¶5)

Υπήρχε η δυνατότητα να προσφερθούν άτομα για αποκλειστική υπηρεσία προς τον Ιεχωβά σχετική με το αγιαστήριο. Επρόκειτο για ένα δικαίωμα το οποίο μπορούσαν να ασκήσουν οι γονείς. Ο Σαμουήλ ήταν ένα τέτοιο άτομο, το οποίο η μητέρα του η Άννα είχε ευχηθεί να προσφέρει στην υπηρεσία της σκηνής πριν από τη γέννησή του. Αυτή η ευχή είχε την έγκριση του συζύγου της του Ελκανά. Μόλις απογαλακτίστηκε ο Σαμουήλ, η Άννα τον πρόσφερε στο αγιαστήριο. Μαζί με αυτόν, η Άννα έφερε και ένα ζώο για θυσία. (1Σα 1:11, 22-28· 2:11) Ο Σαμψών ήταν άλλο ένα παιδί που προσφέρθηκε ειδικά για να υπηρετεί τον Θεό ως Ναζηραίος.—Κρ 13:2-5, 11-14· παράβαλε με την εξουσία που είχε ο πατέρας όσον αφορά την κόρη του όπως περιγράφεται στα εδάφια Αρ 30:3-5, 16.

Αριθ. 31:15, 16 «Να Φεύγετε από τη Σεξουαλική Ανηθικότητα!» Έστειλε νεαρές Μωαβίτισσες στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών για να ξελογιάσουν τους άντρες.​

Αριθ. 30:2 «Ό,τι Ευχηθείς Εκπλήρωσέ Το» Σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του πρέπει να ενεργήσει».

Αριθ. 30:2 Η Πιστότητα Οδηγεί στην Επιδοκιμασία του Θεού Σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του πρέπει να ενεργήσει».

Αριθ. 30:10-15 Άνοιξε την Καρδιά της στον Θεό Μέσω Προσευχής Πιθανότατα του είχε μιλήσει για το αίτημά της και τη δέσμευση που είχε αναλάβει, διότι ο Μωσαϊκός Νόμος έλεγε ότι ο σύζυγος είχε δικαίωμα να ακυρώσει μια ευχή που είχε κάνει η γυναίκα του χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Αριθ. 30:2 Υπακούστε στον Θεό και Ωφεληθείτε από τις Ένορκες Υποσχέσεις Του Δυστυχώς, οι Ισραηλίτες έκαναν έκτοτε πολλές ευχές στον Θεό τις οποίες αργότερα αθέτησαν.​

Αριθ. 31:1-5, 25-30. “Ας Φέρουμε Προσφορά για τον Ιεχωβά” Σε αρμονία με την κατεύθυνση του Ιεχωβά, οι στρατιώτες έδωσαν ένα ποσοστό από το μερίδιό τους στους ιερείς, ενώ οι υπόλοιποι Ισραηλίτες έδωσαν ένα παρόμοιο ποσοστό στους Λευίτες.​

Αριθ. 30:6-8 Πώς Βρήκε Ειρήνη η Άννα Αυτού του είδους η ευχή πρέπει να εγκριθεί από το σύζυγό της, και οι μετέπειτα ενέργειες του Ελκανά δείχνουν ότι εγκρίνει την υπόσχεση της αγαπημένης του συζύγου.

Αριθ. 31:16 Να Κρατάτε Γερά το Όνομα του Ιησού Ο δίκαιος θυμός του Ιεχωβά άναψε, και ο Θεός έστειλε μια μάστιγα που θανάτωσε 24.000 από εκείνους τους πόρνους Ισραηλίτες—η μάστιγα σταμάτησε μόνο όταν ο ιερέας Φινεές έλαβε δραστικά μέτρα για να απομακρύνει το κακό από τον Ισραήλ.

Αριθ. 31:16 Στις ημέρες του αρχαίου Ισραήλ, ο προφήτης Βαλαάμ συμβούλεψε τους Μωαβίτες να δελεάσουν τους Ισραηλίτες ώστε «να διαπράξουν απιστία προς τον Ιεχωβά».

Αριθ. 30:3-15 Επιπλέον, υπό το Μωσαϊκό Νόμο, μια ευχή που γινόταν από γυναίκα μπορούσε να ακυρωθεί από τον πατέρα της ή από το σύζυγό της.​

Αριθ. 31:16 Να Καλλιεργείτε Υπακοή Καθώς Πλησιάζει το Τέλος Παρ’ όλα αυτά, επηρεάζονταν από ορισμένα άτομα που εκδήλωναν το πονηρό πνεύμα του Βαλαάμ και της Ιεζάβελ, οι οποίοι μέσω της σεξουαλικής ανηθικότητας και της Βααλολατρίας ενήργησαν ως φθοροποιά επιρροή στον αρχαίο Ισραήλ.

Αριθ. 30:13 Μολονότι, υπό το Μωσαϊκό Νόμο, οι χήρες και οι διαζευγμένες γυναίκες δεσμεύονταν από τις ευχές τους, τι μπορούσε να κάνει κάποιος σύζυγος σε σχέση με οποιαδήποτε ευχή έκανε η σύζυγός του;

Αριθ. 31:16 Εξακολουθήστε να Περπατάτε με τον Θεό Όταν διάφοροι άντρες από το στρατόπεδο του Ισραήλ άρχισαν να θεωρούν επιθυμητές αυτές τις συναναστροφές, δελεάστηκαν να κάνουν πράγματα που γνώριζαν ότι ήταν εσφαλμένα, και αυτό τους στοίχισε τη ζωή.

Αριθ. 31:15,16 Να Φυλάγεστε από τους Ψευδοδιδασκάλους! Ως αποτέλεσμα, πολλοί από το λαό του Θεού παραπλανήθηκαν από τις Μωαβίτισσες, και 24.000 θανατώθηκαν για την ανήθικη διαγωγή τους.

Αριθ. 30:12, 16 Πώς Μπορούμε να Προστατέψουμε τα Παιδιά Μας; Να τα διαβεβαιώσετε ότι είναι πάντοτε κατάλληλο να το πουν—ακόμη και αν είχαν υποσχεθεί να μην το πουν.

Αριθ. 31:8 Ακούστε Τι Λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες Κάποιος στην Πέργαμο διέφθειρε τους εκεί Χριστιανούς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Βαλαάμ διέφθειρε τους Ισραηλίτες στην έρημο: με το να τους ενθαρρύνει να ‘τρώνε ειδωλόθυτα και να πορνεύουν’.

Αριθ. 22:1–36:13 Να Σέβεστε τον Ιεχωβά, Προτρέπει το Βιβλίο των Αριθμών Στα τρία τμήματα των αριθμών αναφέρονται τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Όρος Σινά (1:1–10:10), αργότερα στην έρημο (10:11–21:35) και στις πεδιάδες Μωάβ (22:1–36:13)

Αριθ. 31:3 Είναι ο Άνθρωπος Ανίκανος να Φέρει Ειρήνη; Κατά καιρούς ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε φυσικά φαινόμενα, όπως η πλημμύρα και ο σεισμός, για να το κάνει αυτό, ενώ άλλες φορές χρησιμοποίησε ορισμένα έθνη για εκτελεστές του.

Αριθμ. 31:26-47 Οι Χριστιανοί και η Πληρωμή Φόρων Μέσω του Μωυσέως, ο Θεός έδωσε εντολή στους Ισραηλίτες να πληρώνουν ωρισμένους φόρους για τη διατήρησι του κεντρικού αγιαστηρίου λατρείας.

Αριθ. 31:16 Νέοι, Αντισταθήτε στις Κοσμικές Πιέσεις Ωστόσο, έχασαν την εκπλήρωσι της υποσχέσεως, επειδή δελεάσθηκαν σε σεξουαλική ανηθικότητα!


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: