ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΝΕΣΗ 9-11

«Όλη η Γη Συνέχιζε να Έχει Μία Γλώσσα»

Γέν. 11:1-4, 6-9 Στη Βαβέλ, ο Ιεχωβά διασκόρπισε τους ανυπάκουους ανθρώπους προκαλώντας σύγχυση στη γλώσσα τους. Σήμερα συγκεντρώνει ένα μεγάλο πλήθος από όλα τα έθνη και τις γλώσσες και τους δίνει μια «καθαρή γλώσσα» ώστε “να επικαλούνται το όνομα του Ιεχωβά και να τον υπηρετούν ώμο προς ώμο”. (Σοφ 3:9· Απ 7:9) Αυτή η «καθαρή γλώσσα» είναι η αλήθεια για τον Ιεχωβά και τους σκοπούς του, όπως εκτίθεται στις Γραφές.

Για να μάθει κάποιος μια καινούρια γλώσσα, δεν αρκεί να θυμάται απέξω καινούριες λέξεις. Χρειάζεται να μάθει έναν καινούριο τρόπο σκέψης, καινούρια πρότυπα σκέψης. Παρόμοια, καθώς εμείς μαθαίνουμε την καθαρή γλώσσα της αλήθειας, ο νους μας μεταμορφώνεται. (Ρω 12:2) Αυτή είναι μια διαρκής διαδικασία που ενώνει τον λαό του Θεού.​—1Κο 1:10.

Αδελφοί και αδελφές συζητούν χαρούμενα πριν από μια συνάθροιση.

Γέν. 11:1-4​—Κάποιοι αποφάσισαν να χτίσουν μια πόλη και έναν πύργο πηγαίνοντας ενάντια στο θέλημα του Θεού (it-1 429· it-1 644, 645)

Χαρακτηριστικά της Αρχαίας Βαβυλώνας. Η θεμελίωση της πόλης της Βαβυλώνας στις Πεδιάδες της Σεναάρ έγινε παράλληλα με την απόπειρα οικοδόμησης του Πύργου της Βαβέλ. (Γε 11:2-9) Ο κοινός στόχος που επιδίωκαν οι κατασκευαστές του πύργου και της πόλης δεν ήταν η εξύψωση του ονόματος του Θεού, αλλά το να “κάνουν ξακουστό όνομα” για τον εαυτό τους. Οι πύργοι ζιγκουράτ που ήρθαν στο φως, όχι μόνο στα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνας αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσοποταμίας, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την κατά βάση θρησκευτική φύση του αρχικού πύργου, ανεξάρτητα από τη μορφή του ή την τεχνοτροπία του. Η αποφασιστική ενέργεια στην οποία προέβη ο Ιεχωβά Θεός προκειμένου να ματαιώσει την ανέγερση του ναού καταδικάζει σαφώς αυτόν το ναό ως προϊόν της ψεύτικης θρησκείας. Παρότι το εβραϊκό όνομα Βαβέλ που δόθηκε στην πόλη σημαίνει «Σύγχυση», τόσο το σουμεριακό όνομα (Κα-ντινγκίρ-ρα) όσο και το ακκαδικό (Μπαμπ-ιλού) σημαίνουν «Πύλη του Θεού». Επομένως, οι εναπομείναντες κάτοικοι της πόλης άλλαξαν τη μορφή του ονόματός της για να αποφύγουν την αρχική καταδικαστική έννοιά του, ωστόσο και η καινούρια ή υποκατάστατη μορφή του ονόματος εξακολουθούσε να ταυτίζει την πόλη με τη θρησκεία.

Η αφήγηση της Γένεσης περιγράφει πώς ένα τμήμα της μετακατακλυσμιαίας ανθρώπινης οικογένειας ενώθηκε στην επιτέλεση ενός έργου που αντέβαινε στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό είχε γίνει γνωστό στον Νώε και στους γιους του. (Γε 9:1) Αντί να εξαπλωθούν και να “γεμίσουν τη γη”, αυτοί αποφάσισαν να κάνουν την ανθρώπινη κοινωνία συγκεντρωτική, κατοικώντας όλοι μαζί σε μια τοποθεσία στην περιοχή που ονομάστηκε Πεδιάδες της Σεναάρ στη Μεσοποταμία. Προφανώς αυτή η τοποθεσία επρόκειτο να αποτελέσει επίσης θρησκευτικό κέντρο που θα διέθετε έναν θρησκευτικό πύργο.—Γε 11:2-4.

Γέν. 11:6-8​—Ο Ιεχωβά σύγχυσε τη γλώσσα τους (it-1 σ. 645 ¶1)

Ο Παντοδύναμος Θεός διέκοψε το αλαζονικό τους έργο διασπώντας την ενότητα της δράσης τους, πράγμα το οποίο πέτυχε συγχέοντας την κοινή τους γλώσσα. Αυτό κατέστησε αδύνατη κάθε συντονισμένη προσπάθεια στο έργο τους και κατέληξε στο διασκορπισμό τους ανά την υδρόγειο. Επίσης, η σύγχυση της γλώσσας τους θα εμπόδιζε ή θα επιβράδυνε τη μελλοντική πορεία προς μια εσφαλμένη κατεύθυνση—μια κατεύθυνση περιφρόνησης του Θεού—καθώς οι άνθρωποι θα είχαν μικρότερα περιθώρια να ενώσουν τις διανοητικές και σωματικές τους δυνάμεις σε φιλόδοξα σχέδια και επίσης θα δυσκολεύονταν να επωφεληθούν από τη συσσωρευμένη γνώση των διαφορετικών γλωσσικών ομάδων που σχηματίστηκαν—γνώση προερχόμενη, όχι από τον Θεό, αλλά από την ανθρώπινη εμπειρία και έρευνα. (Παράβαλε Εκ 7:29· Δευ 32:5.) Έτσι λοιπόν, ενώ η σύγχυση της ανθρώπινης ομιλίας εισήγαγε έναν σημαντικό παράγοντα διαίρεσης στην ανθρώπινη κοινωνία, στην πραγματικότητα την ωφέλησε επειδή καθυστέρησε την επίτευξη επικίνδυνων και επιβλαβών στόχων. (Γε 11:5-9· παράβαλε Ησ 8:9, 10.) Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ορισμένες εξελίξεις στην εποχή μας, οι οποίες προέκυψαν από τη συσσωρευμένη κοσμική γνώση και την κακή χρήση της από τον άνθρωπο, για να αντιληφθεί τι προείδε προ πολλού ο Θεός ότι θα συνέβαινε αν επέτρεπε στο εγχείρημα της Βαβέλ να συνεχιστεί ανεμπόδιστα.

Γέν. 11:9​—Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το έργο τους και διασκορπίστηκαν (it-1 867)

Εφόσον οι γλωσσικές ομάδες χωρίζονταν τώρα πια από φραγμούς επικοινωνίας, η καθεμιά ανέπτυξε το δικό της πολιτισμό, τη δική της τέχνη, τα δικά της έθιμα και γνωρίσματα και τη δική της θρησκεία—καθεμιά σύμφωνα με το δικό της τρόπο. (Λευ 18:3) Αποξενωμένοι από τον Θεό, οι διάφοροι λαοί κατασκεύασαν πολλά είδωλα των μυθικών θεοτήτων τους.—Δευ 12:30· 2Βα 17:29, 33.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Γέν. 9:20-22, 24, 25​—Γιατί ίσως καταράστηκε ο Νώε τον Χαναάν και όχι τον Χαμ; (it-2 σ. 1242 ¶6)

Πιθανόν ο Χαναάν να είχε αναμειχθεί άμεσα στο περιστατικό και ο πατέρας του ο Χαμ να μην τον είχε διορθώσει. Ή μπορεί ο Νώε, μιλώντας προφητικά υπό θεϊκή έμπνευση, να προείδε ότι η κακή τάση του Χαμ, η οποία ίσως είχε γίνει ήδη έκδηλη στο γιο του τον Χαναάν, θα κληρονομούνταν από τους απογόνους του Χαναάν. Η κατάρα εκπληρώθηκε εν μέρει όταν οι Ισραηλίτες, που ήταν σημιτικής καταγωγής, υπέταξαν τους Χαναναίους. Όσοι δεν καταστράφηκαν (λόγου χάρη, οι Γαβαωνίτες [Ιη 9]) έγιναν δούλοι του Ισραήλ. Αιώνες αργότερα, η κατάρα έλαβε περαιτέρω εκπλήρωση όταν οι απόγονοι του Χαναάν, του γιου του Χαμ, περιήλθαν στην κυριαρχία των ιαφεθιτικών παγκόσμιων δυνάμεων της Μηδοπερσίας, της Ελλάδας και της Ρώμης.

Γε 10:9, 10​—Με ποια έννοια ήταν ο Νεβρώδ «κραταιός κυνηγός εναντίον του Ιεχωβά»; Η αρχή του βασιλείου του Νεβρώδ περιλάμβανε τις πόλεις Βαβέλ, Ερέχ, Ακκάδ και Καλνέ—όλες στη γη Σεναάρ. (Γε 10:10) Επομένως, το χτίσιμο της Βαβέλ και του πύργου της πρέπει να άρχισε υπό τη δική του κατεύθυνση. Με αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί και η παραδοσιακή Ιουδαϊκή άποψη. Ο Ιώσηπος έγραψε: «Λίγο λίγο, [ο Νεβρώδ] μετέτρεψε την κατάσταση των πραγμάτων σε τυραννία, πιστεύοντας πως ο μόνος τρόπος για να απομακρύνει τους ανθρώπους από το φόβο του Θεού ήταν να τους κάνει να στηρίζονται στη δική του δύναμη, και απειλούσε να εκδικηθεί τον Θεό, αν Εκείνος αποφάσιζε να πλημμυρίσει πάλι τη γη, διότι θα οικοδομούσε έναν πύργο ψηλότερο από όσο θα μπορούσε να ανεβεί το νερό και θα έπαιρνε εκδίκηση για την απώλεια των προγόνων τους. Το πλήθος πρόθυμα ακολούθησε τη γνώμη του [Νεβρώδ], γιατί πίστευε πως το να υποτάσσονται στον Θεό είναι δουλεία. Έτσι λοιπόν, άρχισαν να οικοδομούν τον πύργο. . . . Ο πύργος ψήλωνε με ταχύτητα πέρα από κάθε προσδοκία».—Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, Α΄, 114, 115 (iv, 2, 3).

Γέν. 9:20-25—Γιατί καταράστηκε ο Νώε τον Χαναάν; Πιθανότατα ο Χαναάν ήταν ένοχος για κάποια προσβολή ή διαστροφή απέναντι στον παππού του τον Νώε. Αν και ο πατέρας του Χαναάν, ο Χαμ, το είδε αυτό, δεν παρενέβη αλλά φαίνεται ότι διέδωσε το περιστατικό. Ωστόσο, οι άλλοι δύο γιοι του Νώε, ο Σημ και ο Ιάφεθ, φρόντισαν να καλύψουν τη γύμνια του πατέρα τους. Γι’ αυτόν το λόγο έλαβαν ευλογία, ενώ ο Χαναάν έλαβε κατάρα, ο δε Χαμ υπέφερε ως αποτέλεσμα της ντροπής που ήρθε πάνω στο σπέρμα του.

Γέν. 10:25—Πώς «διαιρέθηκε» η γη στις ημέρες του Φάλεκ; Ο Φάλεκ έζησε από το 2269 έως το 2030 Π.Κ.Χ. «Στις ημέρες του» ήταν που ο Ιεχωβά προκάλεσε μεγάλη διαίρεση συγχύζοντας τη γλώσσα των οικοδόμων της Βαβέλ και διασκορπίζοντάς τους σε όλη την επιφάνεια της γης. (Γένεση 11:9) Γι’ αυτό, «διαιρέθηκε η γη [δηλαδή ο πληθυσμός της γης]» στις ημέρες του Φάλεκ.

Γέν. 9:1· 11:9. Κανένα ανθρώπινο σχέδιο ή προσπάθεια δεν μπορεί να ανατρέψει το σκοπό του Ιεχωβά.

Γέν. 10:1-32. Τα δύο γενεαλογικά υπομνήματα που περιβάλλουν την αφήγηση σχετικά με τον Κατακλυσμό—τα κεφάλαια 5 και 10—συνδέουν ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή με τον πρώτο άνθρωπο Αδάμ μέσω των τριών γιων του Νώε. Οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, οι Εβραίοι, οι Σύριοι και μερικές αραβικές φυλές είναι απόγονοι του Σημ. Οι Αιθίοπες, οι Αιγύπτιοι, οι Χαναναίοι και μερικές αφρικανικές και αραβικές φυλές κατάγονται από τον Χαμ. Οι Ινδοευρωπαίοι είναι απόγονοι του Ιάφεθ. Όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς και όλοι γεννιούνται ίσοι ενώπιον του Θεού. (Πράξεις 17:26) Αυτή η αλήθεια πρέπει να επηρεάζει τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους.

Γέν. 6:18· 9:18, 19 Γονείς—Εκπαιδεύστε τα Παιδιά σας να Αγαπούν τον Ιεχωβά Εκείνα τα τρία ζευγάρια δεν απέκτησαν αμέσως παιδιά.

Γέν. 11:8, 9 Όταν ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες στη Βαβέλ και οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν «σε όλο το πρόσωπο της γης», αναμφίβολα πήραν μαζί τους την αντίληψη ότι οι άνθρωποι έχουν αθάνατη ψυχή.

Γέν. 9:29 Έχουμε Σχεδιαστεί να Ζούμε Όλοι τους έζησαν πριν από τον Κατακλυσμό των ημερών του Νώε​—μάλιστα ο Νώε ήταν ήδη 600 χρονών όταν έγινε ο Κατακλυσμός.

Γέν. 9:28 Να Μιμείστε την Πίστη και την Υπακοή του Νώε, του Δανιήλ και του Ιώβ Και συνέχισε να το κάνει αυτό άλλα 350 χρόνια μετά τον Κατακλυσμό.

Γέν. 9:5 Καταφεύγετε Εσείς στον Ιεχωβά; Μολονότι η πράξη του ακούσιου ανθρωποκτόνου ήταν ατύχημα, αυτός δεν έπαυε να είναι ένοχος έκχυσης αθώου αίματος.

Γέν. 9:1 «Είχε Ευαρεστήσει τον Θεό» Ο Νώε είναι πιθανό να είχε μάθει για αυτήν από τον δικό του πατέρα, τον Λάμεχ, ή από τον παππού του, τον Μαθουσάλα, ή ακόμη και από τον Ιάρεδ, τον πατέρα του Ενώχ, ο οποίος πέθανε όταν ο Νώε ήταν 366 ετών.

Γέν. 9:4 Πώς Παίρνετε Προσωπικές Αποφάσεις; Για παράδειγμα, προκειμένου να έχουμε την επιδοκιμασία του Θεού, πρέπει να ενεργούμε σε αρμονία με τον νόμο του για το αίμα.

Γέν. 9:1-4 Ο Ιεχωβά Καθοδηγεί τον Λαό του στην Οδό της Ζωής Συνεπώς, απαιτούνταν νέες οδηγίες: «Αλλά κρέας με την ψυχή του​—το αίμα του—​δεν πρέπει να φάτε».

Γέν. 10:8-12 «Είδαν» τις Υποσχέσεις Διατήρησε ζωντανή την πίστη και την ελπίδα του ακόμα και στη σκοτεινή μετακατακλυσμιαία εποχή, τότε που ο Νεβρώδ εναντιωνόταν στον Ιεχωβά.

Γέν. 9:18, 19 Εκτιμάτε Αυτά που σας Έχουν Δοθεί; Επειδή οι γιοι του Νώε θεωρούσαν πολύτιμα αυτά που είχαν λάβει από τον πατέρα τους, είχαν το προνόμιο να συμβάλουν στη διατήρηση της ανθρώπινης φυλής και στην αποκατάσταση της αληθινής λατρείας πάνω σε μια καθαρισμένη γη.​

Γέν. 9:3-6 Γιατί Πρέπει να Είμαστε Άγιοι Η χρήση του αίματος την Ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και η εντολή να χύνεται το αίμα στο έδαφος, βρίσκεται σε αρμονία με την εντολή που είχε δώσει παλιότερα ο Ιεχωβά στον Νώε και στους απογόνους του αναφορικά με το αίμα.

Γέν. 10:8-12 Να Λατρεύετε τον Ιεχωβά, τον Βασιλιά της Αιωνιότητας Ο Θεός ευλόγησε τον ίδιο και την οικογένειά του και τους έδωσε οδηγίες “να είναι καρποφόροι και να πληθυνθούν και να γεμίσουν τη γη”. Έχτισε μεγάλες πόλεις, όπως τη Βαβέλ, και έκανε τον εαυτό του βασιλιά «στη γη Σεναάρ».

Γέν. 9:12-17 Πώς σας Επηρεάζουν τα Χρώματα; Αυτό το αλησμόνητο και πολύχρωμο σύμβολο πρέπει να αποτυπώθηκε στο μυαλό τους ως κάτι φαντασμαγορικό.​

Γέν. 11:1 Πρέπει να Φοβάστε το Τέλος του Κόσμου; Λόγου χάρη, όταν το εδάφιο Γένεση 11:1 αναφέρει ότι «όλη η γη . . . συνέχιζε να είναι μιας γλώσσας», χρησιμοποιεί τη λέξη «γη» εννοώντας την ανθρώπινη κοινωνία.

Γέν. 9:6 Πώς Δίνετε Εσείς Συμβουλές; Έχοντας υπόψη του την αρχή που εκτίθεται στο εδάφιο Γένεση 9:6, καθώς και τις προφητείες στον 22ο Ψαλμό και στο 53ο κεφάλαιο του Ησαΐα, ο Ιησούς μπόρεσε να δώσει σοφή καθοδηγία η οποία αναμφίβολα έσωσε ζωές και ευαρέστησε τον Ιεχωβά.

Γέν. 11:1 «Τα Παλιά Δεν θα Έρχονται στη Μνήμη» Πρώτον, η λέξη «γη» στη Γραφή αναφέρεται μερικές φορές στους ανθρώπους, όχι στον πλανήτη.

Γέν. 9:3, 4 Πώς μας Ωφελούν οι Νόμοι του Θεού; Το αίμα είναι ιερό επειδή ο Θεός λέει ότι αντιπροσωπεύει τη ζωή, ή αλλιώς την ψυχή, ενός πλάσματος.

Γέν. 11:4 Σας Γνωρίζει Εσάς ο Ιεχωβά; Τι θα είχε συμβεί αν ο Αβραάμ είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του επιδιώκοντας να τακτοποιηθεί και πάλι σε μια μόνιμη τοποθεσία και να αποκτήσει ξακουστό όνομα αντί να προσμένει τον Ιεχωβά;

Γέν. 9:4 Δέχονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιατρική Περίθαλψη; Παραδείγματος χάρη, δεν δέχονται μεταγγίσεις αίματος επειδή η Γραφή απαγορεύει τη λήψη αίματος για τη διατήρηση της ζωής.

Γέν. 9:1, 11:4 Εναρμονίζονται τα Σχέδιά σας με το Σκοπό του Θεού; «Ας χτίσουμε μια πόλη, καθώς και έναν πύργο με την κορυφή του στους ουρανούς, και ας κάνουμε ξακουστό όνομα για τον εαυτό μας, μη τυχόν και διασκορπιστούμε σε όλη την επιφάνεια της γης».​—Γένεση 11:4. … Ο ίδιος είχε προστάξει τον Νώε και τους γιους του: «Να είστε καρποφόροι και να πληθυνθείτε και να γεμίσετε τη γη».

Γέν. 11:6-9 Πράγματα από τα Οποία Πρέπει να Φεύγουμε Για τι είδους “αηδιαστικά πράγματα” είναι υπεύθυνη η «Βαβυλώνα η Μεγάλη»; Σήμερα, δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι αναμειγμένοι σε διάφορες μορφές της ψεύτικης θρησκείας η οποία ανάγεται στην αρχαία Βαβυλώνα.

Γέν. 9:3, 4 Θεία Ευχαριστία—Τα Πραγματικά Στοιχεία Πίσω από την Τελετουργία Μετά τον Κατακλυσμό των ημερών του Νώε, όταν ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να τρώνε το κρέας ζώων, τους απαγόρευσε ρητά να τρώνε αίμα.

Γέν. 9:1· 11:1-9 Ηλικιωμένοι—Ευλογία για τους Νέους Πώς έχει ωφελήσει η σταθερότητα του Νώε τους υπηρέτες του Θεού σήμερα; Ο Νώε ήταν σχεδόν 800 ετών όταν ο Νεβρώδ άρχισε να κατασκευάζει τον Πύργο της Βαβέλ αψηφώντας την εντολή που είχε δώσει ο Ιεχωβά να “γεμίσουν τη γη” οι άνθρωποι.

Γέν. 10:1-29 «Πρέπει να Είσαι Γεμάτος Χαρά» Συνεπώς, η θυσία του Ιησού θα ωφελήσει πιστά άτομα από όλες τις 70 οικογένειες της ανθρωπότητας που κατάγονται από τον Νώε.

Γέν. 9:1 Η Εγρήγορσή μας Γίνεται Ακόμη Πιο Επείγουσα Επιπλέον, σε αυτούς ο Ιεχωβά Θεός έδωσε την εντολή: «Να είστε καρποφόροι και να πληθυνθείτε και να γεμίσετε τη γη».​

Γέν. 9:5, 6 Πώς να Βρείτε Ασφάλεια σε έναν Κόσμο Γεμάτο Κινδύνους Συνεπώς, δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε αυτό το δώρο από οποιονδήποτε ή να εκδηλώνουμε έλλειψη σεβασμού για τη ζωή, περιλαμβανομένης, βεβαίως, και της δικής μας.​

Γέν. 11:6 Ο Δημιουργός Μπορεί να Προσδώσει Νόημα στη Ζωή Σας Ερευνώντας προς μια άλλη κατεύθυνση, αστρονόμοι και φυσικοί μαθαίνουν ολοένα και περισσότερα πράγματα για το ηλιακό μας σύστημα, τα άστρα, ακόμη και για μακρινούς γαλαξίες.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: