ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 10-12

«Ο Ιεχωβά Προείδε το Μέλλον Βασιλιάδων»

11:2 Τέσσερις βασιλιάδες θα εγείρονταν στην Περσία. Ο τέταρτος θα “εξήγειρε τα πάντα εναντίον του βασιλείου της Ελλάδας”.

1. Κύρος ο Μέγας 2. Καμβύσης Β΄ 3. Δαρείος Α΄ 4. Ξέρξης Α΄ (πιστεύεται ότι είναι ο βασιλιάς Ασσουήρης, που παντρεύτηκε την Εσθήρ)

11:3 Ένας ισχυρός βασιλιάς της Ελλάδας θα εγειρόταν και θα κυβερνούσε μια τεράστια αυτοκρατορία. Μέγας Αλέξανδρος

11:4 Η Ελληνική Αυτοκρατορία θα διαμοιραζόταν στους τέσσερις στρατηγούς του Αλεξάνδρου.

1. Κάσσανδρος 2. Λυσίμαχος 3. Σέλευκος Α΄ 4. Πτολεμαίος Α΄

Δαν 11:2—Εγέρθηκαν τέσσερις βασιλιάδες στην Περσική Αυτοκρατορία (dp σ. 212, 213 ¶5, 6)

5 Οι πρώτοι τρεις βασιλιάδες ήταν ο Κύρος ο Μέγας, ο Καμβύσης Β΄ και ο Δαρείος Α΄. Εφόσον ο Βαρδίγιας (ή ίσως ένας απατεώνας ονόματι Γαυμάτης) βασίλεψε μόνο εφτά μήνες, στην προφητεία δεν υπολογίστηκε η σύντομη βασιλεία του. Το 490 Π.Κ.Χ., ο τρίτος βασιλιάς, ο Δαρείος Α΄, προσπάθησε να εισβάλει στην Ελλάδα για δεύτερη φορά. Ωστόσο, οι Πέρσες κατατροπώθηκαν στο Μαραθώνα και υποχώρησαν στη Μικρά Ασία. Μολονότι ο Δαρείος προετοιμάστηκε σχολαστικά για να εκστρατεύσει και πάλι εναντίον της Ελλάδας, δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό, διότι πέθανε τέσσερα χρόνια αργότερα. Αυτή η εκστρατεία έγινε από το γιο και διάδοχό του, τον “τέταρτο” βασιλιά, τον Ξέρξη Α΄. Αυτός ήταν ο Βασιλιάς Ασσουήρης, ο οποίος παντρεύτηκε την Εσθήρ.—Εσθήρ 1:1· 2:15-17.

6 Ο Ξέρξης Α΄ όντως “εξήγειρε τα πάντα εναντίον του βασιλείου της Ελλάδας”, δηλαδή των ανεξάρτητων ελληνικών κρατών συλλογικά. «Υποκινούμενος από φιλόδοξους αυλικούς», αναφέρει το βιβλίο Οι Μήδοι και οι Πέρσες—Κατακτητές και Διπλωμάτες (The Medes and Persians—Conquerors and Diplomats), «ο Ξέρξης επιτέθηκε από ξηρά και θάλασσα». Ο ιστορικός Ηρόδοτος, που έζησε τον πέμπτο αιώνα Π.Κ.Χ., γράφει ότι «όλαι αυταί αι εκστρατείαι . . . δεν δύνανται να εξισωθούν προς ταύτην». Το σύγγραμμά του δηλώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις ανέρχονταν συνολικά σε «πεντακοσίας δέκα επτά χιλιάδας και εξακοσίους δέκα άνδρας. Του πεζικού στρατού ο αριθμός ανήρχετο εις εν εκατομμύριον επτακοσίας χιλιάδας, των δε ιππέων εις ογδοήκοντα χιλιάδας· προσθέτω ακόμη τους Άραβας με τας καμήλους και τους Λίβυας με τα άρματα, των οποίων υπολογίζω τον αριθμόν εις είκοσι χιλιάδας. Τώρα αν προσθέσωμεν το πλήθος του ναυτικού και του πεζικού στρατού το σύνολον ανέρχεται εις δύο εκατομμύρια τριακοσίας δέκα επτά χιλιάδας και εξακοσίους δέκα άνδρας».

Δαν 11:3—Εμφανίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος (dp σ. 214 ¶8)

«Θα σηκωθεί ένας κραταιός βασιλιάς και θα κυβερνήσει με εκτεταμένη εξουσία και θα ενεργήσει σύμφωνα με το θέλημά του», είπε ο άγγελος. (Δανιήλ 11:3) Ο εικοσάχρονος Αλέξανδρος “σηκώθηκε” ως βασιλιάς της Μακεδονίας το 336 Π.Κ.Χ. Πράγματι έγινε «κραταιός βασιλιάς»—ο Μέγας Αλέξανδρος. Ακολουθώντας ένα σχέδιο που είχε καταστρώσει ο πατέρας του Φίλιππος Β΄, κατέλαβε τις περσικές επαρχίες της Μέσης Ανατολής. Αφού διέσχισαν τους ποταμούς Ευφράτη και Τίγρη, οι 47.000 άντρες του διασκόρπισαν τους 250.000 στρατιώτες του Δαρείου Γ΄ στα Γαυγάμηλα. Κατόπιν, ο Δαρείος τράπηκε σε φυγή και δολοφονήθηκε, πράγμα που τερμάτισε την περσική δυναστεία. Η Ελλάδα έγινε τώρα η παγκόσμια δύναμη, και ο Αλέξανδρος “κυβερνούσε με εκτεταμένη εξουσία και ενεργούσε σύμφωνα με το θέλημά του”.

Δαν 11:4—Το βασίλειο του Αλεξάνδρου διαιρέθηκε σε τέσσερα μέρη (dp σ. 215 ¶11)

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, το βασίλειό του “διαιρέθηκε προς τους τέσσερις ανέμους των ουρανών”. Οι πολυάριθμοι στρατηγοί του άρχισαν να μάχονται μεταξύ τους καθώς προσπαθούσαν να αρπάξουν εδάφη. Ο μονόφθαλμος στρατηγός Αντίγονος Α΄ προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου. Αλλά σκοτώθηκε σε μια μάχη στην Ιψό της Φρυγίας. Το έτος 301 Π.Κ.Χ., τέσσερις από τους στρατηγούς του Αλεξάνδρου εξουσίαζαν την αχανή επικράτεια που είχε κατακτήσει ο ηγέτης τους. Ο Κάσσανδρος κυβερνούσε τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Λυσίμαχος πήρε υπό τον έλεγχό του τη Μικρά Ασία και τη Θράκη. Ο Σέλευκος Α΄ ο Νικάτωρ διασφάλισε τη διακυβέρνηση της Μεσοποταμίας και της Συρίας. Και ο Πτολεμαίος ο Λάγου πήρε την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη. Σε επαλήθευση του προφητικού λόγου, η μεγάλη αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου διαιρέθηκε σε τέσσερα ελληνιστικά βασίλεια

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Δαν 12:3—Ποιοι είναι «αυτοί που έχουν ενόραση», και πότε «λάμπουν σαν τη λαμπρότητα του εκπετάσματος»; (w13 15/7 σ. 13 ¶16, σημείωση)

Το εδάφιο Δανιήλ 12:3 λέει ότι «αυτοί που έχουν ενόραση [οι χρισμένοι Χριστιανοί] θα λάμπουν σαν τη λαμπρότητα του εκπετάσματος». Όσο βρίσκονται στη γη, το κάνουν αυτό συμμετέχοντας στο έργο κηρύγματος. Ωστόσο το εδάφιο Ματθαίος 13:43 αναφέρεται στον καιρό κατά τον οποίο θα λάμψουν φωτεινά στην ουράνια Βασιλεία. Παλιότερα, είχαμε την άποψη ότι και τα δύο εδάφια αφορούν την ίδια δραστηριότητα—το έργο κηρύγματος.

Δαν 12:13—Με ποια έννοια θα “σηκωθεί” ο Δανιήλ; (dp σ. 315 ¶18)

Το βιβλίο του Δανιήλ τελειώνει με μια από τις ωραιότερες υποσχέσεις που έδωσε ποτέ ο Θεός σε κάποιον άνθρωπο. Ο άγγελος του Ιεχωβά είπε στον Δανιήλ: «Θα σηκωθείς για τον κλήρο σου στο τέλος των ημερών». Τι εννοούσε ο άγγελος; Εφόσον η “ανάπαυση” που είχε μόλις προαναφέρει ήταν ο θάνατος, η υπόσχεση ότι ο Δανιήλ θα “σηκωνόταν” κάποτε στο μέλλον θα μπορούσε να σημαίνει μόνο ένα πράγμα—την ανάσταση! Μάλιστα μερικοί λόγιοι έχουν υποστηρίξει ότι το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ περιέχει την πρώτη ξεκάθαρη μνεία της ανάστασης στις Εβραϊκές Γραφές. (Δανιήλ 12:2) Σε αυτό, όμως, κάνουν λάθος. Ο Δανιήλ ήταν καλά εξοικειωμένος με την ελπίδα της ανάστασης.

Δαν 10:11. Λόγω της ταπεινοφροσύνης του, της θεοσεβούς του αφοσίωσης, της επιμέλειάς του στη μελέτη και της εγκαρτέρησής του στην προσευχή, ο Δανιήλ ήταν «άτομο πολύ επιθυμητό». Αυτά τα χαρακτηριστικά τον βοήθησαν επίσης να παραμείνει πιστός στον Θεό μέχρι το τέλος της ζωής του. Ας είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθούμε το παράδειγμα του Δανιήλ.

Δαν 10:9-11, 18, 19. Μιμούμενοι τον άγγελο που πήγε στον Δανιήλ, πρέπει και εμείς να ενθαρρύνουμε και να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον προσφέροντας βοήθεια και μιλώντας παρηγορητικά.

Δαν 12:3. Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, «αυτοί που έχουν ενόραση»—οι χρισμένοι Χριστιανοί—έχουν “λάμψει ως φωτοδότες” και έχουν φέρει «πολλούς στη δικαιοσύνη», μεταξύ αυτών και το «μεγάλο πλήθος» των “άλλων προβάτων”. (Φιλιππησίους 2:15· Αποκάλυψη 7:9· Ιωάννης 10:16) Οι χρισμένοι θα «λάμπουν σαν τα άστρα» με την πληρέστερη έννοια κατά τη διάρκεια της Χιλιετούς Διακυβέρνησης του Χριστού όταν, μαζί με εκείνον, θα εφαρμόσουν πλήρως τα οφέλη του λύτρου στην υπάκουη ανθρωπότητα στη γη. Τα «άλλα πρόβατα» πρέπει να παραμένουν με οσιότητα προσκολλημένα στους χρισμένους, υποστηρίζοντάς τους ολόκαρδα με κάθε τρόπο.

Δαν 12:4 Αιώνια Ζωή στη Γη—Η Ελπίδα Ανακαλύπτεται Ξανά Πολλοί θα περιτρέχουν και η αληθινή γνώση θα γίνει άφθονη».—ΔΑΝ. 12:4. … Ο όχλος με τους φοίνικες στα χέρια, ο οποίος βγαίνει από αυτή τη μεγάλη θλίψη, δεν μπορεί να είναι αναρίθμητος και από όλα τα έθνη, παρά μόνο αν γίνει αναρίθμητος λόγω του κηρύγματος του Ευαγγελίου προτού έρθει αυτή η θλίψη».

Δαν 12:1-4 Ακολουθείτε Εσείς Πλήρως τον Χριστό; Ζούμε τώρα στην περίοδο που οι Γραφές χαρακτήρισαν προφητικά ως «καιρό του τέλους» και «τελευταίες ημέρες».

Δαν 10:8, 11, 18, 19 Να Ενθαρρύνετε ο Ένας τον Άλλον Κάθε Μέρα Αυτός ο άγγελος αποκάλεσε τον Δανιήλ “πολύ επιθυμητό”, ή αλλιώς εξαιρετικά πολύτιμο!

Δαν 10:13 Οι Άγγελοι—«Πνεύματα για Δημόσια Υπηρεσία» Είναι άριστα οργανωμένοι και έχουν υψηλές θέσεις στη διευθέτηση του Θεού, ενώ αρχάγγελος είναι ο Μιχαήλ (ουράνιο όνομα του Ιησού).

Δαν 11:40 Τα Άρματα και το Στέμμα που σας Περιφρουρούν Γιατί δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την επερχόμενη επίθεση στον λαό του Θεού; 11 Πολύ σύντομα οι πολιτικές δυνάμεις του κόσμου του Σατανά θα σχηματίσουν έναν συνασπισμό με σκοπό να καταστρέψουν τον λαό του Θεού.

Δαν 10:11, 19 Αφήνετε Εσείς τον Μεγάλο Αγγειοπλάστη να σας Διαπλάθει; Ο Δανιήλ έζησε στη Βαβυλώνα σχεδόν όλη του τη ζωή, αλλά ο άγγελος του Θεού είπε ότι ήταν “πολύ επιθυμητός άνθρωπος

Δαν 12:3, 10 Πόσο χαιρόμαστε όμως για το γεγονός ότι, έπειτα από την πνευματική καταπίεση που βίωσε ο λαός του Θεού επί αιώνες, ζούμε στον καιρό κατά τον οποίο «αυτοί που έχουν ενόραση θα λάμπουν» και «πολλοί θα καθαρίσουν . . . τον εαυτό τους» και «θα εξαγνιστούν»!

Δαν 12:4 Ο Ιεχωβά Αποκαλύπτει το Σκοπό Του Σε εκείνον το μελλοντικό καιρό, η αληθινή γνώση επρόκειτο να «γίνει άφθονη».

Δαν 12:13 Δεν Τελειώνουν Όλα με το Θάνατο! Κάποιος άγγελος διαβεβαίωσε τον προφήτη Δανιήλ: «Θα αναπαυτείς, αλλά θα σηκωθείς για τον κλήρο σου στο τέλος των ημερών».

Δαν 12:10 Ποτέ Μην Παύετε να Αυξάνετε την Εκτίμηση Σας Στην εποχή μας, έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να εκτιμούμε τη θεϊκή αλήθεια, διότι ο Ιεχωβά, μέσω του “πιστού και φρόνιμου δούλου”, έχει δώσει στο λαό του πιο βαθιά ενόραση στο Λόγο του.

Δαν 12:13 Η Ημέρα Κρίσης του Θεού—Η Χαρωπή της Έκβαση! Είναι πιθανό ότι όλοι αυτοί οι τηρητές ακεραιότητας θα αναστηθούν στην αρχή της Χιλιετούς Βασιλείας του Ιησού.

Δαν 10:11, 12 Ο Ιεχωβά Αποκαλύπτει τη Δόξα του στους Ταπεινούς Τι βοήθησε τον προφήτη Δανιήλ να καλλιεργεί ταπεινοφροσύνη, και τι μπορεί να βοηθήσει εμάς να κάνουμε το ίδιο; 17 Ο Εβραίος προφήτης Δανιήλ ανακηρύχτηκε “πολύ επιθυμητός άνθρωπος” στα μάτια του Θεού λόγω του ότι “ταπείνωσε” τον εαυτό του, δηλαδή λόγω της ταπεινοφροσύνης του.

Δαν 12:4 Εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά σε Καιρό Αντιξοοτήτων Είθε να ακολουθούμε εμείς το παράδειγμα των ατόμων που εμπιστεύονται στον Ιεχωβά και να είμαστε το ίδιο αποφασισμένοι να προσκολλούμαστε στην αγνή λατρεία!

Δαν 12:1 Να Έχετε Πίστη στον Προφητικό Λόγο του Θεού! Ως ο Κύριος Εκτελεστής του Ιεχωβά, ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, στέκεται έτοιμος να φέρει τέλος σε αυτό το πονηρό σύστημα πραγμάτων στη διάρκεια της “μεγάλης θλίψης”.

Δαν 12:4 Γιατί Πρέπει “να Είμαστε σε Εγρήγορση”; Γνωρίζουμε ότι ζούμε βαθιά στον «καιρό του τέλους» και ότι δεν μπορεί να απομένει πολύς καιρός προτού αρχίσει η «μεγάλη θλίψη»!

Δαν 12:13 Υπάρχει Ελπίδα για τους Νεκρούς; Στον πιστό Δανιήλ ειπώθηκε προς το τέλος της ζωής του: «Θα αναπαυτείς, αλλά θα σηκωθείς για τον κλήρο σου στο τέλος των ημερών».

Δαν 12:4 “Να Μένετε Άγρυπνοι” ως Χριστιανικές Οικογένειες Η συμβουλή του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τους Χριστιανούς που ζουν στον «καιρό του τέλους».

Δαν 12:1 Είναι το Όνομά σας στο Βιβλίο της Ζωής; Αν ασκήσουν πίστη σε όλη τη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας του Ιησού και στην αποφασιστική δοκιμή που θα ακολουθήσει, θα ανταμειφθούν με αιώνια ζωή στον Παράδεισο στη γη.

Δαν 12:10 Καθαρισμένοι ως Λαός για Καλά Έργα Πρέπει να μάθουμε τι απαιτεί ο Θεός από τους λάτρεις του ως προς αυτό και τι έχει κάνει για να τους βοηθήσει να γίνουν και να παραμείνουν καθαροί και αποδεκτοί ενώπιόν του

Δαν 12:4 Ο Ιεχωβά Είναι το Καταφύγιό Μας Ασφαλώς, ο Ιεχωβά ήταν καταφύγιο και οχυρό για τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, ακριβώς όπως είναι και για τους χρισμένους ακολούθους του Ιησού και για τους αφιερωμένους συντρόφους τους ως ομάδα σε αυτόν τον «καιρό του τέλους».

Δαν 12:4 Συνεχίστε Απτόητοι το Έργο Θερισμού! Σήμερα, εμείς χρειάζεται να εργαζόμαστε φιλόπονα και με το αίσθημα του επείγοντος επειδή ζούμε στον «καιρό του τέλους».

Δαν 12:4 Η Ημέρα Κρίσης του Ιεχωβά Πλησιάζει! Επειδή έχουμε πίστη στον προφητικό λόγο του Θεού, είμαστε πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε τώρα βαθιά στον «καιρό του τέλους».

Δαν 12:4 Να Καλλιεργείτε Στενή Σχέση με τον Ιεχωβά Αλλά το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς στη διάρκεια του παρόντος “καιρού του τέλους” είναι το να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν στενή σχέση με τον αληθινό Θεό, έτσι δεν είναι;


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: