ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 11,12

«Πώς Θέλει ο Ιεχωβά να τον Λατρεύουμε»

Οι Ισραηλίτες έπρεπε να υπακούν, να αγαπούν και να υπηρετούν τον Ιεχωβά με όλη την καρδιά και την ψυχή τους (Δευτ. 11:13· it-2 σ. 1353 ¶3)

Υπηρεσία με Όλη την Ψυχή. Όπως έχει ήδη καταδειχτεί, η λέξη «ψυχή» σημαίνει βασικά ολόκληρο το άτομο. Ωστόσο, ορισμένα εδάφια μας προτρέπουν να αναζητούμε, να αγαπάμε και να υπηρετούμε τον Θεό με “όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή” (Δευ 4:29· 11:13, 18), ενώ το εδάφιο Δευτερονόμιο 6:5 λέει: «Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη τη ζωτική σου δύναμη». Ο Ιησούς είπε ότι ήταν απαραίτητο να υπηρετεί κάποιος με όλη του την ψυχή και τη δύναμη και, επιπρόσθετα, “με όλη του τη διάνοια”. (Μαρ 12:30· Λου 10:27) Το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί αναφέρονται τα υπόλοιπα μαζί με την ψυχή, εφόσον αυτή τα περιλαμβάνει όλα. Ας δείξουμε με παράδειγμα τι σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα αυτό: Ένα άτομο μπορεί να πουλήσει τον εαυτό του (την ψυχή του) ως δούλο σε κάποιον, οπότε γίνεται κτήμα του ιδιοκτήτη και κυρίου του. Αλλά μπορεί να μην υπηρετεί τον κύριό του ολόκαρδα—ωθούμενος πλήρως από το κίνητρο και την επιθυμία να τον ευαρεστεί—με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιεί πλήρως τη δύναμή του ή τις διανοητικές του ικανότητες για να προωθεί τα συμφέροντα του κυρίου του. (Παράβαλε Εφ 6:5· Κολ 3:22.) Επομένως οι υπόλοιπες πτυχές αναφέρονται προφανώς για να στραφεί η προσοχή σε αυτές, ώστε να τις θυμόμαστε και να τις αναλογιζόμαστε καθώς υπηρετούμε τον Θεό, στον οποίο ανήκουμε, και τον Γιο του, η ζωή του οποίου αποτέλεσε το λυτρωτικό αντίτιμο που μας αγόρασε. Η “ολόψυχη” υπηρεσία στον Θεό περιλαμβάνει ολόκληρο το άτομο, χωρίς να εξαιρείται κανένα μέρος του σώματος και καμιά λειτουργία, ικανότητα ή επιθυμία

Τα απομεινάρια της ψεύτικης λατρείας έπρεπε να καταστραφούν εντελώς (Δευτ. 12:2, 3)

Όλοι έπρεπε να λατρεύουν τον Ιεχωβά σε ένα συγκεκριμένο μέρος (Δευτ. 12:11-14· it-1 σ. 1187 ¶3)

Στους Ισραηλίτες δόθηκε η οδηγία να γκρεμίσουν όλα τα ειδωλολατρικά θυσιαστήρια και να καταστρέψουν τις ιερές στήλες και τους ιερούς στύλους που συνήθως φτιάχνονταν δίπλα σε αυτά. (Εξ 34:13· Δευ 7:5, 6· 12:1-3) Αυτοί δεν θα έπρεπε ποτέ να τα αντιγράψουν ούτε να προσφέρουν ως θυσία τα παιδιά τους στη φωτιά όπως έκαναν οι Χαναναίοι. (Δευ 12:30, 31· 16:21) Αντί να έχουν πολλά θυσιαστήρια, θα έπρεπε να έχουν μόνο ένα για τη λατρεία του ενός αληθινού Θεού, το οποίο θα βρισκόταν στον τόπο που θα εξέλεγε ο Ιεχωβά. (Δευ 12:2-6, 13, 14, 27· αντιπαράβαλε με τη Βαβυλώνα η οποία διέθετε 180 θυσιαστήρια προς τιμήν της θεάς Ιστάρ και μόνο.) Αρχικά, οι Ισραηλίτες έλαβαν την οδηγία να φτιάξουν ένα θυσιαστήριο από απελέκητες πέτρες έπειτα από τη διάβαση του Ιορδάνη Ποταμού (Δευ 27:4-8), και αυτό το έχτισε ο Ιησούς του Ναυή στο Όρος Εβάλ. (Ιη 8:30-32) Μετά τη διαμοίραση της κατακτημένης γης, οι φυλές των Ρουβήν και Γαδ και η μισή φυλή του Μανασσή έχτισαν ένα επιβλητικό θυσιαστήριο δίπλα στον Ιορδάνη, γεγονός το οποίο προκάλεσε προσωρινή κρίση ανάμεσα στις υπόλοιπες φυλές, ωσότου διαπιστώθηκε ότι το θυσιαστήριο δεν αποτελούσε ένδειξη αποστασίας, αλλά απλώς μνημείο πιστότητας στον Ιεχωβά ως τον αληθινό Θεό.

Ο Ιεχωβά θέλει να τον λατρεύει ο λαός του ολόψυχα, να απορρίπτει κάθε ψεύτικη λατρεία και να είναι ενωμένος.

Κολάζ: Ο Ιεχωβά ευαρεστείται με τον τρόπο που τον λατρεύουμε. 1. Ηλικιωμένη αδελφή δίνει μαρτυρία στη γυναίκα που τη φροντίζει. 2. Άντρας καίει διάφορα πνευματιστικά αντικείμενα. 3. Τρεις αδελφές από διαφορετικές φυλές παρακολουθούν μια διεθνή συνέλευση.

Πνευματικά Πετράδια

Δευτ. 11:29​—Πώς εκπληρώθηκε προφανώς αυτό το εδάφιο; (it-1 σ. 577 ¶1)

Σε αρμονία με τις οδηγίες που είχε δώσει ο Μωυσής, οι φυλές του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν στα όρη Γαριζίν και Εβάλ υπό την κατεύθυνση του Ιησού του Ναυή, λίγο μετά την κατάληψη της Γαι. Εκεί διαβάστηκαν εις επήκοον του λαού οι ευλογίες που θα λάβαιναν αν υπάκουαν στον Ιεχωβά και οι κατάρες που τους περίμεναν αν τον παρήκουαν. Οι φυλές του Συμεών, του Λευί, του Ιούδα, του Ισσάχαρ, του Ιωσήφ και του Βενιαμίν στάθηκαν μπροστά στο Όρος Γαριζίν. Οι Λευίτες και η κιβωτός της διαθήκης είχαν σταθεί στην κοιλάδα, και οι άλλες έξι φυλές στέκονταν μπροστά στο Όρος Εβάλ. (Δευ 11:29, 30· 27:11-13· Ιη 8:28-35) Προφανώς οι φυλές που στέκονταν μπροστά στο Όρος Γαριζίν αποκρίνονταν στις ευλογίες που διαβάζονταν προς την πλευρά τους, ενώ οι άλλες φυλές αποκρίνονταν στις κατάρες που διαβάζονταν προς την πλευρά του Όρους Εβάλ. Αν και έχει υποστηριχτεί ότι οι ευλογίες διαβάζονταν προς την πλευρά του Όρους Γαριζίν λόγω της μεγαλύτερης φυσικής ομορφιάς του και του εύφορου εδάφους του σε αντιδιαστολή με το βραχώδες και ως επί το πλείστον άγονο Όρος Εβάλ, η Αγία Γραφή δεν δίνει καμιά σχετική πληροφορία. Ο Νόμος διαβάστηκε μεγαλόφωνα «μπροστά σε όλη την εκκλησία του Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά και τους πάροικους που περπατούσαν ανάμεσά τους». (Ιη 8:35) Αυτό το τεράστιο πλήθος μπορούσε να ακούσει τα λόγια από τις θέσεις όπου είχε σταθεί μπροστά σε καθένα από τα δύο βουνά. Αυτό πιθανότατα οφειλόταν, τουλάχιστον εν μέρει, στην εξαίρετη ακουστική της περιοχής.

Δευτ. 11:27 Ευλογίες για Όσους Υπακούν στον Θεό Ο προφήτης Μωυσής είπε ότι αν υπακούμε στις εντολές του Θεού, θα λάβουμε την ευλογία του Θεού.

Δευτ. 11:10-15 «Προσέξτε να Μη σας Αιχμαλωτίσει Κανείς»! Ωστόσο, στην Υποσχεμένη Γη η γεωργία δεν στηριζόταν στο νερό που αντλούνταν από ένα τεράστιο ποτάμιο σύστημα, αλλά στο νερό που συλλεγόταν από τις εποχικές βροχές, καθώς και στη δροσιά που πότιζε τη βλάστηση.

Δευτ. 12:22-24 Ίσως σκέφτονται ότι ο Νόμος του Θεού προς τον Ισραήλ απαιτούσε να χύνεται «στο έδαφος» όλο το αίμα που αφαιρούνταν από κάποιο ζώο.​

Δευτ. 12:17, 18 «Ο Θεός Επιδοκίμασε» τα Δώρα Τους Εκείνη την περίοδο, οι Ισραηλίτες έπρεπε να πηγαίνουν εκεί τις προσφορές τους αν ήθελαν να γίνονται αποδεκτές από τον Θεό.

Δευτ. 12:16 Θεωρείτε τη Ζωή Πολύτιμη Όπως ο Θεός; Αυτό έδειχνε ότι η ζωή του ζώου δινόταν πίσω στον Δημιουργό της, τον Ιεχωβά.

Δευτ. 12:23 Να Σέβεστε το Δώρο της Ζωής

Δευτ. 12:32 Η Αγάπη του Θεού Είναι Παντοτινή Ούτε επιλέγουμε ποιους νόμους και κανόνες του θα ακολουθήσουμε και ποιους όχι.

Δευτ. 12:7 Ευτυχισμένοι Είναι Όσοι Υπηρετούν “τον Ευτυχισμένο Θεό” Ως Πηγή της ευτυχίας, ο Θεός θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι και μας δίνει πολλούς λόγους για να χαιρόμαστε.​

Δευτ. 11:26, 27 Οργανωμένοι σε Αρμονία με το Βιβλίο του Θεού Και όταν οι Ισραηλίτες υπάκουαν στον Ιεχωβά, ευλογούνταν με τάξη, ειρήνη και ενότητα.

Δευτ. 12:9, 10 Εκείνοι είχαν την προοπτική να μπουν στην υποσχεμένη γη “όπου έρρεε το γάλα και το μέλι”, εκεί που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν αληθινή ανάπαυση.

Δευτ. 12:20 Επιπλέον, η Γραφή αναφέρει ότι η ψυχή χρειάζεται τροφή.

Δευτ. 11:13 «Ο Νόμος του Ιεχωβά Είναι Τέλειος» Έπρεπε να τον υπηρετούν, υποτασσόμενοι στην κυριαρχία του.

Δευτ. 12:23 Γιατί Πρέπει να Είμαστε Άγιοι Ποια άποψη σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα μας δώσει τη δύναμη “να είμαστε σταθερά αποφασισμένοι” να μη φάμε αίμα ούτε να δεχτούμε μετάγγιση αίματος;​

Δευτ. 12:7 Έχετε Δοκιμάσει το Ψωμί της Ζωής; Αν τηρούμε τις εντολές του, θα έχουμε την προοπτική να τρώμε ψωμί με ευχαρίστηση σε όλη την αιωνιότητα.​

Δευτ. 11:16, 17 Οι Υπενθυμίσεις του Ιεχωβά Είναι Αξιόπιστες Λόγου χάρη, λίγο πριν μπουν οι Ισραηλίτες στην Υποσχεμένη Γη, ο Μωυσής τούς προειδοποίησε: «Προσέξτε να μη δελεαστεί η καρδιά σας και παρεκκλίνετε και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, και ανάψει εναντίον σας ο θυμός του Ιεχωβά».

Δευτ. 11:2 Μείνετε στην Προστατευτική Κοιλάδα του Ιεχωβά Ο ισχυρός βραχίονας του Ιεχωβά θα αποδειχτεί ότι είναι με το λαό του.​

Δευτ. 11:8, 9 Η Αγία Γραφή—Ένα Βιβλίο με Ακριβείς Προφητείες Ο προφήτης Μωυσής προειδοποίησε τον αρχαίο λαό του Ισραήλ: «Αν τυχόν ξεχάσεις τον Ιεχωβά τον Θεό σου και βαδίσεις ακολουθώντας άλλους θεούς και τους υπηρετήσεις και τους προσκυνήσεις, . . . θα αφανιστείτε εντελώς».

Δευτ. 11:18 Κάντε τη Μελέτη σας Πιο Απολαυστική και Παραγωγική Και προσθέτει: «Προσπαθώ να εφαρμόζω στην προσωπική μου ζωή ό,τι μαθαίνω».

Δευτ. 11:13-17 «Υπάκουσε, Παρακαλώ, στη Φωνή του Ιεχωβά» Ο λαός του Θεού εξαρτόταν σε μεγάλο βαθμό από τις εποχικές βροχές, ενώ συχνά αποθήκευαν το βρόχινο νερό σε υπόγειες στέρνες.

Δευτ. 11:1 Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς​—το να κάνει κάποιος κάτι για εσάς επειδή αναγκάζεται να το κάνει ή επειδή θέλει να το κάνει;​

Δευτ. 12:4-7,11,17,18 Τι Ποσό Πρέπει να Συνεισφέρω; Η Γραφή περιέχει σαφείς οδηγίες προς το έθνος του Ισραήλ σχετικά με το ποσό που απαιτούσε ο Θεός να δίνουν.

Δευτ. 12:22-24 Κλάσματα του Αίματος και Χειρουργικές Διαδικασίες Μερικοί θα αρνούνταν όλα τα κλάσματα, σκεπτόμενοι ότι ο Νόμος που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ απαιτούσε να “χύνεται στη γη” το αίμα που αφαιρούνταν από ένα ον.

Δευτ. 12:16 Θεωρείτε τη Ζωή Πολύτιμη Όπως ο Θεός; Έτσι η ζωή επιστρεφόταν με συμβολικό τρόπο στον αρχικό Ιδιοκτήτη της.

Δευτ. 12:32 Δέχονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά την Παλαιά Διαθήκη; Εντούτοις, δεδομένης της εντολής του Θεού που βρίσκεται στο εδάφιο Δευτερονόμιο 12:32, σύμφωνα με την οποία δεν έπρεπε να προστεθεί κάτι στο λόγο του ούτε να αφαιρεθεί, είναι άραγε τα προαναφερθέντα βάσιμοι λόγοι για να απορρίπτουμε περίπου τα τρία τέταρτα της Αγίας Γραφής;

Δευτ. 11:8-15 Είστε “Πλούσιοι ως Προς τον Θεό”; Ναι, η ευλογία του Ιεχωβά είναι αυτή που «πλουτίζει»!

Δευτ. 12:12 Άντρας και Γυναίκα—Ένας Αξιοπρεπής Ρόλος για τον Καθένα Τηρούσαν επίσης τις θρησκευτικές γιορτές.

Δευτ. 12:16, 23 Η Πραγματική Αξία του Αίματος Ο Θεός διατύπωσε αυτή την αρχή επανειλημμένα.​

Δευτ. 12:23,24,27 Οι νόμοι του Ιεχωβά για το αίμα εντύπωναν στις διάνοιες των Ισραηλιτών όχι μόνο την ιερότητα του αίματος αλλά και την ξεχωριστή θέση που κατέχει το αίμα στη λατρεία του Ιεχωβά, και συγκεκριμένα στις θυσίες και στην εξιλέωση για τις αμαρτίες.

Δευτ. 12:23-25 Είστε Πιστοί σε Όλα τα Πράγματα; Ίσως να μη γινόταν κατάλληλη αποστράγγιση του αίματος των σφαγμένων ζώων, και η βρώση τέτοιου κρέατος θα παραβίαζε το Νόμο του Θεού.

Δευτ. 11:22,23 Γνωρίστε τις Οδούς του Ιεχωβά Αυτό θα αποδείκνυε την αγάπη τους για τον Θεό και θα ωφελούσε εκείνους και τους απογόνους τους, επειδή όλες οι απαιτήσεις του Ιεχωβά ήταν για το καλό τους

Δευτ. 11:18-21 Ο Ρόλος σας ως Γονέα Αυτή η στενή σχέση—στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού, καθώς και σε οποιαδήποτε κατάλληλη στιγμή—ενθαρρύνεται στις Γραφές.​

Δευτ. 12:15, 16 Να Καθοδηγείστε από τον Ζωντανό Θεό Αυτό ήταν τόσο σημαντικό ώστε, ακόμα και σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν κάποιοι Ισραηλίτες στρατιώτες έφαγαν κρέας από το οποίο δεν είχε στραγγίξει το αίμα, θεωρήθηκαν ένοχοι σοβαρής παράβασης, ή αμαρτίας.

Δευτ. 11:13-15 Να Καλλιεργείτε Γενναιόδωρο Πνεύμα Όσοι είναι γενναιόδωροι και στηρίζονται στον Ιεχωβά θα ευλογούνται από εκείνον και θα ευημερούν πνευματικά.

Δευτ. 11:11, 12 Η Κρίση στη Γεωργία θα Τερματιστεί Τα μάτια του Ιεχωβά του Θεού σου είναι διαρκώς στραμμένα πάνω της, από την αρχή του έτους ως το τέλος του έτους».

Δευτ. 11:18-21 Να Ασκείτε Θεοσεβή Αφοσίωση στο Σπίτι Η οικογενειακή τους ζωή εμπλουτίζεται καθώς εφαρμόζουν το Λόγο του Θεού στις δικές τους περιστάσεις.

Δευτ. 11:18, 19 Ανατροφή Παιδιών σε Ξένη Χώρα—Οι Προκλήσεις και οι Ανταμοιβές Ναι, χρειάζεται επαγρύπνηση και λογικότητα για να αντιμετωπιστούν οι πολιτισμικές διαφορές.​

Δευτ. 12:20 Τι Είναι στην Πραγματικότητα ο Άδης; Οι Γραφές κάνουν λόγο για ψυχή η οποία εργάζεται, ποθεί φαγητό, απάγεται, μένει ξάγρυπνη και ούτω καθεξής.

Δευτ. 11:1-7 Να Αινείτε τον Ιεχωβά για τα Μεγαλειώδη Έργα Του! Όταν ο προφήτης Μωυσής διηγήθηκε την απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, δήλωσε: «Τα δικά σας μάτια είδαν όλα τα μεγάλα έργα του Ιεχωβά».

Δευτ. 12:5-7 Πρέπει να Πηγαίνουμε σε Χριστιανικές Συγκεντρώσεις; Μόνο στο ναό της Ιερουσαλήμ μπορούσε ένα άτομο να προσφέρει θυσίες στον Θεό και να λαβαίνει διδασκαλία από τους ιερείς.

Δευτ. 11:1 Να Υπηρετείτε τον Θεό με Πρόθυμο Πνεύμα Ωστόσο, το πρώτιστο κίνητρο με το οποίο υπηρετούμε τον Θεό είναι η αγάπη μας για αυτόν.​

Δευτ. 11:6 Η Αυθάδεια Οδηγεί στην Ατίμωση Τους δε υπόλοιπους, περιλαμβανομένου και του Κορέ, τους κατέφαγε φωτιά από τον Θεό.

Δευτ. 11:18-21 Πού Μπορείτε να Στραφείτε για Καλές Συμβουλές; Ο Παύλος έδωσε την εξής νουθεσία: «Να στοχάζεσαι αυτά τα πράγματα· να είσαι απορροφημένος σε αυτά, για να είναι η πρόοδός σου φανερή σε όλους».

Δευτ. 12:23-25 Θα Πεθάνεις! Για λόγους που βασίζονται στην Αγία Γραφή, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τις μεταγγίσεις αίματος.​

Δευτ. 12:23-25 Δοκιμάζονται Αλλά Παραμένουν Πιστοί στον Ιεχωβά! Η βρώση κρέατος από το οποίο δεν είχε στραγγιστεί το αίμα θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του νόμου του Ιεχωβά περί αίματος.

Δευτ. 11:19 Θρησκευτική Ενότητα στο Γάμο—Γιατί Είναι Σημαντική Αντί να έρχονται σε επαφή με διαφορετικές δοξασίες, τα παιδιά που ανατρέφονται από γονείς με κοινές πεποιθήσεις είναι ενωμένα έχοντας, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, “έναν Κύριο, μία πίστη, ένα βάφτισμα”.

Δευτ. 11:14 Να Είστε Άγρυπνοι και Επιμελείς! Γενικά, όμως, ο Ισραηλίτης γεωργός μπορούσε να εμπιστεύεται στον Ιεχωβά και στους φυσικούς κύκλους τους οποίους εκείνος έχει θέσει σε λειτουργία.

Δευτ. 11:19 Φροντίστε να Βάζετε τις Σωστές Προτεραιότητες! Ο Ιεχωβά είπε: «Πρέπει επίσης να . . . διδάσκετε [τις εντολές μου] στους γιους σας, ώστε να μιλάς για [αυτές] όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν περπατάς στο δρόμο και όταν ξαπλώνεις και όταν σηκώνεσαι».

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: