ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 16-18

«Αρχές για Δίκαιη Κρίση»

Να είστε αμερόληπτοι Δευτ. 16:18, 19· it-2 σ. 1151 ¶4)

Η κακοδικία λόγω διαφθοράς των κριτών συμβολιζόταν από την τύφλωση, ο δε Νόμος περιέχει πολλές παραινέσεις εναντίον της δωροδοκίας, των δώρων ή της προκατάληψης, καθόσον αυτά τα πράγματα μπορούν να τυφλώσουν τον κριτή και να παρεμποδίσουν την αμερόληπτη απόδοση δικαιοσύνης. «Η δωροδοκία τυφλώνει ανθρώπους που βλέπουν καθαρά». (Εξ 23:8) «Η δωροδοκία τυφλώνει τα μάτια των σοφών». (Δευ 16:19) Όσο ευθύς και διορατικός και αν είναι ο κριτής, μπορεί να επηρεαστεί, συνειδητά ή μη, από το δώρο που ίσως του κάνουν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Ο νόμος του Θεού δείχνει με βαθυστόχαστο τρόπο ότι δεν τυφλώνει μόνο το δώρο αλλά και το συναίσθημα, εφόσον δηλώνει: «Δεν πρέπει να συμπεριφερθείς στον ασήμαντο με προσωποληψία και δεν πρέπει να προτιμήσεις το πρόσωπο κάποιου σπουδαίου». (Λευ 19:15) Έτσι λοιπόν, ο κριτής δεν έπρεπε να εκφέρει ετυμηγορία εναντίον των πλουσίων μόνο και μόνο επειδή ήταν πλούσιοι, υποκινούμενος από συναισθηματισμό ή από την επιθυμία να είναι δημοφιλής στο πλήθος.—Εξ 23:2, 3.

Εξακριβώστε τι έχει γίνει Δευτ. 17:4-6· it-1 σ. 301 ¶3)

Δύο. Ο αριθμός δύο εμφανίζεται συχνά σε νομικά συμφραζόμενα. Η συμφωνία στις αφηγήσεις δύο μαρτύρων αυξάνει την ισχύ της μαρτυρίας. Προκειμένου να εδραιωθεί ένα ζήτημα ενώπιον των κριτών, απαιτούνταν δύο ή ακόμη και τρεις μάρτυρες. Αυτή η αρχή ακολουθείται και στη Χριστιανική εκκλησία. (Δευ 17:6· 19:15· Ματ 18:16· 2Κο 13:1· 1Τι 5:19· Εβρ 10:28) Ο Θεός έμεινε προσκολλημένος σε αυτή την αρχή όταν παρουσίασε τον Γιο του στο λαό ως τον Σωτήρα της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς είπε: «Στον ίδιο σας το Νόμο είναι γραμμένο: “Η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή”. Εγώ είμαι ο ένας που δίνει μαρτυρία για τον εαυτό μου, και ο Πατέρας που με έστειλε δίνει μαρτυρία για εμένα».—Ιωα 8:17, 18.

Ζητήστε βοήθεια στις δύσκολες υποθέσεις Δευτ. 17:8, 9· it-1 σ. 1228 ¶4)

Οι ιερείς ήταν κυρίως εκείνοι που είχαν το προνόμιο να εξηγούν το νόμο του Θεού, έπαιζαν δε σπουδαίο ρόλο στο δικαστικό σύστημα του Ισραήλ. Στις πόλεις που τους είχαν παραχωρηθεί, οι ιερείς ήταν στη διάθεση των κριτών για να τους βοηθούν, και επίσης υπηρετούσαν μαζί με αυτούς σε εξαιρετικά δύσκολες υποθέσεις για τις οποίες τα τοπικά δικαστήρια αδυνατούσαν να αποφασίσουν. (Δευ 17:8, 9) Απαιτούνταν να παρίστανται μαζί με τους πρεσβυτέρους της πόλης σε υποθέσεις ανεξιχνίαστων δολοφονιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της κατάλληλης διαδικασίας ώστε να απομακρυνθεί η ενοχή αίματος από την πόλη. (Δευ 21:1, 2, 5) Αν ένας ζηλότυπος σύζυγος κατηγορούσε τη σύζυγό του για κρυφή μοιχεία, αυτή έπρεπε να φερθεί στο αγιαστήριο, όπου ο ιερέας διενεργούσε την καθορισμένη τελετουργία κατά την οποία απευθυνόταν έκκληση στον Ιεχωβά να εκφέρει άμεση κρίση, εφόσον Εκείνος γνώριζε την αλήθεια για το αν η γυναίκα ήταν αθώα ή ένοχη. (Αρ 5:11-31) Σε όλες τις περιπτώσεις, η κρίση που εξέφεραν οι ιερείς ή οι διορισμένοι κριτές έπρεπε να γίνεται σεβαστή. Η εσκεμμένη ασέβεια ή ανυπακοή επέσυρε την ποινή του θανάτου.—Αρ 15:30· Δευτ. 17:10-13.

Οι πρεσβύτεροι πρέπει να φροντίζουν να ακολουθούν αυτές τις αρχές όταν αποδίδουν κρίση μέσα στην εκκλησία.

Ο Μωυσής ακούει προσεκτικά μια γυναίκα και έναν άντρα καθώς ο καθένας τους υπερασπίζει την υπόθεσή του ενώπιόν του. Ένας άλλος άντρας παρατηρεί.

Πνευματικά Πετράδια

Δευτ. 17:7​—Γιατί απαιτούσε ο Νόμος από τους μάρτυρες μιας παράβασης να είναι οι πρώτοι που θα λιθοβολούσαν τον ένοχο; (it-1 σ. 256 ¶3)

Υπό το Νόμο, προκειμένου να εκτελεστεί η ποινή της εκκοπής, τα αποδεικτικά στοιχεία έπρεπε να πιστοποιηθούν από το στόμα τουλάχιστον δύο μαρτύρων. (Δευ 19:15) Αυτοί οι μάρτυρες όφειλαν να είναι οι πρώτοι που θα λιθοβολούσαν τον ένοχο. (Δευ 17:7) Αυτό θα καταδείκνυε το ζήλο τους για το νόμο του Θεού και για την αγνότητα της εκκλησίας του Ισραήλ, καθώς επίσης θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την κατάθεση ψευδούς, απερίσκεπτης ή βιαστικής μαρτυρίας.

Δευτ. 18:10-12 Να Δείχνετε Εκτίμηση για τους Θησαυρούς «που Δεν Βλέπονται» Αλλά βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση όταν διάβασε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την επικοινωνία με τους νεκρούς προγόνους.

Δευτ. 16:16 Συναθροίσεις που “Παρακινούν σε Αγάπη και Καλά Έργα” Στον αρχαίο Ισραήλ, όλοι οι άρρενες ταξίδευαν στην Ιερουσαλήμ για να τηρήσουν τις τρεις μεγάλες γιορτές.

Δευτ. 17:4,6 Η Αγία Γραφή λέει ότι χρειάζονται τουλάχιστον δύο μάρτυρες για να εδραιωθεί ένα ζήτημα. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι κριτές “ερευνούσαν το ζήτημα σχολαστικά” και η απόφασή τους εναρμονιζόταν με τον κανόνα που ο Θεός είχε επανειλημμένα διατυπώσει με σαφήνεια.​

Δευτ. 18:10-12 Δεχτείτε τη Βοήθεια του Ιεχωβά για να Αντισταθείτε στα Πονηρά Πνεύματα Διότι όποιος κάνει αυτά τα πράγματα είναι απεχθής στον Ιεχωβά».

Δευτ. 18:10-12 Εναντιωθείτε στον Διάβολο Η Γραφή μάς λέει ότι ο αποκρυφισμός είναι κάτι “απεχθές” και ότι δεν γίνεται να έχουμε οποιαδήποτε σχέση με τον αποκρυφισμό και παράλληλα να λατρεύουμε τον Ιεχωβά.

Δευτ. 18:10-12 Επιλέξτε να Λατρεύετε τον Θεό Να γιατί ο Ιεχωβά έδωσε στους Ισραηλίτες την εντολή να μην προσπαθούν να μιλήσουν με τους νεκρούς ούτε να μπλέκονται με οποιοδήποτε άλλο είδος πνευματισμού.​

Δευτ. 18:10, 11 Η Αλήθεια για τους Αγγέλους Ποτέ μην προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τους νεκρούς ή τους δαίμονες και ποτέ μην πάρετε μέρος σε δαιμονικά έθιμα.​

Δευτ. 18:10-12 Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να απορρίπτουμε οποιαδήποτε θεραπεία φαίνεται να χρησιμοποιεί δαιμονική δύναμη.

Δευτ. 17:17 «Ποιος Είναι με το Μέρος του Ιεχωβά;» Ο Νόμος του Θεού όριζε συγκεκριμένα ότι ένας Εβραίος βασιλιάς απαγορευόταν «να πάρει πολλές συζύγους, για να μην παρεκκλίνει η καρδιά του».

Δευτ. 18:10-12 Αστρολογία και Μαντεία—Παράθυρα στο Μέλλον; Διότι όποιος κάνει αυτά τα πράγματα είναι απεχθής στον Ιεχωβά».

Δευτ. 16:15 Χαρά—Μια Ιδιότητα που μας Χορηγεί ο Θεός Για παράδειγμα, θα ευαρεστούμε ακόμα περισσότερο τον ουράνιο Πατέρα μας καθώς θα τον υπηρετούμε με χαρά παρά τα όποια προβλήματά μας.

Δευτ. 16:16 Γιατί να Δίνουμε σε Αυτόν που Έχει τα Πάντα; Στα πλαίσια της λατρείας του σε εκείνες τις γιορτές, ο λαός δεν έπρεπε να «εμφανίζεται ενώπιον του Ιεχωβά με άδεια χέρια».

Δευτ. 17:18-20 Πώς Ντυνόμαστε τη Νέα Προσωπικότητα και τη Διατηρούμε Για να παραμένουμε ταπεινοί, χρειάζεται να ξεχωρίζουμε χρόνο ώστε να κάνουμε στοχασμούς κάθε μέρα γύρω από τα όσα διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού.

Δευτ. 17:18-20 Ο Ιεχωβά Οδηγεί τον Λαό Του Είχαν την υποχρέωση να διαβάζουν τον Νόμο καθημερινά, να γράφουν ένα αντίγραφό του και “να τηρούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου και αυτές τις διατάξεις, εκτελώντας τα”.

Δευτ. 17:18, 19 Αφήνετε Εσείς τον Μεγάλο Αγγειοπλάστη να σας Διαπλάθει; Ο Ιεχωβά απαιτούσε από τους βασιλιάδες του Ισραήλ να γράφουν για τον εαυτό τους ένα αντίγραφο του Νόμου του Θεού και να το διαβάζουν καθημερινά.

Δευτ. 18:9, 10 Η Πιστότητα Οδηγεί στην Επιδοκιμασία του Θεού Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιεφθάε δεν σκόπευε να θυσιάσει στην κυριολεξία κάποιον.

Δευτ. 18:18 Ο Ιησούς Διδάσκει μια Σαμαρείτισσα Αυτό το ερώτημα αφορά ένα ζωτικό θέμα, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ήδη από την εποχή του Μωυσή.

Δευτ. 17:8-20 «Ο Νόμος του Ιεχωβά Είναι Τέλειος» Από την άλλη μεριά, εκείνοι που είχαν εξουσία κινδύνευαν να αντιμετωπίσουν την οργή του Ιεχωβά αν φέρονταν άδικα ή αλαζονικά στο λαό του.

Δευτ.16:16, 17 Πώς Χρηματοδοτούνται οι Δραστηριότητες της Βασιλείας Προσέξτε μια αρχή του Μωσαϊκού Νόμου δοσμένη για να υποκινεί άτομα να εξετάσουν την καρδιά τους.

Δευτ. 18:10-12 Πρέπει να Φοβόμαστε τον Σατανά; Είναι ζωτικό να κρατάτε τη ζωή σας απαλλαγμένη από τέτοια πράγματα, όποιο και αν είναι το τίμημα.​

Δευτ. 17:4 Ήταν Δίκαιος ο Νόμος του Θεού προς τον Ισραήλ; Εφόσον τέτοιες κακοδικίες είναι πιθανές σε οποιοδήποτε νομικό σύστημα, η Αγία Γραφή παροτρύνει: «Δικαιοσύνη​—δικαιοσύνη πρέπει να επιδιώκεις». (Δευτερονόμιο 16:20) … Οι κριτές έπρεπε να διασφαλίζουν ότι η κατηγορία σε μια ποινική υπόθεση είχε “αποδειχτεί αληθινή” προτού προχωρήσουν.​

Δευτ. 18:10-12 Πορτραίτα από το Παρελθόν—Κωνσταντίνος Για παράδειγμα, ασχολούνταν με την αστρολογία και τη μαντεία​—αποκρυφιστικές πράξεις που καταδικάζει η Αγία Γραφή.

Δευτ. 18:10-12 Πνευματισμός Διότι όποιος κάνει αυτά τα πράγματα είναι απεχθής στον Ιεχωβά».

Δευτ. 16:15 Άνοιξε την Καρδιά της στον Θεό Μέσω Προσευχής Ο Ιεχωβά ήθελε να είναι χαρμόσυνες εκείνες οι περιστάσεις.

Δευτ. 18:10, 11 Η Αλήθεια για το Χαλοουίν Γιορτές όπως το Χαλοουίν βρίσκονται σε αντίθεση με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, η οποία προειδοποιεί: «Δε θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας . . . που ν’ ασκεί μαντεία ή οιωνοσκοπία ή απόκρυφες τέχνες ή μαγεία· κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης».​

Δευτ. 18:9-12 Να Φυλάγεστε από τη Δεισιδαιμονική Χρήση της Γραφής Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την αναζήτηση οιωνών.

Δευτ. 17:17 «Δίδαξέ με να Κάνω το Θέλημά Σου» Δεν υπάκουσε στην εντολή του Ιεχωβά που έλεγε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ “δεν έπρεπε να αποκτήσει πολλές συζύγους”.

Δευτ. 16:16, 17 «Όπου Πας Εσύ θα Πάω και Εγώ» Αυτή η μετακίνηση πρέπει να δοκίμασε την πίστη του καθενός τους, εφόσον οι Ισραηλίτες είχαν την υποχρέωση να αποδίδουν τακτικά λατρεία στον ιερό τόπο που είχε ορίσει ο Ιεχωβά.

Δευτ. 18:10, 11 Πώς μας Επηρεάζουν τα Πνευματικά Πλάσματα; Άρα, πρέπει να πετάξουμε ό,τι έχουμε στην κατοχή μας το οποίο συνδέεται με τους δαίμονες και τον αποκρυφισμό.​

Δευτ. 18:9-13 Μπορούν οι Νεκροί να Βοηθήσουν τους Ζωντανούς; Στους αρχαίους χρόνους, ο Ιεχωβά Θεός πρόσταξε το λαό του: «Δεν πρέπει να βρεθεί σε εσένα κάποιος που ζητάει πληροφορίες από τους νεκρούς».

Δευτ. 18:11, 12 «Η Αλήθεια θα σας Ελευθερώσει»—Πώς; Ο Θεός είχε την ίδια άποψη για όσους συμβουλεύονταν μέντιουμ αναζητώντας καθοδήγηση στη ζωή: «Κάποιος που συμβουλεύεται πνευματιστικό μεσάζοντα . . . είναι απεχθής στον Ιεχωβά».​

Δευτ. 18:10 Ποιος Έστειλε το «Άστρο»; Σκεφτείτε: Θα επέλεγε αυτός ο στοργικός, δίκαιος Πατέρας για αγγελιοφόρους του κάποιους ειδωλολάτρες αστρολόγους, οι οποίοι ασκούσαν μια αποκρυφιστική τέχνη που απαγορευόταν στο Νόμο του;

Δευτ. 18:10-12 Τι Κακό Υπάρχει στον Πνευματισμό; Διότι όποιος κάνει αυτά τα πράγματα είναι απεχθής στον Ιεχωβά».

Δευτ. 18:10-13 Πώς θα Βρω Καλή Ψυχαγωγία; Επιπλέον, ο Θεός καταδικάζει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον πνευματισμό.​

Δευτ. 16:16 Να Σέβεστε το Γάμο ως Δώρο από τον Θεό Και παρότι μόνο οι άντρες είχαν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές στην Ιερουσαλήμ, ο Ιωσήφ και η Μαρία παρευρίσκονταν κάθε χρόνο μαζί με την οικογένειά τους.

Δευτ. 16:10-15 Να Δείχνετε Στοχαστικότητα για τους Μεμονωμένους Γονείς Μάλιστα, ειπώθηκε στο λαό: «Πρέπει να χαρείς».

Δευτ. 18:10-12 Να Έχετε τη Γραφική Άποψη για τη Φροντίδα της Υγείας Ο Ιεχωβά απαγόρευσε στους Ισραηλίτες να ασκούν μαντεία και μαγεία.

Δευτ. 18:10-12 Να Παίζω Ηλεκτρονικά Παιχνίδια; Αναφορικά με εκείνους οι οποίοι επιδίδονται σε αποκρυφιστικές πράξεις, ο Λόγος του Θεού λέει: «Όποιος κάνει αυτά τα πράγματα είναι απεχθής στον Ιεχωβά».

Δευτ. 16:18-20 «Να Φυλάγεστε από Κάθε Είδους Πλεονεξία» Λέγοντάς το αυτό, ο Ιησούς αναφερόταν σε κάτι που ο λαός γνώριζε καλά, διότι σύμφωνα με το Μωσαϊκό Νόμο, οι κριτές στις πόλεις ήταν διορισμένοι για να κρίνουν ακριβώς τέτοιου είδους ζητήματα.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: