ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 24-26

«Πώς Φανέρωνε ο Νόμος το Ενδιαφέρον του Ιεχωβά για τις Γυναίκες»

Τον πρώτο χρόνο του γάμου τους, οι γυναίκες δεν αποχωρίζονταν τον σύζυγό τους καθώς εκείνος απαλλασσόταν από τον στρατό Δευτ. 24:5· it-1 σ. 666 ¶2)

Ακόμη και οι στρατιωτικοί νόμοι ευνοούσαν τόσο τη σύζυγο όσο και το σύζυγο απαλλάσσοντας το νιόπαντρο άντρα για έναν χρόνο. Αυτό έδινε στο ζευγάρι την ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα που είχε να αποκτήσει παιδί, το οποίο θα ήταν μεγάλη παρηγοριά για τη μητέρα ενόσω θα έλειπε ο σύζυγός της, και ακόμη περισσότερο αν εκείνος πέθαινε στη μάχη.—Δευ 20:7· 24:5.

Οι χήρες λάβαιναν υλική βοήθεια Δευτ. 24:19-21· it-2 σ. 1024 ¶9)

Είναι φανερό ότι αυτή η θαυμάσια διευθέτηση που ίσχυε για τους φτωχούς της γης, αν και ενθάρρυνε τη γενναιοδωρία, την ανιδιοτέλεια και την εμπιστοσύνη στην ευλογία του Ιεχωβά, δεν υπέθαλπε διόλου την οκνηρία. Αποσαφηνίζει επίσης τη δήλωση του Δαβίδ: «Δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο ούτε κάποιον απόγονό του να ζητάει ψωμί». (Ψλ 37:25) Ωφελούμενοι από τη διάταξη που υπήρχε για αυτούς στο Νόμο, ακόμη και οι φτωχοί, χάρη στη σκληρή εργασία τους, δεν πεινούσαν και δεν αναγκάζονταν να ζητιανεύουν ψωμί ούτε οι ίδιοι ούτε τα παιδιά τους.

Οι άτεκνες χήρες είχαν την ευκαιρία να κάνουν παιδιά Δευτ. 25:5, 6· w11 1/3 23)

Στον αρχαίο Ισραήλ, αν ένας άντρας πέθαινε χωρίς να αποκτήσει γιο, αναμενόταν από τον αδελφό του να παντρευτεί τη χήρα για να παραγάγει απόγονο που θα συνέχιζε την οικογενειακή γραμμή του νεκρού. (Γένεση 38:8) Αυτή η διευθέτηση, η οποία αργότερα ενσωματώθηκε στο Μωσαϊκό Νόμο, έγινε γνωστή ως ανδραδελφικός, ή αλλιώς λεβιρατικός, γάμος. (Δευτερονόμιο 25:5, 6) Οι ενέργειες του Βοόζ που περιγράφονται στο βιβλίο της Ρουθ φανερώνουν ότι, αν δεν ζούσε κανένας από τους αδελφούς του νεκρού, το συγκεκριμένο καθήκον μεταβιβαζόταν σε άλλους άρρενες συγγενείς από την οικογένειά του.​—Ρουθ 1:3, 4· 2:19, 20· 4:1-6.

Ο ανδραδελφικός γάμος εξακολουθούσε να υφίσταται στις ημέρες του Ιησού, όπως φαίνεται από την αναφορά των Σαδδουκαίων σε αυτόν στα εδάφια Μάρκος 12:20-22. Ο Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαίος ιστορικός του πρώτου αιώνα, δηλώνει ότι αυτή η διευθέτηση, όχι μόνο διατηρούσε το όνομα της οικογένειας, αλλά επίσης δεν άφηνε να περάσει σε άλλους η περιουσία της και εξασφάλιζε τη χήρα. Εκείνη την εποχή, η σύζυγος δεν είχε κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του συζύγου της. Ωστόσο, το παιδί που γεννιόταν από λεβιρατικό γάμο διατηρούσε την κληρονομική ιδιοκτησία του πεθαμένου άντρα.

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ: “Πώς μπορώ να δείχνω ενδιαφέρον και σεβασμό στις γυναίκες της οικογένειάς μου και της εκκλησίας μου;”

Ισραηλίτισσα σταχυολογεί σιτηρά σε έναν αγρό.

Πνευματικά Πετράδια

Δευτ. 24:1​—Γιατί δεν πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο Μωσαϊκός Νόμος διευκόλυνε τους άντρες να πάρουν διαζύγιο από τη γυναίκα τους; (it-1 σ. 754 ¶3)

Πιστοποιητικό Διαζυγίου. Δεν πρέπει να συμπεράνουμε, κρίνοντας από την κατάχρηση που γινόταν μετέπειτα, ότι η αρχική παραχώρηση που έκανε ο Μωσαϊκός Νόμος όσον αφορά το διαζύγιο καθιστούσε εύκολο για τον Ισραηλίτη σύζυγο να διαζευχθεί τη σύζυγό του. Προκειμένου να κάνει κάτι τέτοιο, αυτός έπρεπε να προβεί σε επίσημες ενέργειες. Ήταν απαραίτητο να συντάξει ένα έγγραφο, να «της γράψει πιστοποιητικό διαζυγίου». Ο σύζυγος που κινούσε τις σχετικές διαδικασίες έπρεπε να “το βάλει στο χέρι της και να την αποπέμψει από το σπίτι του”. (Δευ 24:1) Παρότι οι Γραφές δεν αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτή τη διαδικασία, προφανώς αυτή η νομική ενέργεια περιλάμβανε συνεννόηση με αρμόδιους άντρες, οι οποίοι μπορεί να προσπαθούσαν στην αρχή να επιτύχουν τη συμφιλίωση. Ο χρόνος που απαιτούνταν για να ετοιμαστεί το πιστοποιητικό και να ισχύσει νομικά το διαζύγιο θα έδινε στο σύζυγο που κινούσε τις σχετικές διαδικασίες την ευκαιρία να επανεξετάσει την απόφασή του. Θα έπρεπε να υπάρχει βάση για το διαζύγιο, η δε σωστή εφαρμογή του κανονισμού λογικά θα απέτρεπε τις βεβιασμένες ενέργειες για την έκδοση διαζυγίων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονταν επίσης τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της συζύγου. Οι Γραφές δεν αποκαλύπτουν τι αναγραφόταν στο «πιστοποιητικό διαζυγίου».

Δευτ. 24:5. Θα πρέπει να εκδηλώνεται στοχαστικό ενδιαφέρον προς όσους έχουν ιδιαίτερες περιστάσεις, ακόμα και όταν αυτό που πρόκειται να γίνει είναι κάτι σημαντικό.

Δευτ. 24:6—Γιατί το να πάρει κάποιος έναν «χειρόμυλο ή την πάνω μυλόπετρα ως ενέχυρο» παρομοιάστηκε με το να πάρει μια «ψυχή»; Ο χειρόμυλος και η πάνω μυλόπετρα αντιπροσώπευαν την «ψυχή» ενός ατόμου, δηλαδή τα μέσα διαβίωσής του. Αν κάποιος έπαιρνε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο αντικείμενα, θα στερούσε από ολόκληρη την οικογένεια την καθημερινή προμήθεια ψωμιού.

Δευτ. 25:9—Στην περίπτωση ενός άντρα που αρνούνταν να κάνει ανδραδελφικό γάμο, τι σήμαινε το ότι του έβγαζαν το σανδάλι και τον έφτυναν στο πρόσωπο; Σύμφωνα με “το έθιμο που υπήρχε παλιότερα στον Ισραήλ σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς . . . , ο άνθρωπος έπρεπε να βγάλει το σανδάλι του και να το δώσει στο συνάνθρωπό του”. (Ρουθ 4:7) Επομένως, το βγάλσιμο του σανδαλιού ενός άντρα που αρνούνταν να κάνει ανδραδελφικό γάμο επιβεβαίωνε ότι αυτός είχε παραιτηθεί από τη θέση και το δικαίωμα που είχε να παραγάγει κληρονόμο για τον πεθαμένο του αδελφό. Κάτι τέτοιο ήταν επαίσχυντο. (Δευτερονόμιο 25:10) Το φτύσιμο στο πρόσωπό του αποτελούσε πράξη ταπείνωσης.—Αριθμοί 12:14.

Δευτ. 24:1-4 Αγάπη και Δικαιοσύνη στον Αρχαίο Ισραήλ Ο σύζυγος που σεβόταν τον Νόμο θα αγαπούσε τη γυναίκα του και δεν θα έπαιρνε διαζύγιο για ασήμαντους λόγους.

Δευτ. 24:1 Γάμος—Η Προέλευση και ο Σκοπός Του Κάποιος άντρας μπορούσε να διαζευχθεί τη σύζυγό του για «κάτι απρεπές».

Δευτ. 26:8 Βλέπετε το Χέρι του Θεού στη Ζωή Σας; Καθώς θα εξετάζουμε αυτά τα σημεία, να θυμάστε πως, όταν η Αγία Γραφή μιλάει για το «χέρι» του Θεού, αναφέρεται συχνά στη δύναμή του που βρίσκεται σε δράση, την οποία χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους υπηρέτες του και να νικήσει τους εναντίους του.​

Δευτ.25:1-3 «Ο Νόμος του Ιεχωβά Είναι Τέλειος» Υπήρχαν καθορισμένα όρια σχετικά με την αυστηρότητα των ποινών.

Δευτ. 24:17-21 «Όλες οι Οδοί του Είναι Δικαιοσύνη» Παραδείγματος χάρη, ο Νόμος περιείχε ειδικές διατάξεις που εξασφάλιζαν τη φροντίδα για τα ορφανά και τις χήρες.

Δευτ. 24:19-21 Ο Νόμος απαιτούσε από τους Ισραηλίτες να ξεχωρίζουν κάποιο μέρος της παραγωγής για τους φτωχούς (ένα είδος φορολογίας και ασφάλισης), να χορηγούν άτοκα δάνεια στους απόρους (διασφάλιση της πρόσβασης σε πίστωση) και να επιστρέφουν τις κληρονομικές εκτάσεις γης στους αρχικούς ιδιοκτήτες κάθε 50 χρόνια (προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας).

Δευτ. 25:7, 8 «Ο Λαός του Οποίου Θεός Είναι ο Ιεχωβά» Ο Νόμος καθιέρωσε ένα ξεχωριστό ιερατείο, ενώ το ρόλο των κριτών τον είχαν «οι πρεσβύτεροι», οι οποίοι έχαιραν σεβασμού λόγω της γνώσης και της σοφίας τους.

Δευτ. 25:5, 6 Στους Βιβλικούς χρόνους, ο ανδραδελφικός, ή αλλιώς λεβιρατικός, γάμος ήταν ένα έθιμο σύμφωνα με το οποίο ένας άντρας παντρευόταν τη χήρα του πεθαμένου αδελφού του, αν αυτή δεν είχε γιο, για να παραγάγει απόγονο που θα συνέχιζε την οικογενειακή γραμμή του αδελφού του.​

Δευτ. 25:17-19 Ενήργησε με Σύνεση, Γενναιότητα και Ανιδιοτέλεια Έτσι εκπληρώθηκε μια Βιβλική προφητεία, εφόσον ο Θεός είχε προείπει παλιότερα την ολοσχερή καταστροφή των Αμαληκιτών, οι οποίοι είχαν αποδειχτεί κακοήθεις εχθροί του λαού του.

Δευτ. 24:1, 2 Αν και ο Νόμος επέτρεπε σε έναν άντρα να γράψει πιστοποιητικό διαζυγίου για τη σύζυγό του σε περίπτωση που ανακάλυπτε «κάτι απρεπές» σε αυτήν, δεν ήταν έτσι τα πράγματα από την αρχή.

Δευτ. 25:4 Ενδιαφέρεται ο Θεός για τα Ζώα; Ο Θεός πρόσταξε επίσης να μην εμποδίζουν τα βοοειδή να τρώνε ενόσω δουλεύουν, καθώς και να μη φορτώνουν υπερβολικά τα υποζύγια.

Δευτ. 26:15 Κατοικεί ο Θεός σε Συγκεκριμένο Τόπο; Ναι, η ισχυρή ενεργός δύναμη του Ιεχωβά, ή αλλιώς το άγιο πνεύμα, μπορεί να φτάσει οπουδήποτε, επιτρέποντάς του να βλέπει τα πάντα και να επιτελεί το σκοπό του από μια σταθερή τοποθεσία, «την άγια κατοικία» του στους ουρανούς.​

Δευτ. 24:19-21 Εκείνοι δε που ράβδιζαν τα κλαδιά των ελαιόδεντρων έπρεπε να αφήνουν τους καρπούς που δεν έπεφταν.

Δευτ.24:19-21· 26:12, 13 Να Δείχνετε Στοχαστικότητα για τους Μεμονωμένους Γονείς Με βάση αυτές τις διατάξεις, τα άτομα που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση είχαν αρκετά για “να φάνε και να χορτάσουν”.

Δευτ. 24:5 «Επιβίωση» από τον Πρώτο Χρόνο του Γάμου Αξιοποιήστε κάθε ευκαιρία για να δίνετε χαρά στο σύντροφό σας τον πρώτο χρόνο του γάμου.

Δευτ. 25:4 Θεωρείτε τη Ζωή Πολύτιμη Όπως ο Θεός; Ο Μωσαϊκός Νόμος αντανακλούσε το ενδιαφέρον του Θεού.

Δευτ. 24:5 Τι Σημαίνει Πραγματικά η Ηγεσία στο Γάμο; Επίσης, προσδιόρισε για το σύζυγο και τη σύζυγο ρόλους που θα τους φέρνουν τη μέγιστη ευτυχία.

Δευτ. 25:16 Μπορείτε να Αντιμετωπίσετε την Αδικία! Συνεπώς, για να διορθωθεί μια αδικία, πρέπει να περιμένουμε τον Θεό.

Δευτ. 24:19-21 Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια—Εφικτή για Όλους Αντίθετα, ο Θεός πρόσταξε “να μένουν τα υπολείμματα για τον πάροικο, για το αγόρι που είναι ορφανό από πατέρα και για τη χήρα”.

Δευτ. 24:19-22 «Πόσο Αγαπώ το Νόμο Σου!» Ομολογουμένως, η σταχυολόγηση απαιτούσε σκληρή εργασία από μέρους τους αλλά, μέσω αυτής, μπορούσαν να αποφύγουν την επαιτεία.

Δευτ. 24:17-22 Γνωρίστε τις Οδούς του Ιεχωβά Όταν ο Ιεχωβά δίδαξε το λαό του να είναι αμερόληπτοι και να δείχνουν καλοσύνη προς τέτοια άτομα, τους υπενθύμισε ότι και εκείνοι ήταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο.

Δευτ. 24:19-21 Ένας Κόσμος Χωρίς Φτώχεια Πλησιάζει Αυτοί οι νόμοι αποτελούσαν στοργική προμήθεια για τους πάροικους, τα ορφανά, τις χήρες και άλλα ταλαιπωρημένα άτομα.

Δευτ. 25:4 Κατοικίδια—Να Έχετε Ισορροπημένη Άποψη για Αυτά Πράγματι, οι νόμοι που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ τόνιζαν επανειλημμένα την υποχρέωση να λαβαίνονται υπόψη οι ανάγκες των ζώων.

Δευτ. 24:17-21 «Αυτός Είναι ο Θεός Μας» Παραδείγματος χάρη, ο Νόμος περιείχε διατάξεις οι οποίες εξασφάλιζαν τη φροντίδα για τα ορφανά και τις χήρες.

Δευτ. 24:5 Πορνογραφία—Απλώς Ακίνδυνη Ενασχόληση; Στη Γραφή τα σεξουαλικά ζητήματα θίγονται με ευθύτητα, χωρίς σεμνοτυφία.

Δευτ. 25:13-16 Πώς Μπορούμε να Καλλιεργούμε την Αρετή; Συνεπώς, καλλιεργούμε την αρετή με το να είμαστε έντιμοι και ευθείς με τους εργοδότες, τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τις κοσμικές κυβερνήσεις.

Δευτ.24:7 Απαγωγές—Υπάρχει Λύση; Σύμφωνα με το Νόμο του Θεού στην αρχαιότητα, ο αμετανόητος απαγωγέας έπρεπε να θανατώνεται.

Δευτ. 24:17-21 Πόσο Αγαπάτε το Λόγο του Θεού; Ο Νόμος προωθούσε την εντιμότητα στις επαγγελματικές συνήθειες και παρότρυνε τους Ισραηλίτες να δείχνουν συμπόνια στους συλλάτρεις τους που βρίσκονταν σε ανάγκη.

Δευτ. 25:4 Σκληρότητα προς τα Ζώα—Είναι Εσφαλμένη; Υπήρχαν νόμοι οι οποίοι κανόνιζαν τη σωστή μεταχείριση των αγροτικών ζώων.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: