ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7, 8

«Ιερέας για Πάντα με τον Τρόπο με τον Οποίο Ήταν ο Μελχισεδέκ»

  • Εβρ 7:1-3, 17 Με ποια έννοια ήταν ο Μελχισεδέκ προφητικός τύπος του Ιησού;
  • Εβρ 7:1 Βασιλιάς και ιερέας
  • Εβρ 7:​3, 22-​25 Χωρίς καταγραμμένους προκατόχους ή διαδόχους
  • Εβρ 7:​5, 6, 14-​17 Ιερέας μέσω διορισμού και όχι μέσω σαρκικής καταγωγής

Με ποια έννοια είναι ανώτερη η ιεροσύνη του Χριστού από του Ααρωνικού ιερατείου; (it-1 σ. 351 ¶2, 3)

Το Αρχιερατικό Αξίωμα του Ιησού Χριστού. Η επιστολή προς τους Εβραίους τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός, από τότε που αναστήθηκε και εισήλθε στον ουρανό, είναι «αρχιερέας για πάντα σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ». (Εβρ 6:20· 7:17, 21) Για να περιγράψει τη μεγαλοσύνη της ιεροσύνης του Χριστού και την ανωτερότητά της σε σχέση με το Ααρωνικό ιερατείο, ο συγγραφέας δείχνει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν τόσο βασιλιάς όσο και ιερέας μέσω διορισμού από τον Ύψιστο Θεό, και όχι μέσω κληρονομιάς. Ο Χριστός Ιησούς, που ήταν, όχι από τη φυλή του Λευί, αλλά του Ιούδα, και από τη γραμμή του Δαβίδ, δεν κληρονόμησε το αξίωμά του μέσω καταγωγής από τον Ααρών, αλλά το απέκτησε μέσω άμεσου διορισμού από τον Θεό, όπως και ο Μελχισεδέκ. (Εβρ 5:10) Εκτός από την υπόσχεση που αναφέρεται στο εδάφιο Ψαλμός 110:4: «Ο Ιεχωβά έχει ορκιστεί (και δεν θα μεταμεληθεί): “Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ!”»—η οποία αποτελεί διορισμό που τον καθιστά ουράνιο Βασιλιά-Ιερέα—ο Χριστός κατέχει επίσης Βασιλική εξουσία λόγω καταγωγής από τον Δαβίδ. Ως προς αυτό, γίνεται ο κληρονόμος της υποσχεμένης βασιλείας στη Δαβιδική διαθήκη. (2Σα 7:11-16) Επομένως κατέχει συνδυασμένα τα αξιώματα της βασιλείας και της ιεροσύνης, όπως και ο Μελχισεδέκ.

Η ασύγκριτη υπεροχή του αρχιερατικού αξιώματος του Χριστού καταδεικνύεται και με έναν άλλον τρόπο, με το ότι ο Λευί, ο προγεννήτορας του Ιουδαϊκού ιερατείου, στην ουσία πλήρωσε δέκατα στον Μελχισεδέκ, εφόσον ήταν ακόμη στην οσφύ του Αβραάμ όταν αυτός ο πατριάρχης έδωσε ένα δέκατο στον ιερέα-βασιλιά της Σαλήμ. Επιπλέον, με αυτή την έννοια, ο Λευί επίσης ευλογήθηκε από τον Μελχισεδέκ, και ο κανόνας είναι ότι το μικρότερο ευλογείται από το μεγαλύτερο. (Εβρ 7:4-10) Ο απόστολος Παύλος στρέφει επίσης την προσοχή στο ότι ο Μελχισεδέκ ήταν «χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία, μη έχοντας ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής», λέγοντας ότι αυτό συμβολίζει την αιώνια ιεροσύνη του Ιησού Χριστού, ο οποίος αναστήθηκε σε “ακατάστρεπτη ζωή”.—Εβρ 7:3, 15-17.

Εβρ 7:1, 2​—Ο βασιλιάς-ιερέας Μελχισεδέκ συνάντησε τον Αβραάμ και τον ευλόγησε (it-2 299)

Βασιλιάς της αρχαίας Σαλήμ και «ιερέας του Υψίστου Θεού», του Ιεχωβά. (Γε 14:18, 22) Είναι ο πρώτος ιερέας που αναφέρεται στις Γραφές. Ανέλαβε αυτό το αξίωμα σε κάποια χρονική στιγμή πριν από το 1933 Π.Κ.Χ. Εφόσον ήταν βασιλιάς της Σαλήμ—λέξη η οποία σημαίνει «Ειρήνη»—ο Μελχισεδέκ χαρακτηρίζεται από τον απόστολο Παύλο «Βασιλιάς Ειρήνης», ενώ λόγω του ονόματός του χαρακτηρίζεται επίσης «Βασιλιάς Δικαιοσύνης». (Εβρ 7:1, 2) Η αρχαία Σαλήμ θεωρείται ότι ήταν ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε αργότερα η πόλη της Ιερουσαλήμ, και η ονομασία της ενσωματώθηκε στο όνομα της Ιερουσαλήμ, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως «Σαλήμ».—Ψλ 76:2.

Όταν ο πατριάρχης Άβραμ (Αβραάμ) νίκησε τον Χοδολλογομόρ και τους συνασπισμένους με αυτόν βασιλιάδες, πήγε στην Κοιλάδα Σαυή, ή αλλιώς «στην Κοιλάδα του Βασιλιά». Εκεί ο Μελχισεδέκ «έφερε έξω ψωμί και κρασί» και ευλόγησε τον Αβραάμ, λέγοντας: «Ευλογημένος να είναι ο Άβραμ από τον Ύψιστο Θεό, Αυτόν που έκανε τον ουρανό και τη γη· και ευλογημένος να είναι ο Ύψιστος Θεός, που παρέδωσε τους δυνάστες σου στο χέρι σου!» Τότε ο Αβραάμ έδωσε στο βασιλιά-ιερέα «ένα δέκατο από το καθετί», δηλαδή από «τα πιο εκλεκτά λάφυρα» του νικηφόρου πολέμου του εναντίον των συνασπισμένων βασιλιάδων.—Γε 14:17-20· Εβρ 7:4.

Εβρ 7:3​—Ο Μελχισεδέκ ήταν “χωρίς γενεαλογία” και «παραμένει ιερέας για πάντα» (it-2 σ. 300 ¶5)

Με ποια έννοια ο Μελχισεδέκ δεν είχε «ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής»;

Ο Παύλος υπογράμμισε ένα μοναδικό γεγονός σχετικά με τον Μελχισεδέκ, όταν είπε για αυτόν: «Καθώς είναι χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία, μη έχοντας ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής, αλλά έχοντας γίνει σαν τον Γιο του Θεού, παραμένει ιερέας παντοτινά». (Εβρ 7:3) Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και ο Μελχισεδέκ γεννήθηκε και πέθανε. Εντούτοις, τα ονόματα του πατέρα του και της μητέρας του δεν γίνονται γνωστά, οι πρόγονοί του και οι απόγονοί του δεν προσδιορίζονται και οι Γραφές δεν παρέχουν καμιά πληροφορία για την αρχή των ημερών του ή το τέλος της ζωής του. Επομένως, ο Μελχισεδέκ προσκίαζε κατάλληλα τον Ιησού Χριστό, του οποίου η ιεροσύνη δεν έχει τέλος. Όπως ο Μελχισεδέκ δεν είχε κανέναν καταγραμμένο προκάτοχο ή διάδοχο της ιεροσύνης του, έτσι και ο Χριστός δεν είχε ως προκάτοχο κανέναν αρχιερέα όμοιό του, και η Αγία Γραφή δείχνει ότι δεν θα έχει ποτέ διάδοχο. Επιπρόσθετα, μολονότι ο Ιησούς γεννήθηκε στη φυλή του Ιούδα και στη βασιλική γραμμή του Δαβίδ, η κατά σάρκα γενεαλογία του δεν είχε καμιά σχέση με την ιεροσύνη του, ούτε οφειλόταν σε ανθρώπινη γενεαλογία το γεγονός ότι στο πρόσωπό του συνδυάστηκαν τα αξιώματα τόσο του ιερέα όσο και του βασιλιά. Αυτά τα πράγματα ήταν αποτέλεσμα του όρκου που είχε κάνει ο ίδιος ο Ιεχωβά προς αυτόν.

Εβρ 7:17​—Ο Ιησούς είναι «ιερέας για πάντα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ» (it-2 300)

Εξεικονιστικός Τύπος της Ιεροσύνης του Χριστού. Σε μια σημαντική Μεσσιανική προφητεία, ο Ιεχωβά ορκίζεται προς τον «Κύριο» του Δαβίδ τα εξής: «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ!» (Ψλ 110:1, 4) Βάσει αυτού του θεόπνευστου ψαλμού θεωρούσαν οι Εβραίοι ότι ο υποσχεμένος Μεσσίας θα ήταν εκείνος στον οποίο θα συνδυάζονταν τα αξιώματα του ιερέα και του βασιλιά. Ο απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς τους Εβραίους, διαλύει κάθε αμφιβολία γύρω από την ταυτότητα εκείνου που είχε προειπωθεί, κάνοντας λόγο για τον “Ιησού, ο οποίος έχει γίνει αρχιερέας για πάντα σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ”.—Εβρ 6:20· 5:10·

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια:

Εβρ 8:3​—Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στα δώρα και στις θυσίες που προσφέρονταν υπό τον Μωσαϊκό Νόμο; (w00 15/8 σ. 14 ¶11)

«Κάθε αρχιερέας διορίζεται να προσφέρει και δώρα και θυσίες», λέει ο απόστολος Παύλος. (Εβραίους 8:3) Προσέξτε ότι ο Παύλος χωρίζει τις προσφορές που γίνονταν από τον αρχιερέα του αρχαίου Ισραήλ σε δύο κατηγορίες, στα «δώρα» και στις «θυσίες», ή αλλιώς «θυσίες για αμαρτίες». (Εβραίους 5:1) Οι άνθρωποι γενικά δίνουν δώρα για να εκφράσουν στοργή και εκτίμηση, καθώς και για να προωθήσουν τη φιλία, την εύνοια ή την αποδοχή. (Γένεση 32:20· Παροιμίες 18:16) Παρόμοια, πολλές από τις προσφορές που όριζε ο Νόμος μπορούν να θεωρηθούν «δώρα» προς τον Θεό με τα οποία επιζητούσαν την αποδοχή και την εύνοιά του.* Οι παραβιάσεις του Νόμου απαιτούσαν αποκατάσταση, και για να γίνει επανόρθωση, προσφέρονταν «θυσίες για αμαρτίες». Στην Πεντάτευχο, ιδιαίτερα στα βιβλία Έξοδος, Λευιτικό και Αριθμοί, αναφέρεται μεγάλη ποικιλία πραγμάτων που χρησιμοποιούνταν σε διάφορα είδη θυσιών και προσφορών. Μολονότι ίσως είναι πραγματικά δύσκολο για εμάς να αφομοιώσουμε και να θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες, μερικά βασικά σημεία αναφορικά με τους διάφορους τύπους θυσιών αξίζουν την προσοχή μας.

Εβρ 8:13​—Πώς καταστάθηκε «παλιά» η διαθήκη του Νόμου την εποχή του Ιερεμία; (it-1 σ. 761 ¶1)

Εντούτοις, η διαθήκη του Νόμου καταστάθηκε κατά μία έννοια «παλιά» όταν ο Θεός ανήγγειλε μέσω του προφήτη Ιερεμία ότι θα ερχόταν σε ύπαρξη μια νέα διαθήκη. (Ιερ 31:31-34· Εβρ 8:13) Το 33 Κ.Χ. η διαθήκη του Νόμου ακυρώθηκε βάσει του θανάτου του Χριστού στο ξύλο του βασανισμού (Κολ 2:14) και αντικαταστάθηκε από τη νέα διαθήκη.—Εβρ 7:12· 9:15· Πρ 2:1-4.

Εβρ. 8:3-5 Ο Χριστός, ο μεγαλύτερος Αρχιερέας, έχει ένα βασιλικό ιερατείο που απαρτίζεται από 144.000, οι οποίοι θα υπηρετήσουν δίπλα του στον ουρανό.​

Εβρ. 7:24, 25 Τι μας Διδάσκει ένα Απλό Δείπνο για έναν Ουράνιο Βασιλιά Πόσο ευγνώμονες είμαστε για το ότι ο Ιησούς συνεχίζει να εκδηλώνει αυτές τις ιδιότητες ως ο ουράνιος Αρχιερέας μας, ο οποίος συνηγορεί υπέρ μας!

Εβρ. 7:24, 25 Καταφεύγετε Εσείς στον Ιεχωβά; Ως Αρχιερέας μας, «μπορεί και να σώζει πλήρως εκείνους που πλησιάζουν τον Θεό μέσω αυτού, επειδή είναι πάντοτε ζωντανός για να συνηγορεί υπέρ εκείνων».

Εβρ. 8:6 Γάμος—Η Προέλευση και ο Σκοπός Του Με την ακύρωση του Νόμου κατά τον θάνατο του Ιησού, ο Θεός ξεκίνησε μια νέα διευθέτηση.

Εβρ. 7:1-3 Στην επιστολή του προς τους Εβραίους, ο Παύλος συνδέει τον βασιλιά-ιερέα Μελχισεδέκ με τον Ιησού, επισημαίνοντας συγκεκριμένες ομοιότητες μεταξύ των δύο.

Εβρ. 7:1-3 Να Έχετε Ακλόνητη Πίστη στη Βασιλεία Επειδή πολύ πριν κληρονομήσουν οι απόγονοι του Αβραάμ την Υποσχεμένη Γη, ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, υπηρέτησε ως «ιερέας του Υψίστου Θεού».

Εβρ. 7:21, 25, 26 Υπακούστε στον Θεό και Ωφεληθείτε από τις Ένορκες Υποσχέσεις Του Υπηρετεί επίσης ως Αρχιερέας της ανθρωπότητας βοηθώντας τα μετανοημένα άτομα να αποκτήσουν επιδοκιμασμένη σχέση με τον Θεό.​

Εβρ. 8:6, 10 Αφήστε τον Ιεχωβά να σας Οδηγήσει στην Αληθινή Ελευθερία Επιπρόσθετα, “ο τέλειος νόμος” δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από έναν μακρύ κατάλογο κυρώσεων ή ποινών, διότι βασίζεται στην αγάπη και είναι χαραγμένος σε διάνοιες και καρδιές, όχι σε πέτρινες πλάκες.​

Εβρ. 7:22· 8:1-5 Μάθετε από “το Σκελετό της Αλήθειας” Ο Παύλος εξήγησε ότι η σκηνή της μαρτυρίας δεν ήταν παρά «σκιά των ουράνιων πραγμάτων» και ότι ο Ιησούς έγινε ο Μεσίτης «μιας καλύτερης διαθήκης» από αυτήν που είχε μεσίτη τον Μωυσή.

Εβρ. 7:25 Ένα Βασιλικό Ιερατείο Προς Όφελος Όλης της Ανθρωπότητας Σε αυτές περιλαμβάνονταν και οι αμαρτίες των ίδιων των ιερέων. (Εβρ. 5:1-3· 8:3) … Έκτοτε, ο Ιησούς μπορούσε να συνηγορεί ενώπιον του Ιεχωβά υπέρ εκείνων που θα ασκούσαν πίστη στη θυσία του και να τους βοηθάει να υπηρετούν τον Θεό με προοπτική την αιώνια ζωή.

Εβρ. 7:26-28· 8:7-10 Τι Είναι η Ανάπαυση του Θεού; Ο Παύλος εξήγησε στους Χριστιανούς που ενέμεναν στην τήρηση του Νόμου ότι η αρχιεροσύνη του Ιησού, η νέα διαθήκη και ο πνευματικός ναός ήταν ανώτερα από τα αντίστοιχά τους της προχριστιανικής εποχής.

Εβρ. 7:26 Να Είστε Υπάκουοι και Θαρραλέοι Όπως ο Χριστός Ούτε για μια στιγμή δεν διανοήθηκε να παρακούσει τον ουράνιο Πατέρα του.

Εβρ. 8:5 Να Είστε Ζηλωτές για τον Οίκο του Ιεχωβά! Όλοι οι πιστοί υπηρέτες του Θεού στη γη λατρεύουν ενωμένα τον Ιεχωβά στον πνευματικό ναό του.​

Εβρ. 8:10 Ας Εκτιμούμε τον Μεγαλύτερο Μωυσή Οι νόμοι της είναι γραμμένοι από τον Θεό σε ανθρώπινες καρδιές.

Εβρ. 7:26 Ο Ιεχωβά Δεν θα Εγκαταλείψει τους Οσίους Του Δεν θα απογοητεύσει ποτέ τους υπηκόους του, όπως απογοήτευσε ο Σολομών τους δικούς του.​

Εβρ. 4:15· 7:26 Πώς Μπορεί να σας Σώσει ο Θάνατος του Ιησού Σε όλη τη ζωή του, ο Ιησούς υπάκουε τέλεια στο Νόμο του Θεού.

Εβρ. 7:26 «Παιδιά, να Είστε Υπάκουα στους Γονείς Σας» Γιατί είναι η υπακοή ευκολότερη για έναν τέλειο άνθρωπο, αλλά για ποιο λόγο θα χρειαζόταν και εκείνος να τη μάθει; Μήπως νομίζετε ότι αν ήσασταν τέλειοι—δηλαδή “αμόλυντοι, χωρισμένοι από τους αμαρτωλούς”, όπως ήταν ο Ιησούς—θα ήταν πάντα εύκολο να υπακούτε στους γονείς σας;

Εβρ. 7:26 Ο Ιεχωβά Είναι Θεός που Δείχνει Εκτίμηση Στην πραγματικότητα, η ζωή του Ιησού ως ανθρώπου τον προετοίμασε για το έργο που του επιφύλασσε ο Ιεχωβά—να υπηρετήσει ως Αρχιερέας και Βασιλιάς, πρώτα για την εκκλησία των χρισμένων και έπειτα για τον κόσμο.

Εβρ. 7:25 Ο Ιεχωβά θα «Κάνει να Αποδοθεί Δικαιοσύνη» Εμείς, όμως, έχουμε έναν ισχυρό βοηθό, τον Ιησού, «ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και συνηγορεί για εμάς».

Εβρ. 7:26· 8:1, 2 Συμμερίζεστε την Άποψη του Ιεχωβά για τα Ιερά Πράγματα; Όταν βαφτίστηκε το 29 Κ.Χ., χρίστηκε Αρχιερέας του μεγάλου πνευματικού ναού του Ιεχωβά.

Εβρ. 7:27 Οικοδομώντας με Ενότητα προς Αίνο του Θεού Η μία τέλεια θυσία του μονογενούς Γιου του Θεού, η οποία προεικονίστηκε από τις θυσίες ζώων που προσφέρονταν στο ναό, θα αποτελούσε το μέσο προσέγγισης του Ιεχωβά.

Εβρ. 7:26 Ο Ιεχωβά Προμηθεύει το «Λύτρο σε Αντάλλαγμα για Πολλούς» Παραμένοντας «όσιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς» παρά τη φρικτή μεταχείριση, ο Ιησούς απέδειξε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Ιεχωβά έχει υπηρέτες που παραμένουν πιστοί υπό δοκιμασία.

Εβρ. 8:7-9 Μπορείτε να Ωφεληθείτε από τη Νέα Διαθήκη Παρέθεσε την προφητεία του Ιερεμία και τόνισε τη σπουδαιότητα της νέας διαθήκης.

Εβρ. 8:7-13 «Ακούστε την Υπεράσπισή Μου» Εκτός του ότι εφοδίασε τους Ιουδαίους Χριστιανούς με πειστικά επιχειρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν για να απαντούν στους Ιουδαίους επικριτές τους, η δυναμική επιχειρηματολογία του Παύλου αναμφίβολα ενίσχυσε την πίστη μερικών Χριστιανών που έδιναν υπερβολική έμφαση στο Μωσαϊκό Νόμο.​

Εβρ. 7:23-26 «Αναλογιστείτε . . . Εκείνον που Έχει Υπομείνει» Ο Ιησούς είχε επίσης την ελπίδα να κυβερνήσει ως Βασιλιάς και να υπηρετήσει ως Αρχιερέας, ώστε να φέρει περαιτέρω ευλογίες στους υπάκουους ανθρώπους.

Εβρ. 8:8-13 Ιεχωβά—«Θεός Δίκαιος και Σωτήρας» Λατρεύουν μόνο τον Ιεχωβά, απολαμβάνοντας τα οφέλη της συναναστροφής με τον “πιστό και φρόνιμο δούλο” του Ιεχωβά, ο οποίος βρίσκεται σε ειδική σχέση διαθήκης με τον Θεό.

Εβρ. 8:1-5 Η Αληθινή Λατρεία Επεκτείνεται Παγκόσμια Εντούτοις, ο απόστολος Παύλος εξήγησε ότι ο ναός της Ιερουσαλήμ ήταν μια συμβολική απεικόνιση που προσκίαζε έναν μεγαλύτερο πνευματικό ναό, τη διευθέτηση μέσω της οποίας μπορεί κανείς να προσεγγίσει τον Ιεχωβά για λατρεία με βάση τη θυσία του Χριστού.

Εβρ. 8:​1 Η Θεοκρατία Θριαμβεύει Επί Όλων των Εθνών Άρα, είναι μια κυβέρνηση που δεν εξουσιάζει μόνο την επίγεια επικράτεια του Βασιλιά Δαβίδ, αλλά και ολόκληρη τη γη.​—

Εβρ. 8:​1 «Θα Έρθουν τα Επιθυμητά Πράγματα Όλων των Εθνών» Έτσι λοιπόν, είχε αρχίσει η αντιτυπική Ημέρα της Εξιλέωσης που είχε να κάνει με τον πραγματικό πνευματικό ναό του Ιεχωβά.

Εβρ. 7:​24, 25 Μια Διεθνής Γιορτή στον Παράδεισο Στη διάρκεια της χιλιετούς διακυβέρνησής του, αυτός και οι υφιερείς του θα διακονούν τις ανάγκες της ανθρωπότητας, και γι’ αυτό τα ευλογητά αποτελέσματα θα είναι αυτά που περιγράφουν τα εδάφια

Εβρ. 8:10 Να Εκπαιδεύσετε το Παιδί σας από τη Βρεφική Ηλικία Να μεταδίδετε εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη ολόψυχης αγάπης για τον Ιεχωβά και τους νόμους του.

Εβρ. 7:26-28 “Να Δίνετε Περισσότερη από τη Συνηθισμένη Προσοχή” Ναι, η συγχώρηση που γίνεται διαθέσιμη μέσω πίστης στη λυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού είναι κατά πολύ, και από πολλές απόψεις, ανώτερη από τη συγχώρηση την οποία παρείχαν οι θυσίες που προσφέρονταν υπό το Νόμο.​

Εβρ. 7:25 Πώς Μπορούν οι Αληθινοί Άγιοι να σας Βοηθήσουν; Σχετικά με τον Ιησού, η Γραφή λέει: «Μπορεί και να σώζει πλήρως εκείνους που πλησιάζουν τον Θεό μέσω αυτού, επειδή είναι πάντοτε ζωντανός για να συνηγορεί [«να μεσολαβεί», υποσημείωση στη ΜΝΚ] υπέρ εκείνων».​

Εβρ. 7:26-28 Πώς Πρέπει να Θεωρούμε τις Δοκιμασίες; Επειδή ο Ιησούς παρέμεινε πιστός υπό δοκιμασία, είναι τώρα ο Αρχιερέας μας και ο ενθρονισμένος Βασιλιάς μας.​

Εβρ. 7:26 Γιατί Είναι Αναγκαίο το Βάφτισμα; Το βάφτισμά του συμβόλιζε την παρουσίαση του εαυτού του στον Θεό για να κάνει το θέλημα του Πατέρα του.​

Εβρ. 7:24, 25 Οι Χριστιανοί Βρίσκουν Ευτυχία Υπηρετώντας Συνεπώς, μπορεί και να σώζει πλήρως εκείνους που πλησιάζουν τον Θεό μέσω αυτού, επειδή είναι πάντοτε ζωντανός για να συνηγορεί υπέρ εκείνων».​

Εβρ. 7:26 Αιώνια Ευτυχία—Στον Ουρανό ή στη Γη; Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς παρέμεινε όσιος στον Θεό ακόμη και όταν αντιμετώπισε μεγάλους πειρασμούς και βασανιστήρια​—πράγματα που θα είναι εντελώς άγνωστα για όσους θα ζουν στον Παράδεισο.​

Εβρ. 8:1, 2 Πώς Μπορεί να μας Βοηθήσει ο Ιησούς Χριστός Αυτό συμβαίνει διότι ο Θεός, με τη μεγάλη παρ’ αξία καλοσύνη του, διόρισε τον Ιησού να υπηρετεί ως «δημόσιος υπηρέτης»​—αρχιερέας—​«στα δεξιά του θρόνου της Μεγαλειότητας στους ουρανούς».​

Εβρ. 7:23-26 Μπορείτε να Υπομείνετε ως το Τέλος Ο Ιησούς υπέμεινε ως το τέλος της ανθρώπινης ζωής του με το να κοιτάζει πέρα από το ξύλο του βασανισμού στο βραβείο του, το οποίο περιλαμβάνει τη χαρά που απολαμβάνει συμβάλλοντας στον αγιασμό του ονόματος του Ιεχωβά, απολυτρώνοντας την ανθρώπινη οικογένεια από το θάνατο και κυβερνώντας ως Βασιλιάς και Αρχιερέας, καθώς θα αποκαθιστά τους υπάκουους ανθρώπους σε ατέλειωτη ζωή σε μια παραδεισιακή γη.

Εβρ. 8:10 Ένας «Καιρός για Ειρήνη» Είναι Πολύ Κοντά! Η ειρήνη που απολαμβάνουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι ένα σύγχρονο θαύμα, το οποίο έχει επιτελέσει ο Θεός σε αρμονία με την υπόσχεσή του: «Θα διορίσω την ειρήνη ως επισκόπους σου και τη δικαιοσύνη ως εργοδηγούς σου».

Εβρ. 8:7-13 Τι μας Ζητάει ο Ιεχωβά Σήμερα; Με τον τερματισμό της παλιάς διαθήκης του Νόμου, μια «νέα διαθήκη» τέθηκε σε ισχύ, με το νόμο της, «το νόμο του Χριστού», στον οποίο όλοι οι υπηρέτες του Ιεχωβά σήμερα είναι υποχρεωμένοι να υπακούν.

Εβρ. 7:25 Αποδεικνύεστε Ευγνώμονες; Ο Ιησούς «μπορεί και να σώζει πλήρως εκείνους που πλησιάζουν τον Θεό μέσω αυτού, επειδή είναι πάντοτε ζωντανός για να συνηγορεί υπέρ εκείνων».


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: