ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9, 10

«Σκιά των Καλών Μελλοντικών Πραγμάτων»

Εβρ 9:12-14, 24-26? 10:1-4 Η σκηνή της μαρτυρίας προσκίαζε τη διευθέτηση του Θεού για την εξιλέωση των αμαρτιών της ανθρωπότητας μέσω του λύτρου. Βρείτε τι εξεικόνιζε καθένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά της σκηνής της μαρτυρίας.

  • Η κουρτίνα = Ο Ιησούς
  • Το ράντισμα του αίματος μιας θυσίας ζώου μπροστά στην Κιβωτό = Ο ουρανός
  • Τα Άγια των Αγίων = Η παρουσίαση της αξίας του λύτρου ενώπιον του Ιεχωβά
  • Ο αρχιερέας = Η σάρκα του Χριστού

Εβρ 9:12-14 —Το αίμα του Χριστού είναι ανώτερο από το αίμα τράγων και ταύρων (it-2 σ. 1050 ¶6)

Σύμφωνα με το νόμο του Θεού που δόθηκε στο έθνος του Ισραήλ, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες κάποιου ο οποίος είχε αμαρτήσει εναντίον του Θεού ή του συνανθρώπου του, έπρεπε πρώτα να επανορθώσει αυτός το κακό που είχε κάνει όπως όριζε ο Νόμος και έπειτα, στις περισσότερες περιπτώσεις, να παρουσιάσει προσφορά αίματος στον Ιεχωβά. (Λευ 5:5–6:7) Εξού και η αρχή που διατύπωσε ο Παύλος: «Ναι, σχεδόν τα πάντα καθαρίζονται με αίμα σύμφωνα με το Νόμο, και αν δεν χυθεί αίμα δεν γίνεται συγχώρηση». (Εβρ 9:22) Στην πραγματικότητα, όμως, το αίμα από τις θυσίες των ζώων δεν μπορούσε να αφαιρέσει αμαρτίες και να δώσει σε κάποιον τελείως καθαρή συνείδηση. (Εβρ 10:1-4? 9:9, 13, 14) Αντιθέτως, η προειπωμένη νέα διαθήκη κατέστησε εφικτή την αληθινή συγχώρηση, με βάση τη λυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού. (Ιερ 31:33, 34? Ματ 26:28? 1Κο 11:25? Εφ 1:7) Ακόμη και ενόσω ήταν στη γη, ο Ιησούς, θεραπεύοντας έναν παράλυτο, κατέδειξε ότι είχε την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες.—Ματ 9:2-7.

Εβρ 9:24-26 —Ο Χριστός παρουσίασε την αξία της θυσίας του στον Θεό μία φορά για πάντα (cf σ. 183 ¶4)

Αναφορικά με την άφιξη του Ιησού στον ουρανό, την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε και τη χαρωπή του επανένωση με τον Πατέρα του, οι Γραφές σιωπούν. Ωστόσο, η Αγία Γραφή αποκάλυψε εκ των προτέρων τι θα συνέβαινε στον ουρανό λίγο μετά την επιστροφή του Ιησού εκεί. Επί 15 και πλέον αιώνες, ο Ιουδαϊκός λαός γινόταν τακτικά μάρτυρας μιας ιερής τελετής. Μία ημέρα κάθε χρόνο, ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων του ναού για να στάξει μπροστά στην κιβωτό της διαθήκης το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν κατά την Ημέρα της Εξιλέωσης. Εκείνη την ημέρα, ο αρχιερέας εξεικόνιζε τον Μεσσία. Ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητική σημασία εκείνης της τελετής μία φορά για πάντα μετά την επιστροφή του στον ουρανό. Εκεί εισήλθε στη μεγαλειώδη παρουσία του Ιεχωβά?—το αγιότερο μέρος στο σύμπαν—?και παρουσίασε στον Πατέρα του την αξία της λυτρωτικής του θυσίας. (Εβραίους 9:11, 12, 24) Τη δέχτηκε ο Ιεχωβά;

Εβρ 10:1-4 —Ο Νόμος προσκίαζε κάτι καλύτερο (it-2 1111)

Η Τελειότητα του Μωσαϊκού Νόμου. Ο Νόμος που δόθηκε στον Ισραήλ μέσω του Μωυσή περιλάμβανε μεταξύ άλλων στις διατάξεις του την εγκαθίδρυση ενός ιερατείου και την προσφορά διαφόρων θυσιών ζώων. Αν και ο Νόμος προερχόταν από τον Θεό, και επομένως ήταν τέλειος, ούτε αυτός ούτε το ιερατείο του ούτε οι θυσίες έφεραν τελειότητα σε όσους υπόκειντο σε αυτόν, όπως δείχνει ο θεόπνευστος απόστολος Παύλος. (Εβρ 7:11, 19? 10:1) Αντί να ελευθερώνει από την αμαρτία και το θάνατο, στην πραγματικότητα έκανε την αμαρτία πιο φανερή. (Ρω 3:20? 7:7-13) Ωστόσο, όλες αυτές οι θεϊκές προμήθειες εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο τις είχε προορίσει ο Θεός. Ο Νόμος λειτούργησε ως «παιδαγωγός» για να οδηγήσει τους ανθρώπους στον Χριστό, όντας τέλεια «σκιά των καλών μελλοντικών πραγμάτων». (Γα 3:19-25? Εβρ 10:1) Επομένως, όταν ο Παύλος κάνει λόγο για «μια ανεπάρκεια στο Νόμο, καθόσον ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας» (Ρω 8:3), αναφέρεται προφανώς στο γεγονός ότι ο σαρκικός Ιουδαίος αρχιερέας (ο οποίος είχε κατασταθεί υπεύθυνος από το Νόμο για τις θυσίες και ο οποίος έμπαινε στα Άγια των Αγίων την Ημέρα της Εξιλέωσης με αίμα θυσιών) ήταν ανίκανος να «σώζει πλήρως» αυτούς που υπηρετούσε, όπως εξηγούν τα εδάφια Εβραίους 7:11, 18-28. Αν και η προσφορά θυσιών μέσω του Ααρωνικού ιερατείου εξασφάλιζε στο λαό δίκαιη υπόσταση ενώπιον του Θεού, δεν τους απάλλασσε πλήρως ή τελείως από τη συναίσθηση της αμαρτίας. Ο απόστολος αναφέρεται σε αυτό λέγοντας ότι οι θυσίες εξιλέωσης δεν μπορούσαν «να τελειοποιήσουν εκείνους που πλησιάζουν», δηλαδή σε ό,τι αφορούσε τη συνείδησή τους. (Εβρ 10:1-4? παράβαλε Εβρ 9:9.) Ο αρχιερέας ήταν ανίκανος να καταβάλει το λυτρωτικό αντίτιμο που χρειαζόταν για να επιτευχθεί αληθινή απολύτρωση από την αμαρτία. Μόνο η διαρκής ιερατική υπηρεσία του Χριστού και η αποτελεσματική θυσία του το επιτυγχάνουν αυτό.—Εβρ 9:14? 10:12-22.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Εβρ 9:16, 17 —Τι σημαίνουν αυτά τα εδάφια; (w92 1/3 σ. 31 ¶4-6)

Ο Παύλος αναφέρει ότι χρειαζόταν ένας θάνατος για να επικυρωθούν οι διαθήκες που γίνονταν ανάμεσα στον Θεό και σε ανθρώπους. Η διαθήκη του Νόμου είναι ένα παράδειγμα. Ο Μωυσής ήταν ο μεσίτης της, εκείνος που θα εκτελούσε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στον Θεό και το σαρκικό Ισραήλ. Συνεπώς, ο Μωυσής έπαιξε έναν αποφασιστικό ρόλο και ήταν ο άνθρωπος που διαπραγματεύτηκε με τους Ισραηλίτες όταν εκείνοι φέρθηκαν στη διαθήκη. Ο Μωυσής, λοιπόν, μπορούσε να θεωρηθεί ως ο ανθρώπινος διαθέτης της διαθήκης του Νόμου την οποία έφερε σε ύπαρξη ο Ιεχωβά. Αλλά χρειάστηκε να χύσει ο Μωυσής το αίμα του για να τεθεί σε ισχύ η διαθήκη του Νόμου; Όχι. Αντί γι’ αυτό προσφέρθηκαν ζώα, το αίμα των οποίων υποκαθιστούσε το αίμα του Μωυσή.—Εβραίους 9:18-22.

Τι μπορεί να ειπωθεί σχετικά με τη νέα διαθήκη ανάμεσα στον Ιεχωβά και το έθνος του πνευματικού Ισραήλ; Ο Ιησούς Χριστός είχε τον ένδοξο ρόλο του μεσολαβητή, του Μεσίτη ανάμεσα στον Ιεχωβά και τον πνευματικό Ισραήλ. Ενώ ο Ιεχωβά έφερε σε ύπαρξη αυτή τη διαθήκη, αυτή βασιζόταν στον Ιησού Χριστό. Εκτός από το ότι ήταν ο Μεσίτης τής διαθήκης, ο Ιησούς είχε άμεση και προσωπική επαφή μ’ εκείνους που επρόκειτο να συμπεριληφθούν πρώτοι σ’ αυτή τη διαθήκη. (Λουκάς 22:20, 28, 29, ΜΝΚ) Επιπλέον, είχε τα προσόντα για να προσφέρει τη θυσία που χρειαζόταν ώστε να επικυρωθεί η διαθήκη. Αυτή η θυσία δεν ήταν απλώς θυσία ζώων, αλλά μιας τέλειας ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό ο Παύλος μπορούσε να αναφερθεί στον Χριστό ως τον ανθρώπινο διαθέτη της νέας διαθήκης. Αφού «ο Χριστός . . . εισήλθεν . . . εις αυτόν τον ουρανόν, δια να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών», κατόπιν επικυρώθηκε η νέα διαθήκη.—Εβραίους 9:12-14, 24.

Μιλώντας για τον Μωυσή και τον Ιησού ως ανθρώπινους διαθέτες, ο Παύλος δεν υπονοούσε ότι αυτοί είχαν φέρει σε ύπαρξη τις αντίστοιχες διαθήκες, οι οποίες είχαν γίνει στην πραγματικότητα από τον Θεό. Αλλά αυτοί οι δυο άνθρωποι σχετίζονταν στενά ως μεσίτες με την εκτέλεση των αντίστοιχων διαθηκών. Επίσης, και στις δυο περιπτώσεις χρειαζόταν κάποιος θάνατος—ζώα που υποκαθιστούσαν τον Μωυσή, και ο Ιησούς που πρόσφερε το ίδιο του το αίμα για εκείνους που περιλαμβάνονται στη νέα διαθήκη.

Εβρ 10:5-7 —Πότε είπε ο Ιησούς αυτά τα λόγια, και τι σημαίνουν; (it-1 482)

Ο Λουκάς αναφέρει ότι ο Ιησούς προσευχόταν κατά το βάφτισμά του. (Λου 3:21) Επιπρόσθετα, ο συγγραφέας της επιστολής προς τους Εβραίους λέει πως όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε «στον κόσμο» (που σημαίνει, όχι όταν γεννήθηκε και δεν μπορούσε να διαβάσει και να πει αυτά τα λόγια, αλλά όταν παρουσιάστηκε για βάφτισμα και άρχισε τη διακονία του) είπε, σε αρμονία με τα εδάφια Ψαλμός 40:6-8 (Ο΄? παράβαλε υποσ. στο εδ. 6), τα εξής λόγια: «Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασες σώμα . . . Ορίστε! Έχω έρθει (στο ρόλο του βιβλίου είναι γραμμένο για εμένα) να κάνω, Θεέ, το θέλημά σου». (Εβρ 10:5-9) Ο Ιησούς ήταν εκ γενετής μέλος του Ιουδαϊκού έθνους, το οποίο είχε συνάψει εθνική διαθήκη με τον Θεό, τη διαθήκη του Νόμου. (Εξ 19:5-8? Γα 4:4) Επομένως, λόγω αυτού του γεγονότος, ο Ιησούς βρισκόταν ήδη σε σχέση διαθήκης με τον Ιεχωβά Θεό όταν παρουσιάστηκε στον Ιωάννη για να βαφτιστεί. Εκείνη τη στιγμή, ο Ιησούς έκανε κάτι που ξεπερνούσε τα όσα απαιτούνταν από αυτόν υπό το Νόμο. Παρουσίασε τον εαυτό του στον Πατέρα του, τον Ιεχωβά, για να κάνει το «θέλημα» του Πατέρα του, όσον αφορά την προσφορά του δικού του “ετοιμασμένου” σώματος και την κατάργηση των θυσιών ζώων που προσφέρονταν υπό το Νόμο. Ο απόστολος Παύλος σχολιάζει: «Με το προαναφερμένο “θέλημα” έχουμε αγιαστεί μέσω της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μία φορά για πάντα». (Εβρ 10:10) Το θέλημα του Πατέρα για τον Ιησού περιλάμβανε επίσης δράση σε σχέση με τη Βασιλεία, και ο Ιησούς παρουσίασε τον εαυτό του και για αυτή την υπηρεσία. (Λου 4:43? 17:20, 21) Ο Ιεχωβά δέχτηκε και αναγνώρισε αυτή την παρουσίαση του Γιου του, χρίοντάς τον με άγιο πνεύμα και λέγοντας: «Εσύ είσαι ο Γιος μου ο αγαπητός? σε έχω επιδοκιμάσει».—Μαρ 1:9-11? Λου 3:21-23? Ματ 3:13-17.

Εβρ 9:16 Ποιος είναι “ο ανθρώπινος διαθέτης” της νέας διαθήκης; Ο Ιεχωβά είναι ο Δημιουργός της νέας διαθήκης, ενώ ο Ιησούς είναι “ο ανθρώπινος διαθέτης”. Ο Ιησούς είναι ο Μεσίτης αυτής της διαθήκης και, μέσω του θανάτου του, προμήθευσε τη θυσία που απαιτούνταν για την επικύρωσή της.?—Λουκ. 22:20? Εβρ. 9:15.

Εβρ. 10:12-18 Ο Ιεχωβά σάς Προσφέρει Ελευθερία Με βάση τη θυσία του Ιησού, ο Θεός θα μπορούσε πλέον να συγχωρήσει τις αμαρτίες όσων δείχνουν πίστη και δέχονται το λύτρο που προμήθευσε Εκείνος.

Εβρ. 10:24, 25 «Υπάρχει Ορισμένος Καιρός» για Εργασία και για Ανάπαυση Μάλιστα θεωρούμε το έργο μαθήτευσης και τις συναθροίσεις τόσο σημαντικά πράγματα ώστε καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμετέχουμε τακτικά σε αυτές τις ιερές δραστηριότητες.

Εβρ. 10:23-25 Συντηρείτε Εσείς τη «Μεγάλη Ασπίδα της Πίστης» Σας; Πώς μπορούμε να κρατάμε γερά την ασπίδα της πίστης μας; 19 Εμείς κρατάμε γερά την ασπίδα της πίστης μας αν παρακολουθούμε τακτικά τις συναθροίσεις και αν μιλάμε για το όνομα και τη Βασιλεία του Ιεχωβά σε άλλους.

Εβρ. 10:24, 25 Παραμείνετε Πιστοί στη Διάρκεια της “Μεγάλης Θλίψης” Στην πραγματικότητα, χρειάζεται να συναθροιζόμαστε «τόσο περισσότερο όσο [βλέπουμε] την ημέρα να πλησιάζει».?

Εβρ. 10:1-4 Πώς θα Νικηθεί ο Εχθρός μας ο Θάνατος; Χρειαζόμασταν λοιπόν κάποιον τέλειο και αναμάρτητο άνθρωπο ο οποίος θα πρόσφερε τη ζωή του, όχι για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις δικές μας.?

Εβρ. 10:23-25 Πίστη—Μια Ενισχυτική Ιδιότητα Καθώς βαθαίνει η εκτίμησή σας για τον Ιεχωβά, θα βαθαίνει και η επιθυμία σας να εκδηλώνετε πίστη αποδίδοντάς του λατρεία στις συναθροίσεις και διακηρύττοντας την ελπίδα σας σε άλλους.

Εβρ. 10:24, 25 Η Αγάπη σας ας Αφθονεί παρακινούμαστε «σε αγάπη και καλά έργα».

Εβρ. 10:24, 25 Προετοιμαστείτε από Τώρα για τον Διωγμό Η στάση μας ως προς την παρακολούθηση των συναθροίσεων είναι ένας καλός δείκτης τού πόσο επιτυχώς θα αντιμετωπίσουμε τον διωγμό στο μέλλον.

Εβρ. 10:24, 25 Συνεχίστε να Λατρεύετε τον Ιεχωβά σε Περίπτωση Απαγόρευσης Θα δώσουν κατεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στη Γραφή και στα Χριστιανικά μας έντυπα.?

Εβρ. 10:24, 25 Να Ανατρέπετε Κάθε Συλλογισμό που Είναι Εναντίον της Γνώσης του Θεού! Εκεί μπορούμε να παρακινούμαστε «σε αγάπη και καλά έργα».?

Εβρ. 10:24, 25 Να Στηρίζεστε στον Ιεχωβά Όταν Περνάτε Στενοχώριες Επίσης, μπορούν να σας ενθαρρύνουν οι αδελφοί και οι αδελφές σας.?

Εβρ. 10:24, 25 Τι με Εμποδίζει να Βαφτιστώ; Μπορείτε να τους μοιάσετε αν συνεχίσετε να αποκτάτε βαθύτερη κατανόηση για τον Λόγο του Θεού, αν συναναστρέφεστε τακτικά με τους αδελφούς και τις αδελφές σας και αν μεταδίδετε με ζήλο όσα έχετε μάθει για τον στοργικό σας Πατέρα.

Εβρ. 10:36 Να Ακούτε τη Φωνή του Ιεχωβά Η Γραφή μάς υπενθυμίζει: «Έχετε ανάγκη από υπομονή ώστε, αφού κάνετε το θέλημα του Θεού, να λάβετε την εκπλήρωση της υπόσχεσης».?

Εβρ. 10:30, 31 Αγάπη και Δικαιοσύνη στον Αρχαίο Ισραήλ Και αν δεν μετανοήσουν, σύντομα μαθαίνουν ότι «είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού».?

Εβρ. 10:24, 25 Να Αινείτε τον Ιεχωβά στην Εκκλησία Σύμφωνα με τα εδάφια Εβραίους 10:24, 25, πώς μπορούν να μας επηρεάσουν τα σχόλια που ακούμε; (β) Πώς μπορείτε να δείχνετε εκτίμηση για τις απαντήσεις που σας ενθαρρύνουν; 6 Ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον με τα σχόλιά μας.

Εβρ. 10:33, 34 Τι μας Διδάσκει ένα Απλό Δείπνο για έναν Ουράνιο Βασιλιά Με μεγάλο προσωπικό κόστος, υποστήριζαν ο ένας τον άλλον στις διάφορες δοκιμασίες τους.?

Εβρ. 10:24, 25 Τι Φανερώνει για Εμάς η Παρουσία μας στις Συναθροίσεις Σε αυτή την επιστολή παρότρυνε εκείνους τους πιστούς Χριστιανούς να φροντίζουν ώστε “η αδελφική τους αγάπη να παραμένει” και ποτέ να μην παύουν να συναθροίζονται.?

Εβρ. 10:24 Να Σκέφτεστε τους Άλλους με Καλοσύνη Όπως ο Ιεχωβά Ο απόστολος Παύλος έγραψε: «Ας σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον ώστε να παρακινούμε σε αγάπη και καλά έργα».

Εβρ. 10:7 Βάφτισμα—Απαίτηση για τους Χριστιανούς Το βάφτισμά του συμβόλιζε το ότι παρουσίαζε τον εαυτό του για να κάνει το θέλημα του Θεού.?

Εβρ. 9:13, 14 Καταφεύγετε Εσείς στον Ιεχωβά; Ως Λυτρωτής μας, ο Ιησούς καθαρίζει τη συνείδησή μας και μας δίνει εσωτερική ειρήνη.

Εβρ. 10:5 Πώς Ήταν στ’ Αλήθεια ο Ιησούς; Αυτά τα λόγια τα είπε ο Ιησούς σε μια προσευχή του, προφανώς την ώρα που βαφτιζόταν.

Εβρ. 10:24 Ψάλλετε Χαρούμενα! Άλλοι ύμνοι θα συμβάλλουν στο “να παρακινούμαστε σε αγάπη και καλά έργα”.

Εβρ. 10:24, 25 Πώς Βγάζουμε από Πάνω μας την Παλιά Προσωπικότητα και την Κρατάμε Μακριά Μας Επίσης ωφελούμαστε από τον Λόγο του Θεού και το άγιο πνεύμα του όταν προετοιμαζόμαστε για τις συναθροίσεις και τις παρακολουθούμε.

Εβρ. 10:9, 10 Αγάπη—Μια Πολύτιμη Ιδιότητα Με το προαναφερμένο “θέλημα” έχουμε αγιαστεί μέσω της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μία φορά για πάντα».

Εβρ. 10:24, 25 Να Βοηθάτε τους «Ξένους Κατοίκους» να “Υπηρετούν τον Ιεχωβά με Χαρά” Για να αντισταθούν στις κακές επιρροές, οι Μάρτυρες στα στρατόπεδα έπρεπε να είναι πλήρως απασχολημένοι με τις εκκλησιαστικές δραστηριότητες.

Εβρ. 9:24-26 Το Λύτρο—Ένα «Τέλειο Δώρημα» από τον Πατέρα Τα οφέλη του λύτρου διαρκούν για πάντα. (Εβρ. 9:12) … Συνεπώς, το λύτρο έχει πληρωθεί οριστικά.

Εβρ. 10:24, 25 «Να Εμπιστεύεσαι στον Ιεχωβά και να Κάνεις το Καλό» Και κάνουμε όλα όσα μπορούμε για να ωφελούμαστε από τις Χριστιανικές συναθροίσεις και από άλλες πνευματικές προμήθειες.

Εβρ. 10:35, 36 Ο Ιεχωβά Ανταμείβει Εκείνους που τον Αναζητούν Ένθερμα Να είστε βέβαιοι ότι, «αφού κάνετε το θέλημα του Θεού, [θα] λάβετε την εκπλήρωση της υπόσχεσης».

Εβρ. 10:24, 25 Να Ρίχνετε Κάθε Ανησυχία σας στον Ιεχωβά Εκεί μπορείτε να συναναστρέφεστε με ομοπίστους σας που νοιάζονται για εσάς και θέλουν να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον.

Εβρ. 10:24, 25 Να Ενθαρρύνετε ο Ένας τον Άλλον Κάθε Μέρα Τι ρόλο παίζουν οι συναθροίσεις μας στο να δίνουμε και να παίρνουμε ενθάρρυνση; Ένας λόγος για τον οποίο ο ουράνιος Πατέρας μας διευθέτησε με καλοσύνη να έχουμε τακτικές συναθροίσεις είναι ότι εκεί μπορούμε να δώσουμε και να πάρουμε ενθάρρυνση.

Εβρ. 10:24, 25 Θεωρείτε Εσείς Εξαιρετικά Πολύτιμο το Βιβλίο του Ιεχωβά; Η Γραφή μάς δίνει την κατεύθυνση να παρακολουθούμε τακτικά τις συναθροίσεις.

Εβρ. 9:11, 12 «Το Έργο Είναι Μεγάλο» Εγκαθίδρυσε τον μεγάλο πνευματικό ναό, τη διευθέτηση που ισχύει προκειμένου να τον πλησιάζουν οι άνθρωποι για να του αποδίδουν λατρεία με βάση τη θυσία του Ιησού.

Εβρ. 10:32-34 Συνεχίστε να Αγωνίζεστε για την Ευλογία του Ιεχωβά Ο απόστολος Παύλος έγραψε στους Εβραίους Χριστιανούς ότι “υπέμειναν μεγάλο αγώνα με παθήματα”, καθώς αναζητούσαν την επιδοκιμασία και την ευλογία του Ιεχωβά.

Εβρ. 9:14 Διαδώστε τα Καλά Νέα της Παρ’ Αξία Καλοσύνης Τι ανακούφιση είναι να μαθαίνουμε ότι, αν ασκούμε πίστη στο χυμένο αίμα του Ιησού, οι αμαρτίες μας θα συγχωρηθούν και η συνείδησή μας θα καθαριστεί!

Εβρ. 10:24, 25 Γιατί Πρέπει να Συναθροιζόμαστε για Λατρεία; Κατόπιν, ο Παύλος εξήγησε ότι μπορούμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας «μη παύοντας να συναθροιζόμαστε».

Εβρ. 10:34 Διακρατήστε την Ουδετερότητά σας σε έναν Διαιρεμένο Κόσμο Αντίθετα, η συντριπτική πλειονότητα του λαού του Θεού παρέμειναν ουδέτεροι παρά τις οικονομικές πιέσεις ή ακόμα και την απώλεια όλων των υπαρχόντων τους.​

Εβρ. 10:1-10 Ο Ιεχωβά Καθοδηγεί τον Λαό του στην Οδό της Ζωής Τους έκανε επίσης να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονταν ένα λύτρο, μια τέλεια θυσία που θα κάλυπτε πλήρως την αμαρτία.

Εβρ. 10:24 Μπορείτε να Βοηθήσετε στη Δική σας Εκκλησία; Η Γραφή μάς προτρέπει να «σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον» όταν συναθροιζόμαστε.

Εβρ. 10:24, 25 Πώς να Ξεπερνάτε τα Αισθήματα Ανασφάλειας Οι εκκλησίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά προσπαθούν ειλικρινά να παρέχουν τη θαλπωρή και την παρηγοριά μιας αληθινής πνευματικής οικογένειας.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: