ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 19, 20

«Οι Δέκα Εντολές και Εσείς»

Έξοδ. 20:3-17 Οι Χριστιανοί δεν υπόκεινται στον Μωσαϊκό Νόμο. (Κολ 2:13, 14) Άρα λοιπόν, ποιον σκοπό εξυπηρετούν σήμερα οι Δέκα Εντολές και ο υπόλοιπος Νόμος;

Αποκαλύπτουν την άποψη του Ιεχωβά για ορισμένα ζητήματα

Τονίζουν τις ευθύνες μας απέναντι στον Ιεχωβά

Καθορίζουν τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας

Τι μαθαίνετε για τον Ιεχωβά από τις Δέκα Εντολές;

Ο Μωυσής στέκεται μπροστά από το Όρος Σινά, κρατώντας τις δύο πέτρινες πλάκες που περιέχουν τις Δέκα Εντολές.

Έξοδ. 20:3-7​—Να τιμάτε τον Ιεχωβά και να του αποδίδετε αποκλειστική αφοσίωση (w89 15/11 σ. 6 ¶1)

Οι πρώτες τέσσερις εντολές τονίζουν τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στον Ιεχωβά. (Πρώτη) Αυτός είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστική αφοσίωση. (Ματθαίος 4:10) (Δεύτερη) Κανένας λάτρης του δεν πρέπει να χρησιμοποιεί είδωλα. (1 Ιωάννου 5:21) (Τρίτη) Η από μέρους μας χρήση του ονόματος του Θεού πρέπει να είναι κατάλληλη και αξιοπρεπής, και ποτέ να μη φανερώνει έλλειψη σεβασμού. (Ιωάννης 17:26· Ρωμαίους 10:13) (Τέταρτη) Ολόκληρη η ζωή μας θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τα ιερά ζητήματα. Αυτό μας επιτρέπει να αναπαυόμαστε ή να ‘τηρούμε σάββατο’ ως προς μια πορεία αυτοδικαίωσης.—Εβραίους 4:9, 10, ΜΝΚ.

Έξοδ. 20:8-11​—Να κρατάτε τα πνευματικά πράγματα πρώτα στη ζωή σας

Για να υπάρχη παράλληλο μ’ αυτή την ανάπαυσι του Θεού στην εβδόμη δημιουργική του ημέρα, έδωσε στον προφήτη του Μωυσή τις Δέκα Εντολές, στην τετάρτη από τις οποίες ο Θεός διέτασσε ν’ αναπαύεται ο εκλεκτός του λαός την εβδόμη ημέρα της εβδομάδος

Έξοδ. 20:12-17​—Να τιμάτε και να σέβεστε τους συνανθρώπους σας (w89 15/11 σ. 6 ¶2, 3)

(Πέμπτη) Η υπακοή των παιδιών στους γονείς τους εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικογενειακής ενότητας και φέρνει ταυτόχρονα τις ευλογίες του Ιεχωβά. Και τι υπέροχη ελπίδα προσφέρει αυτή η ‘πρώτη εντολή με επαγγελία’! Όχι μόνο «δια να γείνη εις σε καλόν», αλλά επίσης για «να ήσαι μακροχρόνιος επί της γης». (Εφεσίους 6:1-3) Τώρα που ζούμε στις ‘έσχατες ημέρες’ αυτού του τωρινού πονηρού συστήματος, τέτοια θεοσεβής υπακοή προσφέρει στα νεαρά άτομα την προοπτική να μην πεθάνουν ποτέ.—2 Τιμόθεον 3:1· Ιωάννης 11:26.

Η αγάπη για τον πλησίον θα μας εμποδίσει να τον βλάψουμε, διαπράττοντας πονηρά έργα όπως (Έκτη) φόνο, (Έβδομη) μοιχεία, (Όγδοη) κλοπή και (Ένατη) ψευδομαρτυρία. (1 Ιωάννου 3:10-12· Εβραίους 13:4· Εφεσίους 4:28· Ματθαίος 5:37· Παροιμίαι 6:16-19) Αλλά τι θα πούμε για τα κίνητρά μας; Η (Δέκατη) εντολή, κατά της πλεονεξίας, μας υπενθυμίζει ότι ο Ιεχωβά έχει την απαίτηση να είναι οι προθέσεις μας πάντα ευθείες ενώπιόν του.—Παροιμίαι 21:2.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Έξοδ. 19:5, 6​—Γιατί έχασε ο αρχαίος Ισραήλ την ευκαιρία να γίνει «βασιλεία ιερέων»; (it-1 σ. 1229 ¶6, 7)

Το Χριστιανικό Ιερατείο. Ο Ιεχωβά είχε υποσχεθεί ότι αν ο Ισραήλ τηρούσε τη διαθήκη του θα γινόταν για Αυτόν «βασιλεία ιερέων και άγιο έθνος». (Εξ 19:6) Ωστόσο, το ιερατείο της γραμμής του Ααρών επρόκειτο να συνεχιστεί μόνο μέχρι την έλευση του μεγαλύτερου ιερατείου το οποίο προσκίαζε. (Εβρ 8:4, 5) Επρόκειτο να παραμείνει μέχρι το τέλος της διαθήκης του Νόμου και την εγκαινίαση της νέας διαθήκης. (Εβρ 7:11-14· 8:6, 7, 13) Η προσφορά να γίνουν ιερείς του Ιεχωβά και να υπηρετήσουν στην υποσχεμένη διευθέτηση της Βασιλείας του Θεού έγινε κατ’ αρχάς αποκλειστικά στους Ισραηλίτες. Αργότερα, αυτή η προσφορά επεκτάθηκε και στους Εθνικούς.—Πρ 10:34, 35· 15:14· Ρω 10:21.

Μόνο ένα υπόλοιπο από τους Ιουδαίους δέχτηκε τον Χριστό, και έτσι το έθνος δεν προμήθευσε τα μέλη της πραγματικής βασιλείας ιερέων και του αγίου έθνους. (Ρω 11:7, 20) Λόγω της απιστίας τους, ο Θεός είχε προειδοποιήσει σχετικά τον Ισραήλ μέσω του Ωσηέ του προφήτη του αιώνες πρωτύτερα, λέγοντας: «Επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση, και εγώ θα σε απορρίψω από το να με υπηρετείς ως ιερέας· και επειδή εσύ ξεχνάς το νόμο του Θεού σου, εγώ θα ξεχάσω τους γιους σου, ναι εγώ». (Ωσ 4:6) Αντίστοιχα, ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους ηγέτες: «Η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από εσάς και θα δοθεί σε έθνος που παράγει τους καρπούς της». (Ματ 21:43) Παρ’ όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός, εφόσον υπόκειτο στο Νόμο ενόσω ήταν στη γη, αναγνώριζε την ισχύ του Ααρωνικού ιερατείου και έλεγε σε εκείνους που θεράπευε από λέπρα να πάνε στον ιερέα και να κάνουν την απαιτούμενη προσφορά.—Ματ 8:4· Μαρ 1:44· Λου 17:14.

Έξοδ. 20:4, 5​—Πώς επιφέρει ο Ιεχωβά «τιμωρία για το σφάλμα των πατέρων» στις μελλοντικές γενιές; (w04 15/3 σ. 27 ¶1)

Πώς γίνεται να επιφέρει ο Ιεχωβά «τιμωρία για το σφάλμα των πατέρων» σε μελλοντικές γενιές; Ο καθένας που φτάνει σε ηλικία ανάληψης ευθυνών, κρίνεται με βάση τη δική του διαγωγή και στάση. Αλλά όταν το έθνος του Ισραήλ στρεφόταν στην ειδωλολατρία, υφίστατο τις ανάλογες επιπτώσεις επί γενιές. Ακόμη και οι πιστοί Ισραηλίτες ένιωθαν τις συνέπειες με την έννοια ότι οι θρησκευτικές παραβάσεις του έθνους καθιστούσαν δύσκολο για αυτούς το να διατηρούν μια πορεία ακεραιότητας.

Έξοδ. 20:5 Πώς γίνεται να επιφέρει ο Ιεχωβά «τιμωρία για το σφάλμα των πατέρων» σε μελλοντικές γενιές; Ο καθένας που φτάνει σε ηλικία ανάληψης ευθυνών, κρίνεται με βάση τη δική του διαγωγή και στάση. Αλλά όταν το έθνος του Ισραήλ στρεφόταν στην ειδωλολατρία, υφίστατο τις ανάλογες επιπτώσεις επί γενιές. Ακόμη και οι πιστοί Ισραηλίτες ένιωθαν τις συνέπειες με την έννοια ότι οι θρησκευτικές παραβάσεις του έθνους καθιστούσαν δύσκολο για αυτούς το να διατηρούν μια πορεία ακεραιότητας.

Έξοδ. 20:1 Ο Ιεχωβά είναι ο υπέρτατος Νομοθέτης. Όταν υπάκουαν στους νόμους του, οι Ισραηλίτες είχαν τη δυνατότητα να τον λατρεύουν εύτακτα και χαρούμενα. Ο Ιεχωβά έχει σήμερα μια θεοκρατική οργάνωση. Το να συνεργαζόμαστε με αυτήν οδηγεί σε ευτυχία και ασφάλεια.

Έξοδ. 20:17 «Ενοποίησε την Καρδιά μου για να Φοβάται το Όνομά Σου» Ήξερε τον κανόνα του Ιεχωβά: «Δεν πρέπει να επιθυμήσεις τη σύζυγο του συνανθρώπου σου».

Έξοδ. 20:10 «Υπάρχει Ορισμένος Καιρός» για Εργασία και για Ανάπαυση Η απαγόρευση κάθε εργασίας ίσχυε για όλους και περιλάμβανε τα παιδιά, τους δούλους, ακόμα και τα κατοικίδια ζώα.

Έξοδ. 20:3-6 Αγάπη και Δικαιοσύνη στον Αρχαίο Ισραήλ Οι πρώτες δύο από τις Δέκα Εντολές απαιτούσαν από τους Ισραηλίτες να είναι αφοσιωμένοι αποκλειστικά στον Ιεχωβά και τους προειδοποιούσαν σχετικά με τη λατρεία ειδώλων.

Έξοδ. 20:4, 5 Να Εκζητείτε Πραότητα και να Ευαρεστείτε τον Ιεχωβά Απέδειξαν ότι οι πράοι άνθρωποι είναι πραγματικά θαρραλέοι​—κανένας βασιλιάς, καμιά απειλή και καμιά τιμωρία δεν μπορούν να διαρρήξουν την αποφασιστικότητά μας να αποδίδουμε στον Ιεχωβά την «αποκλειστική αφοσίωσή» μας.​

Έξοδ. 20:13 Να Επιτρέπετε στους Νόμους και στις Αρχές του Θεού να Εκπαιδεύουν τη Συνείδησή Σας Τι ειρωνεία​—διαπράττοντας ειδεχθή εγκλήματα όπως ο φόνος, φανατικοί θρησκευόμενοι καταστρατηγούν τους νόμους Εκείνου που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν!

Έξοδ. 20:12 Να Βλέπετε τη Διαφορά στους Ανθρώπους Τόσο οι Εβραϊκές όσο και οι Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές δίνουν στα παιδιά τη νουθεσία να τιμούν τους γονείς τους.​

Έξοδ. 19:3-6 Να Θεωρείτε Πολύτιμο το Δώρο της Ελεύθερης Βούλησής Σας Μέσω του υπηρέτη του, του Μωυσή, ο Ιεχωβά έδωσε στον λαό την επιλογή να δεχτούν ή να απορρίψουν το προνόμιο να γίνουν ειδική ιδιοκτησία Του.

Έξοδ. 20:5 Να Είστε σε Εγρήγορση—Ο Σατανάς Θέλει να σας Καταβροχθίσει! Πόσο πολύ θα χαίρεται καθώς βλέπει τους ανθρώπους να λατρεύουν τους προγόνους τους, τη φύση ή τα ζώα​—οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Ιεχωβά, “που απαιτεί αποκλειστική αφοσίωση”!

Έξοδ. 20:4, 5 Επικοινωνείτε με τον Θεό; Πρώτον, οι προσευχές πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον Ιεχωβά Θεό​—όχι στον Ιησού, σε κάποιον «άγιο» ή σε κάποια εικόνα. (Έξοδος 20:4, 5) Οι στενοί φίλοι απολαμβάνουν αμφίδρομη επικοινωνία όσο συχνότερα γίνεται

Έξοδ. 20:14 Συνεχίζετε να Προχωρείτε Μαζί με την Οργάνωση του Ιεχωβά; Ένας από τους σκοπούς του Νόμου ήταν να προστατεύει το λαό του Ισραήλ παρέχοντας ωφέλιμες διατάξεις που ρύθμιζαν ζητήματα όπως η σεξουαλική ηθική, οι επαγγελματικές συναλλαγές, η φροντίδα των παιδιών και οι τρόποι συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους.

Έξοδ. 20:12 Πώς να Φροντίζετε τους Ηλικιωμένους Ακόμη και αν οι γονείς σας δεν είναι Μάρτυρες, πρέπει να “τιμάτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας”.

Έξοδ. 20:18 Ο Ιεχωβά Συγκεντρώνει το Χαρούμενο Λαό Του Σε εκείνη τη μνημειώδη περίσταση, που αναμφίβολα έμεινε αλησμόνητη στους παρισταμένους, ο Ιεχωβά κατέδειξε στους Ισραηλίτες τη δύναμή του όταν τους έδωσε το Νόμο του.

Έξοδ. 20:12 Ενδιαφέρεται Πραγματικά ο Θεός για τις Γυναίκες; Λόγου χάρη, ο Νόμος πρόσταζε να αποδίδεται τιμή και σεβασμός τόσο στον πατέρα όσο και στη μητέρα.

Έξοδ. 20:10 «Να Προσέχετε από το Προζύμι των Φαρισαίων» Για παράδειγμα, ο Νόμος απαγόρευε την εργασία το Σάββατο, αλλά δεν προσδιόριζε επακριβώς τι συνιστούσε εργασία και τι όχι.

Έξοδ. 19:3-8 Έχει Αισθήματα ο Ιεχωβά; Τήρησαν τη συμφωνία από την πλευρά τους;​ Ό,τι πιο πολύτιμο μπορούμε να δώσουμε στον Ιεχωβά είναι το να ζούμε με τρόπο που χαροποιεί την καρδιά του

Έξοδ. 20:4, 5 Η Αγία Γραφή Αλλάζει Ζωές ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Όταν άρχισα να μελετώ τη Γραφή, έμαθα ότι ο Ιεχωβά είναι ο μόνος αληθινός Θεός και ότι δεν επιδοκιμάζει τη χρήση ειδώλων στη λατρεία.

Έξοδ. 20:15 Πρέπει να Είστε Έντιμοι Πάντοτε; Για παράδειγμα, οι περισσότεροι ξέρουν καλά την όγδοη από τις Δέκα Εντολές: «Ου κλέψεις».

Έξοδ. 20:4, 5 Προστατευτείτε από τα Πονηρά Πνεύματα Ο Ιεχωβά Θεός απαιτεί και αξίζει αποκλειστική αφοσίωση.​

Έξοδ. 20:4, 5 Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Δεν Χρησιμοποιούν Εικόνες στη Λατρεία Τους; Δεν πρέπει να τα προσκυνήσεις ούτε να παρασυρθείς να τα υπηρετήσεις, επειδή εγώ, ο Ιεχωβά ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστική αφοσίωση».​

Έξοδ. 20:5 Γιατί Πρέπει να Κρατάτε την Ακεραιότητά Σας; Παρόμοια, ο Ιεχωβά είναι “Θεός που απαιτεί αποκλειστική αφοσίωση”.

Έξοδ. 20:17 Πράγματα από τα Οποία Πρέπει να Φεύγουμε Πλεονεξία είναι η επιθυμία για κάτι απαγορευμένο, όπως τα αποκτήματα ενός άλλου ατόμου.

Έξοδ. 19:5, 6 Έχει Σημασία το Πώς Λατρεύουμε τον Θεό; Όταν ο λαός έκανε όσα απαιτούσαν εκείνοι οι νόμοι, οι οποίοι αποκαλούνται συνήθως Μωσαϊκός Νόμος, ο Θεός τούς δεχόταν ως λαό του και τους ευλογούσε.

Έξοδ. 20:5 Υπεραμύνθηκε της Αγνής Λατρείας Οποιαδήποτε λατρεία τού αποδίδεται αναμειγμένη με κάποια άλλη μορφή λατρείας θεωρείται από εκείνον απαράδεκτη, ακόμη και προσβλητική!


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: