ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΟΔΟΣ 29, 30

«Συνεισφορά για τον Ιεχωβά»

Έξοδ. 30:11-16 Όταν κατασκευάστηκε η σκηνή της μαρτυρίας, όλοι είχαν το προνόμιο να συνεισφέρουν για να υποστηρίξουν τη λατρεία του Ιεχωβά, ανεξάρτητα από το αν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί. Πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε συνεισφορά για τον Ιεχωβά σήμερα; Ένας τρόπος είναι να συνεισφέρουμε χρήματα για Αίθουσες Βασιλείας, Αίθουσες Συνελεύσεων, απομακρυσμένα μεταφραστικά γραφεία, εγκαταστάσεις του Μπέθελ καθώς και άλλα κτίρια που είναι αφιερωμένα στη λατρεία του Ιεχωβά.

Τι μαθαίνουμε από τα παρακάτω εδάφια σχετικά με τις χρηματικές συνεισφορές που κάνουμε για να υποστηρίζουμε την αληθινή λατρεία;

  • 1Χρ 29:5
  • Μαρ 12:43, 44
  • 1Κο 16:2
Αδελφός βάζει χρήματα σε κουτί συνεισφορών.

Έξοδ. 30:11, 12​—Ο Ιεχωβά είπε στον Μωυσή να κάνει απογραφή (it-1 σ. 258 ¶1)

Στο Σινά. Κατ’ εντολήν του Ιεχωβά, η πρώτη απογραφή έλαβε χώρα στη διάρκεια της στρατοπέδευσης στο Σινά, το δεύτερο μήνα του δεύτερου έτους μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο. Προκειμένου να βοηθηθεί ο Μωυσής σε αυτό το εγχείρημα, επιλέχθηκε ένας αρχηγός από κάθε φυλή για να έχει την ευθύνη και την επίβλεψη της απογραφής στη δική του φυλή. Δεν καταγράφηκαν απλώς όλοι οι άρρενες από 20 χρονών και πάνω—όσοι ήταν στρατεύσιμοι—αλλά ο Νόμος επέβαλε, επίσης, σε όσους απογράφηκαν κεφαλικό φόρο μισού σίκλου ($1,10) για την υπηρεσία της σκηνής της μαρτυρίας. (Εξ 30:11-16· Αρ 1:1-16, 18, 19) Ο συνολικός αριθμός των καταγραμμένων έφτασε τους 603.550, με εξαίρεση τους Λευίτες, οι οποίοι δεν επρόκειτο να έχουν κληρονομιά στη γη. Αυτοί δεν πλήρωναν φόρο για τη σκηνή της μαρτυρίας και εξαιρούνταν από τη στράτευση.—Αρ 1:44-47· 2:32, 33· 18:20, 24.

Έξοδ. 30:13-15​—Όλοι όσοι απογράφονταν έδιναν συνεισφορά για τον Ιεχωβά (it-2 σ. 1073 ¶3)

Ορισμένες συνεισφορές ήταν υποχρεωτικές υπό το Νόμο. Όταν ο Μωυσής έκανε απογραφή των Ισραηλιτών, κάθε άντρας από 20 χρονών και πάνω έπρεπε να δώσει λύτρο για την ψυχή του, «μισό σίκλο [πιθανότατα $1,10], με βάση το σίκλο του αγίου τόπου». Αυτή ήταν «συνεισφορά του Ιεχωβά» ώστε να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές τους και προκειμένου να δοθεί «για την υπηρεσία της σκηνής της συνάντησης». (Εξ 30:11-16) Σύμφωνα με τον Ιουδαίο ιστορικό Ιώσηπο (Ο Ιουδαϊκός Πόλεμος, Ζ΄, 218 [vi, 6]), αυτός ο “ιερός φόρος” καταβαλλόταν έκτοτε σε ετήσια βάση.—2Χρ 24:6-10· Ματ 17:24·

Έξοδ. 30:16​—Η συνεισφορά χρησιμοποιούνταν «για την υπηρεσία της σκηνής της συνάντησης» (w11 1/11 σ. 12 ¶1, 2)

Πώς χρηματοδοτούνταν οι υπηρεσίες στο ναό του Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ;

Οι διάφορες υπηρεσίες στο ναό συντηρούνταν μέσω φορολογίας, κυρίως μέσω των υποχρεωτικών δεκάτων. Χρησιμοποιούνταν, όμως, και άλλες μορφές φορολογίας. Για παράδειγμα, κατά την κατασκευή της σκηνής της μαρτυρίας, ο Ιεχωβά έδωσε στον Μωυσή την οδηγία να συλλέξει μισό σίκλο ασήμι από κάθε απογραφόμενο Ισραηλίτη ως «συνεισφορά στον Ιεχωβά».​—Έξοδος 30:12-16.

Προφανώς, επικράτησε η συνήθεια να συνεισφέρει κάθε Ιουδαίος το συγκεκριμένο ποσό ως ετήσιο φόρο για το ναό. Αυτόν το φόρο είπε ο Ιησούς στον Πέτρο να πληρώσει με ένα νόμισμα που θα έπαιρνε από το στόμα ενός ψαριού.​—Ματθαίος 17:24-27.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Έξοδ. 29:10​—Τι σημαίνει η φράση «θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του ταύρου»; (it-2 σ. 1272 ¶4)

Επίθεση των Χεριών. Εκτός από την απλή χρήση των χεριών για πιάσιμο, τα χέρια τοποθετούνταν πάνω σε ένα άτομο ή αντικείμενο για διάφορους σκοπούς. Η γενική σημασία, ωστόσο, της πράξης αυτής ήταν ότι το εν λόγω άτομο ή πράγμα προσδιοριζόταν ή υποδεικνυόταν ως αναγνωρισμένο ή εγκεκριμένο με έναν ορισμένο τρόπο. Κατά την τελετή της καθιέρωσης του ιερατείου, ο Ααρών και οι γιοι του έθεσαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του ταύρου και των δύο κριαριών που επρόκειτο να θυσιαστούν, αναγνωρίζοντας έτσι ότι αυτά τα ζώα θυσιάζονταν για λογαριασμό τους, για να γίνουν αυτοί ιερείς του Ιεχωβά Θεού. (Εξ 29:10, 15, 19· Λευ 8:14, 18, 22) Όταν ο Μωυσής διόρισε τον Ιησού του Ναυή διάδοχό του κατά προσταγή του Θεού, έθεσε πάνω του το χέρι του, με αποτέλεσμα να γεμίσει εκείνος «πνεύμα σοφίας» και έτσι να μπορεί να καθοδηγεί κατάλληλα τον Ισραήλ. (Δευ 34:9) Έθεταν τα χέρια πάνω σε άτομα όταν τα προσδιόριζαν ως αποδέκτες μιας ευλογίας. (Γε 48:14· Μαρ 10:16) Ο Ιησούς Χριστός άγγιξε κάποια άτομα που γιάτρεψε, ή αλλιώς έθεσε τα χέρια του πάνω τους. (Ματ 8:3· Μαρ 6:5· Λου 13:13) Το δώρο του αγίου πνεύματος χορηγήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της επίθεσης των χεριών των αποστόλων.—Πρ 8:14-20· 19:6.

Έξοδ. 30:31-33​—Γιατί συνιστούσε αδίκημα το να φτιάξει κάποιος το λάδι του αγίου χρίσματος και να το βάλει σε κάποιον που δεν είχε δικαιοδοσία; (it-2 σ. 1297 ¶3)

Στο Νόμο που έδωσε ο Ιεχωβά στον Μωυσή, υπαγόρευσε μια συνταγή για το λάδι του χρίσματος. Η σύσταση αυτού του λαδιού ήταν ειδική και περιλάμβανε τα εκλεκτότερα υλικά—σμύρνα, αρωματική κανέλα, μοσχοκάλαμο, κασσία και ελαιόλαδο. (Εξ 30:22-25) Το να συνθέσει κάποιος αυτό το μείγμα και να το χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε κοινό ή μη εγκεκριμένο σκοπό συνιστούσε αδίκημα που επέσυρε το θάνατο. (Εξ 30:31-33) Αυτό καταδείκνυε συμβολικά πόσο σπουδαίος και ιερός ήταν ο διορισμός σε κάποιο αξίωμα που επικυρωνόταν μέσω του χρίσματος με ιερό λάδι.

Έξοδ. 30:34-38 Το θυμίαμα που καιγόταν στη σκηνή της μαρτυρίας θεωρούνταν ιερό, και στον αρχαίο Ισραήλ χρησιμοποιούνταν μόνο στη λατρεία του Ιεχωβά.

Έξοδ. 30:34-38 “Να Βλέπετε την Τερπνότητα του Ιεχωβά” Μερικές πτυχές της αληθινής λατρείας που μπορούσε να παρατηρήσει ο Δαβίδ στον οίκο του Ιεχωβά ήταν οι μεγάλες συνάξεις των Ισραηλιτών, η δημόσια ανάγνωση και εξήγηση του Νόμου, η καύση του θυμιάματος και η άγια υπηρεσία που απέδιδαν οι ιερείς και οι Λευίτες.

Έξοδ. 30:23-25 Να Χαίρεστε για το Γάμο του Αρνιού! Πολύ κατάλληλα, η φορεσιά του αναδίδει μια γλυκιά ευωδιά, σαν από τα «εκλεκτότερα αρώματα», όπως είναι η σμύρνα και η κασσία, συστατικά που περιέχονταν στο λάδι του αγίου χρίσματος στον αρχαίο Ισραήλ.​

Έξοδ. 30:8 “Αυτό θα Αποτελεί Ενθύμημα για Εσάς” Η άποψη ότι το αρνί σφαζόταν στην αρχή της 14ης Νισάν εναρμονίζεται με την οδηγία που δόθηκε στους Ισραηλίτες και είναι καταγραμμένη στο εδάφιο Δευτερονόμιο 16:6, σύμφωνα με την οποία «το πάσχα» έπρεπε να θυσιαστεί «το βράδυ, μόλις δύσει ο ήλιος, στον προσδιορισμένο καιρό που βγήκες από την Αίγυπτο».​

Έξοδ. 30:34-37 Ας Κάνουμε Ολόψυχες Θυσίες για τον Ιεχωβά Ήταν ευπρόσδεκτο στον Ιεχωβά μόνο αν προσφερόταν σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο ίδιος.

Έξοδ. 29:38, 39 Γιατί Πρέπει να Είμαστε Συνεπείς; Ο Θεός προσδιόρισε επίσης πότε έπρεπε να προσφέρονται συγκεκριμένες θυσίες.

Έξοδ. 30:17-21 «Κρατήστε τον Εαυτό σας στην Αγάπη του Θεού» Ο Μωσαϊκός Νόμος έθιγε ζητήματα όπως η απόθεση των αποβλήτων, ο καθαρισμός των σκευών, καθώς και το πλύσιμο των χεριών, των ποδιών και των ενδυμάτων.

Έξοδ. 30:17-21 Καθαριότητα—Γιατί Είναι Σημαντική; Το γέμισμα της χάλκινης λεκάνης η οποία περιείχε νερό γι’ αυτόν το σκοπό σίγουρα δεν ήταν εύκολο, αλλά το πλύσιμο αποτελούσε αυστηρή απαίτηση.​

Έξοδ. 30:26-30 Συμμερίζεστε την Άποψη του Ιεχωβά για τα Ιερά Πράγματα; Το ιερατείο, η σκηνή της μαρτυρίας και ο εξοπλισμός της έπρεπε επίσης να θεωρούνται ιερά.

Έξοδ. 30:26-29 Ας Δείχνουμε Σεβασμό για τις Ιερές Συνάξεις Μας Η σκηνή της μαρτυρίας, καθώς και ο εξοπλισμός και τα σκεύη της έπρεπε να χριστούν και να αγιαστούν «ώστε να γίνουν πράγματι αγιότατα».

Έξοδ. 30:7, 8 Πώς να Πλησιάζετε “Εκείνον που Ακούει Προσευχή” Αν οι ιερείς δεν απέδιδαν αυτή τη λατρεία με σεβασμό, ο Ιεχωβά δεν θα ευαρεστούνταν με τη διακονία τους.

Έξοδ. 30:7 Να Υποτάσσεστε Όσια στη Θεϊκή Εξουσία Αυτή καθαυτή η ιδέα τού να προσφέρει θυμίαμα ενώπιον του Ιεχωβά ένας Λευίτης που δεν ήταν ιερέας θα έπρεπε να είχε συνεφέρει εκείνους τους στασιαστές.

Έξοδ. 29:6 Ζείτε Σύμφωνα με την Αφιέρωσή Σας; Αυτό βοηθούσε τον αρχιερέα να θυμάται ότι έπρεπε να αποφεύγει να κάνει οτιδήποτε θα βεβήλωνε το αγιαστήριο «επειδή το σημείο της αφιέρωσης, το λάδι του χρίσματος του Θεού του, [ήταν] πάνω του».​

Έξοδ. 30:9 Οι Χριστιανοί Βρίσκουν Ευτυχία Υπηρετώντας Ποιες προειδοποιήσεις δίνονται αναφορικά με την ιερή υπηρεσία; Στις ημέρες του αρχαίου Ισραήλ, η ιερή υπηρεσία έπρεπε να αποδίδεται σύμφωνα με τους νόμους του Ιεχωβά.

Έξοδ. 30:17-21 Να Είστε Καθαροί στο Νου και στο Σώμα Ο χάλκινος νιπτήρας στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα η τεράστια χάλκινη θάλασσα στο ναό είχαν νερό για να πλένονται οι ιερείς προτού προσφέρουν θυσίες στον Ιεχωβά.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: