ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1-3

«Η Διαχείριση του Ιεχωβά και το Έργο Της»

Εφεσ. 1:8-10 Η διαχείριση του Ιεχωβά είναι μια διευθέτηση με την οποία ενοποιεί όλα τα νοήμονα πλάσματά του. Προετοιμάζει τους χρισμένους για ζωή στον ουρανό με τον Ιησού Χριστό ως πνευματική Κεφαλή τους. Προετοιμάζει όσους θα ζήσουν στη γη υπό τη Μεσσιανική Βασιλεία. Με ποιους τρόπους μπορώ να συμβάλλω εγώ στην ενότητα της οργάνωσης του Ιεχωβά;

Εφεσ. 1:8, 9​—«Το ιερό μυστικό» περιλαμβάνει τη Μεσσιανική Βασιλεία (it-1 σ. 1244 ¶1)

Η Μεσσιανική Βασιλεία. Στα συγγράμματά του ο Παύλος δίνει μια πλήρη εικόνα της αποκάλυψης του ιερού μυστικού του Χριστού. Στα εδάφια Εφεσίους 1:9-11 αναφέρει ότι ο Θεός γνωστοποιεί «το ιερό μυστικό» του θελήματός του, και συνεχίζει: «Αυτό συμφωνεί με την ευαρέστησή του την οποία είχε σκοπό μέσα του, για μια διαχείριση στο πλήρωμα των προσδιορισμένων καιρών, δηλαδή να ξανασυγκεντρώσει όλα τα πράγματα στον Χριστό, τα πράγματα που είναι στους ουρανούς και τα πράγματα που είναι στη γη. Ναι, σε αυτόν, σε ενότητα με τον οποίο διοριστήκαμε επίσης κληρονόμοι, με το ότι προοριστήκαμε σύμφωνα με το σκοπό εκείνου ο οποίος ενεργεί όλα τα πράγματα σύμφωνα με τη βούληση του θελήματός του». Αυτό το «ιερό μυστικό» περιλαμβάνει μια κυβέρνηση, τη Μεσσιανική Βασιλεία του Θεού. «Τα πράγματα που είναι στους ουρανούς», στα οποία αναφέρεται ο Παύλος, είναι όσοι πρόκειται να κληρονομήσουν αυτή την ουράνια Βασιλεία μαζί με τον Χριστό. «Τα πράγματα που είναι στη γη» θα είναι οι επίγειοι υπήκοοί της. Ο Ιησούς επισήμανε στους μαθητές του πως το ιερό μυστικό αφορούσε τη Βασιλεία όταν τους είπε: «Σε εσάς έχει δοθεί το ιερό μυστικό της βασιλείας του Θεού».—Μαρ 4:11.

Εφεσ. 1:10​—Ο Ιεχωβά ενοποιεί όλα τα νοήμονα πλάσματά του (w12 15/7 σ. 27, 28 ¶3, 4)

Ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες: «Ο Ιεχωβά ο Θεός μας είναι ένας Ιεχωβά». (Δευτ. 6:4) Οι ενέργειες του Ιεχωβά είναι σε πλήρη αρμονία με το σκοπό του. Γι’ αυτό, όταν ήρθε το «πλήρωμα των προσδιορισμένων καιρών», ο Θεός έθεσε σε λειτουργία «μια διαχείριση»​—δηλαδή μια διευθέτηση για την ενοποίηση όλων των νοημόνων πλασμάτων του. (Διαβάστε Εφεσίους 1:8-10) Αυτή η διαχείριση θα πραγματοποιήσει το έργο της σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο προετοιμάζει την εκκλησία των χρισμένων για ζωή στον ουρανό υπό τον Ιησού Χριστό ως πνευματική Κεφαλή τους. Η έναρξη αυτού του σταδίου έγινε την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ., όταν ο Ιεχωβά άρχισε να συγκεντρώνει εκείνους που θα συγκυβερνούσαν με τον Χριστό στον ουρανό. (Πράξ. 2:1-4) Εφόσον οι χρισμένοι έχουν ανακηρυχτεί δίκαιοι για ζωή με βάση τη λυτρωτική θυσία του Χριστού, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα ότι έχουν υιοθετηθεί ως «παιδιά του Θεού».​—Ρωμ. 3:23, 24· 5:1· 8:15-17.

Το δεύτερο στάδιο προετοιμάζει εκείνους που θα κατοικούν στον Παράδεισο στη γη υπό τη Μεσσιανική Βασιλεία του Χριστού. Το αρχικό τμήμα αυτής της ομάδας αποτελείται από το «μεγάλο πλήθος». (Αποκ. 7:9, 13-17· 21:1-5) Κατά τη Χιλιετή Βασιλεία, σε αυτούς θα προστεθούν και δισεκατομμύρια αναστημένοι. (Αποκ. 20:12, 13) Φανταστείτε πόσες ευκαιρίες θα έχουμε τότε να δείξουμε την ενότητά μας! Στο τέλος των χιλίων ετών, «τα πράγματα που είναι στη γη» θα υποβληθούν σε μια τελική δοκιμή. Όσοι αποδειχτούν πιστοί θα υιοθετηθούν ως επίγεια “παιδιά του Θεού”.​—Ρωμ. 8:21· Αποκ. 20:7, 8.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Εφεσ. 3:13​—Με ποια έννοια “σήμαιναν δόξα” για τους Χριστιανούς της Εφέσου οι θλίψεις του Παύλου; (w13 15/2 σ. 28 ¶15)

Όταν εγκαρτερούμε κάνοντας το θέλημα του Ιεχωβά, βοηθάμε άλλους να απολαύσουν δόξα. Ο Παύλος έγραψε στην εκκλησία της Εφέσου: «Σας ζητώ . . . να μην παραιτείστε εξαιτίας αυτών των θλίψεών μου για χάρη σας, γιατί αυτές σημαίνουν δόξα για εσάς». (Εφεσ. 3:13) Με ποια έννοια “σήμαιναν δόξα” για τους Εφεσίους οι θλίψεις του Παύλου; Η προθυμία με την οποία συνέχιζε να τους διακονεί παρά τις δοκιμασίες αποδείκνυε στους Εφεσίους ότι τα προνόμια που απολάμβαναν ως Χριστιανοί είχαν βαρύνουσα σημασία και ύψιστη αξία. Αν ο Παύλος είχε παραιτηθεί εξαιτίας των θλίψεων, δεν θα τους μετέδιδε το μήνυμα ότι η σχέση τους με τον Ιεχωβά, η διακονία τους και η ελπίδα τους ήταν άνευ αξίας; Η υπομονή του Παύλου εξήρε τη Χριστιανοσύνη και καταδείκνυε ότι το να είναι κάποιος μαθητής του Χριστού αξίζει κάθε θυσία.

Εφεσ. 3:19​—Πώς φτάνουμε στο σημείο “να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού”; (cl σ. 299 ¶21)

Το ρήμα γιγνώσκω του Κειμένου σημαίνει γνωρίζω «στην πράξη, μέσω πείρας». Όταν δείχνουμε αγάπη με τον τρόπο του Ιησού—δίνοντας ανιδιοτελώς από τον εαυτό μας για τους άλλους, ανταποκρινόμενοι συμπονετικά στις ανάγκες τους, συγχωρώντας τους από καρδιάς—τότε μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά τα αισθήματά του. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω πείρας φτάνουμε στο σημείο “να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού η οποία υπερέχει από τη γνώση”. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι όσο περισσότερο γινόμαστε σαν τον Χριστό τόσο περισσότερο θα πλησιάζουμε εκείνον τον οποίο μιμήθηκε τέλεια ο Ιησούς, τον στοργικό μας Θεό, τον Ιεχωβά.

Εφεσ. 1:4-7​—Πώς προορίστηκαν οι χρισμένοι Χριστιανοί πολύ προτού γεννηθούν; Προορίστηκαν ως ομάδα, ή αλλιώς ως τάξη, όχι ως άτομα. Αυτό έλαβε χώρα προτού έρθει σε ύπαρξη ο αμαρτωλός κόσμος της ανθρωπότητας. Η προφητεία που είναι καταγραμμένη στο εδάφιο Γένεση 3:15, η οποία εξαγγέλθηκε προτού συλληφθεί οποιοσδήποτε αμαρτωλός άνθρωπος, εμπερικλείει το θεϊκό σκοπό για συμμετοχή ορισμένων ακολούθων του Χριστού στην ουράνια κυβέρνησή του.​—Γαλ. 3:16, 29.

Εφεσ. 2:2​—Πώς είναι το πνεύμα του κόσμου σαν τον αέρα, και πού έγκειται η εξουσία του; «Το πνεύμα του κόσμου»​—το πνεύμα της ανεξαρτησίας και της ανυπακοής—​είναι τόσο διάχυτο όσο και ο αέρας που αναπνέουμε. (1 Κορ. 2:12) Η εξουσία του, ή αλλιώς η δύναμή του, έγκειται στην πειστικότητα, στην επιμονή και στην αδιάκοπη επιρροή του.

Εφεσ. 2:6​—Πώς μπορούν οι χρισμένοι Χριστιανοί να βρίσκονται «στους ουράνιους τόπους» ενώ είναι ακόμη στη γη; Η έκφραση “ουράνιοι τόποι” εδώ δεν αναφέρεται στην υποσχεμένη ουράνια κληρονομιά τους. Στην προκειμένη περίπτωση, υποδηλώνει την εξυψωμένη πνευματική τους θέση η οποία απορρέει από το ότι “σφραγίζονται με το υποσχεμένο άγιο πνεύμα”.​—Εφεσ. 1:13, 14.

Εφεσ. 3:20 Πώς να Προσαρμοστείτε σε έναν Καινούριο Διορισμό Ο Ιεχωβά μπορεί να κάνει «περισσότερο από υπεράφθονα ξεπερνώντας όλα όσα ζητάμε ή κατανοούμε».

Εφεσ. 1:7 Πίστη—Μια Ενισχυτική Ιδιότητα Όταν εκδηλώνετε πίστη στον Ιησού, πιστεύετε ακράδαντα ότι το λύτρο εφαρμόζεται σε εσάς, ότι είναι η βάση για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, ότι σας προσφέρει την ελπίδα για αιώνια ζωή και ότι είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αγάπης του Θεού για εσάς.

Εφεσ. 2:12 «Πηγαίνετε . . . και Κάντε Μαθητές» Δεν έχουν ελπίδα, αλλά θέλουν βοήθεια.

Εφεσ. 3:20 Οι Ευλογίες του Ιεχωβά Ξεπέρασαν Όλες μου τις Προσδοκίες Όταν τελικά υπερνίκησα τις αμφιβολίες μου και άρχισα το σκαπανικό, άνοιξε μπροστά μου μια πόρτα που οδήγησε σε μια ζωή η οποία ξεπέρασε όλες μου τις προσδοκίες.

Εφεσ. 2:2 Μην Ξεγελιέστε από τη «Σοφία Αυτού του Κόσμου» Αναμφίβολα, εκείνος ευχαριστιέται πολύ βλέποντας ανθρώπους να κάνουν κακή χρήση του θεόδοτου δώρου του σεξ και να ευτελίζουν τον γάμο, που είναι επίσης θεόδοτο δώρο.

Εφεσ. 2:1-3 Πώς Μπορείτε να Προφυλάσσετε την Καρδιά Σας; Όταν επιλέγουμε ψυχαγωγία, είναι καλό να αναρωτιόμαστε: “Μήπως αυτή η ταινία ή η τηλεοπτική εκπομπή με διδάσκει ότι δεν πειράζει αν ενδίδω στις σαρκικές μου επιθυμίες;”

Εφεσ. 1:7 Τι Φανερώνει για Εμάς η Παρουσία μας στις Συναθροίσεις Θέλουμε να μάθουν πώς μπορούν να ωφεληθούν και αυτοί από την “παρ’ αξίαν καλοσύνη” του Ιεχωβά μέσω του λύτρου.​

Εφεσ. 2:1-3 Νεαροί, ο Δημιουργός σας Θέλει να Είστε Ευτυχισμένοι Θέλουν να ζουν τη ζωή τους με τον δικό τους τρόπο.

Εφεσ. 2:2 Ποιος Διαπλάθει τον Τρόπο Σκέψης Σας; Αυτό συμβαίνει επειδή το πνεύμα του κόσμου είναι παντού ολόγυρά μας.

Εφεσ. 2:1, 2 Να Σκέφτεστε τους Άλλους με Καλοσύνη Όπως ο Ιεχωβά Δεν συμφωνείτε ότι αυτή η στάση αντανακλά το πνεύμα του κόσμου;​

Εφεσ. 1:18 Ευτυχισμένοι Είναι Όσοι Υπηρετούν “τον Ευτυχισμένο Θεό” Αυτοί που βλέπουν τον Θεό με «τα μάτια της καρδιάς» είναι όσοι τον έχουν γνωρίσει πραγματικά και εκτιμούν τις ιδιότητές του.

Εφεσ. 3:18 Γονείς—Βοηθήστε τα Παιδιά σας να Γίνουν “Σοφά για Σωτηρία” Πώς μπορείτε να ενσταλάξετε τον Λόγο του Θεού στα παιδιά σας; Με υπομονετική διδασκαλία από τους γονείς τους, τα παιδιά σταδιακά θα αρχίσουν να συλλαμβάνουν «το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος» της πίστης.

Εφεσ. 1:7 Ποιο Είναι το Καλύτερο Δώρο; Επομένως, χρειαζόταν να παραδοθεί μια άλλη τέλεια ανθρώπινη ζωή​—η ζωή του Ιησού—​η οποία προσφέρθηκε ως θυσία για να γίνει εφικτή η απελευθέρωση από τα δεσμά.

Εφεσ. 3:16 Είστε Πρόθυμοι να Περιμένετε Υπομονετικά; Να θυμάστε ότι η υπομονή προέρχεται από το άγιο πνεύμα του Θεού.

Εφεσ. 3:20 «Η Ειρήνη του Θεού . . . Υπερβαίνει Κάθε Κατανόηση» Η πεποίθησή μας σε εκείνον θα ενισχύεται αν θυμόμαστε ότι μπορεί «να κάνει περισσότερο από υπεράφθονα ξεπερνώντας όλα τα πράγματα που εμείς ζητάμε ή κατανοούμε».​

Εφεσ. 3:18 Η Μάχη για τη Διάνοιά Σας—Πώς να την Κερδίσετε Να γίνετε «πλήρως ικανοί να εννοήσετε» ολόκληρο το φάσμα της αλήθειας.

Εφεσ. 1:9, 10 Να Κρατάτε τα Μάτια σας στο Μεγάλο Ζήτημα Η ειρήνη στο σύμπαν θα αποκατασταθεί.​

Εφεσ. 2:2, 3 Μην Αφήσετε την Αγάπη σας να Ψυχρανθεί Εκείνοι οι πρώτοι μαθητές του Χριστού μπορεί να είχαν επηρεαστεί από τον κόσμο, ο οποίος είχε σαρκικό φρόνημα.

Εφεσ. 2:3 «Με Αγαπάς Περισσότερο από Αυτά;» Ως ατελείς άνθρωποι, όλοι μας πρέπει να διεξάγουμε συνεχώς τη μάχη μας ενάντια στις «επιθυμίες της σάρκας μας», περιλαμβανομένου και του υλισμού.​

Εφεσ. 1:22 Συμμερίζεστε Εσείς το Αίσθημα Δικαιοσύνης του Ιεχωβά; Αν και το λάθος του Πέτρου στην κρίση του μπορεί να πόνεσε τους Εθνικούς που ήταν μέλη της εκκλησίας, ο Ιησούς, ο οποίος είναι η κεφαλή της εκκλησίας, συνέχισε να τον χρησιμοποιεί.

Εφεσ. 2:2 Τι θα Παρέλθει Όταν Έρθει η Βασιλεία του Θεού; Θα διώξει ακόμα και τον κακό «αέρα» αυτού του παγκόσμιου συστήματος, εφόσον το κακό πνεύμα του Σατανά και των δαιμόνων του επιτέλους θα αφανιστεί.

Εφεσ. 3:20 Ο Ιεχωβά Ανταμείβει Εκείνους που τον Αναζητούν Ένθερμα Μπορούμε να έχουμε πλήρη πεποίθηση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει «περισσότερο από υπεράφθονα ξεπερνώντας όλα τα πράγματα που εμείς ζητάμε ή κατανοούμε».

Εφεσ. 1:20, 21 Οράματα για Όσους Ζουν στους Αόρατους Ουρανούς Σχετικά με αυτό, ο απόστολος Παύλος έγραψε: «[Ο Ιεχωβά] ήγειρε [τον Ιησού] από τους νεκρούς και τον έβαλε να καθήσει στα δεξιά του στους ουράνιους τόπους, πολύ πιο πάνω από κάθε κυβέρνηση και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μόνο σε αυτό το σύστημα πραγμάτων, αλλά και στο ερχόμενο»

Εφεσ. 2:2 Θεωρείτε Εσείς Εξαιρετικά Πολύτιμο το Βιβλίο του Ιεχωβά; Το πνεύμα του κόσμου είναι απαράδεκτο μέσα σε ένα Χριστιανικό σπιτικό.

Εφεσ. 2:19 «Μην Ξεχνάτε την Καλοσύνη προς τους Ξένους» Η άποψή μας πρέπει να είναι σαν του αποστόλου Παύλου, ο οποίος νουθέτησε τους χρισμένους συγχριστιανούς του λέγοντάς τους ότι δεν ήταν «πια ξένοι και πάροικοι, αλλά . . . μέλη του σπιτικού του Θεού».

Εφεσ. 2:8 Να Ασκείτε την Πίστη σας στις Υποσχέσεις του Ιεχωβά Μάλιστα, είναι «δώρο του Θεού» το ότι “σωζόμαστε μέσω πίστης”.

Εφεσ. 3:1, 2 Διαδώστε τα Καλά Νέα της Παρ’ Αξία Καλοσύνης Ο ίδιος είπε στους Εφέσιους Χριστιανούς: «Έχετε ακούσει για την υπηρεσία του οικονόμου της παρ’ αξία καλοσύνης του Θεού η οποία μου δόθηκε με εσάς υπόψη».

Εφεσ. 2:2, 3 Ας Εκτιμούμε τον Ιεχωβά ως τον Αγγειοπλάστη Μας Δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα βάσανά μας, ούτε θέλει να πεθάνουμε ως «παιδιά οργής», κάτι που αποτελεί την προοπτική που μας κληροδότησε ο Αδάμ.​

Εφεσ. 2:2 Διακρατήστε την Ουδετερότητά σας σε έναν Διαιρεμένο Κόσμο Παρότι δεν θα βγαίναμε στους δρόμους μαζί με τους διαδηλωτές, μήπως θα ήμασταν νοερά μαζί τους;

Εφεσ. 2:8 Να Μιμείστε τους Στενούς Φίλους του Ιεχωβά Είναι αποτέλεσμα των προσωπικών προσπαθειών ενός ατόμου και της ευλογίας του Θεού.

Εφεσ. 1:13, 14 Το Πνεύμα Δίνει Μαρτυρία Μαζί με το Πνεύμα Μας Ωστόσο, όπως και να λαβαίνει χώρα αυτό το χρίσμα, ο καθένας τους έχει αυτό που περιέγραψε ο απόστολος Παύλος: «Αφού πρώτα πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το υποσχεμένο άγιο πνεύμα, το οποίο είναι προκαταβολική εγγύηση της κληρονομιάς μας».

Εφεσ. 2:20 Ήταν ο Πέτρος ο Πρώτος Πάπας; Ωστόσο, είναι γεγονός πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Ιησούς όντως οικοδόμησε την αληθινή εκκλησία του πάνω στον εαυτό του.

Εφεσ. 1:18 Βλέπετε το Χέρι του Θεού στη Ζωή Σας; Καθώς τον γνωρίζουμε καλύτερα, μπορούμε και εμείς να βλέπουμε το χέρι του επειδή διακρίνουμε τις ιδιότητες και τις ενέργειές του με «τα μάτια της καρδιάς» μας.

Εφεσ. 3:20 «Δώσε μας Περισσότερη Πίστη» Ο Παύλος μάς υπενθυμίζει ότι ο Θεός «μπορεί, σύμφωνα με τη δύναμή του η οποία ενεργεί σε εμάς, να κάνει περισσότερο από υπεράφθονα ξεπερνώντας όλα τα πράγματα που εμείς ζητάμε ή κατανοούμε».

Εφεσ. 2:8 «Να Στέκεστε Σταθεροί στην Πίστη» Όταν η πίστη μάς υποκίνησε να αφιερωθούμε στον Ιεχωβά, γίναμε φίλοι του, κάτι που ποτέ δεν θα καταφέρναμε με τη δική μας δύναμη.​

Εφεσ. 1:13, 14 Να Στοχάζεστε την Ανεξάντλητη Αγάπη του Ιεχωβά Ο Παύλος αναφέρθηκε στους χρισμένους Χριστιανούς σαν να είχαν “εγερθεί και καθίσει μαζί στους ουράνιους τόπους σε ενότητα με τον Χριστό Ιησού”. (Εφεσ. 2:6) … Κατέχουν αυτή την πνευματική θέση επειδή έχουν “σφραγιστεί με το υποσχεμένο άγιο πνεύμα, το οποίο είναι προκαταβολική εγγύηση της κληρονομιάς τους”, δηλαδή “της ελπίδας που φυλάττεται για αυτούς στους ουρανούς”.​

Εφεσ. 2:1-3 Ενωμένοι Καθώς Πλησιάζει το Τέλος Αυτού του Παλιού Κόσμου Ακόμη και τον πρώτο αιώνα, ο Παύλος έκρινε απαραίτητο να παροτρύνει τους ομοπίστους του να αποφεύγουν “το πνεύμα που τώρα ενεργεί στους γιους της ανυπακοής” σύμφωνα με το οποίο “περπάτησαν κάποτε”.

Εφεσ. 1:7 Γιατί Πρέπει να Είμαστε Άγιοι Πώς νιώθετε για το γεγονός ότι ο Ιησούς πρόσφερε στον Ιεχωβά την αξία του αίματός του;

Εφεσ. 2:12 Να Έχετε Ακλόνητη Πίστη στη Βασιλεία Ο στοχασμός γύρω από αυτές τις διαθήκες θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα ότι ο σκοπός του Θεού εξάπαντος θα πραγματοποιηθεί και ότι αυτή η διευθέτηση είναι ακλόνητη.​

Εφεσ. 1:18 Μπορείτε να Δείτε τον Αόρατο Θεό; Αντίστοιχα, μολονότι δεν μπορείτε να δείτε τον Θεό με τα φυσικά σας μάτια, μπορείτε να τον δείτε με «τα μάτια της καρδιάς σας».

Εφεσ. 3:20 Πρέπει να Προσεύχεστε; Τότε, ο Θεός μπορεί να δει πέρα και από αισθήματα που δεν εκφράζουμε και να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας επειδή γνωρίζει τέλεια τις περιστάσεις μας.

Εφεσ. 2:2 Πώς να Διατηρούμε το Πνεύμα της Αυτοθυσίας Χρειάζεται να το προσέξουμε αυτό επειδή το διάχυτο πνεύμα της ιδιοτέλειας θα μπορούσε να επηρεάσει και εμάς.​

Εφεσ. 3:14, 15 Ιεχωβά—Ο Προμηθευτής μας και ο Προστάτης Μας Πώς διαφέρουμε όσον αφορά τις οικογενειακές περιστάσεις και το πνευματικό υπόβαθρο; Ο ΙΕΧΩΒΑ είναι αυτός που έφερε σε ύπαρξη το θεσμό της οικογένειας.

Εφεσ. 1:22, 23 Να Υπακούτε στους Ποιμένες του Ιεχωβά Ποιο ρόλο παίζει ο Ιησούς στη φροντίδα των προβάτων του Ιεχωβά; Ο Ιεχωβά έχει διορίσει τον Ιησού Κεφαλή της Χριστιανικής εκκλησίας.

Εφεσ. 2:3 Γιατί Όλα Αυτά τα Παθήματα; Όλοι μας, λόγω κληρονομημένης ατέλειας, είμαστε επιρρεπείς σε λάθη και σφάλματα και χρειάζεται να αγωνιζόμαστε ενάντια στην επιθυμία “να κάνουμε τα πράγματα που θέλει η σάρκα”.

Εφεσ. 1:20-23 «Ποιος Άραγε Είναι ο Πιστός και Φρόνιμος Δούλος;» «Μου έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη», είπε.

Εφεσ. 1:22 Τρέφονται Πολλοί Μέσω των Χεριών των Λίγων Παρόμοια και ο Ιησούς​—που θα γινόταν η Κεφαλή της Χριστιανικής εκκλησίας—​έκανε διευθετήσεις για να διασφαλίσει ότι οι ακόλουθοί του θα λάβαιναν πνευματική φροντίδα μετά το θάνατό του.

Εφεσ. 2:11-13 Να Εκπληρώνετε το Ρόλο σας ως Ευαγγελιστές Επιπλέον, η θεωρία της εξέλιξης και οι ψεύτικες δοξασίες έχουν εμποδίσει τους ανθρώπους να δεχτούν τα καλά νέα που προέρχονται από τον Θεό.​

Εφεσ. 1:9, 10 Ειρήνη για Χίλια Χρόνια—Και για Πάντα! Ωστόσο, από το 1914, η Μεσσιανική Βασιλεία κάνει ενέργειες για να αποκαταστήσει σταδιακά εκείνη την ενότητα και την αρμονία.

Εφεσ. 2:19-22 Να Ενεργείτε ως Πολίτες της Βασιλείας! Ως εκ τούτου, απολάμβαναν απαράμιλλη προστασία και οφέλη.​

Εφεσ. 2:3 Να Υπηρετείτε τον Θεό της Ελευθερίας Χρειάζεται να αγωνίζεστε και ενάντια στις ίδιες σας τις ατέλειες, ενάντια σε μια καρδιά που είναι δόλια.

Εφεσ. 2:2 Διατηρήστε την Καρδιά σας Πλήρη Απέναντι στον Ιεχωβά Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουμε ότι οι πιέσεις του πονηρού κόσμου του Σατανά και οι αμαρτωλές τάσεις της σάρκας μας ασκούν ισχυρή δύναμη που μπορεί να υποσκάψει την απόφασή μας να υπηρετούμε τον Θεό ολόκαρδα.

Εφεσ. 3:8 Μην Κοιτάζετε «τα Πράγματα που Βρίσκονται Πίσω» Ο απόστολος Παύλος περιέγραψε τον εαυτό του ως «άνθρωπο μικρότερο και από τον πιο μικρό από όλους τους αγίους».

Εφεσ. 2:1-3 Γιατί Πρέπει να Καθοδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού; Αντί να προάγει το νου του Χριστού, το πνεύμα του κόσμου κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται και να ενεργούν όπως ο άρχοντας του κόσμου, ο Σατανάς.

Εφεσ. 3:8-11, 18 Καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού τον Πρώτο Αιώνα και Σήμερα Μέσω θεϊκής έμπνευσης, οι συγγραφείς των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών φανέρωσαν​—για το δικό μας όφελος—​εκπληκτικές πτυχές του σκοπού του Ιεχωβά.

Εφεσ. 1:7 Να Επιδιώκετε την Ειρήνη Πηγάζει πρωτίστως από το γεγονός ότι «απολαμβάνουμε ειρήνη με τον Θεό» μέσω της πίστης μας στον Γιο του, του οποίου το χυμένο αίμα καλύπτει τις αμαρτίες μας.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: