ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΣΑΪΑΣ 47-51

«Η Υπακοή στον Ιεχωβά Φέρνει Ευλογίες»

Ησ 48:17 Ο Ιεχωβά μάς δείχνει στοργικά “την οδό στην οποία πρέπει να περπατάμε” για να απολαμβάνουμε τη ζωή. Εμείς ωφελούμαστε όταν υπακούμε σε εκείνον «Ειρήνη . . . σαν ποταμός»

Ησ 48:18 Ο Ιεχωβά υπόσχεται ειρήνη η οποία θα είναι άφθονη και αστείρευτη σαν ποταμός «Δικαιοσύνη . . . σαν τα κύματα της θάλασσας» Οι πράξεις μας δικαιοσύνης μπορούν να είναι αναρίθμητες σαν τα κύματα της θάλασσας

Ησ 48:17—Η αληθινή λατρεία έχει ως βάση της την υπακοή στις θεϊκές οδηγίες (ip-2 σ. 131 ¶18)

Τι επιθυμεί ο Ιεχωβά για το λαό του; Με την εξουσία του πνεύματος του Ιεχωβά, ο προφήτης διακηρύττει: «Ο Υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά με έστειλε, και μάλιστα το πνεύμα του. Αυτό είπε ο Ιεχωβά, ο Εξαγοραστής σου, ο Άγιος του Ισραήλ: “Εγώ, ο Ιεχωβά, είμαι ο Θεός σου, Εκείνος που σε διδάσκει για την ωφέλειά σου, Εκείνος που σε κάνει να βαδίζεις στην οδό στην οποία πρέπει να περπατάς”».
(Ησαΐας 48:16β, 17) Αυτή η στοργική έκφραση της φροντίδας του Ιεχωβά πρέπει να διαβεβαιώνει το έθνος του Ισραήλ ότι ο Θεός πρόκειται να τους απελευθερώσει από τη Βαβυλώνα. Αυτός είναι ο Εξαγοραστής τους. (Ησαΐας 54:5) Ο Ιεχωβά επιθυμεί εγκάρδια να αποκαταστήσουν οι Ισραηλίτες τη σχέση τους μαζί του και να δώσουν προσοχή στις εντολές του. Η αληθινή λατρεία έχει ως βάση της την υπακοή στις θεϊκές οδηγίες. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να περπατούν στην ορθή οδό αν δεν διδάσκονται “την οδό στην οποία πρέπει να περπατούν”.

Ησ 48:18—Ο Ιεχωβά μάς αγαπάει και θέλει να απολαμβάνουμε τη ζωή (ip-2 σ. 131 ¶19)

Ποια εγκάρδια έκκληση κάνει ο Ιεχωβά; Ο Ιεχωβά επιθυμεί να αποφύγει ο λαός του τη συμφορά και να απολαμβάνει τη ζωή, πράγμα που διατυπώνεται με τον εξής ωραίο τρόπο: «Είθε να πρόσεχες τις εντολές μου! Τότε η ειρήνη σου θα γινόταν σαν ποταμός, και η δικαιοσύνη σου σαν τα κύματα της θάλασσας». (Ησαΐας 48:18) Τι εγκάρδια έκκληση από τον παντοδύναμο Δημιουργό! (Δευτερονόμιο 5:29· Ψαλμός 81:13) Αντί να οδηγηθούν στην αιχμαλωσία, οι Ισραηλίτες μπορούν να απολαμβάνουν ειρήνη άφθονη σαν τα νερά που ρέουν σε έναν ποταμό. (Ψαλμός 119:165) Οι πράξεις τους δικαιοσύνης μπορούν να είναι αναρίθμητες σαν τα κύματα της θάλασσας. (Αμώς 5:24) Εφόσον είναι εκείνος που ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτούς, ο Ιεχωβά κάνει έκκληση στους Ισραηλίτες, δείχνοντάς τους στοργικά την οδό στην οποία πρέπει να περπατούν. Μακάρι να ακούσουν!

Ησ 48:19—Η υπακοή φέρνει αιώνιες ευλογίες (ip-2 σ. 132 ¶20, 21)

(α) Ποια είναι η επιθυμία του Θεού για τον Ισραήλ παρά τη στασιαστικότητά τους; (β) Τι μαθαίνουμε για τον Ιεχωβά από την πολιτεία του με το λαό του; Τι ευλογίες θα έρχονταν αν μετανοούσε ο Ισραήλ; Ο Ιεχωβά λέει: «Το σπέρμα σου θα γινόταν σαν την άμμο, και οι απόγονοι των σπλάχνων σου σαν τους κόκκους της. Το όνομα κάποιου δεν θα είχε εκκοπεί ούτε θα είχε αφανιστεί από μπροστά μου». (Ησαΐας 48:19) Ο Ιεχωβά υπενθυμίζει στο λαό την υπόσχεση που είχε δώσει ότι το σπέρμα του Αβραάμ θα πληθυνόταν «σαν τα άστρα των ουρανών και σαν τους κόκκους της άμμου στην ακρογιαλιά». (Γένεση 22:17· 32:12) Ωστόσο, αυτοί οι απόγονοι του Αβραάμ είναι στασιαστικοί και δεν δικαιούνται να λάβουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Πράγματι, το ιστορικό τους είναι τόσο κακό ώστε, με βάση το Νόμο του ίδιου του Ιεχωβά, τους αξίζει να εκκοπεί το όνομά τους ως έθνους. (Δευτερονόμιο 28:45) Εντούτοις, ο Ιεχωβά δεν επιθυμεί τον αφανισμό του λαού του, και δεν θέλει να τους εγκαταλείψει τελείως.

Ποιες ευλογίες μπορούμε να απολαύσουμε σήμερα αν επιζητούμε τη διδασκαλία του Ιεχωβά; Οι αρχές που είναι ενσωματωμένες σε αυτή τη δυναμική περικοπή εφαρμόζονται στους λάτρεις του Ιεχωβά σήμερα. Ο Ιεχωβά είναι η Πηγή της ζωής, και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τη ζωή μας. (Ψαλμός 36:9) Μας έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές, όχι για να μας στερήσει την απόλαυση, αλλά για να μας ωφελήσει. Οι αληθινοί Χριστιανοί ανταποκρίνονται επιζητώντας να διδάσκονται από τον Ιεχωβά. (Μιχαίας 4:2) Οι οδηγίες του προστατεύουν την πνευματικότητά μας και τη σχέση μας μαζί του, και μας προφυλάσσουν από τη φθοροποιό επιρροή του Σατανά. Όταν αντιλαμβανόμαστε τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι νόμοι του Θεού, τότε βλέπουμε ότι ο Ιεχωβά μάς διδάσκει για το καλό μας. Συνειδητοποιούμε ότι «οι εντολές του δεν είναι βαριές». Και δεν θα εκκοπούμε.—1 Ιωάννη 2:17· 5:3.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ησ 49:6—Πώς είναι ο Μεσσίας «φως των εθνών», παρότι η επίγεια διακονία του περιορίστηκε στους Ισραηλίτες; (w07 15/1 σ. 9 ¶8)

Πώς είναι ο Μεσσίας «φως των εθνών», παρότι η επίγεια διακονία του περιορίστηκε στους γιους του Ισραήλ; Αυτό συμβαίνει λόγω όσων έγιναν μετά το θάνατο του Ιησού. Η Γραφή εφαρμόζει το εδάφιο Ησαΐας 49:6 στους μαθητές του. (Πράξεις 13:46, 47) Σήμερα, οι χρισμένοι Χριστιανοί, με τη βοήθεια ενός μεγάλου πλήθους λάτρεων, υπηρετούν ως «φως των εθνών», διαφωτίζοντας τους λαούς «μέχρι την άκρη της γης».—Ματθαίος 24:14· 28:19, 20.

Ησ 50:1—Γιατί ρώτησε ο Ιεχωβά τους Ισραηλίτες: “Πού είναι το πιστοποιητικό διαζυγίου της μητέρας σας”; (it-1 σ. 757 ¶3, 4)

Μεταφορικό Διαζύγιο. Η γαμήλια σχέση χρησιμοποιείται και συμβολικά στις Γραφές. (Ησ 54:1, 5, 6· 62:1-6) Γίνεται επίσης αναφορά στο συμβολικό διαζύγιο, ή αλλιώς στην εκδίωξη της συζύγου.—Ιερ 3:8.

Το βασίλειο του Ιούδα ανατράπηκε και η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 607 Π.Κ.Χ., οι δε κάτοικοι της χώρας εξορίστηκαν στη Βαβυλώνα. Χρόνια πρωτύτερα ο Ιεχωβά είχε πει προφητικά στους Ιουδαίους που θα βρίσκονταν τότε στην εξορία: «Πού είναι, λοιπόν, το πιστοποιητικό διαζυγίου της μητέρας σας την οποία έδιωξα;» (Ησ 50:1) Η «μητέρα» τους, δηλαδή η εθνική τους οργάνωση, είχε αποβληθεί δικαιολογημένα, όχι λόγω του ότι ο Ιεχωβά αθέτησε τη διαθήκη του και κίνησε διαδικασίες διαζυγίου, αλλά λόγω της δικής της αδικοπραγίας εναντίον της διαθήκης του Νόμου. Ωστόσο, ένα υπόλοιπο Ισραηλιτών μετανόησε και προσευχήθηκε να ανανεώσει ο Ιεχωβά τη συζυγική σχέση του μαζί τους στην πατρίδα τους. Το 537 Π.Κ.Χ., στο τέλος της 70χρονης ερήμωσης, ο Ιεχωβά, για χάρη του ονόματός του, αποκατέστησε το λαό του στην πατρίδα τους όπως είχε υποσχεθεί.—Ψλ 137:1-9·

Ησ 49:6—Πώς είναι ο Μεσσίας «φως των εθνών», παρότι η επίγεια διακονία του περιορίστηκε στους γιους του Ισραήλ; Αυτό συμβαίνει λόγω όσων έγιναν μετά το θάνατο του Ιησού. Η Γραφή εφαρμόζει το εδάφιο Ησαΐας 49:6 στους μαθητές του. (Πράξεις 13:46, 47) Σήμερα, οι χρισμένοι Χριστιανοί, με τη βοήθεια ενός μεγάλου πλήθους λάτρεων, υπηρετούν ως «φως των εθνών», διαφωτίζοντας τους λαούς «μέχρι την άκρη της γης».—Ματθαίος 24:14· 28:19, 20.

Ησ 48:17,18 Αν αποβλέπουμε στον Ιεχωβά για σωτηρία, αν τον πλησιάζουμε και αν δίνουμε προσοχή στις εντολές του, η ειρήνη μας θα γίνει τόσο άφθονη όσο τα νερά ενός ποταμού και οι δίκαιες πράξεις μας τόσο πολλές όσο τα κύματα της θάλασσας. Όσοι δεν δίνουν προσοχή στο Λόγο του Θεού είναι σαν «την ταραγμένη θάλασσα». Δεν έχουν ειρήνη.

Ησ 48:16-18 Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιεχωβά ασκεί την πρόγνωσή του για να γνωρίζει και να κατευθύνει κάθε εξέλιξη στη γη ώστε να προωθείται το έργο κηρύγματος της Βασιλείας.

Ησ 48:17,18 Η εξέταση αυτών των σπάνιων πετραδιών ανεκτίμητης αξίας σάς δίνει την ευκαιρία να επιλέξετε με πλήρη επίγνωση τον καλύτερο και πιο ανταμειφτικό τρόπο ζωής.

Ησ 48:17 Εφόσον ο Θεός είναι η Πηγή της ζωής, είναι λογικό ότι πρέπει να αποβλέπουν σε αυτόν για καθοδήγηση όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν τα σώματά τους, ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα που συνδέεται τόσο στενά με τη μεταβίβαση της ζωής.

Ησ 49:6,8 Στις ημέρες του Ιησού, πολλοί Ιουδαίοι έλπιζαν σε αιώνια ζωή, αλλά αρνήθηκαν να δεχτούν τον Ιησού ως το κλειδί για την πραγματοποίηση της ελπίδας τους.

Ησ 48:17, 18 Μεταξύ άλλων, μπορεί να σας βοηθήσει (1) να παίρνετε καλές αποφάσεις, (2) να κάνετε αληθινούς φίλους, (3) να αντιμετωπίζετε το άγχος και, (4) και κυριότερο, να μάθετε την αλήθεια για τον Θεό.

Ησ 48:17,18 Οι αληθινοί Χριστιανοί είναι ευγνώμονες για τη στοργική φροντίδα του Θεού και στηρίζονται στη δική του κατεύθυνση.

Ησ 48:17,18 Έτσι ενισχύεται η απόφασή μας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές στη δική μας ζωή.

Ησ 51:12,13 Σκεφτείτε και μια άλλη κατάσταση: Αν ένα ενδιαφερόμενο άτομο φοβάται την αντίδραση των φίλων ή των συγγενών του, μπορείτε να ενισχύσετε την απόφασή του να λατρεύει τον Ιεχωβά αναλύοντας τα εδάφια Ησαΐας 51:12, 13.

Ησ 48:17,18 Οι γονείς προσφέρουν στα παιδιά τους ένα πολύτιμο δώρο όταν τα βοηθούν να έχουν πίστη ότι ο Θεός «υπάρχει και ότι γίνεται μισθαποδότης σε εκείνους που τον αναζητούν ένθερμα».

Ησ 50:4,5 Ο Γιος του Θεού εκδήλωνε ταπεινή στάση και άκουγε πολύ προσεκτικά αυτά που τον δίδασκε ο Ιεχωβά.

Ησ 48:17,18 Οι υπηρέτες του Θεού είναι άγιοι και χαρούμενοι επειδή αντανακλούν τις ιδιότητες Εκείνου που τους διδάσκει.

Ησ 48:17,18 Όταν κάποιοι υπηρέτες του Ιεχωβά στον αρχαίο Ισραήλ αγνόησαν τις συμβουλές του, τον έκαναν να πονέσει.

Ησ 48:17,18 Όταν οι πρακτικές συμβουλές της εφαρμόζονται, είναι πάντοτε αποτελεσματικές, ανεξάρτητα από το εθνικό, πολιτιστικό ή μορφωτικό υπόβαθρο ενός ατόμου.

Ησ 48:17,18 Η πίστη περιλαμβάνει επίσης το να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του και θα γίνει «μισθαποδότης σε εκείνους που τον εκζητούν ένθερμα».

Ησ 48:17,18 Όλοι όσοι αγαπούν την αγαθότητα και τη δικαιοσύνη θα συγκινούνταν ασφαλώς από μια τέτοια θερμή έκκληση!

Ησ 48:17,18 Όταν οι άνθρωποι αποκτούν ακριβή γνώση για το Λόγο του Θεού και μαθαίνουν να αγαπούν το νόμο του Θεού, η βία και ο πόλεμος γίνονται αποκρουστικά σε αυτούς.

Ησ 48:17, 18 Έτσι λοιπόν, έχουμε βάσιμη καθοδηγία που μας βοηθάει να τα βγάζουμε πέρα με τις ανησυχίες της ζωής και να επιδιώκουμε μια πορεία η οποία προάγει γνήσια ευτυχία και ικανοποίηση.

Ησ 48:17,18 Ο Ιεχωβά επιθυμεί ένθερμα να αποφεύγει ο λαός του τις συμφορές και να απολαμβάνει τη ζωή δίνοντας προσοχή στις εντολές του.

Ησ 48:17,18 Ας εξακολουθήσουμε, λοιπόν, να ακούμε τον στοργικό ουράνιο Πατέρα μας και ας “βρίσκουμε εξαιρετική ευχαρίστηση” σε αυτόν πάντοτε.

Ησ 48:17,18 Επομένως, αν όλοι οι άνθρωποι αγαπούσαν τον Θεό και τον υπάκουαν και αν αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, δεν θα ήταν η γη ένας τόπος αληθινής απόλαυσης και ευτυχίας;

Ησ 48:17,18 Επομένως, όταν διασαφηνίζεται η άποψή μας για κάποια Γραφική περικοπή, ας χαιρόμαστε με την πρόοδο της αλήθειας!

Ησ 48:17 Πρέπει να αναγνωρίζουμε ταπεινά πόσο αληθινά είναι τα θεόπνευστα λόγια: «Δεν ανήκει στο χωματένιο άνθρωπο η οδός του.

Ησ 49:15 Ασφαλώς, λοιπόν, πρέπει να απεχθάνεται τα ψέματα που διαδίδονται για τον Πατέρα του—όπως ότι ο

Ησ 49:15 Επομένως, είναι φυσιολογικό να λυπόμαστε βαθιά όταν κάποιο αγαπημένο μέλος της οικογένειας εγκαταλείπει τον Ιεχωβά.

Ησ 48:17 Βοηθήστε τους με το παράδειγμά σας να διακρίνουν τι σημαίνει ο Χριστιανικός τρόπος ζωής.

Ησ 51:12 Ο Ιεχωβά θα κάνει και για εμάς το ίδιο και θα ευλογεί τα καλά μας έργα και λόγια με τα οποία παρηγορούμε εκείνους που πενθούν.

Ησ 47:13 Οι αληθινοί λάτρεις δεν λαβαίνουν την προτροπή να εμπιστεύονται σε κάποιες μυστηριώδεις ή αόρατες δυνάμεις οι οποίες υποτίθεται ότι συνδέονται με το πνευματικό βασίλειο ή με τα άστρα.

Ησ 48:17 Αν κάνουμε όλα όσα μας ζητάει ο Ιεχωβά, θα αποφύγουμε πολλές στενοχώριες τώρα, και τελικά θα γευτούμε ατέλειωτες μελλοντικές ευλογίες υπό τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του.*

Ησ 48:17 Ιδίως όταν αντιμετωπίζουμε οδυνηρά προβλήματα, ο Ιεχωβά θέλει να χρησιμοποιούμε τη βοήθεια που προσφέρει.

Ησ 51:1 Ένας τρόπος να αρχίσει κάποιος να το κάνει αυτό είναι με “το να αποκτάει γνώση για τον μόνο αληθινό Θεό και για αυτόν που απέστειλε, τον Ιησού Χριστό”.

Ησ 49:2 Ο Ιεχωβά Θεός, ο πιο στοργικός Πατέρας που μπορούμε να φανταστούμε, προστάτεψε όντως τον αγαπητό του Γιο, τον Ιησού, από κάθε είδους βλάβη μέχρις ότου έφτασε ο προσδιορισμένος καιρός για να θανατωθεί ο Μεσσίας όπως προειπώθηκε.

Ησ 48:17 Όλα τα απτά οφέλη αυτού του είδους μπορούμε ορθά να τα θεωρούμε ευλογίες που αποδεικνύουν ότι οι νόμοι του Θεού είναι πρακτικοί.

Ησ 48:18 Η προσκόλληση στις κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται στη Γραφή είναι δυνατόν να φέρει ευτυχία σε έναν γάμο.

Ησ 51:13 Αυτό το θεμέλιο συνίσταται στους αναλλοίωτους νόμους του Θεού που ελέγχουν την κίνηση της γης και την κρατούν στη θέση της.

Ησ 48:17 Παρόμοια και σήμερα, οι ξένοι προσπαθούν να πείσουν εσάς τους νεαρούς ότι οι Χριστιανοί γονείς σας περιορίζουν υπερβολικά την ελευθερία σας.

Ησ 49:13 Ιδίως σε καιρούς οδύνης και στενοχώριας, χρειάζεται να στρεφόμαστε με πεποίθηση στον ουράνιο Πατέρα μας ως φρούριό μας.

Ησ 48:17 Όταν και οι δύο υποψήφιοι σύντροφοι έχουν αφιερωθεί στον Ιεχωβά, η μεταξύ τους δέσμευση στα πλαίσια του γάμου έχει στερεό, πνευματικό θεμέλιο.

Ησ 48:17 Καθώς εμείς καλλιεργούμε στενή σχέση με τον Ιεχωβά, κάνουμε βαθύτερη την εκτίμησή μας για τη στοργική του φροντίδα.

Ησ 48:17 Όπως οι αθλητές της αρχαιότητας, χρειάζεται και εμείς να καλλιεργούμε αυτοπειθαρχία, εγκράτεια και αποφασιστικότητα στον αγώνα μας για την πίστη.

Ησ 48:17 Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το εύρος της προσοχής μας στις συναθροίσεις, καθώς και όταν κάνουμε προσωπική μελέτη, ώστε να αποκομίζουμε το μέγιστο όφελος από τις πνευματικές προμήθειες του Θεού;

Ησ 49:15 Όσοι είναι πρόθυμοι να βάζουν την οσιότητα στον Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο λαβαίνουν τη διαβεβαίωση ότι θα τους φροντίζει με αγάπη.

Ησ 48:17 Μέρος αυτού του θεϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει το να μας προειδοποιεί «ξανά και ξανά» σχετικά με τις πνευματικές παγίδες ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε υγιή φόβο για τέτοιους κινδύνους.

Ησ 48:17 Μην επιτρέψετε στην πίεση των άλλων ή στις δικές σας αδυναμίες να σας κάνουν να παρεκκλίνετε από την προσκόλληση στους νόμους του Ιεχωβά.

Ησ 48:17 Να θυμάστε ότι η ευκαιρία που έχετε τώρα να διδάσκετε και να εκπαιδεύετε τα παιδιά σας είναι περιορισμένη και δεν θα επαναληφθεί.

Ησ 51:13 Εξάλλου, οι δυνατότητες που έχουμε για λογίκευση, η πνευματική μας ικανότητα και η σωματική μας δύναμη—όλες μας οι ιδιότητες και οι ικανότητες—προέρχονται από τον Ιεχωβά.

Ησ 48:17 Η ελεύθερη επιλογή μέσα στα όρια των νόμων του Θεού δεν θα ήταν κάτι το φορτικό αλλά θα οδηγούσε σε απολαυστική ποικιλία τροφής, στέγασης, τέχνης και μουσικής.

Ησ 50:2 Η Γραφή είναι γεμάτη παραδείγματα τα οποία μαρτυρούν τη δύναμη που έχει ο Ιεχωβά να δημιουργεί και να απολυτρώνει, να σώζει το λαό του και να καταστρέφει τους εχθρούς Του.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: