ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΣΑΪΑΣ 6-10

«Ο Μεσσίας Εκπλήρωσε Προφητείες»

Αιώνες πριν γεννηθεί ο Ιησούς, ο Ησαΐας προείπε ότι ο Μεσσίας θα κήρυττε «στην περιοχή του Ιορδάνη, τη Γαλιλαία των εθνών». Ο Ιησούς εκπλήρωσε αυτή την προφητεία ενώ ταξίδευε σε όλη τη Γαλιλαία κηρύττοντας και διδάσκοντας τα καλά νέα.—Ησ 9:1, 2.

Έκανε το πρώτο του θαύμα—Ιωα 2:1-11 (Κανά)

Διάλεξε τους αποστόλους του—Μαρ 3:13, 14 (κοντά στην Καπερναούμ)

Εκφώνησε την Επί του Όρους Ομιλία—Ματ 5:1–7:27 (κοντά στην Καπερναούμ)

Ανέστησε τον μοναχογιό μιας χήρας—Λου 7:11-17 (Ναΐν)

Εμφανίστηκε σε περίπου 500 μαθητές μετά την ανάστασή του—1Κο 15:6 (Γαλιλαία)

Ησ 9:1, 2—Η δημόσια διακονία του στη Γαλιλαία είχε προειπωθεί (w11 15/8 σ. 10 ¶13· ip-1 σ. 124-126 ¶13-17)

Πώς προειπώθηκε η δημόσια διακονία του Ιησού στη Γαλιλαία; Η δημόσια διακονία του Μεσσία στη Γαλιλαία είχε προειπωθεί. Σχετικά με «τη γη του Ζαβουλών και τη γη του Νεφθαλί . . . τη Γαλιλαία των εθνών», ο Ησαΐας έγραψε: «Ο λαός που περπατούσε στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως. Όσο για εκείνους που κατοικούσαν στη γη της βαθιάς σκιάς, φως έλαμψε πάνω τους». (Ησ. 9:1, 2) Ο Ιησούς άρχισε τη δημόσια διακονία του στη Γαλιλαία, και μάλιστα κατοίκησε στην Καπερναούμ, όπου πολλοί κάτοικοι του Ζαβουλών και του Νεφθαλί απόλαυσαν τα οφέλη του πνευματικού φωτός που τους έφερε. (Ματθ. 4:12-16) Στη Γαλιλαία, ο Ιησούς εκφώνησε την αφυπνιστική Επί του Όρους Ομιλία του, επέλεξε τους αποστόλους του, εκτέλεσε το πρώτο θαύμα του και πιθανώς εμφανίστηκε σε περίπου 500 μαθητές μετά την ανάστασή του. (Ματθ. 5:1–7:27· 28:16-20· Μάρκ. 3:13, 14· Ιωάν. 2:8-11· 1 Κορ. 15:6) Έτσι λοιπόν, κηρύττοντας “στη γη του Ζαβουλών και στη γη του Νεφθαλί”, εκπλήρωσε την προφητεία του Ησαΐα. Φυσικά, κατόπιν ο Ιησούς κήρυξε το άγγελμα της Βασιλείας και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ.

Ποια είναι η «Γαλιλαία των εθνών», και πώς “τη μεταχειρίζονται περιφρονητικά”; Ο Ησαΐας αναφέρεται τώρα σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που βρίσκουν τους απογόνους του Αβραάμ: «Η συσκότιση δεν θα είναι όπως όταν αυτή η γη αντιμετώπιζε πίεση, όπως τον προγενέστερο καιρό όταν κάποιος μεταχειρίστηκε περιφρονητικά τη γη του Ζαβουλών και τη γη του Νεφθαλί και όταν, στο μεταγενέστερο καιρό, κάποιος την έκανε να τιμηθεί—την οδό δίπλα στη θάλασσα, στην περιοχή του Ιορδάνη, τη Γαλιλαία των εθνών». (Ησαΐας 9:1) Η Γαλιλαία είναι μια περιοχή του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ. Στην προφητεία του Ησαΐα περιλαμβάνει «τη γη του Ζαβουλών και τη γη του Νεφθαλί», καθώς και «την οδό δίπλα στη θάλασσα», έναν αρχαίο δρόμο που περνούσε δίπλα από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας και οδηγούσε στη Μεσόγειο Θάλασσα. Στις ημέρες του Ησαΐα, αυτή η περιοχή ονομάζεται «Γαλιλαία των εθνών», πιθανώς επειδή πολλές πόλεις της κατοικούνται από μη Ισραηλίτες.* Πώς υφίσταται αυτή η γη “περιφρονητική μεταχείριση”; Οι ειδωλολάτρες Ασσύριοι την κατακτούν, παίρνουν τους Ισραηλίτες στην εξορία και εποικίζουν ολόκληρη την περιοχή με ειδωλολάτρες, οι οποίοι δεν είναι απόγονοι του Αβραάμ. Έτσι, το δεκάφυλο βόρειο βασίλειο εξαφανίζεται από την ιστορία ως ξεχωριστό έθνος!—2 Βασιλέων 17:5, 6, 18, 23, 24.

Με ποια έννοια η «συσκότιση» του Ιούδα θα είναι μικρότερη από του δεκάφυλου βασιλείου; Και ο Ιούδας, επίσης, υφίσταται την πίεση των Ασσυρίων. Θα πέσει άραγε σε μόνιμη «συσκότιση», όπως συνέβη με το δεκάφυλο βασίλειο που εκπροσωπείται από τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλί; Όχι. Σε «μεταγενέστερο καιρό», ο Ιεχωβά θα φέρει ευλογίες στην περιοχή του νότιου βασιλείου του Ιούδα, ακόμη δε και στη γη που κατείχε παλιότερα το βόρειο βασίλειο. Πώς;

(α) Σε ποιο «μεταγενέστερο καιρό» θα αλλάξει η κατάσταση για την «περιφέρεια του Ζαβουλών και του Νεφθαλί»; (β) Πώς τιμάται η γη που τη μεταχειρίστηκαν περιφρονητικά; Ο απόστολος Ματθαίος απαντάει σε αυτό το ερώτημα, στη θεόπνευστη αφήγηση που κατέγραψε σχετικά με την επίγεια διακονία του Ιησού. Περιγράφοντας την αρχική περίοδο αυτής της διακονίας, ο Ματθαίος λέει: «Αφού άφησε τη Ναζαρέτ, [ο Ιησούς] ήρθε και κατοίκησε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, στην περιφέρεια του Ζαβουλών και του Νεφθαλί, για να εκπληρωθεί αυτό που λέχθηκε μέσω του Ησαΐα του προφήτη, ο οποίος είπε: “Γη του Ζαβουλών και γη του Νεφθαλί, στο δρόμο της θάλασσας, στην άλλη πλευρά του Ιορδάνη, Γαλιλαία των εθνών! ο λαός που καθόταν στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως, και όσο για εκείνους που κάθονταν σε περιοχή θανατηφόρας σκιάς, φως ανέτειλε πάνω τους”».—Ματθαίος 4:13-16. Ναι, ο “μεταγενέστερος καιρός” που προείπε ο Ησαΐας είναι ο καιρός της επίγειας διακονίας του Χριστού. Ο Ιησούς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επίγειας ζωής του στη Γαλιλαία. Στην περιοχή της Γαλιλαίας ξεκίνησε τη διακονία του και άρχισε να διακηρύττει: «Η βασιλεία των ουρανών έχει πλησιάσει». (Ματθαίος 4:17) Στη Γαλιλαία εκφώνησε τη φημισμένη Επί του Όρους Ομιλία του, εξέλεξε τους αποστόλους του, έκανε το πρώτο του θαύμα και εμφανίστηκε σε 500 περίπου ακολούθους του μετά την ανάστασή του. (Ματθαίος 5:1–7:27· 28:16-20· Μάρκος 3:13, 14· Ιωάννης 2:8-11· 1 Κορινθίους 15:6) Έτσι ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία του Ησαΐα τιμώντας «τη γη του Ζαβουλών και τη γη του Νεφθαλί». Φυσικά, ο Ιησούς δεν περιόρισε τη διακονία του στο λαό της Γαλιλαίας. Κηρύττοντας τα καλά νέα σε ολόκληρη τη χώρα, ο Ιησούς «έκανε να τιμηθεί» ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, περιλαμβανομένου του Ιούδα.

Το «Μεγάλο Φως»

Πώς λάμπει στη Γαλιλαία ένα «μεγάλο φως»; Τι θα πούμε, όμως, για την αναφορά που κάνει ο Ματθαίος σχετικά με ένα «μεγάλο φως» στη Γαλιλαία; Πρόκειται και πάλι για παράθεση από την προφητεία του Ησαΐα. Ο Ησαΐας έγραψε: «Ο λαός που περπατούσε στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως. Όσο για εκείνους που κατοικούσαν στη γη της βαθιάς σκιάς, φως έλαμψε πάνω τους». (Ησαΐας 9:2) Τον πρώτο αιώνα Κ.Χ., τα ειδωλολατρικά ψεύδη είχαν πλέον κρύψει το φως της αλήθειας. Οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν επιτείνει το πρόβλημα προσκολλούμενοι στη θρησκευτική τους παράδοση μέσω της οποίας είχαν «καταστήσει το λόγο του Θεού άκυρο». (Ματθαίος 15:6) Οι ταπεινοί καταπιέζονταν και βρίσκονταν σε σύγχυση, ακολουθώντας “τυφλούς οδηγούς”. (Ματθαίος 23:2-4, 16) Όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς, ο Μεσσίας, τα μάτια πολλών ταπεινών ανθρώπων ανοίχτηκαν με θαυμαστό τρόπο. (Ιωάννης 1:9, 12) Το έργο που έκανε ο Ιησούς όσο ήταν στη γη και οι ευλογίες που προκύπτουν από τη θυσία του χαρακτηρίζονται κατάλληλα στην προφητεία του Ησαΐα ως «μεγάλο φως».—Ιωάννης 8:12.

Ησ 9:6—Θα είχε πολλούς διαφορετικούς ρόλους (w14 15/2 σ. 12 ¶18· w07 15/5 6)

Στη Χιλιετή Βασιλεία του, ο Χριστός θα γίνει πατέρας και άλλων επίσης. Στην πραγματικότητα, όλοι οι κάτοικοι της γης που θα λάβουν αιώνια ζωή θα αποκτήσουν αυτό το δώρο επειδή ασκούν πίστη στη λυτρωτική θυσία του Ιησού. (Ιωάν. 3:16) Ο Ιησούς θα γίνει έτσι «Αιώνιος Πατέρας» τους.—Ησ. 9:6, 7.

Ο Ιησούς Χριστός είπε στους ακολούθους του: «Πρέπει . . . να προσεύχεστε με αυτόν τον τρόπο: “Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Ας έρθει η βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και πάνω στη γη”». (Ματθαίος 6:9, 10) Αυτή η ουράνια Βασιλεία—μια κυβέρνηση στα χέρια του Ιησού Χριστού—είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός εκφράζει τη δικαιωματική Του κυριαρχία επί της γης.—Ψαλμός 2:7-12· Δανιήλ 7:13, 14.

Οι πολλές μορφές φόβου που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής σήμερα δείχνουν σαφώς ότι η θεϊκή παρέμβαση είναι αναγκαία. Ευτυχώς, αυτή η παρέμβαση είναι κοντά! Στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι τώρα ενθρονισμένος από τον Θεό ως Μεσσιανικός Βασιλιάς, έχει ανατεθεί η εξουσία να δικαιώσει την κυριαρχία του Ιεχωβά και να αγιάσει το όνομά Του. (Ματθαίος 28:18) Σε λίγο, η διακυβέρνηση της Βασιλείας θα στραφεί προς τη γη για να εξαλείψει όλες τις αιτίες φόβου και ανησυχίας. Το εδάφιο Ησαΐας 9:6 αναφέρει τα διαπιστευτήρια που δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι ένας άξιος Άρχοντας ο οποίος μπορεί να μας ανακουφίσει από τους φόβους μας. Λόγου χάρη, αποκαλείται «Αιώνιος Πατέρας», «Θαυμαστός Σύμβουλος» και «Άρχοντας Ειρήνης».

Σκεφτείτε την τρυφερή έκφραση «Αιώνιος Πατέρας». Με αυτή την ιδιότητα, ο Ιησούς έχει τη δύναμη και την εξουσία—καθώς και την επιθυμία—να δώσει στους υπάκουους ανθρώπους την προοπτική της αιώνιας ζωής στη γη με βάση τη λυτρωτική του θυσία. Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι θα απελευθερωθούν τελικά από την αμαρτία και την ατέλεια που κληρονόμησαν από τον αμαρτωλό πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. (Ματθαίος 20:28· Ρωμαίους 5:12· 6:23) Ο Χριστός θα θέσει επίσης σε ισχύ τη θεόδοτη εξουσία του για να επαναφέρει στη ζωή πολλά άτομα που έχουν πεθάνει.—Ιωάννης 11:25, 26.

Όταν βρισκόταν στη γη, ο Ιησούς απέδειξε ότι είναι ο «Θαυμαστός Σύμβουλος». Χάρη στη γνώση που διέθετε γύρω από το Λόγο του Θεού και στην εκπληκτική του κατανόηση για την ανθρώπινη φύση, ο Ιησούς ήξερε πώς να επιλύει τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Από τότε που ενθρονίστηκε στον ουρανό, ο Χριστός συνεχίζει να είναι ο «Θαυμαστός Σύμβουλος», υπηρετώντας ως το κυριότερο πρόσωπο στον αγωγό επικοινωνίας του Ιεχωβά με την ανθρωπότητα. Οι συμβουλές του Ιησού, οι οποίες βρίσκονται καταγραμμένες στη Γραφή, είναι πάντα σοφές και άψογες. Το να το γνωρίζετε και να το πιστεύετε αυτό θα μπορέσει να σας οδηγήσει σε μια ζωή απαλλαγμένη από αβεβαιότητα και φόβο που παραλύει.

Το εδάφιο Ησαΐας 9:6 δείχνει επίσης ότι ο Ιησούς είναι ο «Άρχοντας Ειρήνης». Με αυτή την ιδιότητα, ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει σύντομα τη δύναμή του για να εξαλείψει κάθε ανισότητα—πολιτική, κοινωνική και οικονομική. Πώς; Φέρνοντας την ανθρωπότητα υπό τη μία και μοναδική ειρηνική διακυβέρνηση της Μεσσιανικής Βασιλείας.—Δανιήλ 2:44.

Ησ 9:7—Η διακυβέρνησή του θα φέρει αληθινή ειρήνη και δικαιοσύνη (ip-1 σ. 132 ¶28, 29)

Στον ορισμένο καιρό του Θεού, ο Χριστός θα εγκαθιδρύσει στη γη μια ειρήνη που θα είναι παγγήινη, σταθερά εδραιωμένη και μόνιμη. (Πράξεις 1:7) «Στην αφθονία της αρχοντικής διακυβέρνησης και στην ειρήνη δεν θα υπάρχει τέλος, πάνω στο θρόνο του Δαβίδ και πάνω στη βασιλεία του, για να την εδραιώσει και να τη στηρίξει με κρίση και με δικαιοσύνη, από τώρα μέχρι και στον αιώνα». (Ησαΐας 9:7α) Ασκώντας την εξουσία που έχει ως Άρχοντας Ειρήνης, ο Ιησούς δεν θα καταφεύγει σε τυραννικές μεθόδους. Δεν θα αποστερήσει από τους υπηκόους του την ελεύθερη βούλησή τους ούτε θα τους καθυποτάξει δια της βίας. Αντίθετα, θα επιτελέσει τα πάντα «με κρίση και με δικαιοσύνη». Τι αναζωογονητική αλλαγή!

Τι πρέπει να κάνουμε αν επιθυμούμε να ευλογηθούμε με αιώνια ειρήνη; Εφόσον το προφητικό όνομα του Ιησού έχει όλες αυτές τις θαυμάσιες σημασίες, ο επίλογος αυτού του τμήματος της προφητείας του Ησαΐα είναι στ’ αλήθεια συναρπαστικός. Ο Ησαΐας γράφει: «Ο ζήλος του Ιεχωβά των στρατευμάτων θα το κάνει αυτό». (Ησαΐας 9:7β) Ναι, ο Ιεχωβά δρα με ζήλο. Δεν κάνει τίποτα με μισή καρδιά. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως οτιδήποτε υπόσχεται, θα το εκπληρώσει πλήρως. Αν, λοιπόν, κάποιος λαχταράει να απολαύσει αιώνια ειρήνη, ας υπηρετεί τον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά. Σαν τον Ιεχωβά Θεό και τον Ιησού, τον Άρχοντα Ειρήνης, είθε όλοι οι υπηρέτες του Θεού να είναι “ζηλωτές για καλά έργα”.—Τίτο 2:14.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ησ 7:3, 4—Γιατί προμήθευσε ο Ιεχωβά σωτηρία για τον πονηρό Βασιλιά Άχαζ; (w06 1/12 σ. 9 ¶3)

Γιατί προμήθευσε ο Ιεχωβά σωτηρία για τον πονηρό Βασιλιά Άχαζ; Οι βασιλιάδες της Συρίας και του Ισραήλ σχεδίαζαν να εκθρονίσουν τον Βασιλιά Άχαζ του Ιούδα και να τοποθετήσουν στη θέση του έναν άρχοντα που θα ήταν υποχείριό τους, το γιο του Ταβεήλ—έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν απόγονος του Δαβίδ. Αυτό το διαβολικό σχέδιο θα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία της διαθήκης για Βασιλεία που είχε συναφθεί με τον Δαβίδ. Ο Ιεχωβά προμήθευσε σωτηρία για τον Άχαζ ώστε να διατηρήσει τη γραμμή μέσω της οποίας θα ερχόταν ο υποσχεμένος «Άρχοντας Ειρήνης».—Ησαΐας 9:6.

Ησ 8:1-4—Πώς εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία; (it-1 1109, 1110· ip-1 σ. 111, 112 ¶23, 24)

Ένας άλλος γιος του Ησαΐα κατονομάστηκε πριν από τη σύλληψή του, το δε όνομά του γράφτηκε σε μια πλάκα και πιστοποιήθηκε από αξιόπιστους μάρτυρες. Προφανώς το ζήτημα κρατήθηκε μυστικό μέχρι τη γέννηση αυτού του γιου, οπότε οι μάρτυρες μπορούσαν να εμφανιστούν και να καταθέσουν ότι ο προφήτης είχε προείπει τη γέννηση, αποδεικνύοντας έτσι ότι το ζήτημα είχε προφητική σημασία. Το όνομα που δόθηκε στο αγόρι σύμφωνα με την προσταγή του Θεού ήταν Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ, που σημαίνει «Βιαστείτε, Λάφυρα! Έσπευσε για τη Λεηλασία· ή, Πηγαίνοντας Βιαστικά Προς τα Λάφυρα, Έσπευσε για τη Λεηλασία». Ειπώθηκε ότι, προτού αυτός ο γιος μάθει να φωνάζει «Πατέρα μου!» και «Μητέρα μου!», η απειλή που συνιστούσε για τον Ιούδα η συνωμοσία της Συρίας με το δεκάφυλο βασίλειο του Ισραήλ θα εξαφανιζόταν.—Ησ 8:1-4.

Η προφητεία υποδείκνυε ότι σύντομα θα ερχόταν για τον Ιούδα ανακούφιση, η οποία πράγματι ήρθε όταν η Ασσυρία παρενέβη στην εκστρατεία που είχε εξαπολύσει εναντίον του Ιούδα ο Βασιλιάς Ρεζίν της Συρίας και ο Βασιλιάς Φεκά του Ισραήλ. Οι Ασσύριοι κατέλαβαν τη Δαμασκό και αργότερα, το 740 Π.Κ.Χ., λεηλάτησαν και κατέστρεψαν το βασίλειο του Ισραήλ, εκπληρώνοντας στο πλήρες την προφητική σημασία του ονόματος του παιδιού. (2Βα 16:5-9· 17:1-6) Ωστόσο, αντί να εμπιστευτεί στον Ιεχωβά, ο Βασιλιάς Άχαζ προσπάθησε να αποσοβήσει την απειλή της Συρίας και του Ισραήλ δωροδοκώντας το βασιλιά της Ασσυρίας για να εξασφαλίσει την προστασία του. Εξαιτίας αυτού, ο Ιεχωβά επέτρεψε στην Ασσυρία να αποτελέσει μεγάλη απειλή για τον Ιούδα και μάλιστα να “πλημμυρίσει” τη χώρα, φτάνοντας μέχρι και την ίδια την Ιερουσαλήμ, όπως είχε προειδοποιήσει ο Ησαΐας.—Ησ 7:17-20.

(α) Τι προστάζεται τώρα να κάνει ο Ησαΐας; (β) Πώς επιβεβαιώνεται το σημείο που γράφεται πάνω στην πλάκα; Ο Ησαΐας επανέρχεται τώρα στην τρέχουσα κατάσταση. Ενώ η Ιερουσαλήμ εξακολουθεί να πολιορκείται από τις συροϊσραηλιτικές δυνάμεις, ο Ησαΐας αναφέρει: «Στη συνέχεια ο Ιεχωβά μού είπε: “Πάρε μια μεγάλη πλάκα και γράψε πάνω σε αυτήν με γραφίδα θνητού ανθρώπου: «Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ». Και ας δοθεί πιστοποίηση για εμένα από πιστούς μάρτυρες, από τον Ουρία τον ιερέα και από τον Ζαχαρία, το γιο του Ιεβερεχία”». (Ησαΐας 8:1, 2) Το όνομα Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ σημαίνει «Βιαστείτε, Λάφυρα! Έσπευσε για τη Λεηλασία». Ο Ησαΐας ζητάει από δυο αξιοσέβαστους άντρες της κοινότητας να πιστοποιήσουν το γεγονός ότι γράφει αυτό το όνομα σε μια μεγάλη πλάκα, για να μπορούν αργότερα να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα του εγγράφου. Αυτό το σημείο, όμως, πρόκειται να επιβεβαιωθεί και από δεύτερο σημείο.

Ποια επίδραση πρέπει να έχει στο λαό του Ιούδα το σημείο του Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ; Ο Ησαΐας λέει: «Τότε πήγα κοντά στην προφήτισσα, και αυτή έμεινε έγκυος και με τον καιρό γέννησε γιο. Ο Ιεχωβά, λοιπόν, μου είπε: “Κάλεσε το όνομά του Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ, γιατί πριν το αγόρι μάθει να φωνάζει «Πατέρα μου!» και «Μητέρα μου!» θα πάρουν τα πλούτη της Δαμασκού και τα λάφυρα της Σαμάρειας και θα τα φέρουν μπροστά στο βασιλιά της Ασσυρίας”». (Ησαΐας 8:3, 4) Τόσο η μεγάλη πλάκα όσο και το νεογέννητο αγόρι θα αποτελέσουν σημεία που θα αποδεικνύουν ότι σύντομα η Ασσυρία θα λεηλατήσει τους δυνάστες του Ιούδα, τη Συρία και τον Ισραήλ. Πόσο σύντομα; Προτού μπορέσει το αγόρι να πει τα πρώτα λόγια που μαθαίνουν τα περισσότερα βρέφη—«Πατέρα» και «Μητέρα». Μια τόσο ακριβής πρόβλεψη πρέπει να ενισχύει την πεποίθηση του λαού στον Ιεχωβά. Ή μπορεί να κάνει μερικούς να εμπαίζουν τον Ησαΐα και τους γιους του. Ούτως ή άλλως, τα προφητικά λόγια του Ησαΐα επαληθεύονται.—2 Βασιλέων 17:1-6.

Ησ 6:8α—Γιατί χρησιμοποιείται εδώ πρώτο πρόσωπο ενικού αλλά και πρώτο πρόσωπο πληθυντικού; Το πρώτο πρόσωπο ενικού αναφέρεται στον Ιεχωβά Θεό. Το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού δείχνει ότι υπάρχει και κάποιος άλλος μαζί με τον Ιεχωβά. Αυτός, φυσικά, είναι ο “μονογενής Γιος” του.—Ιωάννης 1:14· 3:16.

Ησ 6:11—Τι εννοούσε ο Ησαΐας όταν ρώτησε: «Ιεχωβά, ως πότε;» Ο Ησαΐας δεν ρωτούσε ως πότε θα χρειαζόταν να μεταδίδει το άγγελμα του Ιεχωβά σε μη δεκτικούς ανθρώπους. Αντίθετα, ήθελε να γνωρίζει ως πότε η πνευματικά νοσηρή κατάσταση του λαού θα συνέχιζε να φέρνει ατίμωση στο όνομα του Θεού.

Ησ 7:3, 4—Γιατί προμήθευσε ο Ιεχωβά σωτηρία για τον πονηρό Βασιλιά Άχαζ; Οι βασιλιάδες της Συρίας και του Ισραήλ σχεδίαζαν να εκθρονίσουν τον Βασιλιά Άχαζ του Ιούδα και να τοποθετήσουν στη θέση του έναν άρχοντα που θα ήταν υποχείριό τους, το γιο του Ταβεήλ—έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν απόγονος του Δαβίδ. Αυτό το διαβολικό σχέδιο θα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία της διαθήκης για Βασιλεία που είχε συναφθεί με τον Δαβίδ. Ο Ιεχωβά προμήθευσε σωτηρία για τον Άχαζ ώστε να διατηρήσει τη γραμμή μέσω της οποίας θα ερχόταν ο υποσχεμένος «Άρχοντας Ειρήνης».—Ησαΐας 9:6.

Ησ 7:8—Πώς “κατασυντρίφτηκε” ο Εφραΐμ μέσα σε 65 χρόνια; Η εκτόπιση του λαού από το δεκάφυλο βασίλειο και η εγκατάσταση ξένου πληθυσμού στη χώρα άρχισε «στις ημέρες του Φεκά, του βασιλιά του Ισραήλ», λίγο αφότου εξήγγειλε ο Ησαΐας αυτή την προφητεία. (2 Βασιλέων 15:29) Η συγκεκριμένη διαδικασία συνεχίστηκε επί πολύ καιρό έπειτα από αυτό, ως και τις ημέρες του Ασσύριου Βασιλιά Εσάρ-αδδών, γιου και διαδόχου του Σενναχειρείμ. (2 Βασιλέων 17:6· Έσδρας 4:1, 2· Ησαΐας 37:37, 38) Αυτή η συνεχής μετεγκατάσταση ανθρώπων που έκαναν οι Ασσύριοι προς και από τη Σαμάρεια αιτιολογεί την περίοδο των 65 ετών που αναφέρονται στο εδάφιο Ησαΐας 7:8.

Ησ 6:1-3, 6, 7 Άλλοι άγγελοι, δηλαδή αγγελιοφόροι, έχουν ποικίλα καθήκοντα όσον αφορά την επιτέλεση του θελήματος του Θεού.

Ησ 6:1-3 Όπως ακριβώς καθάρισε τους ουρανούς από τα πονηρά πνεύματα, έτσι θα απαλλάξει και τη γη από όλους τους πονηρούς ανθρώπους, όπως δείχνουν οι ακόλουθες Γραφικές περικοπές:

Ησ 9:6, 7 Τι μεγάλο προνόμιο έχουμε να διακηρύττουμε αυτές τις αλήθειες ως Μάρτυρες του Ιεχωβά, του οποίου ο αγαπητός Γιος κυβερνάει ήδη στον ουρανό ως Μεσσιανικός Βασιλιάς!

Ησ 9:6, 7 Γι’ αυτό, να διαβάζετε και να συζητάτε με τα παιδιά σας Γραφικές αφηγήσεις στις οποίες ο Ιησούς δίδαξε πολύτιμα μαθήματα σχετικά με την αποφυγή προστριβών και διενέξεων.

Ησ 9:1, 2 Ο Ιησούς ήταν εκείνο το «μεγάλο φως», και η διακονία του απέδειξε ότι αυτός ήταν ο Προφήτης για τον οποίο είχε προείπει ο Μωυσής.

Ησ 6:8 Ο Ιεχωβά ευλογεί πάντα όσους θεωρούν πολύτιμο το προνόμιο που έχουν να συνεργάζονται μαζί του, οπουδήποτε και αν τον υπηρετούν.

Ησ 6:11 Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε με τη δική μας δύναμη, αλλά όπως έκαναν και οι πρώτοι Χριστιανοί, πρέπει να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά ζητώντας του να μας δίνει μέσω του πνεύματός του «δύναμη που ξεπερνάει το φυσιολογικό».

Ησ 9:2 Ο απόστολος Ματθαίος εξήγησε ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε αυτή την προφητεία όταν άρχισε να κηρύττει και να λέει: «Μετανοείτε, γιατί η βασιλεία των ουρανών έχει πλησιάσει».

Ησ 9:6 Επιπρόσθετα, ως Κεφαλή της Χριστιανικής εκκλησίας, ο Χριστός μπορεί να υποκινήσει πρόθυμους, πνευματικά ώριμους Χριστιανούς, ιδιαίτερα πρεσβυτέρους, να δώσουν παρηγοριά ή συμβουλή σε όσους έχουν ανάγκη.

Ησ 9:6 Η Επί του Όρους Ομιλία αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα του ότι ο Ιησούς γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα διάφορα ζητήματα ο ουράνιος Πατέρας του.

Ησ 6:3· 59:2 Όσον αφορά την αμαρτία, έχει διευθετήσει να υπάρχει ένα μέσο με το οποίο να γίνεται εξιλέωση για αυτήν ώστε να εξαλείφεται, αλλά δεν θα την ανέχεται για πάντα.

Ησ 6:8 Αυτοί οι επιμελείς εργάτες θεωρούν πολύτιμο το προνόμιο που έχουν να υπηρετούν τον Ιεχωβά.

Ησ 9:6 Όσοι περάσουν με επιτυχία την τελική δοκιμή μετά τη Χιλιετή Βασιλεία του Χριστού θα υιοθετηθούν ως επίγειοι γιοι του Ιεχωβά και “θα έχουν την ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού”.

Ησ 8:22 Ωστόσο, αναφερόμενος στις ημέρες μας, προείπε υπό θεϊκή έμπνευση ότι, ακόμη και σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς, ο Ιεχωβά θα καθιστούσε λαμπρές τις προοπτικές όσων αγαπούν το φως.

Ησ 9:3 Μολονότι σήμερα βλέπουμε αυτό το “πολυπληθές έθνος” των χρισμένων να έχει ουσιαστικά συμπληρωθεί, η χαρά μας είναι άφθονη καθώς παρατηρούμε τον αριθμό των άλλων θεριστών να αυξάνει από χρόνο σε χρόνο.

Ησ 9:7 Τι ευλογία θα είναι να έχουμε έναν Άρχοντα που θα κυβερνάει με αγάπη, κρίση και δικαιοσύνη!

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: