ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 28-31

«Ο Ιεχωβά Αντάμειψε ένα Ειδωλολατρικό Έθνος»

29:18-20 Αν ο Ιεχωβά αντάμειψε ένα ειδωλολατρικό έθνος για κάποια υπηρεσία, πόσο περισσότερη εκτίμηση θα δείξει για το έργο των όσιων υπηρετών του!

Ιεζ 29:18—Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας δεν ανταμείφθηκε για τη δύσκολη κατάκτηση της Τύρου (it-2 σ. 1149 ¶2)

Η Καταστροφή της Πόλης. Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιορκίας που έστησε ο Ναβουχοδονόσορ εναντίον της Τύρου, τα κεφάλια των στρατιωτών του “έγιναν φαλακρά” από την τριβή που προκαλούσαν οι περικεφαλαίες τους και οι ώμοι τους “γδάρθηκαν” καθώς μετέφεραν υλικά για την κατασκευή πολιορκητικών έργων. Επειδή ο Ναβουχοδονόσορ δεν έλαβε “μισθό” για την υπηρεσία που πρόσφερε εκτελώντας ως όργανο του Ιεχωβά την καταδικαστική κρίση σε βάρος της Τύρου, ο Ιεχωβά υποσχέθηκε να τον αποζημιώσει με τον πλούτο της Αιγύπτου. (Ιεζ 29:17-20) Σύμφωνα με τον Ιουδαίο ιστορικό Ιώσηπο, η πολιορκία κράτησε 13 χρόνια (Κατ’ Απίωνος, Α΄, 156 [21]) και το κόστος για τους Βαβυλωνίους ήταν πολύ υψηλό. Η ιστορία δεν έχει καταγράψει ακριβώς πόσο διεξοδικές ή αποτελεσματικές ήταν οι προσπάθειες του Ναβουχοδονόσορα. Αλλά για τους Τύριους οι απώλειες σε ζωές και οι υλικές ζημιές πρέπει να ήταν μεγάλες.—Ιεζ 26:7-12.

Ιεζ 29:19—Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έλαβε την Αίγυπτο ως λάφυρο αντί της Τύρου (it-1 σ. 130 ¶3)

Έχει βρεθεί ένα βαβυλωνιακό κείμενο το οποίο αναφέρεται στο 37ο έτος του Ναβουχοδονόσορα (588 Π.Κ.Χ.) και το οποίο μνημονεύει μια εκστρατεία εναντίον της Αιγύπτου. Δεν μπορεί να λεχθεί κατά πόσον πρόκειται για την αρχική κατάκτηση ή απλώς για κάποια επακόλουθη στρατιωτική ενέργεια. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, ο Ναβουχοδονόσορ έλαβε τον πλούτο της Αιγύπτου ως αμοιβή για τη στρατιωτική υπηρεσία που πρόσφερε στην κρίση την οποία εκτέλεσε ο Ιεχωβά εναντίον της Τύρου, μιας εχθράς του λαού του Θεού.—Ιεζ 29:18-20· 30:10-12.

Ιεζ 29:20—Ο Ιεχωβά αντάμειψε τους Βαβυλωνίους επειδή είχαν ενεργήσει για λογαριασμό του (g86 8/11 σ. 27 ¶4, 5)

Για να απαντήσουμε σ’ αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό με την τακτική του ίδιου του Δημιουργού σχετικά με την πληρωμή της οφειλής σε μια κοσμική κυβέρνηση για τις υπηρεσίες της. Δίκαιη αγανάκτηση παρακίνησε τον Ιεχωβά να αποφασίσει την καταστροφή της αρχαίας πόλης της Τύρου. Για να φέρει σε πέρας αυτό το έργο, ο Θεός χρησιμοποίησε τη στρατιωτική δύναμη της Βαβυλώνας την οποία κυβερνούσε ο αυτοκράτοράς τους Ναβουχοδονόσορ. Παρά το ότι η Βαβυλώνα νίκησε, η μάχη κόστισε. Έτσι ο Ιεχωβά αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε να πληρωθεί για τις υπηρεσίες της. Τα λόγια του βρίσκονται στο Ιεζεκιήλ 29:18, 19: «Υιέ ανθρώπου, Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εδούλευσε το στράτευμα αυτού δουλείαν μεγάλην κατά της Τύρου· . . . μισθόν όμως δια την Τύρον δεν έλαβεν ούτε αυτός ούτε το στράτευμα αυτού δια την δουλείαν, την οποίαν εδούλευσε κατ’ αυτής· δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ δίδω την γην της Αιγύπτου εις τον Ναβουχοδονόσορ βασιλέα της Βαβυλώνος· και θέλει σηκώσει το πλήθος αυτής και θέλει λεηλατήσει την λεηλασίαν αυτής και λαφυραγωγήσει τα λάφυρα αυτής· και τούτο θέλει είσθαι ο μισθός εις το στράτευμα αυτού».

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιεζ 28:12-19—Πώς μοιάζει η πορεία των αρχόντων της Τύρου με αυτήν του Σατανά; (it-2 σ. 1113 ¶4, 5)

Ο πρώτος αμαρτωλός και ο βασιλιάς της Τύρου. Βέβαια, η αμαρτία και η ατέλεια στο πνευματικό βασίλειο προηγήθηκαν της ανθρώπινης αμαρτίας και ατέλειας, όπως αποκαλύπτουν τα λόγια του Ιησού στο εδάφιο Ιωάννης 8:44 και η αφήγηση στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης. Η θρηνωδία που έχει καταγραφεί στα εδάφια Ιεζεκιήλ 28:12-19, αν και απευθύνεται στον ανθρώπινο «βασιλιά της Τύρου», παραλληλίζεται προφανώς με την πορεία του πνευματικού γιου του Θεού που αμάρτησε πρώτος. Η υπερηφάνεια του «βασιλιά της Τύρου», το ότι έκανε τον εαυτό του “θεό”, το ότι αποκαλείται «χερούβ», καθώς και η αναφορά στην “Εδέμ, τον κήπο του Θεού”, όλα αυτά αντιστοιχούν ασφαλώς στις πληροφορίες που δίνει η Αγία Γραφή για τον Σατανά τον Διάβολο ο οποίος φούσκωσε από υπερηφάνεια, ο οποίος συνδέεται με το φίδι στην Εδέμ και ο οποίος αποκαλείται «ο θεός αυτού του συστήματος πραγμάτων».—1Τι 3:6· Γε 3:1-5, 14, 15· Απ 12:9· 2Κο 4:4.

Ο ανώνυμος βασιλιάς της Τύρου, ο οποίος κατοικούσε στην πόλη που ισχυριζόταν ότι ήταν «τέλεια σε ομορφιά», ήταν και ο ίδιος «πλήρης σοφίας και τέλειος [συγγενικό επίθετο του εβρ. καλάλ] σε ομορφιά», καθώς επίσης «άψογος [εβρ., ταμίμ]» στις οδούς του από τη δημιουργία του και μέχρις ότου βρέθηκε αδικία σε αυτόν. (Ιεζ 27:3· 28:12, 15) Η θρηνωδία του Ιεζεκιήλ μπορεί να εφαρμόζεται κατά πρώτον ή άμεσα στη γραμμή των αρχόντων της Τύρου και όχι σε έναν συγκεκριμένο βασιλιά. (Παράβαλε με την προφητεία που απευθύνεται κατά του ανώνυμου «βασιλιά της Βαβυλώνας» στα εδ. Ησ 14:4-20.)

Σε αυτή την περίπτωση ίσως εννοείται η πορεία φιλίας και συνεργασίας που επιδίωκε αρχικά η ηγεσία της Τύρου, στη διάρκεια της βασιλείας του Δαβίδ και του Σολομώντα, όταν η Τύρος συνεισέφερε μάλιστα στην ανέγερση του ναού του Ιεχωβά στο Όρος Μοριά. Επομένως, στην αρχή δεν υπήρχε ψεγάδι στην επίσημη στάση της Τύρου απέναντι στο λαό του Ιεχωβά, τον Ισραήλ. (1Βα 5:1-18· 9:10, 11, 14· 2Χρ 2:3-16) Ωστόσο, μεταγενέστεροι βασιλιάδες παρέκκλιναν από αυτή την “άψογη” πορεία, και η Τύρος έλαβε τις καταδικαστικές κρίσεις των θεόσταλτων προφητών Ιωήλ και Αμώς, όπως και του Ιεζεκιήλ. (Ιωλ 3:4-8· Αμ 1:9, 10) Εκτός από την προφανή ομοιότητα της πορείας του «βασιλιά της Τύρου» με την πορεία του κυριότερου Αντιδίκου του Θεού, η προφητεία καταδεικνύει για άλλη μια φορά πώς οι λέξεις «τέλειος» και «άψογος» μπορούν να χρησιμοποιηθούν με περιορισμένη έννοια.

Ιεζ 30:13, 14—Πώς εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία; (w03 1/7 σ. 32 ¶1-3)

ΝΟΦ και Νω είναι τα ονόματα που εμφανίζονται στην Αγία Γραφή για τις πάλαι ποτέ φημισμένες πρωτεύουσες της Αιγύπτου Μέμφιδα και Θήβες. Η Νοφ (Μέμφις) βρισκόταν περίπου 23 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, στη δυτική πλευρά του ποταμού Νείλου. Με τον καιρό, ωστόσο, η Μέμφις έχασε τη θέση που κατείχε ως πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Στην αρχή του 15ου αιώνα Π.Κ.Χ., η Αίγυπτος είχε ήδη νέα πρωτεύουσα, τη Νω (Θήβες), η οποία βρισκόταν περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μέμφιδος. Ανάμεσα στα πολλά ερείπια ναών στις Θήβες είναι και αυτά του ναού του Καρνάκ, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο υπόστυλο οικοδόμημα που χτίστηκε ποτέ. Οι Θήβες και ο ναός του Καρνάκ ήταν αφιερωμένα στη λατρεία του Άμμωνος, του κυριότερου θεού των Αιγυπτίων.

Τι προέλεγε η Βιβλική προφητεία σχετικά με τη Μέμφιδα και τις Θήβες; Εξαγγέλθηκε κρίση εναντίον του Φαραώ της Αιγύπτου και των θεών της, και ιδιαίτερα του κυριότερου θεού, του “Άμμωνος της Νω”. (Ιερεμίας 46:25, 26) Το πλήθος των λάτρεων που συνέρρεαν εκεί επρόκειτο να “εκκοπεί”. (Ιεζεκιήλ 30:14, 15) Πράγματι, αυτή ήταν η κατάληξη. Το μόνο που έμεινε από τη λατρεία του Άμμωνος είναι ερείπια ναών. Η σύγχρονη πόλη του Λούξορ καταλαμβάνει μέρος της τοποθεσίας των αρχαίων Θηβών, ανάμεσα στα ερείπια των οποίων βρίσκονται και άλλα μικρά χωριά.

Όσο για τη Μέμφιδα, ελάχιστα έχουν απομείνει εκτός από τα νεκροταφεία της. Ο λόγιος της Αγίας Γραφής Λούις Γκόλντινγκ λέει: «Επί αιώνες, οι Άραβες κατακτητές της Αιγύπτου χρησιμοποιούσαν τα γιγαντιαία ερείπια της Μέμφιδος ως λατομείο για την οικοδόμηση της πρωτεύουσάς τους [του Καΐρου] στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Ανάμεσα στις δύο πόλεις, ο Νείλος και οι Άραβες οικοδόμοι έκαναν τόσο καλά τη δουλειά τους, ώστε σε ακτίνα πολλών μιλίων εντός της περιφέρειας της αρχαίας πόλης ούτε μια πέτρα δεν προεξέχει από το μαύρο έδαφος». Πράγματι, όπως προειπώθηκε στη Γραφή, η Μέμφις έγινε «αντικείμενο κατάπληξης . . . χωρίς κάτοικο».—Ιερεμίας 46:19.

Αυτά είναι απλώς δύο από τα πολλά παραδείγματα που καταδεικνύουν την ακρίβεια των Βιβλικών προφητειών. Η ερήμωση των Θηβών και της Μέμφιδος μας παρέχει βάσιμο λόγο για να έχουμε πεποίθηση στις Βιβλικές προφητείες που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα.—Ψαλμός 37:10, 11, 29· Λουκάς 23:43· Αποκάλυψη 21:3-5.

Ιεζ 29:19, 20. Εφόσον οι Τύριοι διέφυγαν στη νησιωτική τους πόλη παίρνοντας μεγάλο μέρος του πλούτου τους, ο Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ πήρε πολύ λίγα λάφυρα από την Τύρο. Παρότι ο Ναβουχοδονόσορ ήταν υπερήφανος, εγωκεντρικός, ειδωλολάτρης άρχοντας, ο Ιεχωβά τον αντάμειψε για τις υπηρεσίες του δίνοντάς του την Αίγυπτο ως “μισθό για τη στρατιωτική του δύναμη”. Δεν πρέπει και εμείς να μιμούμαστε τον αληθινό Θεό πληρώνοντας φόρους στις κυβερνήσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς όφελός μας; Ούτε η διαγωγή των κοσμικών αρχών ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι φόροι αναιρεί αυτή την υποχρέωση.—Ρωμαίους 13:4-7.

Ιεζ 28:11-19 Από πολλές απόψεις, η στασιαστική πορεία του Σατανά παραλληλίζεται με εκείνη του «βασιλιά της Τύρου», ο οποίος περιγράφεται ποιητικά ως “τέλειος σε ομορφιά” και “άψογος στις οδούς του από την ημέρα κατά την οποία δημιουργήθηκε, ώσπου βρέθηκε αδικία σε αυτόν”.

Ιεζ 28:12 Προσέξτε να Μην Αναπτύξετε Υπεροπτική Καρδιά Εκείνο το άγγελμα, το οποίο απευθύνεται στο «βασιλιά της Τύρου», περιέχει εκφράσεις που ταιριάζουν τόσο στη δυναστεία της Τύρου όσο και στον αρχικό προδότη, τον Σατανά, ο οποίος «δεν έμεινε σταθερός στην αλήθεια».

Ιεζ 28:13-15 Αυτή ήταν η πραγματική αρχή της ειδωλολατρίας, διότι ο απόστολος Παύλος είπε ότι η πλεονεξία ταυτίζεται με την ειδωλολατρία.

Ιεζ 29:14, 15 Ό,τι Προλέγει ο Ιεχωβά Βγαίνει Αληθινό Με τον καιρό, αυτή η αρχαία δύναμη θα “γινόταν ένα ασήμαντο βασίλειο”

Ιεζ 28:17 Πώς Ντυνόμαστε τη Νέα Προσωπικότητα και τη Διατηρούμε Θυμηθείτε ότι ακόμα και ένα πνευματικό πλάσμα που κάποτε ήταν τέλειο αμάρτησε επειδή επέτρεψε στον εαυτό του να κυριευτεί από την υπερηφάνεια.

Ιεζ 28:17 Πνεύμα του Κόσμου Ο Σατανάς ήταν ο πρώτος που άφησε την καρδιά του να διαφθαρεί υπερτιμώντας τον εαυτό του.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: