ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 32-34

«Η Βαριά Ευθύνη του Φρουρού»

Οι κατά γράμμα φρουροί τοποθετούνταν συνήθως στα τείχη των πόλεων και στους πύργους ώστε να προειδοποιούν για επερχόμενους κινδύνους. Ο Ιεχωβά διόρισε τον Ιεζεκιήλ συμβολικό «φρουρό για τον οίκο του Ισραήλ».

33:7 Ο Ιεζεκιήλ προειδοποίησε τον Ισραήλ ότι θα ερχόταν κρίση επάνω τους αν δεν απομακρύνονταν από τις κακές τους οδούς Ποιο άγγελμα από τον Ιεχωβά διακηρύττουμε εμείς σήμερα; Στρατιώτες εισβάλλουν επειδή ο φρουρός δεν διασάλπισε την προειδοποίηση

33:9, 14-16 Διασαλπίζοντας την προειδοποίηση, ο Ιεζεκιήλ θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του και τις ζωές άλλων Τι πρέπει να μας υποκινεί να διακηρύττουμε το επείγον άγγελμα που μας έχει εμπιστευτεί ο Ιεχωβά;

Ιεζ 33:7—Ο Ιεχωβά διόρισε τον Ιεζεκιήλ φρουρό (it-2 σ. 1218 ¶8)

Μεταφορική Χρήση. Ο Ιεχωβά ήγειρε προφήτες που υπηρετούσαν μεταφορικά ως φρουροί για το έθνος του Ισραήλ (Ιερ 6:17), και μάλιστα οι ίδιοι μίλησαν μερικές φορές για φρουρούς με συμβολικό τρόπο. (Ησ 21:6, 8· 52:8· 62:6· Ωσ 9:8) Αυτοί οι προφήτες-φρουροί είχαν την ευθύνη να προειδοποιούν τους πονηρούς για την επικείμενη καταστροφή, και αν δεν το έκαναν, θεωρούνταν υπόλογοι. Φυσικά, αν ο λαός δεν ανταποκρινόταν και δεν έδινε προσοχή στην προειδοποίηση, το αίμα τους ήταν πάνω στους ίδιους. (Ιεζ 3:17-21· 33:1-9) Ένας άπιστος προφήτης ήταν τόσο άχρηστος όσο και ένας τυφλός φρουρός ή ένας άφωνος σκύλος.—Ησ 56:10.

Ιεζ 33:8, 9—Ο φρουρός απέφευγε την ενοχή αίματος διασαλπίζοντας την προειδοποίηση (w88 1/1 σ. 28 ¶13)

Η ευθύνη που έχουν οι αφιερωμένοι Μάρτυρες του Ιεχωβά να προειδοποιήσουν για την επικείμενη κρίση του Θεού μπορεί να παρομοιαστεί μ’ εκείνην που είχε ο Ιεζεκιήλ στην εποχή του. Ο Ιεζεκιήλ είχε οριστεί να είναι φύλακας στον οίκο του Ισραήλ. Ο διορισμός του ήταν να προειδοποιήσει τους Ισραηλίτες ότι θα ερχόταν κρίση επάνω τους, αν δεν απομακρύνονταν από τις κακές τους οδούς. Αν αυτός, που ήταν φύλακας, δεν διασάλπιζε την προειδοποίηση, θα ερχόταν βέβαια η κρίση πάνω στους ασεβείς, αλλά το αίμα τους θα ήταν στο κεφάλι του φύλακα, ενός φύλακα που είχε δείξει αμέλεια. Ο Ιεχωβά έδειξε ποια στάση είχε απέναντι στην εκτέλεση κρίσης με τα εξής λόγια: «Δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού και να ζη· επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών· δια τι να αποθάνητε, οίκος Ισραήλ;»—Ιεζεκιήλ 33:1-11.

Ιεζ 33:11, 14-16—Ο Ιεχωβά θα διατηρήσει στη ζωή εκείνους που δίνουν προσοχή στην προειδοποίηση (w12 15/3 σ. 15 ¶3)

Όταν αναλογίζεστε ότι το κήρυγμά μας μπορεί να σώσει ζωές, πιθανότατα νιώθετε την επιτακτική ανάγκη να μιλήσετε στους άλλους για τα καλά νέα. (Ρωμ. 10:13, 14) Ο Λόγος του Θεού δηλώνει: «Όταν λέω στον πονηρό: “Οπωσδήποτε θα πεθάνεις”, και επιστρέψει από την αμαρτία του και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, . . . οπωσδήποτε θα εξακολουθήσει να ζει. Δεν θα πεθάνει. Καμιά από τις αμαρτίες του με τις οποίες αμάρτησε δεν θα έρθει σε θύμηση εναντίον του». (Ιεζ. 33:14-16) Πράγματι, η Αγία Γραφή λέει σε όσους διδάσκουν το άγγελμα της Βασιλείας: «Θα σώσεις και τον εαυτό σου και αυτούς που σε ακούν».—1 Τιμ. 4:16· Ιεζ. 3:17-21.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιεζ 33:32, 33—Γιατί πρέπει να εμμένουμε στο κήρυγμα παρά την απάθεια; (w91 15/3 σ. 17 ¶16, 17)

Ο Ιεζεκιήλ έθεσε επίσης ένα έξοχο παράδειγμα καθώς ήταν υπάκουος και δεν άφησε τον εαυτό του να πτοηθεί από την αδιαφορία ή το χλευασμό. Παρόμοια εμείς, αν παρακολουθούμε την εξέλιξη της καθαρής γλώσσας, μένουμε συντονισμένοι με την κατεύθυνση που δίνει ο βασιλικός Αναβάτης του άρματος. Έτσι είμαστε εξαρτισμένοι για να ενεργήσουμε ανάλογα με τις εντολές του, είμαστε ενισχυμένοι για να μην πτοηθούμε από την αδιαφορία ή το χλευασμό εκείνων προς τους οποίους λέμε τα αγγέλματα κρίσης του Ιεχωβά. Όπως συνέβη και με τον Ιεζεκιήλ, ο Θεός μάς έχει προειδοποιήσει ότι μερικοί άνθρωποι θα εναντιωθούν ενεργά, επειδή είναι ‘σκληροπρόσωποι’ και ‘σκληροκάρδιοι’. Άλλοι δεν θα ακούσουν επειδή δεν θέλουν να ακούσουν τον Ιεχωβά. (Ιεζεκιήλ 3:7-9) Και κάποιοι άλλοι θα είναι υποκριτές, όπως δηλώνουν τα εδάφια Ιεζεκιήλ 33:31, 32: «Έρχονται προς σε, καθώς συνάγεται ο λαός, και κάθηται έμπροσθέν σου ο λαός μου και ακούουσι τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς· διότι εν τω στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπην, η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της αισχροκερδείας αυτών. Και ιδού, συ είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ηδυφώνου και παίζοντος όργανα καλώς, διότι ακούουσι τους λόγους σου αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς».

Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα; Το εδάφιο 33 προσθέτει: «Πλην όταν έλθη τούτο, και ιδού, έρχεται, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών». Αυτά τα λόγια αποκαλύπτουν ότι ο Ιεζεκιήλ δεν εγκατέλειψε το έργο του λόγω έλλειψης ανταπόκρισης. Η απάθεια των άλλων δεν έκανε και τον ίδιο απαθή. Είτε οι άνθρωποι άκουγαν είτε όχι, εκείνος υπάκουε στον Θεό και εκπλήρωνε την αποστολή του.

Ιεζ 34:23—Πώς έχει εκπληρωθεί αυτό το εδάφιο; (w07 1/4 σ. 26 ¶3)

Η προφητεία των εδαφίων Ησαΐας 40:10, 11 τονίζει την τρυφερότητα με την οποία ποιμαίνει ο Ιεχωβά το λαό του. (Ψαλμός 23:1-6) Και ο Ιησούς, επίσης, κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του έδειχνε τρυφερό ενδιαφέρον για τους μαθητές του και για τους ανθρώπους γενικά. (Ματθαίος 11:28-30· Μάρκος 6:34) Τόσο ο Ιεχωβά όσο και ο Ιησούς αποδοκίμασαν την ασπλαχνία των ποιμένων, δηλαδή των ηγετών, του Ισραήλ οι οποίοι παραμελούσαν και εκμεταλλεύονταν ξεδιάντροπα τα ποίμνιά τους. (Ιεζεκιήλ 34:2-10· Ματθαίος 23:3, 4, 15) Ο Ιεχωβά υποσχέθηκε: «Θα σώσω τα πρόβατά μου και δεν θα γίνονται πια αντικείμενο λεηλασίας· και θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο. Και θα εγείρω για αυτά έναν ποιμένα και θα τα βοσκήσει, τον υπηρέτη μου τον Δαβίδ. Αυτός θα τα βοσκήσει και αυτός θα γίνει ποιμένας τους». (Ιεζεκιήλ 34:22, 23) Στον παρόντα καιρό του τέλους, ο Ιησούς Χριστός, ο Μεγαλύτερος Δαβίδ, είναι ο “ένας ποιμένας” τον οποίο έχει διορίσει ο Ιεχωβά να επιβλέπει όλους τους υπηρέτες Του στη γη, τόσο τους χρισμένους με το πνεύμα Χριστιανούς όσο και τα «άλλα πρόβατα».—Ιωάννης 10:16.

Ιεζ 33:7-9. Η τάξη του σύγχρονου φρουρού—το χρισμένο υπόλοιπο—και οι σύντροφοί τους δεν πρέπει ποτέ να διστάζουν να κηρύττουν τα καλά νέα της Βασιλείας και να προειδοποιούν τους ανθρώπους για την επικείμενη «μεγάλη θλίψη».—Ματθαίος 24:21.

Ιεζ 33:10-20. Η σωτηρία μας εξαρτάται από το αν απομακρυνόμαστε από τις κακές οδούς και αν συμμορφωνόμαστε με ό,τι απαιτεί ο Θεός. Πράγματι, η οδός του Ιεχωβά είναι «διευθετημένη σωστά».

Ιεζ 32:11, 12 Προβλέποντας την αντίδραση των γύρω εθνών στην πτώση της Ιερουσαλήμ, ο Ιεχωβά βάζει τον Ιεζεκιήλ να προφητεύσει εναντίον του Αμμών, του Μωάβ, του Εδώμ, της Φιλιστίας, της Τύρου και της Σιδώνας. Η Αίγυπτος πρόκειται να λεηλατηθεί. “Ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, και το πλήθος του” παρομοιάζονται με κέδρο που θα κοπεί από «το σπαθί του βασιλιά της Βαβυλώνας».—Ιεζεκιήλ 31:2, 3, 12· 32:11, 12.

Ιεζ 33:21, 22 Περίπου έξι μήνες μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 607 Π.Κ.Χ., κάποιος που έχει διαφύγει έρχεται και αναφέρει στον Ιεζεκιήλ: «Η πόλη έπεσε!» Ο προφήτης “δεν είναι πια άλαλος” προς τους εξορίστους. (Ιεζεκιήλ 33:21, 22) Έχει να διακηρύξει προφητείες αποκατάστασης. Ο Ιεχωβά “θα εγείρει για αυτούς έναν ποιμένα, τον υπηρέτη του τον Δαβίδ”. (Ιεζεκιήλ 34:23) Ο Εδώμ θα καταστραφεί, αλλά εκείνη η γη, ο Ιούδας, θα γίνει «σαν τον κήπο της Εδέμ». (Ιεζεκιήλ 36:35) Ο Ιεχωβά υπόσχεται να προστατέψει τον αποκαταστημένο λαό του από την επίθεση του «Γωγ».

Ιεζ 32:1 Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό του βιβλίου του Ιεζεκιήλ είναι η σχολαστικότητα με την οποία εκείνος χρονολόγησε τις προφητείες του, αναφέροντας, όχι μόνο το έτος της εξορίας του Βασιλιά Ιωαχίν, αλλά επίσης το μήνα και την ημέρα του μήνα.

Ιεζ 32:21-32 Ανάσταση Η χρήση της λέξης αυτής στις Γραφές, όπως και της αντίστοιχης ελληνικής λέξης ᾅδης στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές, δείχνει ότι η λέξη αναφέρεται, όχι σε έναν μεμονωμένο τάφο, αλλά στον κοινό τάφο του ανθρωπίνου γένους.

Ιεζ 33:1-20 Και πάλι όμως, μεμονωμένα άτομα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν—και όντως ανταποκρίθηκαν—στη συμβουλή, στον έλεγχο και στις προειδοποιήσεις του Θεού, με αποτέλεσμα να φανούν αντάξιοι της εύνοιάς του

Ιεζ 34:2-10 Να Υποτάσσεστε Ταπεινά στους Στοργικούς Ποιμένες Τόσο ο Ιεχωβά όσο και ο Ιησούς αποδοκίμασαν την ασπλαχνία των ποιμένων, δηλαδή των ηγετών, του Ισραήλ οι οποίοι παραμελούσαν και εκμεταλλεύονταν ξεδιάντροπα τα ποίμνιά τους.

Ιεζ. 33:1-7 «Να Προσέχεις τη Διακονία την Οποία Αποδέχτηκες σε Σχέση με τον Κύριο» Δεν θέλουμε να είναι στο κεφάλι μας το αίμα εκείνων που κινδυνεύουν με αφανισμό.

Ιεζ 34:11-16 Προστατευτική Δύναμη​—«Ο Θεός Είναι για Εμάς Καταφύγιο» Παρομοιάζοντας τον εαυτό του με ποιμένα, ο Ιεχωβά μάς διαβεβαιώνει ότι έχει την εγκάρδια επιθυμία να μας προστατεύει.

Ιεζ 33:7-9 Θεωρείτε τη Ζωή Πολύτιμη Όπως ο Θεός; Αν ο Ιεζεκιήλ παραμελούσε την αποστολή του, θα θεωρούνταν προσωπικά υπεύθυνος για το αίμα εκείνων που θα εκτελούνταν όταν η Ιερουσαλήμ θα καλούνταν να λογοδοτήσει.

Ιεζ 33:7-9 «Επιτέλεσε τη Διακονία σου στο Πλήρες» Επίσης δείχνει ότι διακρίνουμε τη σπουδαιότητα του να βοηθούμε άλλους να αποκτήσουν τη γνώση του Θεού.

Ιεζ 33:7 Γιατί Είναι Αναγκαίο το Βάφτισμα; Επιφορτιστήκαμε με ευθύνη όταν ακούσαμε το λόγο του Ιεχωβά.

Ιεζ 34:2-4 Υποκινείστε Εσείς σε Δράση Όπως ο Ιησούς; Ο Ιησούς γνώριζε ότι οι σκληρόκαρδοι θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν στοργικοί ποιμένες, στην πραγματικότητα καταφρονούσαν τον κοινό λαό και παραμελούσαν τις πνευματικές τους ανάγκες.

Ιεζ 34:25 Η Βασιλεία Επιτελεί το Θέλημα του Θεού στη Γη Ο Ιεχωβά είχε υποσχεθεί ότι ο λαός του θα ήταν ασφαλής στην αποκαταστημένη γη του Ιούδα, ακόμα και μέσα στην έρημο και στα δάση.—Ιεζ. 34:25. … Τα λόγια του εδαφίου Ιεζεκιήλ 34:25 θα βγουν αληθινά, και ο λαός του Θεού θα μπορεί μάλιστα να “κατοικεί στην έρημο με ασφάλεια και να κοιμάται στα δάση”.

Ιεζ 34:13, 14 Γονείς​—Να Ποιμαίνετε τα Παιδιά Σας Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να οδηγήσει τα πρόβατά του «σε καλή βοσκή».

Ιεζ 34:15, 16 Βοηθήστε τους να Επιστρέψουν Χωρίς Καθυστέρηση! Τι πρέπει να θυμόμαστε όσον αφορά εμπιστευτικά ή δικαστικά ζητήματα; Ο Ιεχωβά έδειξε ενδιαφέρον για τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ.

Ιεζ 34:15, 16 Απομονωμένοι Αλλά Όχι Ξεχασμένοι Αν οι πρεσβύτεροι αναλαμβάνουν την ηγεσία σε αυτή τη δραστηριότητα, θα βοηθούν τα άλλα μέλη της εκκλησίας να διακρίνουν ότι η συγκεκριμένη πτυχή της Χριστιανικής μας δραστηριότητας δεν πρέπει να παραμελείται ποτέ.

Ιεζ 33:11 Η Άποψη του Θεού για τον Πόλεμο Σήμερα Θυμηθείτε όμως ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται με τον θάνατο κανενός, ούτε των πονηρών.

Ιεζ 33:11 Γιατί Είναι η Αποκοπή Στοργική Προμήθεια «Βρίσκω ευχαρίστηση, όχι στο θάνατο του πονηρού, αλλά στο να επιστρέψει ο πονηρός από την οδό του και να εξακολουθήσει να ζει», μας διαβεβαιώνει.

Ιεζ 33:11 Πήρε ένα Μάθημα Ελέους Όταν αποφασίζει να τιμωρήσει τους πονηρούς, πρώτα τους προειδοποιεί μέσω των εκπροσώπων του στη γη, διότι θέλει να κάνουν ό,τι και οι Νινευίτες—να μετανοήσουν και να αλλάξουν τις οδούς τους.

Ιεζ 33:11 «Καιρός να Αγαπάει Κανείς και Καιρός να Μισεί» Ο Ιεχωβά είναι πολύ υπομονετικός και δεν βρίσκει ευχαρίστηση τιμωρώντας όσους έχουν αμαρτήσει από άγνοια.

Ιεζ 33:11 Θα Ακολουθήσετε τη Στοργική Καθοδηγία του Ιεχωβά; Πληγώνεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να υποκύπτουν σε κακές επιρροές και να χάνουν το δρόμο τους.

Ιεζ 33:33 «Τι Είδους Άτομα Πρέπει να Είστε!» Παράλληλα, ο Ιεχωβά θα τιμήσει τους πιστούς υπηρέτες του κάνοντας απόλυτα σαφές ότι εκείνοι ήταν όντως οι εκπρόσωποί του.

Ιεζ 33:11 Όταν αποφασίζει να επιφέρει τιμωρία στους πονηρούς, χρησιμοποιεί πρώτα τους εκπροσώπους του στη γη για να δώσει προειδοποιήσεις, διότι επιθυμεί να δει τους πονηρούς να κάνουν ό,τι και οι Νινευίτες—να μετανοήσουν και να αλλάξουν τις οδούς τους.

Ιεζ 34:11 Βοηθήστε Εκείνους που Ξεστρατίζουν από το Ποίμνιο Ο ίδιος ο Ιεχωβά είπε ότι επρόκειτο να ψάξει για τα πρόβατά του και να τους παράσχει την αναγκαία φροντίδα.

Ιεζ 33:8 Απελευθέρωση από τις Παγίδες του Κυνηγού Πουλιών Αν εξαιτίας του φόβου του ανθρώπου οι υπηρέτες του Θεού ακολουθούν άλλους κάνοντας πράγματα τα οποία ο Ιεχωβά απαγορεύει ή δεν κάνουν αυτά που ο Λόγος του Θεού τούς προστάζει να κάνουν, έχουν παγιδευτεί από “τον κυνηγό πουλιών”.

Ιεζ 33:15 Μπορείτε να Αντιμετωπίσετε την Αδικία! Από τη δική του άποψη, το να περπατάμε σύμφωνα με «τα νομοθετήματα της ζωής» περιλαμβάνει το να “μην πράττουμε αδικία”.

Ιεζ 33:11 Να Μιμείστε την Υπομονή του Ιεχωβά Απεναντίας, τον ευχαριστεί να βλέπει τους ανθρώπους να μετανοούν, να επιστρέφουν από τις κακές οδούς τους και να εξακολουθούν να ζουν.

Ιεζ 34:5 Ο Ιεχωβά Είναι ο Ποιμένας Μας Για να επιβιώσουν, αυτά τα αβοήθητα πλάσματα έχουν ανάγκη έναν στοργικό ποιμένα.

Ιεζ 33:11 Θέλετε να Ζήσετε για Πάντα; Ωστόσο, νοιάζεται ο Ζωοδότης μας, ο οποίος λέει: «Όσο βέβαιο είναι ότι εγώ ζω, . . . βρίσκω ευχαρίστηση, όχι στο θάνατο του πονηρού, αλλά στο να επιστρέψει ο πονηρός από την οδό του και να εξακολουθήσει να ζει».

Ιεζ 34:16 Ενδιαφέρεται Πραγματικά ο Θεός για τα Παιδιά; «Για το χαμένο θα ψάξω», υπόσχεται, «και το διεσπαρμένο θα το φέρω πίσω και αυτό που έχει σπασμένα κόκαλα θα το επιδέσω και το ασθενές θα το ενισχύσω».

Ιεζ 34:11 Βρίσκετε Εσείς Ευχαρίστηση «στο Νόμο του Ιεχωβά»; Κατόπιν, και εμείς με τη σειρά μας μπορούμε και πρέπει να ρίχνουμε κάθε ανησυχία μας πάνω του με την πεποίθηση ότι αυτός ενδιαφέρεται πραγματικά για εμάς.

Ιεζ 33:11 Μπορείτε να Κάνετε τον Θεό να Χαίρεται Ο Ιεχωβά βρίσκει ευχαρίστηση, «όχι στο θάνατο του πονηρού, αλλά στο να επιστρέψει ο πονηρός από την οδό του και να εξακολουθήσει να ζει».

Ιεζ 33:11 Πώς Πρέπει να Βλέπουμε τους Ανθρώπους Καθώς Πλησιάζει η Ημέρα του Ιεχωβά; Μάλιστα, ο Ιεχωβά βρίσκει ευχαρίστηση όταν “επιστρέφει ο πονηρός από την οδό του και εξακολουθεί να ζει”!

Ιεζ 34:28 Αναζήτηση Λύσεων Η Αγία Γραφή υπόσχεται ότι θα έρθει καιρός κατά τον οποίο οι άνθρωποι στη γη «θα κατοικούν με ασφάλεια, χωρίς κανείς να τους κάνει να τρέμουν».

Ιεζ 33:11 Να Υποτάσσεστε Όσια στη Θεϊκή Εξουσία Εντούτοις, όταν έγινε καταφανές ότι ο λαός επρόκειτο να επιμείνει στο στασιασμό του, ανέλαβε αποφασιστική δράση.

Ιεζ 33:11 Οι Θεϊκοί Νόμοι Είναι προς Όφελός Μας Μολονότι εμείς είμαστε ατελείς και κάνουμε λάθη, αν επιδιώκουμε δικαιοσύνη, εκείνος δείχνει την αγάπη του για εμάς με τρόπους που θα έχουν ως αποτέλεσμα ζωή και ευλογίες.

Ιεζ 33:8 Να Διακηρύττετε Πρόθυμα τα Καλά Νέα Τι είναι εκείνο που μας ωθεί να λέμε στους άλλους για την ελπίδα της σωτηρίας; Κηρύττουμε από αγάπη για τους ανθρώπους καθώς και για να αποφύγουμε την ενοχή αίματος.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: