ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 46-48

«Οι Ευλογίες που θα Απολάμβανε ο Αποκαταστημένος Ισραήλ»

Το όραμα του Ιεζεκιήλ για τον ναό αναπτέρωσε το ηθικό των εξόριστων Ισραηλιτών και επιβεβαίωσε παλιότερες προφητείες αποκατάστασης. Η αγνή λατρεία θα αποκτούσε εξυψωμένη θέση για εκείνους που θα ευλογούσε ο Ιεχωβά.

Το όραμα υποσχόταν οργάνωση, συνεργασία και ασφάλεια

47:7-14 Ευημερούσα, εύφορη γη Κληρονομιά για κάθε οικογένεια

48:9, 10 Προτού διαμοιραστεί η γη στον λαό, μια ειδική μερίδα γης δινόταν ως «συνεισφορά» στον Ιεχωβά

13, 14. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το δίδαγμα που παίρνουμε από τα εδάφια Αγγαίος 1:6, 9, και γιατί είναι σημαντικό αυτό;

13 Δεν συμφωνείτε ότι, για να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις θεϊκές ευλογίες, πρέπει να αντιστεκόμαστε στην τάση να επιζητούμε πράγματα για τον εαυτό μας παραμελώντας τη λατρεία του Ιεχωβά; Αυτό ισχύει είτε η δραστηριότητα ή το μέλημα που αποσπά την προσοχή μας είναι η επιδίωξη πλούτου είτε είναι τα σχέδια γρήγορου πλουτισμού είτε φιλόδοξα σχέδια για ανώτερη εκπαίδευση και μια επιθυμητή σταδιοδρομία σε αυτό το σύστημα είτε προγράμματα για την ικανοποίηση προσωπικών επιθυμιών.

14 Τέτοια πράγματα ίσως να μην είναι αυτά καθαυτά αμαρτίες. Ωστόσο, δεν διακρίνετε ότι από την άποψη της αιώνιας ζωής, αυτά είναι πράγματι «νεκρά έργα»; (Εβραίους 9:14) Με ποια έννοια; Είναι νεκρά από πνευματική άποψη, μάταια και άκαρπα. Αν κάποιος εμμένει σε αυτά, τέτοια έργα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πνευματικό θάνατο. Αυτό συνέβη σε μερικούς χρισμένους Χριστιανούς στις ημέρες των αποστόλων. (Φιλιππησίους 3:17-19) Έχει συμβεί και σε μερικά άτομα στην εποχή μας. Ίσως γνωρίζετε κάποιους των οποίων η προσοχή αποσπάστηκε σταδιακά από τις Χριστιανικές δραστηριότητες και από την εκκλησία. Τώρα δεν δείχνουν καμιά διάθεση να επιστρέψουν στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Ασφαλώς ελπίζουμε ότι τέτοια άτομα θα επιστρέψουν στον Ιεχωβά, αλλά το γεγονός είναι ότι η επιδίωξη “νεκρών έργων” μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εύνοιας και της ευλογίας του. Αντιλαμβάνεστε πόσο θλιβερή εξέλιξη θα ήταν αυτή. Θα σήμαινε την απώλεια της χαράς και της ειρήνης που παράγει το πνεύμα του Θεού. Επίσης, φανταστείτε τι απώλεια θα ήταν το να μην είμαστε μέρος της θερμής Χριστιανικής αδελφότητας!—Γαλάτες 1:6· 5:7, 13, 22-24.

Ιεζ 47:1, 7-12—Η αποκαταστημένη γη θα ήταν εύφορη (w99 1/3 σ. 10 ¶11, 12)

11 Θα ευλογούσε ο Ιεχωβά τη γη τους; Η προφητεία απαντάει σε αυτό το ερώτημα με μια συγκινητική εικόνα. Ένα ρεύμα νερού ρέει από το ναό και μεγαλώνει σταδιακά μέχρι που γίνεται χείμαρρος πριν φτάσει στη Νεκρά Θάλασσα. Εκεί αναζωογονεί τα νερά στα οποία δεν υπήρχε ζωή, και τώρα ένα τμήμα της όχθης σφύζει από αλιευτικές δραστηριότητες. Δίπλα στις όχθες του ποταμού υπάρχουν πολλά δέντρα που παράγουν καρπούς όλο το χρόνο, τα οποία παρέχουν τροφή και γιατρειά.—Ιεζεκιήλ 47:1-12.

12 Για τους εξορίστους, αυτή η υπόσχεση επαναλάμβανε και επιβεβαίωνε προηγούμενες προφητείες αποκατάστασης τις οποίες θεωρούσαν εξαιρετικά πολύτιμες. Οι προφήτες τους οποίους ενέπνευσε ο Ιεχωβά είχαν περιγράψει αρκετές φορές με παραδεισιακούς όρους έναν αποκαταστημένο, εκ νέου κατοικημένο Ισραήλ. Η αναζωογόνηση των νεκρών περιοχών αποτελούσε ένα επαναλαμβανόμενο προφητικό θέμα. (Ησαΐας 35:1, 6, 7· 51:3· Ιεζεκιήλ 36:35· 37:1-14) Έτσι ο λαός μπορούσε να αναμένει ότι οι ζωογόνες ευλογίες του Ιεχωβά θα έρρεαν σαν ποταμός από τον αποκαταστημένο ναό. Ως αποτέλεσμα, ένα πνευματικά νεκρό έθνος θα αναζωογονούνταν. Ο αποκαταστημένος λαός θα ευλογούνταν με εξέχοντες πνευματικούς άντρες—άντρες δίκαιους και σταθερούς όπως εκείνα τα δέντρα που υπήρχαν δίπλα στις όχθες του ποταμού στο όραμα, άντρες οι οποίοι θα αναλάμβαναν την ηγεσία στην ανοικοδόμηση της ερειπωμένης γης. Και ο Ησαΐας είχε γράψει για «μεγάλα δέντρα δικαιοσύνης» που θα “ανοικοδομούσαν τα μέρη τα ερειπωμένα εδώ και πολύ καιρό”.—Ησαΐας 61:3, 4.

Ιεζ 47:13, 14—Κάθε οικογένεια θα λάβαινε μια κληρονομιά (w99 1/3 σ. 10 ¶10)

Πόσο θα πρέπει να αναπτέρωσαν όλα αυτά το ηθικό εκείνων των εξορίστων! Κάθε οικογένεια έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα είχε κάποια κληρονομιά στη γη. (Παράβαλε Μιχαίας 4:4.) Η αγνή λατρεία θα αποκτούσε εκεί εξυψωμένη, κεντρική θέση. Και προσέξτε ότι στο όραμα του Ιεζεκιήλ ο αρχηγός, όπως και οι ιερείς, θα ζούσε σε γη την οποία θα συνεισέφερε ο λαός. (Ιεζεκιήλ 45:16) Επομένως, στην αποκαταστημένη γη, ο λαός επρόκειτο να συνεισφέρει στο έργο εκείνων τους οποίους ο Ιεχωβά διόρισε για να αναλάβουν την ηγεσία, και θα τους υποστήριζε συνεργαζόμενος με την κατεύθυνσή τους. Σε γενικές γραμμές, αυτή η γη ήταν η απεικόνιση της οργάνωσης, της συνεργασίας και της ασφάλειας.

Ιεζ 48:9, 10—Προτού διαμοιραστεί η γη στον λαό, μια ειδική μερίδα γης θα δινόταν ως «συνεισφορά» στον Ιεχωβά

Για να το εξεικονίση αυτό ο Ιεχωβά έδωσε μια όρασι στον προφήτη Ιεζεκιήλ στην οποία προσδιώρισε τον τόπο της κάθε μιας από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ με σημειωμένα τα όριά της. Στον παρακάτω πίνακα θα παρατηρήσετε ότι υπήρχε μια διοικητική γραμμή γης σημειωμένη με τη λέξι «άρχων,» με επτά τμήματα προς βορράν της λωρίδος και παράλληλα σ’ αυτήν. Προς νότον ήσαν οι περιοχές των άλλων πέντε φυλών του Ισραήλ. Οι εδαφικές λωρίδες κατηυθύνοντο ανατολικά από τη Μεσόγειο Θάλασσα προς τον Ιορδάνη Ποταμό ή προς τη Νεκρά Θάλασσα.—Ιεζ. 47:15-20.

Η φυλή του Λευί δεν είχε προσδιωρισμένη κληρονομιά διότι υπηρετούσε στο αγιαστήριον του Ιεχωβά, που βρισκόταν μέσα στη διοικητική λωρίδα γης, μέσα σ’ ένα τμήμα 25.000 πήχεων (περίπου 42.500 ποδιών [δηλαδή 8 μιλίων]) τετραγωνικών. (Η πήχη που εχρησιμοποιείτο για μέτρησι ήταν «μια πήχη και μια παλάμη» [περίπου 0.52 του μέτρου].) Αυτό το τετράγωνο τμήμα που λεγόταν «η μερίς την οποίαν θέλετε αφιερώσει,» ήταν στην περιοχή του Όρους Μοριά.—Ιεζ. 43:13· 48:8, 9.

Αυτή η «μερίς» της γης κατόπιν έπρεπε να διαιρεθή σε τρεις λωρίδες γης, μήκους 25.000 πήχεων η κάθε μια. Η βορεία και μεσαία λωρίς είχαν πλάτος 10.000 πήχεις· η νοτία λωρίς είχε πλάτος 5.000 πήχεις. Η βορεία λωρίς είχε δοθή στους μη ιερατικούς Λευΐτας. (Ιεζ. 48:13, 14) Το μεσαίο τμήμα των 10.000 πήχεων της «μερίδος» περιείχε το αγιαστήριο του Ιεχωβά και λεγόταν η «αγία μερίς των Ιερέων» και «αγιωτάτη, πλησίον του ορίου των Λευϊτών.»—Ιεζ. 48:10-12.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιεζ 47:1, 8· 48:30, 32-34—Γιατί δεν ανέμεναν οι Ιουδαίοι εξόριστοι να εκπληρωθεί κατά γράμμα κάθε λεπτομέρεια του οράματος του Ιεζεκιήλ για τον ναό; (w99 1/3 σ. 11 ¶14)

Μήπως αυτά τα γεγονότα αποτελούσαν τη μόνη εκπλήρωση του οράματος του Ιεζεκιήλ; Όχι· υποδηλώνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σκεφτείτε: Ο ναός τον οποίο είδε ο Ιεζεκιήλ δεν μπορούσε να οικοδομηθεί στην πραγματικότητα έτσι όπως περιγράφτηκε. Είναι αλήθεια ότι οι Ιουδαίοι πήραν εκείνο το όραμα στα σοβαρά και μάλιστα εφάρμοσαν κατά γράμμα μερικές λεπτομέρειες. Ωστόσο, ο ναός του οράματος ως σύνολο ήταν τόσο μεγάλος ώστε δεν χωρούσε καν στο Όρος Μοριά, εκεί όπου υπήρχε ο προηγούμενος ναός. Επιπρόσθετα, ο ναός του Ιεζεκιήλ δεν βρισκόταν στην πόλη αλλά πιο μακριά, σε ξεχωριστή περιοχή, ενώ ο δεύτερος ναός οικοδομήθηκε εκεί όπου βρισκόταν ο προηγούμενος, στην πόλη της Ιερουσαλήμ. (Έσδρας 1:1, 2) Άλλωστε, δεν έρρεε κανένας κατά γράμμα ποταμός από το ναό της Ιερουσαλήμ. Επομένως, ο αρχαίος Ισραήλ δεν είδε παρά ένα δείγμα της εκπλήρωσης της προφητείας του Ιεζεκιήλ. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη, πνευματική εκπλήρωση αυτού του οράματος.

Ιεζ 47:6—Γιατί αποκαλείται ο Ιεζεκιήλ “γιος ανθρώπου”; (it-1 636)

Στις Εβραϊκές Γραφές η έκφραση αυτή εμφανίζεται συχνότερα στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, όπου πάνω από 90 φορές ο Θεός αποκαλεί τον προφήτη «γιε ανθρώπου». (Ιεζ 2:1, 3, 6, 8) Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται εδώ προφανώς με σκοπό να δώσει έμφαση στο ότι ο προφήτης είναι απλώς γήινο πλάσμα, και αυτό τονίζει πιο έντονα τη διαφορά ανάμεσα στον ανθρώπινο διαγγελέα και στην Πηγή του αγγέλματός του, τον Ύψιστο Θεό. Ο ίδιος χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται και για τον προφήτη Δανιήλ στο εδάφιο Δανιήλ 8:17.

Ιεζ 47:13–48:29—Τι αντιπροσωπεύει «η γη» και ο καταμερισμός της; Η γη αντιπροσωπεύει την επικράτεια των δραστηριοτήτων του λαού του Θεού. Ανεξάρτητα από το πού μπορεί να βρίσκεται ένας λάτρης του Ιεχωβά, αυτός είναι στην αποκαταστημένη γη εφόσον υποστηρίζει την αληθινή λατρεία. Ο καταμερισμός της γης θα έχει την τελική του εκπλήρωση στο νέο κόσμο όταν κάθε πιστό άτομο θα κληρονομήσει έναν τόπο.

Ιεζ 47:1-5—Τι απεικονίζει το νερό του ποταμού στο όραμα του Ιεζεκιήλ; Το νερό απεικονίζει τις πνευματικές προμήθειες που κάνει ο Ιεχωβά για ζωή, περιλαμβανομένης της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού Ιησού και της γνώσης του Θεού που βρίσκεται στην Αγία Γραφή. (Ιερεμίας 2:13· Ιωάννης 4:7-26· Εφεσίους 5:25-27) Ο ποταμός βαθαίνει προοδευτικά για να καλύψει τις ανάγκες των καινούριων ατόμων που συρρέουν στην αληθινή λατρεία. (Ησαΐας 60:22) Ο ποταμός θα ρέει με το πιο δραστικό νερό της ζωής κατά τη διάρκεια της Χιλιετίας, και τα νερά του θα περιλαμβάνουν περαιτέρω κατανόηση που θα αποκτηθεί από τους «ρόλους» οι οποίοι θα ανοιχτούν τότε.—Αποκάλυψη 20:12· 22:1, 2.

Ιεζ 47:12—Τι αντιπροσωπεύουν τα καρποφόρα δέντρα; Τα συμβολικά δέντρα απεικονίζουν τις πνευματικές προμήθειες του Θεού για την αποκατάσταση της ανθρωπότητας σε τελειότητα.

Ιεζ 48:15-19, 30-35, υποσημείωση στη ΜΝΚ—Τι αντιπροσωπεύει η πόλη στο όραμα του Ιεζεκιήλ; Η πόλη «Ιεχωβά-Σαμμά» βρίσκεται σε “βέβηλη” γη, κάτι που δείχνει ότι πρέπει να αντιπροσωπεύει κάτι επίγειο. Από ό,τι φαίνεται, η πόλη αντιπροσωπεύει την επίγεια διαχειριστική διευθέτηση που ωφελεί όσους θα αποτελέσουν τη δίκαιη «νέα γη». (2 Πέτρου 3:13) Το γεγονός ότι έχει πύλες σε κάθε πλευρά δείχνει παραστατικά πως είναι εύκολα προσβάσιμη. Οι επίσκοποι στο λαό του Θεού πρέπει να είναι προσιτοί.

Ιεζ 47:9, 11. Η γνώση—ένα ζωτικό χαρακτηριστικό του συμβολικού νερού—επιτελεί μια θαυμαστή θεραπεία στην εποχή μας. Οπουδήποτε αποκτάται αυτή η γνώση, ζωοποιεί τους ανθρώπους από πνευματική άποψη. (Ιωάννης 17:3) Από την άλλη πλευρά, όσοι δεν δέχονται το ζωοσωτήριο νερό θα “δοθούν για αλάτι”—θα καταστραφούν για πάντα. Πόσο ζωτικό είναι να “κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να χειριζόμαστε το λόγο της αλήθειας ορθά”!—2 Τιμόθεο 2:15.

Ιεζ 47:13–48:35 Να Έχετε Πίστη στον Προφητικό Λόγο του Θεού! Στην παραδεισιακή της εκπλήρωση, η προφητεία του Ιεζεκιήλ υποδηλώνει ότι όλα τα μέλη του λαού του Ιεχωβά θα έχουν έναν τόπο, καθώς μάλιστα η γη θα διαμοιραστεί με δίκαιο και εύτακτο τρόπο.

Ιεζ 47:1-12 Η Βασιλεία Επιτελεί το Θέλημα του Θεού στη Γη Τα Γραφικά μας έντυπα—καθώς και οι ηχογραφήσεις και τα βίντεο, οι συναθροίσεις και οι συνελεύσεις μας, και το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας—δημιουργούν όλα μαζί έναν αδιάκοπο χείμαρρο πνευματικής διατροφής μέσα σε αυτόν τον κόσμο που λιμοκτονεί πνευματικά.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: