ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 5-7

Έπαψαν να Κάνουν το Θέλημα του Θεού»

Ιερ 7:1-4, 8-10, 15 Ο Ιερεμίας εξέθεσε με τόλμη τις αμαρτίες και την υποκρισία των Ισραηλιτών Οι Ισραηλίτες έβλεπαν τον ναό του Ιεχωβά σαν φυλαχτό που θα τους προστάτευε Ο Ιεχωβά γνωστοποίησε ότι οι τελετουργικές θυσίες δεν αντιστάθμιζαν την εσφαλμένη διαγωγή Σκεφτείτε: Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι η λατρεία μου εναρμονίζεται με το θέλημα του Ιεχωβά και δεν έχει γίνει τυπική;

Ιερ 6:13-15—Ο Ιερεμίας εξέθεσε τις αμαρτίες του έθνους (w88 1/4 σ. 11, 12 ¶7, 8)

7 «Και θέλουσι σε πολεμήσει», τον προειδοποίησε ο Ιεχωβά, «αλλά δεν θέλουσιν υπερισχύσει εναντίον σου». (Ιερεμίας 1:19) Γιατί όμως να θέλουν οι Ιουδαίοι και οι κυβερνήτες τους να πολεμήσουν εναντίον αυτού του προφήτη; Επειδή το άγγελμά του έπληττε την αυταρέσκειά τους και τον τυπικιστικό τρόπο λατρείας τους. Ο Ιερεμίας δεν μιλούσε με περιστροφές: «Ιδού, ο λόγος του Κυρίου [Ιεχωβά (ΜΝΚ)] είναι προς αυτούς όνειδος· δεν ηδύνονται εις αυτόν. Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πας τις εδόθη εις την πλεονεξίαν· και από προφήτου έως ιερέως [οι οποίοι θα έπρεπε να περιφρουρούν τις ηθικές και πνευματικές αξίες] πας τις πράττει ψεύδος».—Ιερεμίας 6:10, 13.

8 Αυτοί βέβαια έβαζαν το λαό να κάνει θυσίες. Εκτελούσαν τα τυπικά της αληθινής λατρείας, αλλά δεν την είχαν θέσει στην καρδιά τους. Το τελετουργικό μέρος είχε μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτούς απ’ ό,τι η ορθή διαγωγή. Παράλληλα, οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες αποκοίμιζαν το έθνος με μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας, λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη» τη στιγμή που δεν υπήρχε ειρήνη. (Ιερεμίας 6:14· 8:11) Ναι, εξαπατούσαν το λαό γιατί τους έκαναν να πιστεύουν ότι βρίσκονταν σε ειρήνη με τον Θεό. Νόμιζαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανησυχούν, επειδή ήταν ο σωσμένος λαός του Ιεχωβά και είχαν την άγια πόλη και το ναό της. Αλλά έβλεπε και ο Ιεχωβά έτσι την κατάσταση;

Ιερ 7:1-7—Ο Ιεχωβά προσπάθησε να τους υποκινήσει να μετανοήσουν (w88 1/4 σ. 12 ¶9, 10)

9 Ο Ιεχωβά πρόσταξε τον Ιερεμία να σταθεί στην πύλη του ναού, σε ένα σημείο που θα τον έβλεπε όλος ο κόσμος, και να επιδώσει το άγγελμά Του σε όσους θα έμπαιναν στο ναό για να προσφέρουν λατρεία. Έπρεπε να τους πει: «Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, λέγοντες, Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος . . . δεν θέλετε ωφεληθή». Οι Ιουδαίοι με το να καυχιούνται για το ναό τους, περπατούσαν με βάση την όψη και όχι με βάση την πίστη. Είχαν ήδη λησμονήσει τα προειδοποιητικά λόγια του Ιεχωβά: «Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου· ποίος είναι ο οίκος, τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει δι’ εμέ;» Ο Ιεχωβά, ο Υπέρτατος Κυρίαρχος αυτού του αχανούς σύμπαντος, σίγουρα δεν περιοριζόταν στα όρια του ναού τους, όσο μεγαλοπρεπής κι αν ήταν αυτός!—Ιερεμίας 7:1-8· Ησαΐας 66:1.

10 Ο Ιερεμίας συνέχισε να τους επιπλήττει δημόσια με δηκτικά λόγια: «Κλέπτετε, φονεύετε και μοιχεύετε και ομνύετε ψευδώς και θυμιάζετε εις τον Βάαλ και περιπατείτε οπίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε . . . και λέγετε, Ηλευθερώθημεν, δια να [ενώ (ΜΝΚ)] κάμνητε πάντα ταύτα τα βδελύγματα;» Οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι επειδή ήταν ‘ο εκλεκτός λαός’ του Θεού, εκείνος θα ανεχόταν κάθε είδος διαγωγής, όσον καιρό αυτοί θα έφερναν τις θυσίες τους στο ναό. Ωστόσο, αν τον έβλεπαν σαν έναν συναισθηματικό πατέρα που παραχαϊδεύει το κακομαθημένο μοναχοπαίδι του, θα συνειδητοποιούσαν με οδυνηρό τρόπο ότι ήταν γελασμένοι.—Ιερεμίας 7:9, 10· Έξοδος 19:5, 6.

Ιερ 7:8-15—Ο Ισραήλ πίστευε ότι ο Ιεχωβά δεν θα αναλάμβανε δράση (jr σ. 21 ¶12)

(α) Ποιο θρησκευτικό κλίμα επικρατούσε στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ; (β) Πώς συμπεριφέρθηκαν στον Ιερεμία οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιούδα; Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, ο Ιεχωβά είπε στον Ιερεμία να πάει στο ναό και να καταδικάσει ευθέως τους κατοίκους του Ιούδα για την πονηρία τους. Αυτοί έβλεπαν το ναό του Ιεχωβά σαν φυλαχτό που θα τους προστάτευε. Ωστόσο, αν δεν έπαυαν “να κλέβουν, να δολοφονούν και να μοιχεύουν και να ορκίζονται ψευδώς και να υψώνουν καπνό θυσίας στον Βάαλ και να βαδίζουν ακολουθώντας άλλους θεούς”, ο Ιεχωβά θα εγκατέλειπε το ναό του. Το ίδιο θα έκανε και για τους υποκριτές που απέδιδαν λατρεία εκεί, όπως ακριβώς είχε εγκαταλείψει τη σκηνή στη Σηλώ την εποχή του Αρχιερέα Ηλεί. Η γη του Ιούδα “θα γινόταν ερημότοπος”. (Ιερ. 7:1-15, 34· 26:1-6)* Σκεφτείτε τι θάρρος χρειαζόταν ο Ιερεμίας για να διακηρύξει εκείνο το άγγελμα! Πιθανότατα, το έκανε αυτό δημοσίως ενώπιον επιφανών ανθρώπων που διέθεταν επιρροή. Παρόμοια και σήμερα, μερικοί αδελφοί και αδελφές νιώθουν ότι χρειάζονται θάρρος για να συμμετάσχουν στο έργο δρόμου ή για να πλησιάσουν πλούσιους ή σημαίνοντες ανθρώπους. Μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι για το εξής:

Ο Θεός οπωσδήποτε θα μας υποστηρίξει, όπως υποστήριξε και τον Ιερεμία.—Εβρ. 10:39· 13:6.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιερ 6:16—Τι παρακινούσε ο Ιεχωβά τον λαό του να κάνει; (w05 1/11 σ. 23 ¶11)

Σύμφωνα με το εδάφιο Ιερεμίας 6:16, ποια ελκυστική λεκτική εικόνα παρουσίασε ο Ιεχωβά στο λαό του, αλλά πώς αντέδρασαν εκείνοι; Επιτρέπουμε πράγματι στο Λόγο του Θεού να μας κατευθύνει σε τέτοιον βαθμό; Αξίζει να στεκόμαστε κατά καιρούς και να κάνουμε έντιμη αυτοεξέταση. Προσέξτε ένα εδάφιο που θα μας βοηθήσει να ενεργούμε έτσι: «Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Σταθείτε στις οδούς και δείτε και ρωτήστε για τους αρχαίους δρόμους, πού βρίσκεται, τώρα, η καλή οδός· και περπατήστε σε αυτήν και βρείτε ηρεμία για την ψυχή σας”». (Ιερεμίας 6:16) Αυτά τα λόγια ίσως μας θυμίζουν έναν ταξιδιώτη ο οποίος σταματάει σε κάποιο σταυροδρόμι για να ζητήσει οδηγίες. Με πνευματική έννοια, ο στασιαστικός λαός του Ιεχωβά, ο Ισραήλ, χρειαζόταν να κάνει κάτι παρόμοιο. Ήταν ανάγκη να βρουν τον προσανατολισμό τους για να επιστρέψουν στους «αρχαίους δρόμους». Εκείνη η «καλή οδός» ήταν η οδός στην οποία είχαν περπατήσει οι πιστοί προπάτορές τους, η οδός από την οποία το έθνος, ενεργώντας ανόητα, είχε παρεκκλίνει. Δυστυχώς, ο Ισραήλ αντέδρασε πεισματικά σε αυτή τη στοργική υπενθύμιση του Ιεχωβά. Το ίδιο εδάφιο συνεχίζει: «Αυτοί, όμως, έλεγαν: “Δεν πρόκειται να περπατήσουμε”». Εντούτοις, στους σύγχρονους καιρούς ο λαός του Θεού έχει αντιδράσει διαφορετικά σε τέτοιες συμβουλές.

Ιερ 6:22, 23—Γιατί μπορούσε να ειπωθεί ότι ένας λαός “θα ερχόταν από τη γη του βορρά”; (w88 1/4 σ. 13 ¶15)

Το 632 π.Χ. περίπου, η Ασσυρία ήταν υποδουλωμένη στους Χαλδαίους και τους Μήδους και η Αίγυπτος δεν ήταν παρά μια ασήμαντη δύναμη στα νότια του Ιούδα. Τον Ιούδα τον απειλούσε σοβαρά η εισβολή που θα γινόταν από το βορρά. Άρα λοιπόν, ο Ιερεμίας είχε να πει άσχημα νέα στους συμπατριώτες του, τους Ιουδαίους! «Ιδού, λαός έρχεται από της γης του βορρά, . . . είναι σκληροί και ανίλεοι· . . . παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον εναντίον σου, θυγάτηρ της Σιών». Η ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη εκείνου του καιρού ήταν η Βαβυλώνα. Αυτή θα ήταν το όργανο που θα χρησιμοποιούσε ο Θεός για να τιμωρήσει τον άπιστο Ιούδα.—Ιερεμίας 6:22, 23· 25:8, 9.

Ιερ 6:16. Ο Ιεχωβά προτρέπει τα μέλη του στασιαστικού λαού του να σταθούν, να εξετάσουν τον εαυτό τους και να επιστρέψουν στους «δρόμους» των πιστών προγόνων τους. Δεν πρέπει και εμείς να εξετάζουμε τον εαυτό μας από καιρό σε καιρό για να βλέπουμε αν όντως περπατάμε στην οδό που θέλει ο Ιεχωβά να περπατάμε;

Ιερ 7:1-15. Το γεγονός ότι έθεταν την εμπιστοσύνη τους στο ναό, βλέποντάς τον όπως θα έβλεπε κάποιος ένα είδος προστατευτικού φυλαχτού, δεν έσωσε τους Ιουδαίους. Πρέπει να περπατάμε μέσω πίστης, όχι μέσω όρασης.—2 Κορινθίους 5:7.

Ιερ 6:13· 7:29-34 Εντούτοις, μετά την ανοικοδόμηση του ναού και τη δέσμευση του λαού να λατρεύει τον Ιεχωβά, οι αλήθειες της αγνής λατρείας θα λέγονταν εκεί, και η Ιερουσαλήμ θα αποκαλούνταν «η πόλη της αλήθειας».

Ιερ 7:30-34, ΛΧ Ο Ιεχωβά προείπε με αυτόν τον τρόπο ότι η Κοιλάδα του Εννόμ θα γινόταν ένας τόπος, όχι για το βασανισμό ζωντανών θυμάτων, αλλά για τη μαζική απόθεση πτωμάτων.

Ιερ 6:16 Αυτά τα λόγια ίσως μας θυμίζουν έναν ταξιδιώτη ο οποίος σταματάει σε κάποιο σταυροδρόμι για να ζητήσει οδηγίες. … 12, 13. (α) Πώς έχουν ανταποκριθεί οι χρισμένοι ακόλουθοι του Χριστού στη συμβουλή του εδαφίου Ιερεμίας 6:16; (β) Πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτοεξέταση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο περπατάμε σήμερα;

Ιερ 7:16-20 Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να ζητούν από τον Ιεχωβά να τους δίνει σοφία για να χειρίζονται την κατάσταση.

Ιερ 7:1-4 Προγενέστερα, οι Ισραηλίτες έβλεπαν την κιβωτό της διαθήκης σαν φυλαχτό που θα τους προστάτευε στη μάχη.

Ιερ 6:19, 20, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα Ο Θεός δεν αναγνώριζε πράξεις λατρείας που εκτελούνταν από υποκριτές.

Ιερ 7:30, 31 Στο διάβα των αιώνων, ο Ιεχωβά μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να επέτρεψε κάποια παθήματα για λόγους που ήταν σε αρμονία με τη σοφία και την αγάπη του.

Ιερ 7:31 Οι δε φυσικές καταστροφές, που σκορπούν αδιακρίτως τον όλεθρο, δεν είναι θεομηνίες αλλά απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τον καθένα.

Ιερ 7:31 Η αγιότητα, η δικαιοσύνη, καθώς και η αγάπη του Θεού για το λαό του τον ώθησαν να απαλείψει όλη την ακαθαρσία από εκείνη τη γη.

Ιερ 7:18 Ή μήπως θα ύψωνε ο αληθινός λάτρης ένα ποτήρι κρασί για να ζητήσει θεϊκή επενέργεια πάνω σε κάποιον ή ευλογημένο μέλλον για αυτόν;

Ιερ 7:31 Προκειμένου να διδάξουμε ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται για τους υπηρέτες του ως άτομα, θα μπορούσαμε να πούμε: “Αν ο Ιεχωβά γνωρίζει το καθένα από τα δισεκατομμύρια άστρα ονομαστικά, πόσο περισσότερο πρέπει να ενδιαφέρεται για ανθρώπους που τον αγαπούν και αγοράστηκαν με το πολύτιμο αίμα του Γιου του!”

Ιερ 5:31 Μάλιστα, οι Ισραηλίτες δίωκαν τους πιστούς προφήτες του Ιεχωβά και έφτασαν μέχρι του σημείου να σκοτώσουν μερικούς από αυτούς.

Ιερ 7:25 Όταν το έθνος στρεφόταν στη λατρεία άλλων θεών, ο Ιεχωβά τούς διόρθωνε.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: