ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 22-24

«Έχετε “Καρδιά για να Γνωρίζετε” τον Ιεχωβά;»:

Ο Ιεχωβά παρομοίασε τους ανθρώπους με σύκα

Ιερ 24:5 Τα πιστά άτομα ανάμεσα στους Ιουδαίους εξορίστους στη Βαβυλώνα ήταν σαν καλά σύκα

Ιερ 24:8 Ο άπιστος βασιλιάς Σεδεκίας και άλλοι που έκαναν το κακό ήταν σαν κακά σύκα Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε “καρδιά για να γνωρίζουμε” τον Ιεχωβά;

Ιερ 24:7 Ο Ιεχωβά θα μας δώσει “καρδιά για να τον γνωρίζουμε” αν μελετούμε και εφαρμόζουμε τον Λόγο του Πρέπει να εξετάζουμε με ειλικρίνεια την καρδιά μας και να ξεριζώνουμε οποιαδήποτε στάση ή επιθυμία θέτει σε κίνδυνο τη σχέση μας με τον Ιεχωβά

Ιερ 24:1-3—Ο Ιεχωβά παρομοίασε τους ανθρώπους με σύκα (w13 15/3 σ. 8 ¶2)

Κάποτε ο Ιεχωβά συσχέτισε τα σύκα με την καρδιά. Δεν αναφερόταν στη διατροφική αξία των σύκων. Μιλούσε μεταφορικά. Αυτά που είπε μέσω του προφήτη Ιερεμία αφορούν τόσο τη δική σας καρδιά όσο και των προσφιλών σας. Καθώς θα εξετάζουμε τα λόγια του, σκεφτείτε τι νόημα έχουν για τους Χριστιανούς.

Ιερ 24:4-7—Τα καλά σύκα εξεικόνιζαν όσους είχαν δεκτική και υπάκουη καρδιά (w13 15/3 σ. 8 ¶4)

Ο Ιεχωβά είπε για εκείνους που εξεικονίζονταν από τα καλά σύκα: «Θα τους δώσω καρδιά για να με γνωρίζουν, ότι εγώ είμαι ο Ιεχωβά· και θα γίνουν λαός μου». (Ιερ. 24:7) Αυτό είναι το θεματικό εδάφιο του άρθρου, και πόσο μας ενθαρρύνει! Ο Θεός είναι πρόθυμος να δώσει σε ανθρώπους “καρδιά για να τον γνωρίζουν”. Στην προκειμένη περίπτωση, η «καρδιά» σχετίζεται με τη διάθεση του ατόμου. Ασφαλώς, θέλετε να έχετε τέτοια καρδιά και να ανήκετε στο λαό του. Τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να το πετύχετε αυτό περιλαμβάνουν τη μελέτη και την εφαρμογή του Λόγου του, τη μετάνοια και τη μεταστροφή, την αφιέρωση της ζωής σας στον Θεό και το βάφτισμα στο όνομα του Πατέρα, του Γιου και του αγίου πνεύματος. (Ματθ. 28:19, 20· Πράξ. 3:19) Ίσως έχετε κάνει ήδη αυτά τα βήματα ή ίσως συναναστρέφεστε τακτικά με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά και βαδίζετε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιερ 24:8-10—Τα κακά σύκα εξεικόνιζαν όσους είχαν στασιαστική και ανυπάκουη καρδιά (w13 15/3 σ. 8 ¶3)

Ας εξετάσουμε πρώτα κάτι που είπε ο Θεός την εποχή του Ιερεμία για τα σύκα. Το 617 Π.Κ.Χ., το έθνος του Ιούδα βρισκόταν σε κακή πνευματική κατάσταση. Ο Θεός έδωσε ένα όραμα για το τι επιφύλασσε το μέλλον, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα δύο είδη σύκων—κάποια «πολύ καλά» και άλλα που ήταν «πολύ κακά». (Διαβάστε Ιερεμίας 24:1-3) Τα κακά σύκα αντιπροσώπευαν τον Βασιλιά Σεδεκία και τους ομοίους του οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν δυσμενή μεταχείριση από τον Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και τα στρατεύματά του. Αλλά τι μπορούσε να λεχθεί για τον Ιεζεκιήλ, τον Δανιήλ και τους τρεις συντρόφους του που βρίσκονταν ήδη στη Βαβυλώνα, καθώς και κάποιους Ιουδαίους που επρόκειτο σύντομα να οδηγηθούν εκεί; Αυτοί ήταν σαν καλά σύκα. Ένα υπόλοιπό τους θα επέστρεφε για να ανοικοδομήσει την Ιερουσαλήμ και το ναό της, όπως τελικά συνέβη.—Ιερ. 24:8-10· 25:11, 12· 29:10.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιερ 22:30—Γιατί δεν αφαίρεσε αυτό το διάταγμα το δικαίωμα του Ιησού να ανέλθει στον θρόνο του Δαβίδ; (w07 15/3 σ. 10 ¶9)

Μήπως αυτό το διάταγμα αφαίρεσε το δικαίωμα του Ιησού Χριστού να ανέλθει στο θρόνο του Δαβίδ; (Ματθαίος 1:1, 11) Όχι. Το διάταγμα απέκλειε οποιονδήποτε απόγονο του Ιωαχίν από το να “καθήσει στο θρόνο του Δαβίδ . . . στον Ιούδα”. Ο Ιησούς επρόκειτο να κυβερνήσει από τους ουρανούς, όχι από κάποιον θρόνο στον Ιούδα.

Ιερ 23:33—Ποιο είναι «το φορτίο του Ιεχωβά»; (w07 15/3 σ. 11 ¶1)

Ποιο είναι «το φορτίο του Ιεχωβά»; Στις ημέρες του Ιερεμία, οι βαρυσήμαντες εξαγγελίες που έκανε ο προφήτης σχετικά με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ αποτελούσαν φορτίο για τους συμπατριώτες του. Με τη σειρά τους, οι μη δεκτικοί άνθρωποι ήταν τέτοιο φορτίο για τον Ιεχωβά ώστε εκείνος θα τους απέρριπτε. Παρόμοια, το Γραφικό άγγελμα σχετικά με την επικείμενη καταστροφή του Χριστιανικού κόσμου αποτελεί φορτίο για το Χριστιανικό κόσμο, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δίνουν προσοχή είναι βάρος για τον Θεό.

Ιερ 24:1-3 Τα κακά σύκα αντιπροσώπευαν τον Βασιλιά Σεδεκία και τους ομοίους του οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν δυσμενή μεταχείριση από τον Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και τα στρατεύματά του.

Ιερ 23:20 Αντίθετα, εσείς και οι συλλάτρεις σας κηρύττετε, σαν τον Ιερεμία, ένα άγγελμα όχι μόνο κρίσης αλλά και ελπίδας.

Ιερ 22:13-17 Σχετικά με ποιες άδικες συνήθειες προειδοποιεί ο Ιεχωβά, και τι είναι ουσιώδες για να μιμούμαστε τη δικαιοσύνη του;

Ιερ 24:4-7 Αυτό εκπληρώθηκε, και οι απόγονοι των Εβραίων συνεχίζουν να υπάρχουν ως αυτοτελής λαός μέχρι σήμερα.

Ιερ 24:1, 8-10 Ούτε εκεί, όμως, μπόρεσαν να γλιτώσουν, επειδή ο Ναβουχοδονόσορ ανέβηκε εναντίον της Αιγύπτου και την κατέκτησε.

Ιερ 24:1, 8-10 Σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή της σύγχρονης «Αιγύπτου» που έχουν μάθει να μιλούν την “καθαρή γλώσσα” της Γραφικής αλήθειας.

Ιερ 22:17-19 Οι άλλοι διάδοχοι του Ιωσία—ο γιος του ο Σεδεκίας και ο εγγονός του ο Ιωαχίν—δεν αποδείχτηκαν καλύτεροι.

Ιερ 23:1, 2 Η γνώση αυτού του γεγονότος τον βοηθούσε να κάνει το έργο του με αγάπη και συμπόνια.

Ιερ 23:5, 6 Ο Ιεχωβά επέτρεψε να υποφέρει ο μονογενής του Γιος στη γη και να πεθάνει.

Ιερ 24:6, 7 Ένας άλλος τρόπος ίσως είναι να μελετήσει το ιστορικό φόντο και τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτά τα δύο βιβλία.

Ιερ 23:1 Η καταδίκη τους από τον Θεό μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλα στους ηγέτες του Χριστιανικού κόσμου.

Ιερ 24:7 Και εκείνοι που είναι απαθείς στο δικό σας τομέα μπορεί επίσης να ανταποκριθούν.

Ιερ 23:5 Όπως ο Ιησούς υπηρέτησε τους επαναπατρισμένους Ιουδαίους ως αρχιερέας στον ανοικοδομημένο ναό, έτσι και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχιερέας για την αληθινή λατρεία στον πνευματικό ναό του Ιεχωβά.

Ιερ 23:29 Κατόπιν, οι στοχασμοί που γίνονται με ευλάβεια θα προκαλέσουν «εμφύτευση του λόγου» βαθιά μέσα στην καρδιά του ατόμου.

Ιερ 23:16 Ο απόστολος Παύλος προειδοποίησε τους Χριστιανούς να μη μολύνουν το Λόγο του Θεού με ανθρώπινες φιλοσοφίες, γράφοντας τα εξής: «Έχουμε αποκηρύξει τα ύπουλα πράγματα για τα οποία πρέπει να ντρέπεται κανείς, καθώς δεν περπατάμε με πανουργία ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού».

Ιερ 22:2 Είτε χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιεχωβά όταν εισάγουμε εδάφια είτε όχι, προτού ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας, θα πρέπει να προσπαθούμε να επισημάνουμε πως ό,τι υπάρχει στην Αγία Γραφή είναι δικός Του λόγος.

Ιερ 23:5 Όταν έρθει ο αληθινός Μεσσίας, αυτός ο «βλαστός», από τον οίκο του Δαβίδ, θα παράγει καλούς καρπούς.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: