ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 39-43

«Ο Ιεχωβά θα Αποδώσει στον Καθένα Σύμφωνα με τα Έργα Του»

Ο Σεδεκίας παρήκουσε την κατεύθυνση του Ιεχωβά να παραδοθεί στη Βαβυλώνα

Ιερ 39:4-7 Οι γιοι του Σεδεκία σφαγιάστηκαν μπροστά στα μάτια του. Κατόπιν, εκείνον τον τύφλωσαν, τον έδεσαν με χάλκινα δεσμά και τον φυλάκισαν στη Βαβυλώνα μέχρι τον θάνατό του Ο Αβδέ-μέλεχ έδειξε εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά και ενδιαφέρον για τον προφήτη Του, τον Ιερεμία

Ιερ 39:15-18 Ο Ιεχωβά υποσχέθηκε ότι θα προστάτευε τον Αβδέ-μέλεχ κατά την καταστροφή του Ιούδα Ο Ιερεμίας κήρυττε με τόλμη επί πολλά χρόνια πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ

Ιερ 40:1-6 Ο Ιεχωβά προστάτεψε τον Ιερεμία κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ και φρόντισε να τον απελευθερώσουν οι Βαβυλώνιοι

Ιερ 39:4-7—Ο Σεδεκίας παρήκουσε τον Ιεχωβά και υπέστη τις συνέπειες (it-2 σ. 908 ¶3)

Πτώση της Ιερουσαλήμ. Τελικά (το 607 Π.Κ.Χ.), «το ενδέκατο έτος του Σεδεκία, τον τέταρτο μήνα, την ένατη ημέρα του μήνα», ανοίχτηκε ρήγμα στο τείχος της Ιερουσαλήμ. Ο Σεδεκίας και οι πολεμιστές του τράπηκαν σε φυγή μέσα στη νύχτα, αλλά στις έρημες πεδιάδες της Ιεριχώς τον πρόφτασαν και τον οδήγησαν στον Ναβουχοδονόσορα στη Ριβλά. Οι γιοι του Σεδεκία σφαγιάστηκαν μπροστά στα μάτια του. Δεδομένου ότι ο Σεδεκίας δεν ήταν παρά 32 περίπου χρονών εκείνη την εποχή, τα αγόρια δεν πρέπει να ήταν πολύ μεγάλα. Όσο για τον ίδιο τον Σεδεκία, αφού παρέστη μάρτυρας του θανάτου των γιων του, τον τύφλωσαν, τον έδεσαν με χάλκινα δεσμά και τον οδήγησαν στη Βαβυλώνα όπου και πέθανε στη φυλακή.—2Βα 25:2-7· Ιερ 39:2-7· 44:30· 52:6-11· παράβαλε Ιερ 24:8-10· Ιεζ 12:11-16· 21:25-27.

Ιερ 39:15-18—Ο Ιεχωβά έδειξε την εκτίμησή του στον Αβδέ-μέλεχ επειδή εκείνος εμπιστεύτηκε σε Αυτόν (w12 1/5 σ. 31 ¶5)

Ο Ιεχωβά Θεός είδε τι έκανε ο Αβδέ-μέλεχ. Το εκτίμησε; Μέσω του Ιερεμία, του είπε ότι η καταστροφή του Ιούδα ήταν προ των πυλών. Μετά, σύμφωνα με κάποιον λόγιο, του έδωσε «πενταπλή εγγύηση σωτηρίας». Ο Ιεχωβά ανέφερε: «Θα σε διασώσω . . . Δεν θα δοθείς στο χέρι των ανθρώπων . . . Εξάπαντος θα σου προμηθεύσω διαφυγή . . . Από σπαθί δεν θα πέσεις . . . Θα έχεις την ψυχή σου ως λάφυρο». Γιατί υποσχέθηκε ότι θα διατηρούσε ασφαλή τον Αβδέ-μέλεχ; Ο ίδιος του είπε: «Επειδή εμπιστεύτηκες σε εμένα». (Ιερεμίας 39:16-18) Ο Ιεχωβά ήξερε ότι ο Αβδέ-μέλεχ δεν είχε κάνει αυτές τις ενέργειες απλώς επειδή νοιαζόταν για τον Ιερεμία αλλά και επειδή είχε εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό.

Ιερ 40:1-6—Ο Ιεχωβά φρόντισε τον πιστό υπηρέτη του, τον Ιερεμία (it-2 435)

Εκτελώντας διαταγές του Ναβουχοδονόσορα, ο Νεβουζαραδάν απελευθέρωσε τον Ιερεμία και του μίλησε με καλοσύνη, ενώ παράλληλα τον άφησε να επιλέξει τι ήθελε να κάνει, προσφερόμενος να τον φροντίζει και δίνοντάς του κάποιες προμήθειες. Ο Νεβουζαραδάν ενήργησε επίσης ως εκπρόσωπος του βασιλιά της Βαβυλώνας διορίζοντας τον Γεδαλία κυβερνήτη εκείνων που είχαν απομείνει. (2Βα 25:22· Ιερ 39:11-14· 40:1-7· 41:10) Περίπου πέντε χρόνια αργότερα, το 602 Π.Κ.Χ., ο Νεβουζαραδάν οδήγησε και άλλους Ιουδαίους σε εξορία, προφανώς εκείνους που είχαν καταφύγει στις γύρω περιοχές.—Ιερ 52:30.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιερ 42:1-3· 43:2, 4—Τι μαθήματα παίρνουμε από το λάθος του Ιωανάν; (w03 1/5 σ. 10 ¶10)

Τι το εσφαλμένο υπήρχε στον τρόπο με τον οποίο ο Ιωανάν επιζήτησε την κατεύθυνση του Ιεχωβά, και τι μαθαίνουμε εμείς από το λάθος του; Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και αφού αναχώρησε ο βαβυλωνιακός στρατός με τους Ιουδαίους εξορίστους, ο Ιωανάν προετοιμάστηκε να οδηγήσει στην Αίγυπτο τη μικρή ομάδα των Ιουδαίων που παρέμεναν στον Ιούδα. Έκαναν τα σχέδιά τους, αλλά προτού φύγουν ζήτησαν από τον Ιερεμία να προσευχηθεί για χάρη τους και να ζητήσει κατεύθυνση από τον Ιεχωβά. Εντούτοις, όταν δεν πήραν την απάντηση που ήθελαν, προχώρησαν και έκαναν αυτό που είχαν σχεδιάσει. (Ιερεμίας 41:16–43:7) Διακρίνετε σε αυτά τα γεγονότα κάποια μαθήματα που μπορούν να σας ωφελήσουν ώστε, όταν εκζητείτε το πρόσωπο του Ιεχωβά, να σας αφήνει εκείνος να τον βρίσκετε;

Ιερ 43:5-7—Ποια είναι η σημασία των γεγονότων που περιγράφονται σε αυτά τα εδάφια; (it-2 σ. 1331 ¶1)

Η τελική πολιορκία της Ιερουσαλήμ άρχισε το 9ο έτος του Σεδεκία (609 Π.Κ.Χ.), και η πόλη έπεσε το 11ο έτος του (607 Π.Κ.Χ.), το οποίο αντιστοιχεί στο 19ο έτος ολόκληρης της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα (μετρώντας από το έτος ανάρρησής του το 625 Π.Κ.Χ.). (2Βα 25:1-8) Τον πέμπτο μήνα εκείνου του έτους (το μήνα Αβ, που αντιστοιχεί σε μέρος του Ιουλίου και μέρος του Αυγούστου) η πόλη πυρπολήθηκε, τα τείχη κατεδαφίστηκαν και η πλειονότητα του λαού οδηγήθηκε σε εξορία. Σε «μερικούς, όμως, από τους ασήμαντους του τόπου» επιτράπηκε να παραμείνουν, και αυτοί παρέμειναν μέχρι τη δολοφονία του Γεδαλία, τον οποίο είχε διορίσει ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά μετά διέφυγαν στην Αίγυπτο, αφήνοντας τελικά τον Ιούδα εντελώς έρημο. (2Βα 25:9-12, 22-26) Αυτό συνέβη τον έβδομο μήνα, τον Εθανίμ (ή Τισρί, που αντιστοιχεί σε μέρος του Σεπτεμβρίου και μέρος του Οκτωβρίου). Συνεπώς τα 70 έτη της ερήμωσης πρέπει να άρχισαν να υπολογίζονται περίπου από την 1η Οκτωβρίου του 607 Π.Κ.Χ. και να έληξαν το 537 Π.Κ.Χ. Τον έβδομο μήνα αυτού του έτους, οι πρώτοι επαναπατριζόμενοι Ιουδαίοι είχαν ήδη επιστρέψει στον Ιούδα—70 χρόνια από τότε που άρχισε η πλήρης ερήμωση της χώρας.—2Χρ 36:21-23· Εσδ 3:1.

Ιερ 39:15-18. Ο Ιεχωβά δεν ξεχνάει την πιστή μας υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει το να “διακονούμε τους αγίους”.—Εβραίους 6:10.

Ιερ 41:16–43:7 Διακρίνετε σε αυτά τα γεγονότα κάποια μαθήματα που μπορούν να σας ωφελήσουν ώστε, όταν εκζητείτε το πρόσωπο του Ιεχωβά, να σας αφήνει εκείνος να τον βρίσκετε;

Ιερ 39:1-7 Τα λόγια του Ιερεμία σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ βγήκαν όντως αληθινά.

Ιερ 41:1-3· 42:9–43:7 Σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή της σύγχρονης «Αιγύπτου» που έχουν μάθει να μιλούν την “καθαρή γλώσσα” της Γραφικής αλήθειας.

Ιερ 42:1-12 Και στις δύο περιπτώσεις, ο Ιερεμίας άκουσε προτού μιλήσει.

Ιερ 42:15 Ο Παντοδύναμος Θεός έστελνε προφήτες για να διασφαλίσει ότι οι Ιουδαίοι θα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις συμβουλές Του και να μετανοήσουν.

Ιερ 39:15-18· 43:5-7 Αυτοί οι όσιοι και θεοφοβούμενοι φίλοι του Ιερεμία εξεικονίζουν πολύ κατάλληλα εκείνους που έχουν επίγεια ελπίδα σήμερα και γίνονται φίλοι της τάξης του Ιερεμία.

Ιερ 39:16-18 Ναι, ο Ιεχωβά διέσωσε τον Αβδέ-μέλεχ, καθώς και τον Ιερεμία, από τους πονηρούς άρχοντες του Ιούδα και αργότερα από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ.

Ιερ 39:16-18 Επίσης, οι προφήτες του Θεού προείπαν ότι ένα μετανοημένο υπόλοιπο θα επέστρεφε από τη Βαβυλώνα για να αποκαταστήσει την αγνή λατρεία.

Ιερ 42:1-3 Λόγου χάρη, όταν έγινε η αφιέρωση του ναού, ο Βασιλιάς Σολομών πλησίασε τον Ιεχωβά μέσω μιας εγκάρδιας προσευχής.

Ιερ 43:4, 7 Ο καθένας μας προσωπικά πρέπει να αναλύσει ποια είναι η θέση του σε αυτό το ζήτημα.


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: