ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 51, 52

«Ο Λόγος του Ιεχωβά Βγαίνει Αληθινός Μέχρι την Παραμικρή Λεπτομέρεια»

Ο Ιεχωβά προλέγει με ακρίβεια μελλοντικά γεγονότα «Στιλβώστε τα βέλη»

Ιερ 51:11, 28 Οι Μήδοι και οι Πέρσες ήταν ικανοί τοξότες και χρησιμοποιούσαν το τόξο ως κύριο όπλο τους. Στίλβωναν τα βέλη τους για να εισχωρούν βαθύτερα «Οι κραταιοί άντρες της Βαβυλώνας σταμάτησαν να πολεμούν»

Ιερ 51:30 Το Χρονικό του Ναβονίδη αναφέρει: «Τα στρατεύματα του Κύρου εισέβαλαν στη Βαβυλώνα αμαχητί». Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι δεν έλαβε χώρα κάποια γενικευμένη σύρραξη και συμφωνεί με την προφητεία του Ιερεμία «Η Βαβυλώνα θα γίνει σωρός από πέτρες [και] ερημότοπος στον αιώνα»

Ιερ 51:37, 62 Από το 539 Π.Κ.Χ., η δόξα της Βαβυλώνας άρχισε να φθίνει. Ο Μέγας Αλέξανδρος σκόπευε να κάνει τη Βαβυλώνα πρωτεύουσά του, αλλά ξαφνικά πέθανε. Την πρώτη Χριστιανική εποχή υπήρχε ακόμα εκεί μια Ιουδαϊκή κοινότητα, γι’ αυτό και ο απόστολος Πέτρος επισκέφτηκε τη Βαβυλώνα. Αλλά τον τέταρτο αιώνα Κ.Χ., η πόλη ήταν ήδη ερειπωμένη και τελικά πέρασε στην ανυπαρξία

Ιερ 51:11, 28—Ο Ιεχωβά προείπε ποιος θα κατακτούσε τη Βαβυλώνα (it-2 σ. 354 ¶5–σ. 355 ¶1)

Μαζί με τους Πέρσες νικούν τη Βαβυλώνα. Τον όγδοο αιώνα Π.Κ.Χ., ο προφήτης Ησαΐας είχε προείπει ότι ο Ιεχωβά θα εξήγειρε εναντίον της Βαβυλώνας «τους Μήδους . . . , οι οποίοι θεωρούν το ασήμι μηδαμινό και στο χρυσάφι δεν βρίσκουν ευχαρίστηση. Και τα τόξα τους θα κάνουν κομμάτια ακόμη και νεαρούς». (Ησ 13:17-19· 21:2) Το όνομα “Μήδοι” εδώ μπορεί κάλλιστα να περιλαμβάνει και τους Πέρσες, δεδομένου ότι και οι Έλληνες ιστορικοί της κλασικής περιόδου συνήθιζαν να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα εννοώντας και τους Μήδους και τους Πέρσες. Η περιφρόνησή τους για το ασήμι και το χρυσάφι προφανώς υποδηλώνει ότι, στην περίπτωση της Βαβυλώνας, πρώτιστο κίνητρο ήταν η κατάκτηση και όχι τα λάφυρα, πράγμα που σήμαινε ότι ούτε η δωροδοκία ούτε η καταβολή φόρου υποτελείας θα τους εξέτρεπε από τον προαποφασισμένο σκοπό τους. Κύριο όπλο των Μήδων, όπως και των Περσών, ήταν το τόξο. Τα ξύλινα τόξα, παρότι μερικές φορές είχαν επικάλυψη μπρούντζου ή χαλκού (παράβαλε Ψλ 18:34), πιθανώς “έκαναν κομμάτια τους νεαρούς της Βαβυλώνας” με βροχή από βέλη, τα οποία στιλβώνονταν ένα ένα για να εισχωρούν βαθύτερα.—Ιερ 51:11.

Ας σημειωθεί ότι ο Ιερεμίας (51:11, 28) αναφέρει πως στην επίθεση εναντίον της Βαβυλώνας θα συμμετείχαν “οι βασιλιάδες της Μηδίας”, και αυτός ο πληθυντικός ίσως υποδηλώνει ότι, ακόμη και υπό τον Κύρο, ενδεχομένως εξακολουθούσε να υπάρχει ένας ή και περισσότεροι υποδεέστεροι Μήδοι βασιλιάδες—κάτι που δεν είναι καθόλου ασύμβατο με τα δεδομένα της αρχαιότητας. (Παράβαλε επίσης Ιερ 25:25.) Γι’ αυτό και βλέπουμε πως, όταν η Βαβυλώνα καταλήφθηκε από τις συνδυασμένες δυνάμεις των Μήδων, των Περσών, των Ελαμιτών και άλλων γειτονικών φυλών, αυτός που καταστάθηκε «βασιλιάς του βασιλείου των Χαλδαίων», προφανώς με διορισμό από τον Βασιλιά Κύρο της Περσίας, ήταν ένας Μήδος ονόματι Δαρείος.—Δα 5:31· 9:1· βλέπε ΔΑΡΕΙΟΣ Αρ. 1.

Ιερ 51:30—Ο Ιεχωβά προείπε ότι η Βαβυλώνα δεν θα αντιστεκόταν στην εισβολή (it-2 σ. 413 ¶4)

Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει το Χρονικό για τη νύχτα της πτώσης της Βαβυλώνας: «Τα στρατεύματα του Κύρου εισέβαλαν στη Βαβυλώνα αμαχητί». Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι δεν έλαβε χώρα κάποια γενικευμένη σύρραξη και συμφωνεί με την προφητεία του Ιερεμία ότι “οι κραταιοί άντρες της Βαβυλώνας θα σταματούσαν να πολεμούν”.—Ιερ 51:30.

Ιερ 51:37, 62—Ο Ιεχωβά προείπε την τελική ερήμωση της Βαβυλώνας (it-1 σ. 425 ¶4)

Από εκείνη τη μνημειώδη χρονολογία, το 539 Π.Κ.Χ., η δόξα της Βαβυλώνας άρχισε να φθίνει καθώς η πόλη έπεσε σε παρακμή. Δύο φορές εξεγέρθηκε εναντίον του Πέρση αυτοκράτορα Δαρείου Α΄ (Υστάσπη), και στη δεύτερη περίπτωση καταστράφηκε η οχύρωσή της. Έχοντας αποκατασταθεί εν μέρει, η πόλη στασίασε εναντίον του Ξέρξη Α΄ και λεηλατήθηκε. Ο Μέγας Αλέξανδρος σκόπευε να κάνει τη Βαβυλώνα πρωτεύουσά του, αλλά πέθανε ξαφνικά το 323 Π.Κ.Χ. Ο Νικάτωρ κατέλαβε την πόλη το 312 Π.Κ.Χ. και μετέφερε μεγάλο μέρος από τα δομικά υλικά της στις όχθες του Τίγρη προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την οικοδόμηση της καινούριας πρωτεύουσάς του, της Σελεύκειας. Ωστόσο, η πόλη και μαζί της ένας οικισμός Ιουδαίων εξακολουθούσαν να υπάρχουν κατά την πρώτη Χριστιανική εποχή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο απόστολος Πέτρος επισκέφτηκε τη Βαβυλώνα, όπως αναφέρεται στην επιστολή του. (1Πε 5:13) Οι επιγραφές που βρέθηκαν εκεί δείχνουν ότι ο ναός του Βηλ στη Βαβυλώνα υπήρχε μέχρι και το 75 Κ.Χ. Τον τέταρτο αιώνα Κ.Χ. η πόλη ήταν ήδη ερειπωμένη, και τελικά πέρασε στην ανυπαρξία. Κατέληξε ένας «σωρός από πέτρες», τίποτα περισσότερο.—Ιερ 51:37.

Σκάβουμe για Πνευματικά Πετράδια

Ιερ 51:25—Γιατί περιγράφεται η Βαβυλώνα ως «καταστροφικό βουνό»; (it-1 σ. 522 ¶2)

Εξεικονίζουν κυβερνήσεις. Στο Βιβλικό συμβολισμό τα βουνά μπορεί να εξεικονίζουν βασίλεια ή άρχουσες κυβερνήσεις. (Δα 2:35, 44, 45· παράβαλε Ησ 41:15· Απ 17:9-11, 18.) Η Βαβυλώνα, με τις στρατιωτικές της κατακτήσεις, κατέστρεφε άλλες χώρες και γι’ αυτό αποκαλείται «καταστροφικό βουνό». (Ιερ 51:24, 25) Ένας ψαλμός που αφηγείται τη δράση του Ιεχωβά εναντίον ανθρώπων που πολεμούν τον παρουσιάζει να είναι «τυλιγμένος με φως, πιο μεγαλοπρεπής από τα βουνά της λείας». (Ψλ 76:4) «Τα βουνά της λείας» ίσως συμβολίζουν επιθετικά βασίλεια. (Παράβαλε Να 2:11-13.) Σχετικά με τον Ιεχωβά, ο Δαβίδ είπε: «Έκανες το βουνό μου να στέκεται ισχυρό», εννοώντας πιθανότατα ότι ο Ιεχωβά είχε εξυψώσει τη βασιλεία του Δαβίδ και την είχε εδραιώσει. (Ψλ 30:7· παράβαλε 2Σα 5:12.) Το γεγονός ότι τα βουνά μπορεί να εξεικονίζουν βασίλεια μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη σημασία αυτού που περιγράφεται στο εδάφιο Αποκάλυψη 8:8 ως «κάτι όμοιο με μεγάλο βουνό που καιγόταν με φωτιά». Η ομοιότητα με φλεγόμενο βουνό υποδηλώνει ότι αυτό σχετίζεται με μια μορφή διακυβέρνησης που έχει καταστροφική φύση σαν φωτιά.

Ιερ 51:42—Τι σήμαινe προφανώς ότι “η θάλασσα θα ανέβαινε πάνω στη Βαβυλώνα”; (it-1 σ. 1119 ¶5)

Στρατεύματα που κατακλύζουν. Ο Ιερεμίας ανέφερε ότι ο ήχος που θα έκαναν οι επιτιθέμενοι στη Βαβυλώνα θα ήταν «σαν τη θάλασσα που είναι θορυβώδης». (Ιερ 50:42) Επομένως, όταν προείπε ότι «η θάλασσα» θα ανέβαινε πάνω στη Βαβυλώνα, προφανώς αναφερόταν στην πλημμύρα των νικηφόρων στρατευμάτων των Μηδοπερσών.—Ιερ 51:42· παράβαλε Δα 9:26

Ιερ 51:7 Αυτό ακριβώς είδαν να συμβαίνει ο Ιερεμίας και οι σύγχρονοί του.

Ιερ 52:8-11 Πράγματι, όλες αυτές οι προφητείες βγήκαν αληθινές.

Ιερ 52:3-11, 27 Μάλιστα, η Αγία Γραφή δείχνει ότι η συλλογική ευθύνη του Ισραήλ ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι παραβάσεις των προπατόρων τους επηρέασαν τρεις, τέσσερις ή ίσως και περισσότερες γενιές, όπως ακριβώς δηλώνει το εδάφιο Έξοδος 20:5.

Ιερ 52:3-11 Οι πονηροί θα «γίνουν σαν τις καύσεις του ασβέστη»—θα καταστραφούν ολοκληρωτικά!

Ιερ 52:1, 2 Ήταν υποτελής στους Βαβυλωνίους, και ο Ναβουχοδονόσορ τον είχε βάλει να ορκιστεί εν ονόματι του Ιεχωβά ότι θα έμενε υποταγμένος στο βασιλιά της Βαβυλώνας.

Ιερ 52:3-5, 12-14 Για καμία άλλη πόλη στην ιστορία δεν έχει γίνει θρήνος με τόσο συγκινητικές και σπαρακτικές εκφράσeις.

Ιερ 51:48 Όταν καταστρέφεται η Βαβυλώνα η Μεγάλη, η φωνή από τον ουρανό αποκορυφώνει το άγγελμά της, λέγοντας σχετικά με αυτήν: «Να ευφραίνεσαι εξαιτίας της, ουρανέ, και εσείς άγιοι και εσείς απόστολοι και εσείς προφήτες, επειδή ως κρίση ο Θεός επέβαλε την τιμωρία της για εσάς!»

Ιερ 51:59-64 Η προθυμία αυτών των δύο γιων του Νηρία να συνεργαστούν με τον Ιερεμία σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς πρέπει να ενίσχυσε και να ενθάρρυνε τον προφήτη.

Ιερ 51:6, 45 Με παρόμοιο τρόπο, η φωνή από τον ουρανό προειδοποιεί το λαό του Θεού σήμερα να φύγει από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη για να μη λάβει από τις πληγές της.

Ιερ 51:60-64 Κάθε σοβαρός μελετητής της Αγίας Γραφής πρέπει να ενδιαφέρεται για αυτό το σημαντικό επιμέρους θέμα του Λόγου του Θεού.

Ιερ 51:24, 25 Στη Γραφή αναφέρονται έξι παγκόσμιeς δυνάμεις που επηρέασαν τις υποθέσεις του λαού του Θεού: η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα και η Ρώμη.

Ιερ 51:24-26 Η εξαφάνιση αυτών των λαών ως αυτοτελών εθνοτήτων πιστοποιεί την ακρίβεια του προφητικού Λόγου του Θεού.

Ιερ 51:36 Κάτι παρόμοιο πρόκειται να συμβεί στη σύγχρονη Βαβυλώνα, το παγκόσμιο σύστημα της ψεύτικης θρησκείας.

Ιερ 51:11 Επίσης αυτός ο άγγελος έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Ιησού επειδή του έχει ανατεθεί να σφραγίσει τους χρισμένους Χριστιανούς.

Ιερ 51:34 Όταν ο Σατανάς προσπαθεί να τυλιχτεί γύρω μας, να μας συνθλίψει με τις πιέσεις αυτού του κόσμου και να μας καταπιεί, εμείς ας ξeγλιστράμε και ας ποδοπατούμε αυτό το «μεγάλο φίδι».


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: