ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 8, 9

«Διδάγματα από την Αφήγηση για τους Γαβαωνίτες»

Οι Γαβαωνίτες εκδήλωσαν πρακτική σοφία Ιησ. Ναυή 9:3-6· it-1 547, 548)

Επαφές με τον Ιησού του Ναυή. Την εποχή του Ιησού του Ναυή η Γαβαών κατοικούνταν από Ευαίους—ένα από τα εφτά χαναανιτικά έθνη που προορίζονταν για καταστροφή. (Δευ 7:1, 2· Ιη 9:3-7) Οι Γαβαωνίτες αποκαλούνταν και Αμορραίοι, καθώς αυτή η ονομασία φαίνεται ότι μερικές φορές εφαρμοζόταν γενικά σε όλους τους Χαναναίους. (2Σα 21:2· παράβαλε Γε 10:15-18· 15:16.) Ανόμοια με τους άλλους Χαναναίους, οι Γαβαωνίτες συνειδητοποίησαν ότι, παρά τη στρατιωτική τους δύναμη και το μέγεθος της πόλης τους, η αντίσταση θα ήταν μάταιη επειδή ο Ιεχωβά πολεμούσε για τον Ισραήλ. Γι’ αυτό και μετά την καταστροφή της Ιεριχώς και της Γαι, οι άντρες της Γαβαών, εκπροσωπώντας προφανώς και άλλες τρεις πόλεις των Ευαίων—την Κεφιρά, τη Βηρώθ και την Κιριάθ-ιαρίμ (Ιη 9:17)—έστειλαν μια αντιπροσωπεία στον Ιησού του Ναυή, στα Γάλγαλα, κάνοντας έκκληση για ειρήνη. Οι Γαβαωνίτες πρέσβεις—ντυμένοι με φθαρμένα ενδύματα και σανδάλια και κουβαλώντας σκισμένα ασκιά κρασιού, φθαρμένα σακιά και ξερό, θρυμματισμένο ψωμί—προσποιήθηκαν ότι έρχονταν από μακρινή γη η οποία, επομένως, δεν περιλαμβανόταν στην πορεία των κατακτήσεων του Ισραήλ. Αναγνώρισαν το χέρι του Ιεχωβά σε ό,τι είχε συμβεί νωρίτερα στην Αίγυπτο και στους Αμορραίους βασιλιάδες Σηών και Ωγ. Σοφά, όμως, δεν αναφέρθηκαν σε αυτό που είχε συμβεί στην Ιεριχώ και στη Γαι, καθώς αυτές οι ειδήσεις δεν θα ήταν δυνατόν να είχαν φτάσει στην «πολύ μακρινή γη» τους πριν από την υποτιθέμενη αναχώρησή τους. Οι εκπρόσωποι του Ισραήλ εξέτασαν και αποδέχτηκαν τα στοιχεία και σύναψαν μαζί τους διαθήκη που προέβλεπε ότι θα τους άφηναν να ζήσουν.—Ιη 9:3-15.

Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ενήργησαν άσοφα και δεν συμβουλεύτηκαν τον Ιεχωβά Ιησ. Ναυή 9:14, 15· w11 15/11 σ. 8 ¶14)

Εφόσον είμαστε ατελείς, όλοι μας​—ακόμη και οι πεπειραμένοι πρεσβύτεροι—​πρέπει να είμαστε άγρυπνοι ώστε να μην παραλείπουμε να στρεφόμαστε στον Ιεχωβά για κατεύθυνση όταν παίρνουμε αποφάσεις. Προσέξτε πώς αντέδρασε ο διάδοχος του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναυή, και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ όταν τους πλησίασαν οι οξυδερκείς Γαβαωνίτες, οι οποίοι είχαν μεταμφιεστεί παριστάνοντας ότι έρχονταν από μακρινή γη. Χωρίς να ρωτήσουν τον Ιεχωβά, ο Ιησούς του Ναυή και οι άλλοι άντρες έσπευσαν να κάνουν ειρήνη με τους Γαβαωνίτες, συνάπτοντας διαθήκη μαζί τους. Αν και ο Ιεχωβά υποστήριξε τελικά αυτή τη συμφωνία, φρόντισε να καταγραφεί για τη δική μας ωφέλεια στις Γραφές το γεγονός ότι παρέλειψαν να επιζητήσουν την καθοδηγία του.​—Ιησ. Ναυή 9:3-6, 14, 15.

Οι Γαβαωνίτες υπηρετούσαν ταπεινά τους Ισραηλίτες Ιησ. Ναυή 9:25-27· w04 15/10 σ. 18 ¶14)

Εκείνοι οι εκπρόσωποι είπαν: «Από πολύ μακρινή γη ήρθαν οι υπηρέτες σου για το όνομα του Ιεχωβά του Θεού σου». (Ιησούς του Ναυή 9:3-9) Τα ρούχα τους και τα τρόφιμά τους φαίνονταν να επιβεβαιώνουν το ότι έρχονταν από μακριά, αλλά στην πραγματικότητα η Γαβαών βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα Γάλγαλα. [gl 19] Ο Ιησούς του Ναυή και οι αρχηγοί του πείστηκαν και σύναψαν συνθήκη φιλίας με τη Γαβαών και τις κοντινές πόλεις που συνδέονταν με αυτήν. Μήπως αυτό το τέχνασμα των Γαβαωνιτών ήταν απλώς ένας τρόπος για να αποφύγουν την εκτέλεση; Απεναντίας, αντανακλούσε την επιθυμία που είχαν να απολαμβάνουν την εύνοια του Θεού του Ισραήλ. Ο Ιεχωβά επιδοκίμασε το να γίνουν οι Γαβαωνίτες “ξυλοκόποι και νεροκουβαλητές για τη σύναξη και για το θυσιαστήριο του Ιεχωβά”, οι οποίοι θα προμήθευαν καυσόξυλα για το θυσιαστήριο. (Ιησούς του Ναυή 9:11-27) Οι Γαβαωνίτες εξακολούθησαν να εκδηλώνουν προθυμία για την εκτέλεση ταπεινών εργασιών στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Πιθανότατα, μερικοί από αυτούς ήταν ανάμεσα στους Νεθινίμ οι οποίοι επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα και υπηρέτησαν στον ανοικοδομημένο ναό. (Έσδρας 2:1, 2, 43-54· 8:20) Εμείς μπορούμε να μιμούμαστε τη στάση τους αγωνιζόμενοι να διατηρούμε ειρήνη με τον Θεό και όντας πρόθυμοι να εκτελούμε ακόμα και ταπεινούς διορισμούς στην υπηρεσία του.

Οι Γαβαωνίτες έκαναν ταπεινές εργασίες επειδή ήθελαν να κερδίσουν την εύνοια του Ιεχωβά. Πώς μπορούμε και εμείς να εκδηλώνουμε παρόμοια ταπεινοφροσύνη σήμερα;

Κολάζ: Διάφορες εργασίες που είχαν ανατεθεί στους Γαβαωνίτες. 1. Άντρας κουβαλάει ένα μεγάλο δεμάτι ξύλα. 2. Άντρας φτιάχνει δεμάτι ξύλα. 3. Άντρας μεταφέρει νερό με ζυγό.

Πνευματικά Πετράδια

Ιησ. Ναυή 8:29​—Γιατί κρέμασε ο Ιησούς του Ναυή τον βασιλιά της Γαι πάνω σε ξύλο; (it-2 149)

Κατά κυριολεξία, η καθήλωση νεκρού ή ζωντανού θύματος πάνω σε ξύλο, δηλαδή πάσσαλο. Η εκτέλεση του Ιησού Χριστού είναι η πιο γνωστή περίπτωση. (Λου 24:20· Ιωα 19:14-16· Πρ 2:23, 36) Υπό το νόμο που έδωσε ο Ιεχωβά στον Ισραήλ, ορισμένοι εγκληματίες που ήταν ένοχοι για ειδεχθή εγκλήματα, παραδείγματος χάρη για βλασφημία ή ειδωλολατρία, θανατώνονταν πρώτα με λιθοβολισμό ή με άλλον τρόπο και, στη συνέχεια, επειδή ήταν “καταραμένοι από τον Θεό”, τα πτώματά τους εκτίθεντο πάνω σε ξύλα, δηλαδή σε δέντρα, ως προειδοποιητικά παραδείγματα για τους άλλους. Ο νεκρός που ήταν κρεμασμένος κατ’ αυτόν τον τρόπο έπρεπε να αποκαθηλωθεί προτού πέσει η νύχτα και να ταφεί. Αν τον άφηναν στο ξύλο όλη τη νύχτα, θα μόλυναν τη γη που είχε δώσει ο Θεός στους Ισραηλίτες. (Δευ 21:22, 23) Οι Ισραηλίτες ακολουθούσαν αυτόν τον κανόνα ακόμη και αν ο εκτελεσμένος δεν ήταν Ισραηλίτης.—Ιη 8:29· 10:26, 27.

Ιησ. Ναυή 9:22, 23. Η κατάρα που εξήγγειλε ο Ιησούς του Ναυή τον καιρό της καταστροφής της Ιεριχώς εκπληρώνεται 500 περίπου χρόνια αργότερα. (1 Βασιλέων 16:34) Η κατάρα του Νώε προς τον εγγονό του τον Χαναάν επαληθεύεται όταν οι Γαβαωνίτες γίνονται εργάτες. (Γένεση 9:25, 26) Ο λόγος του Ιεχωβά εκπληρώνεται πάντοτε.

Ιησ. Ναυή 9:15, 26, 27. Πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά τις συμφωνίες που κάνουμε και να κρατάμε το λόγο μας.

Ιησ. Ναυή 8:30-35 Ο Ιεχωβά Εκτιμάει το «Αμήν» Σας Φανταστείτε τον ήχο πολλών χιλιάδων αντρών, γυναικών και παιδιών που βροντοφώναζαν την απόκρισή τους!

Ιησ. Ναυή 9:2, 3 Τα Έθνη «θα Γνωρίσουν Εξάπαντος ότι Εγώ Είμαι ο Ιεχωβά» Δεν ακολούθησαν το παράδειγμα της ισχυρής χαναανιτικής πόλης Γαβαών, της οποίας οι κάτοικοι ακούγοντας και μόνο για τα μεγάλα έργα του Ιεχωβά υποκινήθηκαν να τον υπηρετήσουν.

Ιησ. Ναυή 9:14, 15 Ο Ιεχωβά Οδηγεί τον Λαό Του Ο Ιησούς του Ναυή παρέλειψε να ζητήσει την καθοδηγία του Θεού προτού συνάψει διαθήκη με τους Γαβαωνίτες.

Ιησ. Ναυή 9:3-27 Η Άποψη του Θεού για τον Πόλεμο στην Αρχαιότητα Ωστόσο, μεμονωμένοι Χαναναίοι που άλλαξαν την πορεία τους διαφυλάχτηκαν.​

Ιησ. Ναυή 9:3, 9, 10 Βλέπετε το Χέρι του Θεού στη Ζωή Σας; Τους απελευθέρωσε θαυματουργικά από την Αίγυπτο, και έπειτα ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλον υπέκυπταν μπροστά τους.

Ιησ. Ναυή 9:3-27 Καταστροφική Δύναμη​—«Ο Ιεχωβά Είναι Ανδρείος Πολεμιστής» Οι Χαναναίοι που είχαν σωστή διάθεση, όπως η Ραάβ και οι Γαβαωνίτες, διαφυλάχτηκαν.

Ιησ. Ναυή 9:3, 24-26 Θεϊκές Κρίσεις—Έδειχναν Ασπλαχνία; Επίσης, όταν οι κάτοικοι της χαναανιτικής πόλης Γαβαών ζήτησαν έλεος, διαφυλάχτηκαν οι ίδιοι και όλα τα παιδιά τους.​

Ιησ. Ναυή 9:3-6 «Μη Στηρίζεσαι στη Δική σου Κατανόηση» Αν και ο Ιεχωβά υποστήριξε τελικά αυτή τη συμφωνία, φρόντισε να καταγραφεί για τη δική μας ωφέλεια στις Γραφές το γεγονός ότι παρέλειψαν να επιζητήσουν την καθοδηγία του.​

Ιησ. Ναυή 9:24-27 Ουδετερότητα Παρ’ όλα αυτά, δείχτηκε έλεος στη Ραάβ και στους Γαβαωνίτες επειδή έδειξαν πίστη στον Ιεχωβά.

Ιησ. Ναυή 9:3-11,16-27 Γιατί Πολέμησε ο Θεός Εναντίον των Χαναναίων; Όσοι ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν, όπως η Ραάβ και οι Γαβαωνίτες, ελεήθηκαν.​

Ιησ. Ναυή 8:34, 35 Να Θεωρείτε Πολύτιμη τη Θέση σας στην Εκκλησία Λόγου χάρη, μετά την καταστροφή της πόλης Γαι από τους Ισραηλίτες, ο Ιησούς του Ναυή «διάβασε μεγαλόφωνα όλα τα λόγια του νόμου, την ευλογία και την κατάρα, σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου . . . μπροστά σε όλη την εκκλησία του Ισραήλ».​

Ιησ. Ναυή 9:3-9, 16-21 Ποιος Πρέπει να Καθορίσει Ποια Είναι η Αληθινή Θρησκεία; Μπορείτε να διαβάσετε για αυτούς τους ανθρώπους στις ακόλουθες Γραφικές αφηγήσεις

Ιησ. Ναυή 8:35 Ας Αινεί η Εκκλησία τον Ιεχωβά Οι Ισραηλίτες κλήθηκαν, δηλαδή επιλέχθηκαν, για να γίνουν η «εκκλησία του Ιεχωβά», η «εκκλησία του αληθινού Θεού».

Ιησ. Ναυή 9:24-27 Δικαιολογείται ο Τρόπος με τον Οποίο Χρησιμοποιεί ο Θεός τη Δύναμή Του; Όλο αυτόν τον καιρό, οι Χαναναίοι είναι αδύνατον να μην έμαθαν από τις δυναμικές αποδείξεις ότι οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού.

Ιησ. Ναυή 8:34, 35 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής—Επωφελής και Ευχάριστη Δεν υπήρξε λέξη από όλα όσα είχε διατάξει ο Μωυσής την οποία να μη διάβασε μεγαλόφωνα ο Ιησούς μπροστά σε όλη την εκκλησία του Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά και τους πάροικους που περπατούσαν ανάμεσά τους».

Ιησ. Ναυή 8:35 Οικογένειες, να Αινείτε τον Θεό ως Μέρος της Εκκλησίας Του Ο αρχαίος Ισραήλ είχε λάβει την εντολή να “συγκεντρώσει το λαό, τους άντρες και τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά” για να μάθουν το νόμο του Θεού ώστε να περπατούν στην οδό του.

Ιησ. Ναυή 9:3-15 Ο Δημιουργός Αποκαλύπτει τον Εαυτό Του—Προς Όφελός Μας! Κάποιοι Χαναναίοι, τόσο μεμονωμένα άτομα σαν τη Ραάβ όσο και ολόκληρες ομάδες όπως οι Γαβαωνίτες, οι οποίοι εθελοντικά δέχτηκαν τους υψηλούς ηθικούς κανόνες του Θεού διασώθηκαν.

Ιησ. Ναυή 8:35 Προστατέψτε την Οικογένειά σας από Καταστροφικές Επιρροές Στον Ισραήλ, ειπώθηκε στο λαό του Θεού να συναθροίζεται, μαζί με τα ‘μικρά’ του, για να ακούν το Μωσαϊκό Νόμο να διαβάζεται μεγαλόφωνα.

Ιησ. Ναυή 8:30-35 Ευλογίες ή Κατάρες—Υπάρχει Εκλογή! Οι άλλες φυλές αποκρίνονταν στις ευλογίες που διάβαζαν οι Λευίτες προς την κατεύθυνσή τους στους πρόποδες του Όρους Γαριζίν.

Ιησ. Ναυή 8:34, 35 Ευλογίες ή Κατάρες—Παραδείγματα για Εμάς Σήμερα Μερικοί ίσως σκέφτονται ότι οι ευλογίες και οι κατάρες που εξαγγέλθηκαν για τον αρχαίο Ισραήλ έχουν μικρή σημασία για όσους αντιμετωπίζουν την τελική περίοδο αυτού του συστήματος πραγμάτων.

Ιησ. Ναυή 8:34, 35 Δεχτείτε την Αγία Γραφή ως Αυτό που Πραγματικά Είναι Έτσι, οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά, μαζί με τους πάροικους, άκουσαν μια επίκαιρη επανάληψη των νόμων που αφορούσαν τη διαγωγή η οποία θα οδηγούσε στην αποδοκιμασία του Ιεχωβά, καθώς και των ευλογιών τις οποίες θα λάβαιναν αν υπάκουαν στον Ιεχωβά.

Ιησ. Ναυή 8:35 Μάθετε την Υπακοή με το να Δέχεστε Διαπαιδαγώγηση Γι’ αυτό η Αγία Γραφή δίνει έμφαση στο να εκπαιδεύονται τα παιδιά από τη βρεφική τους ηλικία.

Ιησ. Ναυή 8:35 Ο Ρόλος της Γυναίκας στις Γραφές Ωφελούνταν από την ανάγνωση του Νόμου.

Ιησ. Ναυή 8:6-8, 18, 19 Είστε Συνεπείς στην Ώρα Σας; Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε, αν αυτοί δεν ενεργούσαν ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε;


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: