ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 12-14

«Να Ακολουθείτε τον Ιεχωβά με Όλη σας την Καρδιά»

Από νωρίς στη ζωή του, ο Χάλεβ ακολουθούσε τον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά Ιησ. Ναυή 14:7, 8)

Αργότερα, ο Χάλεβ εμπιστεύτηκε στον Ιεχωβά για να εκπληρώσει έναν δύσκολο διορισμό Ιησ. Ναυή 14:10-12· w04 1/12 σ. 12 ¶2)

Μολονότι είναι 85 χρονών, ο Χάλεβ ζητάει να αναλάβει το δύσκολο διορισμό να εκδιώξει τους εχθρούς από την περιφέρεια της Χεβρών. Στην περιοχή κατοικούν οι Ανακίμ—άντρες ασυνήθιστου αναστήματος. Με τη βοήθεια του Ιεχωβά, αυτός ο έμπειρος πολεμιστής τα καταφέρνει και η Χεβρών γίνεται πόλη καταφυγίου. (Ιησούς του Ναυή 15:13-19· 21:11-13) Το παράδειγμα του Χάλεβ μάς παρακινεί να μην αποφεύγουμε δύσκολους θεοκρατικούς διορισμούς.

Ο Χάλεβ ανταμείφθηκε για την ολόκαρδη υπηρεσία που πρόσφερε στον Ιεχωβά Ιησ. Ναυή 14:13, 14· w06 1/10 σ. 18 ¶11)

Αυτή η πίστη δεν είναι στατική. Αυξάνεται καθώς ζούμε την αλήθεια, “γευόμαστε” τα οφέλη, “βλέπουμε” απαντήσεις στις προσευχές μας και νιώθουμε την κατεύθυνση του Ιεχωβά στη ζωή μας με άλλους τρόπους. (Ψαλμός 34:8· 1 Ιωάννη 5:14, 15) Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η πίστη του Ιησού του Ναυή και του Χάλεβ γινόταν βαθύτερη καθώς γεύονταν την αγαθότητα του Θεού. (Ιησούς του Ναυή 23:14) Σκεφτείτε τα εξής: Επέζησαν από τη 40χρονη οδοιπορία στην έρημο, όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός. (Αριθμοί 14:27-30· 32:11, 12) Τους δόθηκε ενεργός ρόλος στην εξαετή κατάκτηση της Χαναάν. Τέλος, απόλαυσαν μακροζωία και καλή υγεία και μάλιστα ο καθένας τους έλαβε την προσωπική του κληρονομιά. Πώς ανταμείβει ο Ιεχωβά όσους τον υπηρετούν με πίστη και θάρρος!—Ιησούς του Ναυή 14:6, 9-14· 19:49, 50· 24:29.

Η πίστη του Χάλεβ δυνάμωνε καθώς ακολουθούσε την καθοδηγία του Ιεχωβά και γευόταν την ευλογία Του. Παρόμοια κι εμείς, καθώς βλέπουμε τον Ιεχωβά να απαντάει στις προσευχές μας και να μας καθοδηγεί με άλλους τρόπους, παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε να τον υπηρετούμε.​—1Ιω 5:14, 15.

Κολάζ: Μια πιστή αδελφή παλεύει με τους περιορισμούς της προχωρημένης ηλικίας. 1. Είναι καθιστή, κρατάει το μπαστούνι της και προσεύχεται. 2. Συμμετέχει στη δημόσια μαρτυρία μαζί με μια νεότερη αδελφή. 3. Δείχνει σε παιδάκια της εκκλησίας της ένα άλμπουμ με φωτογραφίες. 4. Χαμογελάει γεμάτη πεποίθηση.

Πνευματικά Πετράδια

Ιησ. Ναυή 13:2, 5​—Κατέλαβε τελικά ο Ισραήλ την «γη των Γεβαλιτών»; (it-1 577)

Ο Ιεχωβά συμπεριέλαβε τη «γη των Γεβαλιτών» στα εδάφη που απέμενε να καταληφθούν από τον Ισραήλ την εποχή του Ιησού του Ναυή. (Ιη 13:1-5) Κάποιοι κριτικοί μέμφονται αυτή τη δήλωση θεωρώντας την ανακριβή, με βάση το ότι η πόλη Γεβάλ βρισκόταν πολύ βορειότερα του Ισραήλ (περ. 100 χλμ. Β της Δαν) και προφανώς δεν περιήλθε ποτέ υπό την κυριαρχία του Ισραήλ. Ορισμένοι λόγιοι έχουν υποστηρίξει ότι αυτό το εδάφιο του εβραϊκού κειμένου ίσως έχει καταστραφεί και πιστεύουν ότι το αρχαίο κείμενο έλεγε: «η γη που γειτονεύει με τον Λίβανο» ή “μέχρι το σύνορο των Γεβαλιτών”. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι υποσχέσεις του Ιεχωβά που βρίσκονται καταγραμμένες στα εδάφια Ιησούς του Ναυή 13:2-7 δόθηκαν υπό όρους. Άρα, ο Ισραήλ ίσως δεν έλαβε ποτέ τη Γεβάλ λόγω της δικής του ανυπακοής.—Παράβαλε Ιη 23:12, 13.

Ιησ. Ναυή 13:1—Δεν αντιφάσκει αυτό με τη δήλωση του εδαφίου Ιησούς του Ναυή 11:23; Όχι, επειδή στην κατάκτηση της Υποσχεμένης Γης περιλαμβάνονταν δύο πτυχές: Ο εθνικός πόλεμος με τον οποίο νικήθηκαν 31 βασιλιάδες της γης Χαναάν και ο οποίος συνέτριψε την ισχύ των Χαναναίων, καθώς και η πλήρης κατάληψη της γης μέσω ενεργειών που έκαναν οι φυλές ή μεμονωμένα άτομα. (Ιησούς του Ναυή 17:14-18· 18:3) Αν και οι γιοι του Ισραήλ δεν κατάφεραν να εκδιώξουν πλήρως τους Χαναναίους από ανάμεσά τους, οι επιζώντες δεν αποτελούσαν πραγματική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. (Ιησούς του Ναυή 16:10· 17:12) Το εδάφιο Ιησούς του Ναυή 21:44 δηλώνει: «Ο Ιεχωβά τούς έδωσε ανάπαυση ολόγυρα».

Ιησ. Ναυή 14:10-13. Μολονότι είναι 85 χρονών, ο Χάλεβ ζητάει να αναλάβει το δύσκολο διορισμό να εκδιώξει τους εχθρούς από την περιφέρεια της Χεβρών. Στην περιοχή κατοικούν οι Ανακίμ—άντρες ασυνήθιστου αναστήματος. Με τη βοήθεια του Ιεχωβά, αυτός ο έμπειρος πολεμιστής τα καταφέρνει και η Χεβρών γίνεται πόλη καταφυγίου. (Ιησούς του Ναυή 15:13-19· 21:11-13) Το παράδειγμα του Χάλεβ μάς παρακινεί να μην αποφεύγουμε δύσκολους θεοκρατικούς διορισμούς.

Ιησ. Ναυή 13:7 «Μοιράστε τη Γη ως Κληρονομιά» Τότε ο Ιεχωβά περιέγραψε στον Μωυσή τα όρια της Υποσχεμένης Γης και αργότερα είπε στον Ιησού του Ναυή πώς έπρεπε να διαμοιραστεί η γη στις φυλές του Ισραήλ.

Ιησ. Ναυή 14:1, 2 Προετοιμαστείτε Τώρα για τη Ζωή στον Νέο Κόσμο Στην Υποσχεμένη Γη, η κληρονομιά των Ισραηλιτών διαμοιράστηκε με κλήρο.

Ιησ. Ναυή 14:6, 8 Θα Ακολουθήσετε τη Στοργική Καθοδηγία του Ιεχωβά; Όταν αργότερα εκείνοι οι δύο άντρες εξέφρασαν την πίστη τους για τον Ιεχωβά, διακήρυξαν ότι αυτός εκπληρώνει πάντα τις υποσχέσεις του.

Ιησ. Ναυή 14:6-8 Δεν Πρέπει να Ξεχάσετε τον Ιεχωβά Και οι αδελφοί μου οι οποίοι ανέβηκαν μαζί μου έκαναν την καρδιά του λαού να λιώσει· εγώ, όμως, ακολούθησα τον Ιεχωβά τον Θεό μου πλήρως».

Ιησ. Ναυή 14:6-9 Να Έχετε Μόνιμα τον Ιεχωβά Μπροστά Σας Ο ηλικιωμένος Χάλεβ, έχοντας επιζήσει από τις εμπειρίες του Ισραήλ στην έρημο, μπορούσε να σταθεί μπροστά στον Ιησού του Ναυή και να πει: «Ακολούθησα τον Ιεχωβά τον Θεό μου πλήρως».

Ιησ. Ναυή 12:7-24 Ο Λόγος του Ιεχωβά Δεν Αποτυχαίνει Ποτέ Μέσα σε έξι χρόνια περίπου, ο Ιησούς του Ναυή νίκησε 31 βασιλιάδες και καθυπέταξε μεγάλα τμήματα της Υποσχεμένης Γης.

Ιησ. Ναυή 14:6, 9-14 Θαρραλέοι Μέσω Πίστης και Θεοσεβούς Φόβου Πώς ανταμείβει ο Ιεχωβά όσους τον υπηρετούν με πίστη και θάρρος!

Ιησ. Ναυή 14:6-11 Ας Προφυλάσσουμε τη Χριστιανική μας Ταυτότητα Ήταν βέβαιος ότι οι υποσχέσεις του Θεού ήταν αξιόπιστες και ανταμείφθηκε πλούσια για τη στάση του.

Ιησ. Ναυή 12:7-24 Να Χρησιμοποιείτε Πνευματικούς Στόχους για να Δοξάζετε τον Δημιουργό Σας Στο διάδοχο του Μωυσή, τον Ιησού του Ναυή, τέθηκε ο θεόδοτος στόχος να κατακτήσει τη γη Χαναάν.

Ιησ. Ναυή 14:9-14 Ηλικιωμένοι—Πολύτιμα Μέλη της Χριστιανικής μας Αδελφότητας Με τη βοήθεια του Ιεχωβά, ο Χάλεβ τελικά “τους εκδίωξε, ακριβώς όπως υποσχέθηκε ο Ιεχωβά”.

Ιησ. Ναυή 14:10-12 Επωφεληθείτε από τις Αλλαγές των Περιστάσεών Σας Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουν αδελφούς και αδελφές που εκδηλώνουν πνεύμα παρόμοιο με του Χάλεβ ο οποίος, αν και βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία, ζήτησε έναν δύσκολο διορισμό.

Ιησ. Ναυή 14:6-9 Να Θυμάσαι τον Μεγαλειώδη Δημιουργό Σου! Ανεξάρτητα από την ηλικία μας, όμως, ας “ακολουθούμε τον Ιεχωβά πλήρως”, όπως έκανε ο πιστός Χάλεβ, ένας όσιος σύντροφος του προφήτη Μωυσή.

Ιησ. Ναυή 14:10, 11 Πόσο Καιρό Μπορούμε να Ζούμε; Και η Αγία Γραφή αναφέρει για τον Μωυσή πως, όταν ήταν 120 χρονών, «τα μάτια του δεν είχαν θαμπώσει και το σφρίγος του δεν είχε χαθεί».

Ιησ. Ναυή 14:6-11 Ο Ιεχωβά Πρέπει να Είναι η Πεποίθησή Μας Όπως ήταν τότε η δύναμή μου, έτσι είναι και τώρα η δύναμή μου».

Ιησ. Ναυή 14:6-15 Ευτυχισμένοι Είναι Εκείνοι που Μένουν Άγρυπνοι! Ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναυή υπέμειναν κακουχίες μαζί τους όλη εκείνη την περίοδο, αλλά τελικά αυτοί οι δυο άντρες μπήκαν στη γη της υπόσχεσης.

Ιησ. Ναυή 14:8 Ακολουθείτε τον Ιεχωβά Πλήρως; Η μακρόχρονη πιστή υπηρεσία του στον Θεό τού έδωσε τη δυνατότητα να λέει ότι είχε ‘ακολουθήσει τον Ιεχωβά εντελώς [πλήρως, ΜΝΚ]’

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: