ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 15-17

«Προστατέψτε την Πολύτιμη Κληρονομιά Σας»

Ο Χάλεβ προστάτεψε την κληρονομιά του διώχνοντας ισχυρούς εχθρούς (Ιη 15:14· it-2 1257, 1258)

Στη συνέχεια της εκστρατείας του Ισραήλ στη νότια Χαναάν, οι κάτοικοι της Χεβρών, περιλαμβανομένου του βασιλιά τους (προφανώς διαδόχου του Ωάμ), αφιερώθηκαν στην καταστροφή. (Ιη 10:36, 37) Ωστόσο, παρότι οι Ισραηλίτες υπό τον Ιησού του Ναυή συνέτριψαν τη δύναμη των Χαναναίων, φαίνεται ότι δεν εγκατέστησαν αμέσως φρουρές για να διατηρήσουν τις κτήσεις τους. Προφανώς όσο ο Ισραήλ πολεμούσε αλλού, οι Ανακίμ επανεγκαταστάθηκαν στη Χεβρών, πράγμα που αργότερα κατέστησε αναγκαία την ανακατάληψη της πόλης από τον Χάλεβ (ή από τους γιους του Ιούδα υπό την ηγεσία του Χάλεβ). (Ιη 11:21-23· 14:12-15· 15:13, 14· Κρ 1:10) Η Χεβρών, που αρχικά είχε παραχωρηθεί στον Χάλεβ της φυλής του Ιούδα, στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε ιερή ως πόλη καταφυγίου. Υπήρξε επίσης ιερατική πόλη. Ωστόσο, “ο αγρός της πόλης [της Χεβρών]” και οι οικισμοί της ήταν κληρονομική ιδιοκτησία του Χάλεβ.—Ιη 14:13, 14· 20:7· 21:9-13.

Πατέρας διεξάγει την οικογενειακή λατρεία με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Δεν προστάτεψαν όλοι οι Ισραηλίτες την κληρονομιά τους από φθοροποιές επιρροές (Ιη 16:10· it-2 60)

Η «καταναγκαστική εργασία» (εβρ., μας) ήταν προφανώς πολύ συνηθισμένη στους Βιβλικούς χρόνους, εφόσον οι νικημένοι λαοί συχνά υποδουλώνονταν. (Δευ 20:11· Ιη 16:10· 17:13· Εσθ 10:1· Ησ 31:8· Θρ 1:1) Οι Ισραηλίτες, ως δούλοι σε καταναγκαστική εργασία υπό την άμεση επίβλεψη Αιγύπτιων εργοδηγών οι οποίοι τους φέρονταν τυραννικά, οικοδόμησαν τις πόλεις Πιθώμ και Ρααμσής ως τόπους αποθήκευσης. (Εξ 1:11-14) Κατόπιν, όταν μπήκαν στην Υποσχεμένη Γη, αντί να εκτελέσουν την εντολή του Ιεχωβά εκδιώκοντας όλους τους Χαναναίους κατοίκους εκείνης της γης και αφιερώνοντάς τους στην καταστροφή, τους υπέβαλαν σε καταναγκαστική δουλική εργασία. Δυστυχώς, λόγω αυτής της πορείας, ο Ισραήλ δελεάστηκε και λάτρεψε ψεύτικους θεούς. (Ιη 16:10· Κρ 1:28· 2:3, 11, 12) Ο Βασιλιάς Σολομών συνέχισε να στρατολογεί τους απογόνους αυτών των Χαναναίων, δηλαδή των Αμορραίων, των Χετταίων, των Φερεζαίων, των Ευαίων και των Ιεβουσαίων, για δουλική καταναγκαστική εργασία.—1Βα 9:20, 21.

Ο Ιεχωβά βοήθησε όσους ήθελαν πραγματικά να προστατέψουν την κληρονομιά τους (Δευ 20:1-4· Ιη 17:17, 18· it-2 σ. 1246 ¶3)

Παρότι πολλοί Χαναναίοι επέζησαν από την κυρίως κατάκτηση και αντιστάθηκαν στην καθυπόταξη, μπορούσε ωστόσο να λεχθεί ότι «ο Ιεχωβά έδωσε στον Ισραήλ όλη τη γη που είχε ορκιστεί να δώσει στους προπάτορές τους», ότι τους είχε δώσει «ανάπαυση ολόγυρα» και ότι «ούτε μια υπόσχεση δεν απέτυχε από όλες τις καλές υποσχέσεις που είχε δώσει ο Ιεχωβά στον οίκο του Ισραήλ· όλες βγήκαν αληθινές». (Ιη 21:43-45) Οι εχθρικοί λαοί που ζούσαν γύρω από τους Ισραηλίτες τρομοκρατήθηκαν και δεν αποτέλεσαν σοβαρή απειλή για την ασφάλειά τους. Ο Θεός είχε δηλώσει πρωτύτερα ότι θα έδιωχνε τους Χαναναίους «λίγο λίγο» ώστε να μην πληθυνθούν τα θηρία σε μια γη που θα είχε ερημώσει ξαφνικά. (Εξ 23:29, 30· Δευ 7:22) Παρά τον ανώτερο πολεμικό εξοπλισμό των Χαναναίων—ο οποίος περιλάμβανε και πολεμικά άρματα με σιδερένια δρεπάνια—οποιαδήποτε αποτυχία των Ισραηλιτών να καταλάβουν τελικά ορισμένες περιοχές δεν μπορούσε να καταλογιστεί στον Ιεχωβά ως δική του αποτυχία να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. (Ιη 17:16-18· Κρ 4:13) Απεναντίας, το υπόμνημα δείχνει ότι οι λίγες ήττες που γνώρισαν οι Ισραηλίτες οφείλονταν στη δική τους απιστία.—Αρ 14:44, 45· Ιη 7:1-12.

Ο Ιεχωβά προσφέρει σε όλους τους Χριστιανούς την πολύτιμη κληρονομιά της αιώνιας ζωής. Για να προστατέψουμε την κληρονομιά μας, ενισχύουμε την άμυνά μας απέναντι στους πειρασμούς μέσω της μελέτης της Γραφής, των Χριστιανικών συναθροίσεων, της διακονίας αγρού και της προσευχής.

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ: “Προστατεύω εγώ την κληρονομιά μου;”

Πνευματικά Πετράδια

Ιησ. Ναυή 17:15, 18​—Πώς γνωρίζουμε ότι η περιοχή του αρχαίου Ισραήλ ήταν πολύ δασώδης; (w15 15/7 32)

Η ΓΡΑΦΗ δηλώνει ότι ορισμένες περιοχές της Υποσχεμένης Γης ήταν δασώδεις και ότι τα δέντρα ήταν “πολυάριθμα”. (1 Βασ. 10:27, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα· Ιησ. Ναυή 17:15, 18) Ωστόσο, επειδή μεγάλο μέρος εκείνων των περιοχών σήμερα δεν έχει δάση, κάποιοι σκεπτικιστές μπορεί να αμφισβητούν το κατά πόσον ίσχυε αυτό.

Το βιβλίο Η Ζωή στον Βιβλικό Ισραήλ (Life in Biblical Israel) εξηγεί ότι «τα δάση στον αρχαίο Ισραήλ ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι σήμερα». Οι ορεινές περιοχές καλύπτονταν κυρίως από πεύκα (Pinus halepensis), αειθαλείς δρύες (Quercus calliprinos) και τερέβινθους (Pistacia palaestina). Στη Σεφηλά, μια περιοχή με λόφους ανάμεσα στην κεντρική οροσειρά και στην ακτή της Μεσογείου, υπήρχαν και πολλές συκομουριές (Ficus sycomorus).

Το βιβλίο Φυτά της Βίβλου (Plants of the Bible) αναφέρει ότι κάποιες τοποθεσίες στο Ισραήλ δεν έχουν σήμερα καθόλου δέντρα. Τι συντέλεσε σε αυτό; Εξηγώντας ότι επρόκειτο για μια σταδιακή αλλαγή, το βιβλίο λέει: «Ο άνθρωπος έχει επέμβει δραστικά στη βλάστηση, κυρίως με σκοπό να επεκτείνει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα βοσκοτόπια, αλλά και να εξασφαλίσει οικοδομικά υλικά καθώς και καύσιμη ύλη».

Ιησ. Ναυή 17:1-6 Να Εκτιμάτε τις Ιδιότητες του Ιεχωβά στο Πλήρες Μετέτρεψε την εξαίρεση σε κανόνα, δίνοντας στον Μωυσή την οδηγία: «Σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος πεθάνει χωρίς να έχει γιο, πρέπει να κάνετε να περάσει η κληρονομιά του στην κόρη του».

Ιησ. Ναυή 15:8 Είναι η Γέεννα ένας Τόπος Πύρινων Βασάνων; Η λέξη γέεννα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου αντιστοιχεί στον όρο γκε Χιννόμ του εβραϊκού, που σημαίνει «κοιλάδα του Εννόμ», ή πληρέστερα γκε βενέχ-Χιννόμ, δηλαδή «κοιλάδα των γιων του Εννόμ».

Ιησ. Ναυή 17:3, 4 Να Έχετε Μόνιμα τον Ιεχωβά Μπροστά Σας Αυτές οι υπάκουες γυναίκες έκαναν ό,τι διέταξε ο Ιεχωβά.

Ιησ. Ναυή 15:13, 14 Ηλικιωμένοι—Πολύτιμα Μέλη της Χριστιανικής μας Αδελφότητας Με τη βοήθεια του Ιεχωβά, ο Χάλεβ τελικά “τους εκδίωξε, ακριβώς όπως υποσχέθηκε ο Ιεχωβά”.

Ιησ. Ναυή 15:16, 17 Θεϊκή Καθοδηγία για την Εκλογή Γαμήλιου Συντρόφου Ύστερα από εκείνη την πρώτη ένωση, οι γαμήλιες διευθετήσεις γίνονταν συνήθως από τους γονείς της νύφης και του γαμπρού, μερικές φορές αφού πρώτα έδιναν τη συγκατάθεσή τους τα άτομα που περιλαμβάνονταν.

Ιησ. Ναυή 17:11 Αρμαγεδδών—Πότε; Σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ υπήρχε μια κωμόπολη ή πόλη, χτισμένη πάνω σε λόφο, που αποκαλούνταν Μεγιδδώ· αλλά μόνο ένας λόφος ύψους περίπου 20 μέτρων δείχνει τώρα πού ήταν η τοποθεσία εκείνη.

Ιησ. Ναυή 17:11 ‘Όλος ο Ισραήλ’ Σώζεται για να Ευλογήσει Όλο το Ανθρώπινο Γένος Στους αρχαίους καιρούς η πόλη της Μεγιδδώ ήταν η τοποθεσία νικών υπέρ του Ιεχωβά Θεού.

Ιησ. Ναυή 15:9 Η Αρχαιολογία και η Γη Υποστηρίζουν τον Λόγον της Αληθείας Τεκμηριωμένη απόδειξις εκτός από την απόδειξι της Βίβλου, η οποία ν’ αναφέρη ότι οι Ισραηλίται ήσαν πράγματι στη γη Χαναάν, είναι το μνημείον Νεφθωά

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: