ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11, 12

«Να Μιμείστε τη Συμπόνια του Ιησού»

Ιωάν. 11:23-26, 33-35, 43, 44 Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστή η συμπόνια και η κατανόηση του Ιησού; Αν και ο Ιησούς δεν είχε περάσει όλα όσα είχαν βιώσει οι άλλοι, έβαζε τον εαυτό του στη θέση τους και ένιωθε τον πόνο τους Δεν ντρεπόταν να εκδηλώνει ανοιχτά τα συναισθήματά του Έπαιρνε την πρωτοβουλία να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη

Με ποιους τρόπους μπορώ εγώ να δείχνω ευαισθησία για τα αισθήματα των άλλων; Πώς μπορώ να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη;

Ιωάν. 11:23-26 —Ο Ιησούς μίλησε παρηγορητικά στη Μάρθα («Ξέρω ότι θα αναστηθεί» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:24, nwtsty «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:25, nwtsty)

Ξέρω ότι θα αναστηθεί:

Η Μάρθα νόμιζε ότι ο Ιησούς μιλούσε για τη μελλοντική ανάσταση, την τελευταία ημέρα. Η πίστη της σε αυτή τη διδασκαλία ήταν αξιοθαύμαστη. Μερικοί θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής της, οι Σαδδουκαίοι, αρνούνταν ότι θα γίνει ανάσταση, αν και αυτή αποτελεί ξεκάθαρη διδασκαλία των θεόπνευστων Γραφών. (Δα 12:13 Μαρ 12:18) Από την άλλη, οι Φαρισαίοι πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. Η Μάρθα ήξερε όμως ότι ο Ιησούς δίδασκε την ελπίδα της ανάστασης και μάλιστα είχε αναστήσει κάποιους—αν και κανένας δεν ήταν νεκρός για τόσο διάστημα όσο ο Λάζαρος.

Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή:

Ο θάνατος και η ανάσταση του Ιησού άνοιξαν τον δρόμο για να επιστρέψουν οι νεκροί στη ζωή. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε, ο Ιεχωβά τού έδωσε τη δύναμη όχι μόνο να ανασταίνει τους νεκρούς αλλά και να χορηγεί αιώνια ζωή. Στο εδάφιο Απ 1:18, ο Ιησούς αποκαλεί τον εαυτό του “τον ζωντανό”, που “έχει τα κλειδιά του θανάτου και του Τάφου”. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς είναι η ελπίδα των ζωντανών και των νεκρών. Υποσχέθηκε να ανοίξει τα μνήματα και να δώσει στους νεκρούς ζωή, είτε στους ουρανούς για να είναι συγκυβερνήτες του είτε στη νέα γη του που θα διοικείται από την ουράνια κυβέρνησή του. —Ιωα 5:28, 29 2Πε 3:13.

Ιωάν. 11:33-35 —Ο Ιησούς ένιωσε έντονα συναισθήματα όταν είδε τη Μαρία και άλλους να κλαίνε («να κλαίει», «στέναξε . . . και ταράχτηκε», «μέσα του» σημειώσεις μελέτης για Ιωα 11:33, nwtsty «ξέσπασε σε δάκρυα» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:35, nwtsty)

να κλαίει:

Η λέξη κλαίω του πρωτότυπου κειμένου συνήθως αναφέρεται στο δυνατό κλάμα. Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται για τον Ιησού όταν προείπε την επερχόμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. —Λου 19:41.

στέναξε . . . και ταράχτηκε:

Ο συνδυασμός αυτών των δύο ρημάτων δείχνει πόσο έντονα ήταν τα συναισθήματα του Ιησού σε εκείνη την περίπτωση. Η λέξη του πρωτότυπου κειμένου που αποδίδεται «στέναξε» προέρχεται από το ρήμα εμβριμάομαι και γενικά υποδηλώνει ότι κάποιος νιώθει ισχυρά αισθήματα, αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα δείχνει ότι ο Ιησούς συγκινήθηκε τόσο βαθιά ώστε στέναξε, δηλαδή εξωτερίκευσε αυτά τα αισθήματα. Η λέξη του πρωτότυπου κειμένου που αποδίδεται «ταράχτηκε» προέρχεται από το ρήμα ταράσσω και, σύμφωνα με κάποιον λόγιο, σε αυτά τα συμφραζόμενα σημαίνει «προξενώ σε κάποιον ψυχική αναστάτωση επιφέρω μεγάλο πόνο ή λύπη». Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται στο εδάφιο Ιωα 13:21 για να περιγράψει την αντίδραση του Ιησού όταν σκέφτηκε ότι θα τον πρόδιδε ο Ιούδας. —Βλέπε σημείωση μελέτης για Ιωα 11:35.

μέσα του:

Κυριολεκτικά «στο πνεύμα». Η λέξη πνεύμα του πρωτότυπου κειμένου εδώ προφανώς σημαίνει την υποκινούσα δύναμη που πηγάζει από τη συμβολική καρδιά κάποιου και τον ωθεί να μιλάει και να ενεργεί με ορισμένο τρόπο. —Βλέπε Γλωσσάριο, «Πνεύμα».

Ιωάν. 11:43, 44 —Ο Ιησούς έκανε ενέργειες για να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη

Σχετικά με την Ελπίδα για τους Νεκρούς, Ο Ιησούς ανέστησε τουλάχιστον τρία άτομα, δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει ελπίδα για τους νεκρούς

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιωάν. 11:49 —Ποιος διόρισε τον Καϊάφα αρχιερέα, και για πόσον καιρό διατήρησε εκείνος αυτό το αξίωμα; («αρχιερέας» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:49, nwtsty)

αρχιερέας:

Όταν ο Ισραήλ λειτουργούσε ως ανεξάρτητο έθνος, ο αρχιερέας διατηρούσε το αξίωμά του εφ’ όρου ζωής. (Αρ 35:25) Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής στον Ισραήλ, οι κυβερνήτες που τοποθετούσε η Ρώμη είχαν την εξουσία να διορίζουν και να καθαιρούν τον αρχιερέα. (Βλέπε Γλωσσάριο, «Αρχιερέας».) Ο Καϊάφας, τον οποίο διόρισαν οι Ρωμαίοι, ήταν ένας επιδέξιος διπλωμάτης που διατήρησε το αξίωμά του περισσότερο καιρό από όλους τους τελευταίους προκατόχους του. Διορίστηκε περίπου το 18 Κ.Χ. και παρέμεινε σε αυτό το αξίωμα περίπου μέχρι το 36 Κ.Χ. Όταν ο Ιωάννης είπε ότι ο Καϊάφας ήταν αρχιερέας εκείνο το έτος, δηλαδή το 33 Κ.Χ., προφανώς εννοούσε ότι η περίοδος κατά την οποία ήταν αρχιερέας ο Καϊάφας περιλάμβανε το αξιομνημόνευτο έτος της εκτέλεσης του Ιησού. —Βλέπε Παράρτημα Β12 για την πιθανή τοποθεσία του σπιτιού του Καϊάφα.

Ιωάν. 12:42 —Γιατί φοβούνταν μερικοί Ιουδαίοι να αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός; («τους άρχοντες», «αποβληθούν από τη συναγωγή» σημειώσεις μελέτης για Ιωα 12:42, nwtsty)

τους άρχοντες:

Αυτή η φράση προφανώς αναφέρεται στα μέλη του ανώτατου Ιουδαϊκού δικαστηρίου, του Σάνχεδριν. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται στο εδάφιο Ιωα 3:1 για τον Νικόδημο, ένα μέλος αυτού του δικαστηρίου.

αποβληθούν από τη συναγωγή:

Ή αλλιώς «αποπεμφθούν τους απαγορευτεί η είσοδος στη συναγωγή». Το επίθετο ποσυνάγωγος του πρωτότυπου κειμένου χρησιμοποιείται μόνο στα εδάφια Ιωα 9:22 12:42 16:2. Το άτομο που αποβαλλόταν έμπαινε στο περιθώριο και θεωρούνταν αξιοκαταφρόνητος ως απόβλητος της κοινωνίας. Αυτός ο αποκλεισμός από τη συναναστροφή με τους άλλους Ιουδαίους είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για την οικογένειά του. Οι συναγωγές, οι οποίες χρησιμοποιούνταν πρωτίστως για εκπαίδευση, χρησιμοποιούνταν σε κάποιον βαθμό και ως χώροι συνεδρίασης των τοπικών δικαστηρίων, τα οποία είχαν την εξουσία να επιβάλλουν την ποινή της μαστίγωσης και της αποπομπής.

Ιωάν. 12:36. Για να γίνουμε «γιοι φωτός», δηλαδή φορείς φωτός, χρειάζεται να αποκτήσουμε ακριβή γνώση του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής. Κατόπιν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη γνώση για να οδηγούμε άλλους από το πνευματικό σκοτάδι στο φως του Θεού.

Ιωάν. 11:3-44 Ο Θεός θα Τερματίσει Σύντομα Όλα τα Βάσανα Ένα από αυτά τα άτομα αναστήθηκε παρότι ήταν τέσσερις μέρες νεκρό.

Ιωάν. 12:28 Τίνος την Αναγνώριση Επιδιώκετε; Τελικά, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατο του Ιησού, ο Ιεχωβά μίλησε ξανά στον Γιο του από τον ουρανό.

Ιωάν. 12:32 Ας Είμαστε Όλοι Ένα Όπως ο Ιεχωβά και ο Ιησούς Είναι Ένα Για ποιο πράγμα έγιναν γνωστοί οι πρώτοι Χριστιανοί; Σαφώς, οι απόστολοι διδάχτηκαν από το παράδειγμα του Ιησού να αγαπούν «κάθε είδους ανθρώπους».

Ιωάν. 11:41, 42 Γνωρίστε τον Εχθρό Σας Μάλιστα η Γραφή περιέχει πολλά παραδείγματα υπηρετών του Θεού που προσευχήθηκαν μεγαλόφωνα και τίποτα δεν δείχνει ότι φοβούνταν μην τους ακούσει ο Διάβολος.

Ιωάν. 11:20-24 «Ξέρω ότι θα Αναστηθεί» «Ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά ταξιδεύω προς τα εκεί για να τον ξυπνήσω». —ΙΩΑΝ. 11:11. … Αν και αυτό μπορεί να μην έσβησε όλη της τη λύπη, η Μάρθα δέχτηκε τη διαβεβαίωση του Ιησού, λέγοντας: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την τελευταία ημέρα, στην ανάσταση».

Ιωάν. 11:23 «Έχω Ελπίδα Προς τον Θεό» Με ποια πτυχή της ανάστασης θα ασχοληθούμε πρώτα; Ίσως δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε την ανάσταση ενός ατόμου λίγο μετά τον θάνατό του. (Ιωάν. 11:11 Πράξ. 20:9, 10) … 21. Ποια ελπίδα έχετε για την ανάσταση; 21 Μέχρι τότε, πρέπει να ενισχύουμε την πίστη μας στον Ιεχωβά, ο οποίος μέσω του Ιησού μάς διαβεβαίωσε ότι οι νεκροί που βρίσκονται στη μνήμη Του θα αναστηθούν.

Ιωάν. 11:33-36 «Να Κλαίτε με Όσους Κλαίνε» Συγκινήθηκε τόσο πολύ ώστε ένας χείμαρρος από ισχυρά αισθήματα συμπόνιας ράγισε την καρδιά του και τον έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα.

Ιωάν. 11:25 Το Λύτρο—Ένα «Τέλειο Δώρημα» από τον Πατέρα Στον Παράδεισο, ο Ιησούς θα εκπληρώσει τον ρόλο του ως «η ανάσταση και η ζωή».

Ιωάν. 11:25, 26 Να Ασκείτε την Πίστη σας στις Υποσχέσεις του Ιεχωβά Ο Ιωάννης παρέθεσε πολλές φορές λόγια του Ιησού τα οποία δείχνουν ότι η άσκηση πίστης είναι μια διαρκής διαδικασία.

Ιωάν. 12:31 Γιατί Πρέπει “να Είμαστε σε Εγρήγορση”; Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Ιησούς προειδοποίησε τρεις φορές τους μαθητές του για “τον άρχοντα αυτού του κόσμου”.

Ιωάν. 11:36 Να Είστε Αποφασισμένοι να “Παραμένει η Αδελφική σας Αγάπη”! Η αδελφική αγάπη είναι το είδος της στοργής που περιλαμβάνει ένα ισχυρό, θερμό αίσθημα προσωπικής προσκόλλησης, όπως αυτό που εκδηλώνεται προς έναν συγγενή ή κάποιον καλό φίλο.

Ιωάν. 11:5 Να Υπηρετείτε τον Ιεχωβά Χωρίς Περισπασμούς Αν και ήταν η μόνη γυναίκα για την οποία η Αγία Γραφή λέει ονομαστικά ότι ο Ιησούς την αγαπούσε, εκείνος ασφαλώς ένιωθε αγνή ανιδιοτελή αγάπη και για άλλες θεοσεβείς γυναίκες, όπως για την αγαπημένη του επίγεια μητέρα, τη Μαρία, και την αδελφή της Μάρθας, τη Μαρία.

Ιωάν. 12:6 Τι Μαθαίνουμε από την Ιωάννα Αν και μπορεί να τους πρόσφεραν φιλοξενία, το γεγονός ότι ο Χριστός και οι απόστολοί του είχαν μαζί τους ένα “κουτί με χρήματα” υποδηλώνει ότι δεν βασίζονταν πάντα στη φιλοξενία.

Ιωάν. 11:23-25 Υπάρχει Ελπίδα για τους Νεκρούς; Αυτός που ασκεί πίστη σε εμένα, ακόμη και αν πεθάνει, θα έρθει στη ζωή».

Ιωάν. 11:33-36 Αγαπούσε τους Ανθρώπους Νιώθοντας βαθιά συγκινημένος από την αντίδραση των άλλων στον θάνατο του φίλου του, του Λαζάρου, «στέναξε» και «ταράχτηκε» —μολονότι γνώριζε ότι σε λίγο θα τον επανέφερε στη ζωή.

Ιωάν. 11:41, 42 Πόσο Πραγματική Είναι η Σχέση σας με τον Ιεχωβά; Και εμείς επίσης μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι ο Ιεχωβά είναι Αυτός “που ακούει προσευχή”.

Ιωάν. 11:11-15 Με Εντυπωσίασαν οι Ξεκάθαρες, Λογικές Απαντήσεις της Αγίας Γραφής. Λόγου χάρη, έμαθα ότι οι νεκροί δεν έχουν συνειδητότητα, είναι σαν να κοιμούνται βαθιά.

Ιωάν. 11:41 Πρέπει να Προσευχόμαστε στον Ιησού; Σε κάποια άλλη περίπτωση «ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: “Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες”».

Ιωάν. 12:28 Να Ακούτε τη Φωνή του Ιεχωβά Όπου και αν Είστε Η φωνή του Ιεχωβά ακούστηκε από τους ουρανούς, φανερώνοντας την υποστήριξη και την επιδοκιμασία Του στον Ιησού.

Ιωάν. 12:31 Τι θα Κάνει ο Θεός για την Κακία Όσο για “τον άρχοντα αυτού του κόσμου”​—τον Σατανά τον Διάβολο—​ο Ιησούς υπόσχεται ότι «θα ριχτεί έξω». (Ιωάννης 12:31) … Λίγο προτού ο Ιησούς επαναφέρει στη ζωή το φίλο του τον Λάζαρο, είπε: «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή». (Ιωάννης 11:25)

Ιωάν. 12:1, 2 “Η Τροφή μου Είναι να Κάνω το Θέλημα του Θεού” Ενόσω ήταν στη γη, ο Ιησούς χαιρόταν να παρατηρεί τη δημιουργία, να κάνει παρέα με φίλους και να γευματίζει μαζί με άλλους.

Ιωάν. 11:1-44 Ελπίδα για τους Νεκρούς—Η Ανάσταση οι απόστολοι είχαν δει με τα μάτια τους τον Ιησού να κάνει τουλάχιστον τρεις αναστάσεις​—κατ’ αρχάς στη Ναΐν, έπειτα στην Καπερναούμ και τελικά στη Βηθανία.

Ιωάν. 12:28 Να Ενεργείτε σε Αρμονία με τη Στοργική Προσευχή του Ιησού Κατόπιν, λίγες ημέρες πριν πεθάνει, έδειξε τι τον ενδιέφερε περισσότερο στη ζωή προσευχόμενος: «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου».

Ιωάν. 11:36 Γιατί δάκρυσε ο Ιησούς πριν από την ανάσταση του Λαζάρου, όπως περιγράφεται στο εδάφιο Ιωάννης 11:35; … Ο Ιησούς, αν και ένιωθε στοργή για τον Λάζαρο, δεν δάκρυσε για το θάνατό του, αλλά από συμπόνια για τους πενθούντες συγγενείς και φίλους του Λαζάρου, όπως δείχνουν τα συμφραζόμενα στην αφήγηση του Ιωάννη.

Ιωάν. 12:31 Γιατί Επιτρέπει ο Θεός να Υποφέρω; Επίσης, προσδιόρισε τον Σατανά τον Διάβολο ως τον “άρχοντα αυτού του κόσμου” και εκείνον που «παροδηγεί ολόκληρη την κατοικημένη γη».​

Ιωάν. 11:26 «Αδύνατον!»—Τι Σημαίνει Αυτό; Η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απασχολεί σοβαρά και εμάς σήμερα.​

Ιωάν. 11:32-35, 40-43 “Ο Γιος Θέλει να Αποκαλύψει τον Πατέρα” Αν και ο Ιησούς ήξερε ότι επρόκειτο να τον αναστήσει, συναισθάνθηκε τον πόνο της οικογένειας και των φίλων του Λαζάρου.

Ιωάν. 12:49, 50 Πώς Δίνετε Εσείς Συμβουλές; Εκείνος, μολονότι είχε πολύ μεγαλύτερη σοφία και πείρα από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, είπε: «Δεν έχω μιλήσει από δική μου παρόρμηση, αλλά ο Πατέρας . . . μου έχει δώσει εντολή ως προς το τι να πω και σχετικά με τι να μιλήσω».

Ιωάν. 12:31 Να Λαβαίνετε το Πνεύμα του Θεού, Όχι του Κόσμου Τι είναι το πνεύμα του κόσμου; Το πνεύμα αυτού του κόσμου προέρχεται από τον Σατανά, “τον άρχοντα του κόσμου”, και εναντιώνεται στο άγιο πνεύμα του Θεού.

Ιωάν. 12:50 Λάβετε Ευλογίες Μέσω του Βασιλιά που Καθοδηγείται από το Πνεύμα του Θεού! Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, το άγιο πνεύμα τον έκανε προφανώς να συνειδητοποιήσει πράγματα που είχε μάθει κατά την προανθρώπινη ύπαρξή του, περιλαμβανομένων και αυτών που ο Θεός ήθελε να επιτελέσει ο Ιησούς στη διάρκεια της επίγειας διακονίας του ως Μεσσίας.​

Ιωάν. 12:31 Γιατί Δεν Αναμείχθηκε ο Ιησούς στην Πολιτική; Ακόμη, όμως, και οι πιο ειλικρινείς ηγέτες δεν μπορούν, όσο και αν προσπαθούν, να υπερνικήσουν την επιρροή εκείνου τον οποίο ο Ιησούς αποκάλεσε “άρχοντα αυτού του κόσμου”.

Ιωάν. 11:11-13 Μπορούν να Βοηθήσουν οι Νεκροί τους Ζωντανούς; Όταν πέθανε ο φίλος του ο Λάζαρος, σύγκρινε το θάνατο με τον ύπνο.

Ιωάν. 11:41, 42 Εμπλουτίστε τις Προσευχές σας Μέσω Μελέτης της Γραφής Εγώ ήξερα ότι πάντοτε με ακούς”».


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: