ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5, 6

«Να Ακολουθείτε τον Ιησού με το Σωστό Κίνητρο»

Ιωαν. 6:9-11, 25-27, 54, 66-69 Όταν ο Ιησούς είπε μια παραβολή την οποία δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν οι μαθητές, μερικοί σκανδαλίστηκαν και δεν περπατούσαν πια μαζί του. Μόλις πριν από μια μέρα, ο Ιησούς τούς είχε θρέψει θαυματουργικά, επιβεβαιώνοντας ότι η δύναμή του προερχόταν από τον Θεό. Γιατί λοιπόν σκανδαλίστηκαν; Προφανώς, ακολουθούσαν τον Ιησού με ιδιοτελές κίνητρο. Συναναστρέφονταν μαζί του για υλικό όφελος.

Ο καθένας μας πρέπει να αναρωτηθεί: “Γιατί ακολουθώ εγώ τον Ιησού; Μήπως κυρίως για τις τωρινές και τις μελλοντικές ευλογίες; Ή επειδή αγαπώ τον Ιεχωβά και θέλω να τον ευαρεστώ;”

Ο Ιησούς τρέφει θαυματουργικά τους μαθητές του· πολλοί μαθητές εγκαταλείπουν τον Ιησού και εκείνος ρωτάει τους αποστόλους του αν θέλουν να φύγουν και αυτοί

Γιατί θα μπορούσαμε να σκανδαλιστούμε αν υπηρετούμε τον Ιεχωβά κυρίως για τους παρακάτω λόγους;

Μας αρέσει να είμαστε με τον λαό του Θεού

Θέλουμε να ζήσουμε στον Παράδεισο

Ιωαν. 6:9-11​—Ο Ιησούς έθρεψε θαυματουργικά ένα μεγάλο πλήθος («οι άντρες ήταν περίπου 5.000 τον αριθμό» σημείωση μελέτης για Ιωα 6:10, nwtsty)

οι άντρες ήταν περίπου 5.000 τον αριθμό:

Μόνο η αφήγηση του Ματθαίου προσθέτει τα λόγια «εκτός από τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά» όταν αναφέρει αυτό το θαύμα. (Ματ 14:21) Είναι πιθανό ότι ο συνολικός αριθμός εκείνων που τράφηκαν θαυματουργικά ξεπερνούσε κατά πολύ τους 15.000.

Ιωαν. 6:14, 24​—Οι άνθρωποι συμπέραναν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και την επόμενη μέρα τον αναζήτησαν («ο Προφήτης» σημείωση μελέτης για Ιωα 6:14, nwtsty)

ο Προφήτης:

Πολλοί Ιουδαίοι του πρώτου αιώνα Κ.Χ. ανέμεναν ότι ο προφήτης σαν τον Μωυσή, που αναφέρεται στα εδάφια Δευ 18:15, 18, θα ήταν ο Μεσσίας. Σε αυτά τα συμφραζόμενα, η έκφραση θα ερχόταν στον κόσμο φαίνεται ότι υποδηλώνει την αναμενόμενη εμφάνιση του Μεσσία. Μόνο ο Ιωάννης κατέγραψε τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό το εδάφιο.

Ιωαν. 6:25-27, 54, 60, 66-69​—Επειδή οι άνθρωποι συναναστρέφονταν με τον Ιησού και τους μαθητές του έχοντας εσφαλμένο κίνητρο, σκανδαλίστηκαν με τα λόγια του («τροφή που χάνεται . . . τροφή που παραμένει για αιώνια ζωή» σημείωση μελέτης για Ιωα 6:27, nwtsty· «τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου» σημείωση μελέτης για Ιωα 6:54, nwtsty· w05 1/9 σ. 21 ¶13, 14)

τροφή που χάνεται . . . τροφή που παραμένει για αιώνια ζωή:

Ο Ιησούς αντιλήφθηκε ότι μερικοί συναναστρέφονταν με εκείνον και τους μαθητές του αποκλειστικά και μόνο για υλικό όφελος. Ενώ η κατά γράμμα τροφή συντηρεί τους ανθρώπους κάθε μέρα, «η τροφή» από τον Λόγο του Θεού θα δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να διατηρηθούν για πάντα στη ζωή. Ο Ιησούς προτρέπει το πλήθος: «Να εργάζεστε . . . για την τροφή που παραμένει για αιώνια ζωή». Αυτό που εννοούσε είναι να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να ικανοποιούν την πνευματική τους ανάγκη και να ασκούν πίστη σε όσα μαθαίνουν.​—Ματ 4:4· 5:3· Ιωα 6:28-39.

τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου:

Με βάση τα συμφραζόμενα, εκείνοι που τρώνε και πίνουν το κάνουν αυτό με μεταφορική έννοια εκδηλώνοντας πίστη στον Ιησού Χριστό. (Ιωα 6:35, 40) Εφόσον ο Ιησούς έκανε αυτή τη δήλωση το 32 Κ.Χ., δεν μιλούσε για το Δείπνο του Κυρίου, το οποίο θα θέσπιζε έναν χρόνο αργότερα. Έκανε αυτή την αναγγελία λίγο πριν από “το Πάσχα, τη γιορτή των Ιουδαίων” (Ιωα 6:4), για να υπενθυμίσει στους ακροατές του την επικείμενη γιορτή και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε το αίμα του αρνιού στο να σωθούν ζωές τη νύχτα κατά την οποία οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο (Εξ 12:24-27). Ο Ιησούς τόνιζε ότι με παρόμοιο τρόπο το αίμα του θα έπαιζε βασικό ρόλο στο να μπορέσουν οι μαθητές του να αποκτήσουν αιώνια ζωή.

Ιωαν. 13, 14. Ποια άποψη έδειξαν ότι είχαν πολλοί, και πώς δοκιμάστηκε η πίστη τους;

13 Εντούτοις, τα πλήθη ακολούθησαν αποφασισμένα τον Ιησού και τον βρήκαν, όπως λέει ο Ιωάννης, «στην απέναντι πλευρά της θάλασσας». Γιατί τον ακολούθησαν αφού εκείνος είχε αποκρούσει τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να τον κάνουν βασιλιά; Πολλοί έδειξαν πως είχαν σαρκική άποψη, δεδομένου ότι αναφέρθηκαν με έμφαση στις υλικές προμήθειες που είχε κάνει ο Ιεχωβά στην έρημο στις ημέρες του Μωυσή. Υπονοούσαν ότι ο Ιησούς έπρεπε να εξακολουθήσει να τους προμηθεύει υλικά πράγματα. Ο Ιησούς, διακρίνοντας τα εσφαλμένα κίνητρά τους, άρχισε να τους διδάσκει πνευματικές αλήθειες οι οποίες θα τους βοηθούσαν να διορθώσουν τον τρόπο σκέψης τους. (Ιωάννης 6:17, 24, 25, 30, 31, 35-40) Ορισμένοι αντέδρασαν γογγύζοντας εναντίον του, ειδικά όταν είπε την εξής παραβολή: «Αληθινά, αληθινά σας λέω: Αν δεν φάτε τη σάρκα του Γιου του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την τελευταία ημέρα».—Ιωάννης 6:53, 54.

14 Οι παραβολές του Ιησού έκαναν συνήθως τους ανθρώπους να δείξουν αν όντως επιθυμούσαν να περπατούν με τον Θεό. Αυτή η παραβολή δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Διαβάζουμε: «Πολλοί από τους μαθητές του, . . . όταν το άκουσαν αυτό, είπαν: “Αυτός ο λόγος είναι συνταρακτικός· ποιος μπορεί να τον ακούει;”» Ο Ιησούς εξήγησε στη συνέχεια ότι θα έπρεπε να αναζητήσουν το πνευματικό νόημα των λόγων του, λέγοντας: «Το πνεύμα είναι που δίνει ζωή· η σάρκα δεν χρησιμεύει καθόλου. Τα λόγια που εγώ σας έχω πει είναι πνεύμα και είναι ζωή». Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν ήθελαν να ακούσουν, και η αφήγηση αναφέρει: «Εξαιτίας αυτού, πολλοί από τους μαθητές του γύρισαν στα πράγματα που βρίσκονταν πίσω και δεν περπατούσαν πια μαζί του».—Ιωάννης 6:60, 63, 66.

Σκάβουμε για Πνευματικά Πετράδια

Ιωαν. 6:44​—Πώς ελκύει ο Πατέρας τους ανθρώπους στον εαυτό του; («τον ελκύσει» σημείωση μελέτης για Ιωα 6:44, nwtsty)

τον ελκύσει:

Αν και το ρήμα ἑλκύω του πρωτότυπου κειμένου αναφέρεται στην περίπτωση που κάποιος τραβάει ένα δίχτυ με ψάρια (Ιωα 21:6, 11), αυτό δεν υπονοεί ότι ο Θεός σέρνει τους ανθρώπους παρά τη θέλησή τους. Η δήλωση του Ιησού ίσως παραπέμπει στο εδάφιο Ιερ 31:3, όπου ο Ιεχωβά λέει στον αρχαίο λαό του: «Σε έλκυσα κοντά μου με όσια αγάπη». (Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα χρησιμοποιεί εδώ το ίδιο ρήμα.) Το εδάφιο Ιωα 12:32 δείχνει ότι με παρόμοιο τρόπο ο Ιησούς ελκύει στον εαυτό του κάθε είδους ανθρώπους. Οι Γραφές δείχνουν ότι ο Ιεχωβά έχει δώσει στους ανθρώπους ελεύθερη βούληση. Όλοι μπορούν να επιλέξουν αν θα Τον υπηρετούν. (Δευ 30:19, 20) Ο Θεός ελκύει τρυφερά στον εαυτό του όσους έχουν καρδιά με τη σωστή διάθεση. (Ψλ 11:5· Παρ 21:2· Πρ 13:48) Ο Ιεχωβά το κάνει αυτό με το άγγελμα της Γραφής και με το άγιο πνεύμα του. Η προφητεία του εδαφίου Ησ 54:13, που παρατίθεται στο εδάφιο Ιωα 6:45, εφαρμόζεται σε όσους ελκύει ο Πατέρας.​—Παράβαλε Ιωα 6:65.

Ιωαν. 6:64​—Με ποια έννοια γνώριζε «εξαρχής» ο Ιησούς ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε; («ο Ιησούς γνώριζε . . . ποιος θα τον πρόδιδε», «εξαρχής» σημειώσεις μελέτης για Ιωα 6:64, nwtsty)

ο Ιησούς γνώριζε . . . ποιος θα τον πρόδιδε:

Ο Ιησούς αναφερόταν στον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο Ιησούς πέρασε ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμενος στον Πατέρα του προτού επιλέξει τους 12 αποστόλους. (Λου 6:12-16) Στην αρχή λοιπόν, ο Ιούδας ήταν πιστός στον Θεό. Ωστόσο, ο Ιησούς ήξερε από διάφορες προφητείες των Εβραϊκών Γραφών ότι θα τον πρόδιδε ένας στενός του σύντροφος. (Ψλ 41:9· 109:8· Ιωα 13:18, 19) Όταν ο Ιούδας άρχισε την κακή του πορεία, ο Ιησούς, που μπορούσε να διαβάζει καρδιές και σκέψεις, εντόπισε αυτή την αλλαγή. (Ματ 9:4) Χρησιμοποιώντας την πρόγνωσή του, ο Θεός ήξερε ότι ένας έμπιστος φίλος του Ιησού θα γινόταν προδότης. Αλλά είναι ασύμβατο με τις ιδιότητες του Θεού και τις προηγούμενες ενέργειές του το να σκεφτεί κανείς ότι ο Ιούδας έπρεπε να είναι εκείνος που θα αποτύχαινε, σαν να ήταν η αποτυχία του προκαθορισμένη.

εξαρχής:

ἐξ ἀρχῆς, Κείμενο. Αυτή η λέξη δεν αναφέρεται στη γέννηση του Ιούδα ή στην επιλογή του ως αποστόλου, κάτι που συνέβη αφού ο Ιησούς είχε προσευχηθεί ολόκληρη τη νύχτα. (Λου 6:12-16) Αντίθετα, αναφέρεται στο πότε άρχισε ο Ιούδας να ενεργεί δόλια, κάτι που ο Ιησούς διέκρινε αμέσως. (Ιωα 2:24, 25· Απ 1:1· 2:23) Αυτό δείχνει επίσης ότι οι πράξεις του Ιούδα ήταν προμελετημένες και προσχεδιασμένες​—δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας ξαφνικής αλλαγής στην καρδιά του. Στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών, η λέξη ἀρχή έχει σχετική σημασία, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, η λέξη ἀρχή στο εδάφιο 2Πε 3:4 αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται με πιο περιορισμένη έννοια. Λόγου χάρη, ο Πέτρος είπε ότι το άγιο πνεύμα ήρθε πάνω στους Εθνικούς «όπως ήρθε και πάνω σε εμάς στην αρχή». (Πρ 11:15) Ο Πέτρος δεν αναφερόταν στη στιγμή της γέννησής του ή στη στιγμή που κλήθηκε να γίνει απόστολος. Αντίθετα, αναφερόταν στη μέρα της Πεντηκοστής του 33 Κ.Χ., δηλαδή στην «αρχή» της έκχυσης του αγίου πνεύματος για έναν συγκεκριμένο σκοπό. (Πρ 2:1-4) Άλλα παραδείγματα που δείχνουν πώς επηρεάζουν τα συμφραζόμενα τη σημασία της λέξης ἀρχή βρίσκονται στα εδάφια Λου 1:2· Ιωα 15:27· και 1Ιω 2:7.

Ιωαν. 5:14—Είναι η αρρώστια αποτέλεσμα της διάπραξης αμαρτίας; Όχι απαραίτητα. Ο άνθρωπος τον οποίο θεράπευσε ο Ιησούς ήταν άρρωστος 38 χρόνια λόγω της κληρονομημένης ατέλειας. (Ιωάν. 5:1-9) Ο Ιησούς εννοούσε ότι αυτός ο άνθρωπος, τώρα που του είχε δειχτεί έλεος, έπρεπε να ακολουθήσει την οδό της σωτηρίας και να μην αμαρτάνει πλέον εκούσια ώστε να μην τον βρει κάτι χειρότερο από ασθένεια. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει ένοχος διάπραξης κάποιας ασυγχώρητης αμαρτίας, πράγμα που θα τον καθιστούσε άξιο θανάτου χωρίς την προοπτική ανάστασης.—Ματθ. 12:31, 32· Λουκ. 12:10· Εβρ. 10:26, 27.

Ιωαν. 5:24, 25—Ποιοι “μεταβαίνουν από το θάνατο στη ζωή”; Ο Ιησούς μιλούσε για όσους ήταν κάποτε πνευματικά νεκροί, αλλά όταν ακούν τα λόγια του θέτουν πίστη σε αυτόν και εγκαταλείπουν την αμαρτωλή τους πορεία. “Μεταβαίνουν από το θάνατο στη ζωή” με την έννοια ότι απαλλάσσονται από την καταδίκη του θανάτου και λαμβάνουν την ελπίδα της αιώνιας ζωής λόγω της πίστης τους στον Θεό.—1 Πέτρ. 4:3-6.

Ιωαν. 5:26· 6:53—Τι σημαίνει το να έχει κάποιος «ζωή μέσα του»; Για τον Ιησού Χριστό, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τού παρέχει δύο συγκεκριμένες ικανότητες—τη δυνατότητα να χορηγεί σε ανθρώπους καλή υπόσταση ενώπιον του Ιεχωβά και τη δύναμη να δίνει ζωή ανασταίνοντας τους νεκρούς. Για τους ακολούθους του Ιησού, “το να έχουν ζωή μέσα τους” σημαίνει να αποκτήσουν αυτή καθαυτή την πληρότητα της ζωής. Οι χρισμένοι Χριστιανοί την αποκτούν όταν ανασταίνονται σε ουράνια ζωή. Τα πιστά άτομα με επίγεια ελπίδα θα γευτούν την πληρότητα της ζωής μόνο αφού περάσουν την τελική δοκιμή που θα λάβει χώρα αμέσως μετά το τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού.—1 Κορ. 15:52, 53· Αποκ. 20:5, 7-10.

Ιωαν. 6:64—Γνώριζε ο Ιησούς από τον καιρό που επέλεξε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε; Προφανώς όχι. Ωστόσο σε κάποια περίπτωση το 32 Κ.Χ., ο Ιησούς είπε στους αποστόλους του: «Ένας από εσάς είναι συκοφάντης». Πιθανώς, εκείνον τον καιρό ο Ιησούς παρατήρησε στον Ιούδα τον Ισκαριώτη την «αρχή», δηλαδή το ξεκίνημα, μιας εσφαλμένης πορείας.—Ιωάν. 6:66-71.

Ιωαν. 6:27. Το να εργαζόμαστε για «την τροφή που παραμένει για ζωή αιώνια» σημαίνει να καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να ικανοποιούμε την πνευματική μας ανάγκη. Όταν το κάνουμε αυτό, είμαστε ευτυχισμένοι.—Ματθ. 5:3.

Ιωαν. 6:44. Ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται για εμάς προσωπικά. Μας ελκύει στον Γιο του πλησιάζοντας τον καθένα μας ατομικά μέσω του έργου κηρύγματος και βοηθώντας μας να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε πνευματικές αλήθειες μέσω του αγίου Του πνεύματος.

Ιωάν 6:44 Νεαροί, ο Δημιουργός σας Θέλει να Είστε Ευτυχισμένοι Ελκύει με καλοσύνη αυτά τα ειλικρινή άτομα στην αληθινή λατρεία.

Ιωάν. 6:10-15 «Η Βασιλεία μου Δεν Είναι Μέρος Αυτού του Κόσμου» «Ο Ιησούς, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να έρθουν και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, αποσύρθηκε ξανά στο βουνό ολομόναχος».

Ιωάν. 5:28, 29 Βρήκα Παρηγοριά σε Όλες μου τις Στενοχώριες Πόσο λαχταράμε να ξανασμίξουμε όταν αναστηθεί στον νέο κόσμο του Θεού!​

Ιωάν. 5:19, 30 Διαπαιδαγώγηση—Απόδειξη της Αγάπης του Θεού Επίσης, απέδιδε στον Πατέρα του την τιμή για τις διδασκαλίες του και τη σοφία του.

Ιωάν. 6:44 Φιλοξενία—Απολαυστική και Απαραίτητη! Μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αξιαγάπητες πτυχές της προσωπικότητας του καλεσμένου μας, αυτές που είδε ο Ιεχωβά όταν τον έλκυσε στην αλήθεια.

Ιωάν. 6:44 Η Ευχάριστη Ενότητά μας και η Ανάμνηση Στις εκκλησίες μας βρίσκουμε κάθε λογής ανθρώπους τους οποίους έχει ελκύσει κοντά του ο Ιεχωβά.

Ιωάν. 5:28,29 «Έχω Ελπίδα Προς τον Θεό» Ποια ελπίδα έχετε για την ανάσταση; Μέχρι τότε, πρέπει να ενισχύουμε την πίστη μας στον Ιεχωβά, ο οποίος μέσω του Ιησού μάς διαβεβαίωσε ότι οι νεκροί που βρίσκονται στη μνήμη Του θα αναστηθούν.

Ιωάν. 6:44 Νεαροί—“Να Αγωνίζεστε για να Λάβετε τη Σωτηρία Σας” Ο Ιησούς είπε: «Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε εμένα αν ο Πατέρας, που με έστειλε, δεν τον ελκύσει».

Ιωάν. 5:28, 29 Ο Θεός την Αποκάλεσε «Αρχόντισσα» Ένα αιώνιο και ευτυχισμένο μέλλον περιμένει τη Σάρρα, αλλά και όλους όσους μιμούνται την πίστη της.​

Ιωάν. 5:19, 20 «Να Κλαίτε με Όσους Κλαίνε» Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που πρέπει να ένιωσε ο Ιεχωβά.​—Ιωάν. 5:20· 10:17. … 7, 8. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα μας παρηγορεί; 7 Η τρυφερή συμπόνια του Ιεχωβά εκδηλώθηκε τέλεια στα λόγια και στις πράξεις του συμπονετικού Γιου του, του Ιησού, όταν εκείνος ήταν στη γη.

Ιωάν. 5:28, 29 Τι Λέει η Αγία Γραφή για τη Ζωή και τον Θάνατο Με απλά λόγια, η Γραφή λέει ότι οι νεκροί είναι στον τάφο και περιμένουν την ανάσταση.

Ιωάν. 5:28, 29 Όταν Ένα Αγαπημένο Πρόσωπο Έχει Καταληκτική Ασθένεια Το καλύτερο είναι πως έχει υποσχεθεί να εξαλείψει σύντομα τον θάνατο μια για πάντα και να αναστήσει τους δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη μνήμη του.

Ιωάν. 5:28, 29 Ο Ιεχωβά Παρέχει Παρηγοριά σε Κάθε μας Δοκιμασία Οι Χριστιανοί πιστεύουν ακράδαντα στην υπόσχεση του Ιησού για την επερχόμενη ανάσταση.

Ιωάν. 6:44 Μπορείτε να Δείτε Πέρα από την Εξωτερική Εμφάνιση; Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός, που «βλέπει την καρδιά», θα κάνει την αλήθεια να αναπτυχθεί στις καρδιές όσων έχουν τη σωστή διάθεση.​

Ιωάν. 5:28, 29 Συμμερίζεστε Εσείς το Αίσθημα Δικαιοσύνης του Ιεχωβά; Ο Ναβουθέ, οι γιοι του και οι οικογένειές τους θα γευτούν την τέλεια δικαιοσύνη όταν ο Ιεχωβά αναστήσει τους δικαίους.

Ιωάν. 5:22, 23 Να Δίνετε Τιμή σε Εκείνους που τους Οφείλεται Τα λόγια του Ιησού, που διαβάζουμε στα εδάφια Ιωάννης 5:22, 23, μας βοηθούν να το δούμε ξεκάθαρα αυτό: «Ο Πατέρας δεν κρίνει κανέναν απολύτως, αλλά έχει παραδώσει όλη την κρίση στον Γιο, για να τιμούν όλοι τον Γιο όπως τιμούν τον Πατέρα.

Ιωάν. 6:68, 69 Ο Ιεχωβά Οδηγεί τον Λαό Του Οι μαθητές του Ιησού τον ακολούθησαν πρόθυμα και επιβεβαίωσαν ότι αυτός ήταν η επιλογή του Ιεχωβά.

Ιωάν. 5:28, 29 Διαδώστε τα Καλά Νέα της Παρ’ Αξία Καλοσύνης Μια από τις μεγαλύτερες επίγειες φανερώσεις της θαυμαστής καλοσύνης του Ιεχωβά θα είναι η ανάσταση των ανθρώπων από “τον Σιεόλ”.

Ιωάν. 6:40 Ευγνώμονες Αποδέκτες της Παρ’ Αξία Καλοσύνης του Θεού Ο Ιησούς υποσχέθηκε στους ακολούθους του: «Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου, να έχει αιώνια ζωή όποιος βλέπει τον Γιο και ασκεί πίστη σε αυτόν».

Ιωάν. 5:28, 29 Πώς να Αντιμετωπίσετε τη Θλίψη Ο Θεός υπόσχεται ότι θα αναστήσει τους νεκρούς.​

Ιωάν. 6:44 Εξακολουθεί να Αλλάζει η Γραφή τη Ζωή Σας; Σκεφτείτε το εξής: Όταν ο Ιεχωβά μάς έλκυσε ώστε να έχουμε σχέση μαζί του, ήξερε ότι κατά καιρούς θα σφάλλαμε.

Ιωάν. 6:15 Διακρατήστε την Ουδετερότητά σας σε έναν Διαιρεμένο Κόσμο Για παράδειγμα, ακολουθούμε τις διδασκαλίες και το παράδειγμα του Γιου του, του Ιησού Χριστού, με το να μην είμαστε «μέρος του κόσμου», αποφεύγοντας την πολιτική και τους πολέμους του.

Ιωάν. 6:38 Νεαροί—Είστε Έτοιμοι να Βαφτιστείτε; Πρόκειται για τον τρόπο σκέψης που είχε και ο Ιησούς, ο οποίος δήλωσε όταν ήταν στη γη: «Έχω κατεβεί από τον ουρανό για να κάνω, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε».​

Ιωάν. 5:28, 29 Προετοιμαστείτε Τώρα για τη Ζωή στον Νέο Κόσμο Σκεφτείτε πόσο ευχάριστο θα είναι να περνάμε χρόνο με την αγαπημένη μας οικογένεια και τους φίλους μας, περιλαμβανομένων και αυτών που θα έχουν αναστηθεί!

Ιωάν. 5:28, 29 Υπάρχει Ελπίδα για τους Νεκρούς; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ: «Έρχεται η ώρα κατά την οποία όλοι όσοι είναι στα μνημεία θα ακούσουν τη φωνή του [Ιησού] και θα βγουν».​

Ιωάν. 5:28, 29 Μπορείτε να Πολεμήσετε τον Σατανά—Και να Νικήσετε! Ακόμα και ο θάνατος των υπηρετών του Ιεχωβά δεν μετράει ως νίκη του Σατανά, εφόσον ο Ιεχωβά θα φροντίσει να αναστηθούν!

Ιωάν. 5:28, 29 Μπορεί ένα Κομμένο Δέντρο να Βλαστήσει Ξανά; Ακριβώς όπως ο καλλιεργητής λαχταράει να δει τις ρίζες ενός κομμένου ελαιόδεντρου να βλαστάνουν ξανά, έτσι και ο Ιεχωβά Θεός λαχταράει να επαναφέρει στη ζωή τούς υπηρέτες του, καθώς και πολλούς άλλους, που έχουν πεθάνει.

Ιωάν. 5:20 Πρεσβύτεροι, Πώς Βλέπετε την Εκπαίδευση Άλλων; Πρεσβύτεροι, να θυμάστε: Επιτυχημένος δάσκαλος είναι εκείνος που αγαπάει όχι μόνο αυτό που κάνει​—να εκπαιδεύει κάποιον άλλον—​αλλά αγαπάει και εκείνον που εκπαιδεύει.

Ιωάν. 5:15-18 Να Μιμείστε το Θάρρος και τη Διάκριση του Ιησού Συνέχισε να κηρύττει παρά την πίεση των εναντιουμένων

Ιωάν. 6:44 Να Μιμείστε την Ταπεινοφροσύνη και την Τρυφερότητα του Ιησού Μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι, εφόσον ο Ιεχωβά τούς έλκυσε στον Γιο του, ασφαλώς είναι πολύτιμοι στα μάτια του.

Ιωάν. 6:44, 45 Εκτιμάτε Αυτά που σας Έχουν Δοθεί; Είναι λοιπόν μεγάλη ευλογία να είσαι ανάμεσα σε εκείνους που έχει ελκύσει στοργικά κοντά του ο Ιεχωβά και τους έχει αποκαλύψει τη Γραφική αλήθεια.

Ιωάν. 6:44 Λαβαίνετε Εσείς “Τροφή στον Κατάλληλο Καιρό”; Και επειδή «δεν υπάρχει δημιουργία που να μην είναι φανερή ενώπιον του [Ιεχωβά]», μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ελκύσει στην οργάνωσή του όσους έχουν «συναίσθηση της πνευματικής τους ανάγκης» και θα τους παρέχει πνευματική τροφή.​

Ιωάν. 5:43 «Θα Είστε Μάρτυρές Μου» Επομένως, αν μας μισούν επειδή φέρουμε πάνω μας το όνομα του Ιεχωβά, είναι σαν να μας “ονειδίζουν για το όνομα του [Ιησού] Χριστού”, ο οποίος είπε στους εναντίους του: «Εγώ έχω έρθει εξ ονόματος του Πατέρα μου, αλλά δεν με δέχεστε».

Ιωάν. 5:30 Πώς να Διατηρούμε το Πνεύμα της Αυτοθυσίας Παραμέριζε τις δικές του επιθυμίες και ανέσεις για να κάνει το θέλημα του Θεού.

Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.

Did you like this? Share it: